Hjælp og support til udskrivning med iPhone, iPod touch og iPad

HP tilbyder en lang række mobile udskrivningsmuligheder til Apple-enheder.

 • Hvis du oplever problemer med at sende et udskriftsjob fra en AirPrint-understøttet app til en AirPrint-aktiveret HP-printer i dit lokale netværk, skal du vælge AirPrint nedenfor for trin til at løse problemet.

 • Hvis du oplever problemer med at sende et udskriftsjob fra din Apple-enhed via e-mail til en ePrint-aktiveret printer, skal du vælge ePrint nedenfor for trin til at løse problemet.

 • Hvis du oplever problemer med at sende et udskriftsjob fra din Symbian-enhed til en HP-printer i dit lokale netværk, skal du vælge HP ePrint Home & Biz nedenfor for trin til at løse problemet.

Klik på plustegnet (topic site plus sign) ud for din udskrivningsmetode nedenfor for trin til at løse problemet:

AirPrintAirPrint

Når du bruger AirPrint til at udskrive fra din mobile Apple-enhed til en HP-printer, der er tilsluttet det samme lokale trådløse netværk som din enhed, udskrives udskriftsjobbet ikke. 

Apple AirPrint-ikon

Apple_AirPrint_logo_white

VIGTIGT: Hvis du vil udskrive med AirPrint, skal du have en understøttet HP-printer. Gå til Printere, der understøtter mobil udskrivning for at se, om din printer understøttes.

Gennemse følgende liste over mulige årsager og løsninger på dette problem.

Apple-enheden viser, at AirPrint-udskriftsjobbet bliver udskrevet, men det gør det ikke.Apple-enheden viser, at AirPrint-udskriftsjobbet bliver udskrevet, men det gør det ikke.

Problem

Når du bruger AirPrint til at udskrive fra din mobile Apple-enhed til din HP-printer, viser enheden, at udskriftsjobbet bliver udskrevet, men det gør det ikke.

Dette problem forekommer, når Apple-enheden og HP-printeren er tilsluttet det samme lokale netværk. Printeren vises på Apple-enheden, og der kan sendes et udskriftsjob til printeren, men jobbet bliver ikke udskrevet. En meddelelse, der indikerer, at udskriftsjobbet udskrives eller venter, kan måske eller måske ikke forblive på Apple-enheden.

Prøv følgende løsninger i den viste rækkefølge for at løse problemet. Hvis en af disse løsninger løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.

Løsning 1: Genstart alle enheder, og kontroller forbindelserne

Trin 1: Genstart routeren, printeren og Apple-enheden

 1. Sluk routeren. Kontakt routerproducenten for at få specifikke instruktioner om genstart af enheden.

PAS PÅ! Nulstil ikke routeren.

 1. Sluk printeren.

 2. Sluk din Apple-enhed. Tryk på og hold Sleep/Wake-knappen nede, og skub derefter den røde markør, der vises.

 3. Tænd routeren. Vent i 30 sekunder, så den kan fuldføre opsætningsprocessen.

 4. Tænd printeren. Vent, til initialiseringsprocessen er fuldført.

Trin 2: Kontroller printerforbindelsen

Følg disse trin for at kontrollere din printers netværksforbindelse.

 1. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport fra produktets kontrolpanel. Hvis du ikke ved, hvordan du skal udskrive denne rapport, kan du se fremgangsmåden i brugervejledningen.

 2. Kontroller den Aktive forbindelsestype i afsnittet med generelle oplysninger i rapporten. Forbindelsestypen skal være Trådløs.

 3. Kontroller Status i afsnittet 802.11 Trådløs i rapporten. Status skal være Tilsluttet. Produktets IP-adresse vises også i afsnittet 802.11 i rapporten for aktive trådløse forbindelser.

 4. Kontroller Netværksnavnet (SSID) i rapporten. Sørg for, at SSID'et er det samme som navnet på det trådløse netværk for din netværkstilsluttede printer.

 • Hvis HP-produktet er tilsluttet dit trådløse netværk, skal du fortsætte til næste trin.

 • Hvis HP-produktet ikke er tilsluttet det korrekte trådløse netværk, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste dit produktnummer i søgefeltet og derefter søge efter supportdokumentet vedr. tilslutning af dit produkt til et trådløst netværk.

Trin 3: Kontroller Apple-enhedens forbindelse, og gå tættere på routeren

Følg disse trin for at kontrollere din mobile enheds netværksforbindelse.

 1. Tryk på ikonet Indstillinger på din Apple-enhed.

 2. Tryk på Wi-Fi.

 3. Sørg for, at boksen ud for Wi-Fi er indstillet til Til, og at der er sat flueben ud for navnet på dit trådløse netværk.

