Pressemeddelelse: 11. april 2012
Emner: Cloud

Skyen bliver hybrid i fremtiden

Allerød 11. april 2012 - En ny undersøgelse fra Hewlett-Packard (1) (HP), som er lavet i samarbejde med det uafhængige researchinstitut Coleman Parkes viser, at over 80 % af forretningsledere vurderer, at cloud computing er et ligeså stort paradigmeskift for det teknologiske landskab som internettet og virtualiseringen. 550 ledere fra det meste af verden har deltaget i undersøgelsen, heriblandt også flere danske ledere.

Hver anden af de deltagende ledere planlægger derfor at have cloud computing som strategisk indsatsområde i fremtiden. Undersøgelsen viser, at selvom virksomhederne introducerer både private og offentlige skyer, betyder det ikke et farvel til en traditionel it-infrastruktur – i stedet integreres alle elementer i et hybridt miljø. 

"Vi ved fra vores kunder, at cloud computing er et paradigmeskifte, der fundamentalt kommer til at ændre måden virksomheder agerer på. Som undersøgelsen viser, er governance den helt store udfordring for de fleste virksomheder. Behovet for at tænke hybrid miljøer ind i leverance modellerne bliver derfor mere og mere akut,”  forklarer Preben Jacobsen, som er ansvarlig for forretningsudvikling i HP Danmark. ”For at kunne udnytte skyens potentiale bedst muligt kræver det et hybridt leverance miljø, som består af både traditionel it, private og offentlige skyer,” siger Preben Jacobsen.

Ifølge undersøgelsen er sikkerhedsproblematikker og frygt for at miste kontrollen med data i forbindelse med transformationen til skyen nogle af de store barrierer for ikke at overgå helt til cloud baserede services.

Samtidig peger undersøgelsen på, at cloud services i stigende grad bliver anvendt udenom virksomhedernes egne it organisationer, hvilket understreger behovet for veldefinerede it governance og compliance strategier, der dækker hele virksomheden.

Flere konklusioner fra undersøgelsen

  • Kun 24 % af de medvirkende virksomheders it-services er i dag cloud baserede. I 2020 forventer de adspurgte lederne, at tallet er fordoblet.

  • Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen indrømmer, at deres virksomheder anvender cloud services, der ikke er godkendt og kontrolleret af virksomhedens egen it organisation, og 54 % af lederne forventer, at dette forbrug vil være oppe på 50 % i 2020.

  • Lederne i undersøgelsen vurderer, at den væsentligste grund til at gå i skyen er den hurtige udvikling af applikationer (50 %). Dernæst kommer en stærkt øget agilitet i forhold til at respondere på ændringer i markedet (32 %) samt reducerede omkostninger (18 %).

(1) “HP Research: The Future of Cloud Is Hybrid ,” Coleman Parkes Research, Ltd., April 2012.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen blev udført af Coleman Parkes Research på vegne af HP og bestod af interviews med 550 forretnings- og teknologichefer i større virksomheder (flere end 1.000 ansatte) og mellemstore virksomheder (500-1000 ansatte). Interviewene blev foretaget via telefon i februar 2012. Regioner, der er med i undersøgelsen: Nordamerika (USA og Canada), Europa og Mellemøsten (England, Frankrig, Tyskland, Danmark, Rusland, Tjekkiet og De Forenede Arabiske Emirater), Asien (Australien, Kina, Indien, Japan og Sydkorea) og Sydamerika (Brasilien og Mexico).

Yderligere information
- Den internationale pressemeddelelse

Mediekontakter

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.