 4. Tryk på den blå pil ud for dit trådløse netværk. Sørg for, at de første tre tal i dit HP-produkts IP-adresse (findes i den rapport, du udskrev tidligere) og i Apple-enheden er de samme. Hvis HP-produktets IP-adresse f.eks. er 192.168.1.xx, skal Apple-enhedens IP-adresse være 192.168.1.xx. De sidste tal, der vises som xx i eksemplet, skal ikke være identiske.

 5. Flyt din Apple-enhed så tæt på routeren som muligt, dog ikke tættere end 1,8 m.

 6. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 2: Ryd udskriftskøen

 1. Tryk to gange på knappen Home på din Apple-enhed. Der vises en liste over de senest brugte apps nederst på skærmen.

 2. Tryk på ikonet Printcenter. Du skal muligvis rulle listen mod højre for at finde ikonet.

Printcenterikon

Apple Print Center icon

BEMÆRK: Printcenter er udelukkende til visning af status for udskriftsjob og vises kun, når et job sendes til produktet. Hvis Printcenter ikke vises, skal du fortsætte til det trin i dette dokument, hvor du skal flytte printeren og Apple-enheden tættere på routeren.

 1. Tryk på Annuller udskrivning i vinduet Udskriftsoversigt.  

BEMÆRK: Hvis der er flere udskriftsjob i køen, vises vinduet Udskrivningsrækkefølge. Tryk på hvert enkelt udskriftsjob på listen, og tryk derefter på Annuller udskrivning for at fjerne de forskellige job fra køen.

 1. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 3: Flyt Apple-enheden og printeren tættere på routeren

Flyt Apple-enheden og printeren tættere på routeren, og prøv derefter at udskrive. Hvis routeren er placeret i et andet rum, skal du flytte enheden og printeren ind i dette rum.

Førte løsningerne ikke til løsning af problemet?

Hvis du har forsøgt alle de ovennævnte løsninger i den nævnte rækkefølge, og det ikke har løst problemet, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste produktnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet for lige netop dit produkt.

 

Meddelelsen "No Printers Available" vises på din Apple-enhed Meddelelsen "No Printers Available" vises på din Apple-enhed

Problem

Når du forsøger at udskrive med AirPrint, vises meddelelsen "No AirPrint Printers Found" på din mobile Apple-enhed.  

Prøv følgende løsninger i den viste rækkefølge for at løse problemet. Hvis en af disse løsninger løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.

Løsning 1: Genstart alle enheder, og kontroller forbindelserne

Trin 1: Sluk routeren, printeren og Apple-enheden

 1. Sluk routeren. Kontakt routerproducenten for at få specifikke instruktioner om genstart af enheden.

PAS PÅ! Nulstil ikke routeren.

 1. Sluk printeren.

 2. Sluk din Apple-enhed. Tryk på og hold Sleep/Wake-knappen nede, og skub derefter den røde markør, der vises.

Trin 2: Tænd routeren og printeren igen

 1. Tænd routeren. Vent i 30 sekunder, så den kan fuldføre opsætningsprocessen

 2. Tænd printeren. Vent, til initialiseringsprocessen er fuldført.

Bemærk! Tænd ikke for Apple-enheden endnu.

Trin 3: Kontroller, at printeren er på netværket. 

Følg disse trin for at kontrollere din printers netværksforbindelse.

 1. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport fra produktets kontrolpanel. Hvis du ikke ved, hvordan du skal udskrive denne rapport, kan du se fremgangsmåden i brugervejledningen.

 2. Kontroller den Aktive forbindelsestype i afsnittet med generelle oplysninger i rapporten. Forbindelsestypen skal være Trådløs.

 3. Kontroller Status i afsnittet 802.11 Trådløs i rapporten. Status skal være Tilsluttet. Produktets IP-adresse vises også i afsnittet 802.11 i rapporten for aktive trådløse forbindelser.

 4. Kontroller Netværksnavnet (SSID) i rapporten. Sørg for, at SSID'et er det samme som navnet på det trådløse netværk for din netværkstilsluttede printer.

 • Hvis HP-produktet er tilsluttet dit trådløse netværk, skal du fortsætte til næste trin.

 • Hvis HP-produktet ikke er tilsluttet det korrekte trådløse netværk, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste dit produktnummer i søgefeltet og derefter søge efter supportdokumentet vedr. tilslutning af dit produkt til et trådløst netværk.

Trin 4: Tænd Apple-enheden, og kontroller enhedens forbindelse

Følg disse trin for at kontrollere din mobile enheds netværksforbindelse.

 1. Tænd Apple-enheden igen.

 2. Tryk på ikonet Indstillinger på din Apple-enhed.

 3. Tryk på Wi-Fi.

 4. Sørg for, at boksen ud for Wi-Fi er indstillet til Til, og at der er sat flueben ud for navnet på dit trådløse netværk.

 5. Flyt din Apple-enhed så tæt på routeren som muligt, dog ikke tættere end 1,8 m.

 6. Gå tilbage til menuen Indstillinger, tryk på Generelt, og kontroller derefter, at Bluetooth er indstillet til Fra.

 7. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 2: Opdater routeren, printeren og Apple-enheden

Følg disse trin for at opdatere printerfirmwaren, og opdater derefter din Apple-enhed til den mest aktuelle version af iOS.

Trin 1: Opdater printeren

Vælg en af følgende metoder til at søge efter og installere opdateringer til din HP-printer.

Metode 1: Hent firmwareopdateringer fra printerens kontrolpanel

Fra printerens kontrolpanel kan du søge efter og installere alle tilgængelige produktopdateringer.

Hvis dit HP-produkt ikke understøtter søgning efter opdateringer fra kontrolpanelet, skal du gå videre til næste metode.

Metode 2: Søg efter opdateret firmware på HP's websted
 1. Fra printerens kontrolpanel skal du udskrive en printerstatusrapport eller en udskriftskvalitetsrapport og derefter finde firmwareversionsnummeret eller datoen på rapporten.

 2. Gå til HP Teknisk Support, og indtast derefter produktnummeret i vinduet.

 3. Klik på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 4. Klik på Software og drivere.

 5. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 1. Klik på plustegnet ud for Firmware for at få vist den nyeste firmwareversion for dit produkt.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde Firmware på siden, er din printer opdateret. Der kræves ingen yderligere handling.

 1. Sammenlign firmwareversionsnummeret på den rapport, du udskrev, med firmwareversionsnummeret på HP's websted.

 • Hvis firmwareversionsnummeret eller datoen på printerstatusrapporten er det samme som nummeret på HP's websted, er dit produkts firmware opdateret. Fortsæt til næste trin for at opdatere din Apple-enhed.

 • Hvis firmwareversionsnummeret på printerstatusrapporten adskiller sig fra nummeret på HP's websted, skal du fortsætte til næste trin for at downloade og installere firmwaren.

 1. Klik på Flere oplysninger, gennemse valgmuligheder til og oplysninger om download, og klik derefter på Download.

 2. Naviger til den mappe, hvor du gemte firmwaredownloadfilen, og dobbeltklik derefter på filen for at starte HP Firmware Download Utility. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

Trin 2: Opdater din Apple-enhed til den nyeste version af iOS 

AirPrint er inkluderet i Apples mobile operativsystem iOS 4.2 eller senere. For at sikre, at du har Apple AirPrint, skal du synkronisere din Apple-enhed med iTunes 10.1 eller senere, så du kan opgradere din Apple-enhed til den mest aktuelle version af iOS.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning. 

Løsning 3: Kontroller, at din router understøtter Bonjour, og sluk og tænd derefter Apple-enheden

Bonjour er en teknologi, der er indbygget i Mac-operativsystemer og som registrerer enheder som f. eks. printere, der er på samme netværk som Mac'en. Da Bonjour er standardmetoden til registrering af enheder på et netværk, skal din router understøtte teknologien. 

Se supportdokumentationen til din router, eller kontakt routerproducenten for at sikre, at den understøtter Bonjour. Routeren skal også understøtte videresendelse af Bonjour-pakker.

 • Hvis routeren understøtter Bonjour, skal du fortsætte til næste løsning.

 • Hvis din router ikke understøtter Bonjour, skal du kontakte routerproducenten for at høre om muligheder, der kan omfatte tilføjelse af printeren med printerens IP-adresse.

 • Når du har fået understøttelse af Bonjour, skal du genstarte din Apple-enhed og derefter forsøge at udskrive. Hvis problemet er løst, er der ingen grund til at fortsætte fejlfindingen. Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning. 

Løsning 4: Prøv at udskrive fra en anden enhed eller computer, og nulstil printeren

Trin 1: Prøv at udskrive fra en anden enhed eller computer

Prøv at udskrive til HP-printeren fra en anden netværkstilsluttet enhed. Eksempler på netværkstilsluttede enheder er din computer eller en anden Apple-enhed.

Trin 2: Nulstil printeren

 1. Kontroller, at printeren er tændt.

 2. Tag netledningen ud bag på printeren, mens produktet er tændt.

 3. Træk netledningen ud af stikkontakten.

 4. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.

 5. Sæt stikket i igen bag på produktet.

 6. Hvis printeren ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den.

 7. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 5: Opdater routerens firmware

Forhør dig hos routerproducenten om tilgængelige firmwareopdateringer, samt instruktioner om, hvordan du installerer den.

Prøv at udskrive, når du har opdateret routeren.

Førte løsningerne ikke til løsning af problemet?

Hvis du har forsøgt alle de ovennævnte løsninger i den nævnte rækkefølge, og det ikke har løst problemet, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste produktnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet for lige netop dit produkt.

 

Printeren skal genstartesPrinteren skal genstartes

Nogle AirPrint-problemer kan løses ved at genstarte printeren. Sluk og tænd for printeren, og prøv derefter at udskrive igen. 

Printeren deles ikke over et privat trådløst netværkPrinteren deles ikke over et privat trådløst netværk

AirPrint kræver en privat trådløs netværksforbindelse og understøtter ikke offentlige trådløse netværk som f.eks. offentlige Wi-Fi hotspots. AirPrint understøttes ikke via Bluetooth eller på mobil 3G- eller 4G-dataforbindelser.

Sørg for, at printeren er sluttet til samme private trådløse netværk som din mobile enhed før afsendelse af udskriftsjob.

BEMÆRK: Trådløse printere kan være flere minutter om at oprette forbindelse til et Wi-Fi -netværk, efter de er blevet tændt. Sørg for, at dit produkt er tilsluttet til netværket, inden du forsøger at udskrive.

Den AirPrint-aktiverede printerfirmware skal muligvis opdateresDen AirPrint-aktiverede printerfirmware skal muligvis opdateres

Du skal muligvis opdatere din printers firmware for at kunne aktivere AirPrint. Følg disse trin for at opdatere printerens firmware.

Metode 1: Hent firmwareopdateringer fra printerens kontrolpanel

Fra printerens kontrolpanel kan du søge efter og installere alle tilgængelige produktopdateringer. Gå tilHP Teknisk Support for specifik vejledning til opdatering af dit produkt fra kontrolpanelet. Skriv produktnavnet i vinduet, og søg efter "Sådan henter du produktopdateringer".

Hvis din printer ikke understøtter søgning efter opdateringer fra kontrolpanelet, skal du gå videre til næste metode.

Metode 2: Søg efter opdateret firmware på HP's websted

 1. Fra printerens kontrolpanel skal du udskrive en printerstatusrapport eller en udskriftskvalitetsrapport og derefter finde firmwareversionsnummeret eller datoen på rapporten.

 2. Gå til HP Teknisk Support, og indtast derefter printermodelnummeret i vinduet.

 3. Klik på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 4. Klik på Software og drivere.

 5. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 1. Klik på plustegnet ud for Firmware for at få vist den nyeste firmwareversion for dit produkt.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde Firmware på siden, er din printer opdateret. Der kræves ingen yderligere handling.

 1. Sammenlign firmwareversionsnummeret på den rapport, du udskrev, med firmwareversionsnummeret på HP's websted.

 • Hvis firmwareversionsnummeret eller datoen på printerstatusrapporten er de samme som nummeret på HP's websted, er din firmware opdateret. Der kræves ingen yderligere handling.

 • Hvis firmwareversionsnummeret på printerstatusrapporten adskiller sig fra nummeret på HP's websted, skal du fortsætte til næste trin for at downloade og installere firmwaren.

 1. Klik på Flere oplysninger, gennemse valgmuligheder til og oplysninger om download, og klik derefter på Download.

 2. Naviger til den mappe, hvor du gemte firmwaredownloadfilen, og dobbeltklik derefter på filen for at starte HP Firmware Download Utility. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen. 

 

Printeren er offline, eller der er opstået en fejlPrinteren er offline, eller der er opstået en fejl

Årsag: Der kan være hardware- eller forbindelsesproblemer med printeren.

Løsning: Se, om der er blinkende indikatorer eller fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel, og følg derefter meddelelserne på kontrolpanelet for at løse problemet.

Hvis der ikke vises nogen meddelelser på kontrolpanelet, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste printermodelnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet.

Printeren er ikke tændt, kræver papir eller er løbet tør for blæk eller tonerPrinteren er ikke tændt, kræver papir eller er løbet tør for blæk eller toner
Sørg for, at printeren er tændt, har papir i bakken, og at der er tilstrækkeligt blæk eller toner, før du bruger AirPrint til at sende et udskriftsjob fra din Apple iPhone, iPad eller iPod touch.
ePrintePrint

Når du har registreret din ePrint-aktiverede HP-printer hos ePrintCenter, udskrives udskriftsjobbet ikke, når du forsøger at udskrive fra din mobile Apple-enhed med din ePrint-e-mail-adresse.

ePrint-ikon

eprint_icon

VIGTIGT: ePrint-job udskrives muligvis ikke med det samme. Hvis der opstår et problem med printeren, forbliver dit udskriftsjob på ePrint-serveren i 24 timer. Serveren kontrollerer regelmæssigt printerens status og sender udskriftsjobbet, når problemet er løst. Hvis problemet ikke er løst efter 24 timer, sletter serveren udskriftsjobbet.

Gennemse denne liste over mulige årsager og løsninger på dette problem.

BEMÆRK: Nogle af disse løsninger kræver, at du har adgang til printeren. Hvis du ikke har adgang til printeren, kan du bede nogen, der har, om at hjælpe dig.

ePrint er deaktiveret på printerenePrint er deaktiveret på printeren

Sørg for, at funktionen ePrint er slået til. Du kan aktivere ePrint-funktionen på printerens kontrolpanel og derefter gensende udskriftsjobbet.

Der er opstået et problem med ePrint-tjenestenDer er opstået et problem med ePrint-tjenesten

ePrint-jobbet kunne ikke udskrives på grund af et midlertidig problem med ePrint-tjenesten. Prøv at sende udskriftjobbet igen senere.

Der blev brugt en forkert ePrint-e-mail-adresseDer blev brugt en forkert ePrint-e-mail-adresse

Kontroller, at du har brugt den rigtige ePrint-e-mail-adresse til at sende udskriftsjobbet.

Hvis du vil se din ePrint-e-mail-adresse, skal du gå til ePrintCenter, klikke på Hjælp og derefter klikke på Hvordan finder jeg printerens e-mail-adresse under overskriften HP ePrint.

Printerfirmwaren skal måske opdateresPrinterfirmwaren skal måske opdateres

Du skal muligvis opdatere din printers firmware for at kunne aktivere ePrint. Følg disse trin for at opdatere printerens firmware.

Metode 1: Hent firmwareopdateringer fra printerens kontrolpanel

Fra printerens kontrolpanel kan du søge efter og installere alle tilgængelige produktopdateringer. Gå tilHP Teknisk Support for specifik vejledning til opdatering af dit produkt fra kontrolpanelet. Skriv produktnavnet i vinduet, og søg efter "Sådan henter du produktopdateringer".

Hvis din printer ikke understøtter søgning efter opdateringer fra kontrolpanelet, skal du gå videre til næste metode.

Metode 2: Søg efter opdateret firmware på HP's websted

 1. Fra printerens kontrolpanel skal du udskrive en printerstatusrapport eller en udskriftskvalitetsrapport og derefter finde firmwareversionsnummeret eller datoen på rapporten.

 2. Gå til HP Teknisk Support, og indtast derefter printermodelnummeret i vinduet.

 3. Klik på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 4. Klik på Software og drivere.

 5. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 1. Klik på plustegnet ud for Firmware for at få vist den nyeste firmwareversion for din printer.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde Firmware på siden, er din printer opdateret. Der kræves ingen yderligere handling.

 1. Sammenlign firmwareversionsnummeret på den rapport, du udskrev, med firmwareversionsnummeret på HP's websted.

 • Hvis firmwareversionsnummeret eller datoen på printerstatusrapporten er det samme som nummeret på HP's websted, er dit produkts firmware opdateret. Der kræves ingen yderligere handling.

 • Hvis firmwareversionsnummeret på printerstatusrapporten adskiller sig fra nummeret på HP's websted, skal du fortsætte til næste trin for at downloade og installere firmwaren.

 1. Klik på Flere oplysninger, gennemse valgmuligheder til og oplysninger om download, og klik derefter på Download.

 2. Naviger til den mappe, hvor du gemte firmwaredownloadfilen, og dobbeltklik derefter på filen for at starte HP Firmware Download Utility. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen. 

 

Den ePrint-aktiverede printer er offline, eller der er opstået en fejlDen ePrint-aktiverede printer er offline, eller der er opstået en fejl

Årsag: Der kan være hardware- eller forbindelsesproblemer med printeren.

Løsning: Se, om der er blinkende indikatorer eller fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel, og følg derefter meddelelserne på kontrolpanelet for at løse problemet.

Hvis der ikke vises nogen meddelelser på kontrolpanelet, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste printermodelnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet.

Den ePrint-aktiverede printer har ikke forbindelse til internettetDen ePrint-aktiverede printer har ikke forbindelse til internettet
Kontroller, at produktet har forbindelse til internettet. Hvis du oplever forbindelsesproblemer, skal du gå til Printeren opretholder ikke en trådløs forbindelse for flere fejlfindingstrin.
Vedhæftede filer til e-mails kan ikke udskrives med ePrintVedhæftede filer til e-mails kan ikke udskrives med ePrint

Kontroller, at det billede eller den filtype, du forsøger at udskrive, er understøttet af ePrint.

ePrint understøtter følgende dokumenttyper:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

ePrint understøtter følgende billed- og fototyper:

BEMÆRK: Billeder skal have en opløsning på 100 dpi eller mere. Ellers mislykkes udskriftsjobbet. I egenskaberne for billedet kan du kontrollere opløsningen, før du sender udskriftsjobbet.

 • .jpg

 • .gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

ePrint-job sidder fast i udskriftskøenePrint-job sidder fast i udskriftskøen

Der sidder muligvis udskriftsjob fast i ePrintCenter-udskriftskøen. Følg disse trin for at rydde udskriftskøen:

 1. Gå til ePrintCenter, og log på din konto.

 2. Klik på fanen øverst på siden med navnet på din printer.

 3. I afsnittet Seneste udskriftsjob skal du klikke på Vis jobhistorik.

 4. Klik på Annuller ud for de udskriftsjob, du vil fjerne fra køen.

ePrint-e-mailen indeholdt flere modtagereePrint-e-mailen indeholdt flere modtagere

Årsag: ePrint-tjenesten accepterer kun e-mails, der er sendt til en enkelt modtager. Dette beskytter dig mod utilsigtet udskrivning. 

Løsning: Prøv at sende udskriftsjobbet igen, men kun til din ePrint-e-mail-adresse.

Du er ikke på ePrint-listen over tilladte afsendereDu er ikke på ePrint-listen over tilladte afsendere

Årsag: Ejeren af den ePrint-aktiverede printer kan vælge at begrænse, hvem der kan sende udskriftsjob til printeren. Udskriftsjobbet mislykkes, hvis din e-mail-adresse ikke er på ejerens liste over tilladte afsendere.

Løsning: Bed ejeren om at føje din e-mail-adresse til listen over tilladte afsendere, og prøv at sende udskriftsjobbet via e-mail igen.

ePrint-jobbet blev annulleretePrint-jobbet blev annulleret

Årsag: Udskriftsjobbet kan være blevet annulleret fra printerens kontrolpanel eller fra ePrintCenter-kontoen.

Løsning: Når du har bekræftet, at udskriftsjobbet er blevet annulleret, kan du prøve at sende udskriftsjobbet igen.

Den ePrint-aktiverede printer er optagetDen ePrint-aktiverede printer er optaget

Hvis din printer er optaget af andre job, forbliver dit udskriftsjob på ePrint-serveren i 24 timer. Serveren kontrollerer regelmæssigt printerens status og sender udskriftsjobbet, når printeren er tilgængelig. Hvis printeren ikke bliver tilgængelig inden for 24 timer, sletter serveren udskriftsjobbet.

Spar papir og blæk ved at vente på, at jobbet udskrives, i stedet for at sende jobbet igen, hvilket kan medføre, at jobbet bliver udskrevet to gange.

Den ePrint-aktiverede printer er slukketDen ePrint-aktiverede printer er slukket

Printeren skal være tændt for at kunne modtage og udskrive ePrint-job.

Billedkvaliteten er for dårlig til, at det er muligt at bruge ePrintBilledkvaliteten er for dårlig til, at det er muligt at bruge ePrint

Billeder og fotos skal have en vandret og lodret opløsning på mindst 100 dpi. Ellers mislykkes ePrint-jobbet. I egenskaberne for billedet kan du kontrollere opløsningen, før du sender udskriftsjobbet.

Den samlede størrelse for ePrint-e-mailen overskrider den tilladte grænseDen samlede størrelse for ePrint-e-mailen overskrider den tilladte grænse

Indholdet i de enkelte e-mails må ikke overskride 5 MB. Der er også en grænse på 5 MB for hver enkelt vedhæftet fil. E-mails, der overskrider disse grænser, vil ikke blive udskrevet.

BEMÆRK: Du kan vedhæfte op til ti filer til en ePrint-e-mail.

Den vedhæftede fil i ePrint-e-mailen indeholder en makro eller en virusDen vedhæftede fil i ePrint-e-mailen indeholder en makro eller en virus

Hvis en eller flere vedhæftede filer indeholder en makro eller en virus, mislykkes udskriftsjobbet. Prøv at scanne de vedhæftede filer for virus, fjerne eventuelle makroer og derefter prøve at sende udskriftsjobbet igen.

ePrint-e-mailen indeholder mere end ti vedhæftede filerePrint-e-mailen indeholder mere end ti vedhæftede filer
Du kan vedhæfte op til ti filer til en ePrint-e-mail. Prøv at sende udskriftsjobbet igen med ti eller færre vedhæftede filer.
ePrint Home & Biz-appePrint Home & Biz-app

Når du har downloadet og installeret HP ePrint Home & Biz-app'en på din Apple-enhed, kan du ikke udskrive et udskriftsjob, når du forsøger at udskrive fra din mobile enhed.

HP ePrint Home & Biz-ikonet

hp_eprint_icon

Du kan bruge følgende metoder til at udskrive med HP ePrint Home & Biz fra din mobile enhed:

 • Metode 1: Hvis du registrerer din mobile enhed hos ePrintCenter, kan du udskrive til en hvilken som helst ePrint-aktiveret printer, uanset hvor den befinder sig, ved at sende udskriftsjob via e-mail.

 • Metode 2: Udskriv direkte til en understøttet HP-printer, der er sluttet til det samme trådløse netværk som din mobile enhed.

VIGTIGT: Du skal have en understøttet HP-printer for at kunne udskrive med HP ePrint Home & Biz-app'en. Gå til Understøttede printere til Cloud Services for at se, om din printer understøttes. 

Hvis problemet opstår, når du forsøger at udskrive via e-mail, skal du se fejlfindingsafsnittet til ePrint ovenfor.

Hvis problemet opstår, når du forsøger at udskrive på en printer på det samme trådløse netværk som din mobile enhed, skal du se nedenstående liste med mulige årsager og løsninger.

 

En meddelelse med "Ingen tilgængelige printere" vises på din Apple-enhedEn meddelelse med "Ingen tilgængelige printere" vises på din Apple-enhed

Når du forsøger at udskrive fra din mobile Apple-enhed til dit HP-produkt med HP ePrint Home & Biz, vises der en meddelelse med "Ingen tilgængelige printere" på din mobile enhed

Følg disse trin i den viste rækkefølge for at løse problemet.

Løsning 1: Genstart routeren, Apple-enheden og printeren

 1. Sluk routeren. Kontakt routerproducenten for at få specifikke instruktioner om genstart af enheden.

PAS PÅ! Nulstil ikke routeren.

 1. Sluk for printeren og din Apple-enhed.

 2. Tænd routeren. Vent i 30 sekunder, så den kan fuldføre opsætningsprocessen.

 3. Tænd printeren. Vent, til initialiseringsprocessen er fuldført.

 4. Kontroller, at printeren har forbindelse til det trådløse netværk. 

 • Hvis printeren har forbindelse til det trådløse netværk, skal du fortsætte til næste trin.

 • Hvis printeren ikke har forbindelse til det trådløse netværk, skal du prøve at udskrive en netværkskonfigurationsrapport eller en testrapport for trådløs for at kontrollere forbindelsens status. Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse til netværket, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste produktnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet.

 1. Sluk for din Apple-enhed, og opret derefter forbindelse fra den til det samme trådløse netværk som printeren.

 2. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 2: Kontroller, at du bruger den seneste version af HP ePrint Home & Biz-app'en

Følg disse trin for at kontrollere, at du bruger HP ePrint Home & Biz, og at du har den seneste version af app'en.

Trin 1: Kontroller, at du bruger HP ePrint Home & Biz

Der er nogle App Store-apps, der ligner HP ePrint Home & Biz, men ikke er HP ePrint Home & Biz. Kontroller, at HP ePrint Home & Biz-ikonet vises på din Apple-enhed.

HP ePrint Home & Biz-ikon

hp_eprint_icon

Trin 2: Kontroller, at HP ePrint Home & Biz-app'en er den seneste version.

 1. Tryk på App Store på din Apple-enhed.

 2. Tryk på  Opdateringer, og find derefter HP Home & Biz-app'en på listen.

 • Hvis der er en tilgængelig opdatering, skal du installere den og derefter forsøge at udskrive.

 • Hvis der ikke er en tilgængelig opdatering, eller hvis du stadig ikke kan udskrive, når du har installeret opdateringen, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 3: Sluk for Bluetooth på din Apple-enhed

Bluetooth er en trådløs forbindelse, der kan forstyrre udskrivning. Følg disse trin for at slukke for Bluetooth.

 1. Tryk på Indstillinger på din Apple-enhed.

 2. Tryk på Generelt.

 3. Tryk på Bluetooth, og kontroller derefter, at Slukket er valgt.

 4. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 4: Kontroller forbindelsen

Følg disse trin for at kontrollere netværksforbindelsen for din printer og din mobile enhed.

Trin 1: Kontroller printerens netværksforbindelse 

 1. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport eller en testrapport for trådløs fra printerens kontrolpanel. Hvis du ikke ved, hvordan du skal udskrive disse rapporter, kan du se fremgangsmåden i brugervejledningen.

 2. Kontroller status for 802.11 trådløs forbindelse i rapporten. Status bør være Tilsluttet, og netværkets navn (SSID) skal være det samme som navnet på dit trådløse netværk. 

 • Hvis printeren har forbindelse til dit trådløse netværk, skal du fortsætte til næste trin. 

 • Hvis printeren ikke er tilsluttet det korrekte trådløse netværk, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste printermodelnummeret i søgefeltet og derefter søge efter supportdokumentet vedr. tilslutning af dit produkt til et trådløst netværk.

Trin 2: Kontroller, at din Apple-enhed har forbindelse til samme netværk som printeren, og flyt den derefter tættere på routeren 

 1. Tryk på Indstillinger på din Apple-enhed.

 2. Tryk på Wi-Fi.

 3. Kontroller, at den er indstillet til Til.

 4. Under Vælg et netværk skal du trykke på navnet på dit trådløse netværk.

 5. Indtast adgangskoden for netværket, hvis du bliver bedt om det, og tryk derefter på Deltag.

 6. Flyt din mobile enhed tættere på routeren, dog ikke tættere end 1,8 m.

 7. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 5: Genstart Apple-enheden

Genstart Apple-enheden, og prøv derefter at sende udskriftsjobbet igen.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning. 

Løsning 6: Prøv at udskrive fra en anden enhed eller computer, og nulstil printeren

Trin 1: Prøv at udskrive fra en anden enhed eller computer

Prøv at udskrive til HP-printeren fra en anden netværkstilsluttet Apple-enhed eller fra din computer.

Trin 2: Nulstil printeren

 1. Kontroller, at printeren er tændt.

 2. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud af stikkontakten.

 4. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.

 5. Sæt stikket i igen bag på printeren.

 6. Hvis printeren ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde den.

 7. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.

Løsning 7: Geninstaller HP ePrint Home & Biz-app'en. 

Nogle problemer med mobil udskrivning kan løses ved at afinstallere og geninstallere HP ePrint Home & Biz-app'en. Følg disse trin for at geninstallere app'en på din Apple-enhed.

Trin 1: Afinstaller HP ePrint Home & Biz-app'en

 1. Tryk på, og hold ikonet HP ePrint Home & Biz nede på din Apple-enhed, indtil alle ikonerne på skærmen begynder at bevæge sig.

 2. Tryk på X i hjørnet af ikonet, og tryk derefter på Slet.

 3. Tryk på knappen Hjem.

Trin 2: Forhindr app'en i at synkronisere med din mobile enhed

 1. Slut Apple-enheden til din computer, og start derefter iTunes.

 2. Klik på fanen for din enhed, og klik derefter på fanen Programmer

 3. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af HP ePrint Home & Biz i listen Synkroniser programmer.

Trin 3: Geninstaller HP ePrint Home & Biz-app'en.

 1. Tryk på App Store på din Apple-enhed, og søg derefter efter HP ePrint Home & Biz.

 2. Tryk på app'en i listen med søgeresultater, og tryk derefter på Installer.

 3. Prøv at udskrive.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning. 

Løsning 8: Opdater routerens firmware

Forhør dig hos routerproducenten om tilgængelige firmwareopdateringer, samt instruktioner om, hvordan du installerer den. Prøv at udskrive, når du har afsluttet opdateringen.

Førte løsningerne ikke til løsning af problemet?

Hvis du har forsøgt alle de ovennævnte løsninger i den nævnte rækkefølge, og det ikke har løst problemet, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste printermodelnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet.

Printeren er offline, eller der er opstået en fejlPrinteren er offline, eller der er opstået en fejl

Årsag: Der kan være hardware- eller forbindelsesproblemer med printeren.

Løsning: Se, om der er blinkende indikatorer eller fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel, og følg derefter meddelelserne på kontrolpanelet for at løse problemet.

Hvis der ikke vises nogen meddelelser på kontrolpanelet, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste printermodelnummeret i søgefeltet og derefter søge efter det supportdokument, der omhandler problemet for lige netop dit produkt.

Printeren er ikke tændtPrinteren er ikke tændt
Sørg for, at printeren er tændt, før du sender et udskriftsjob fra din mobile enhed med HP ePrint Home & Biz-app'en.
Printeren deles ikke over det trådløse netværkPrinteren deles ikke over det trådløse netværk
Sørg for, at printeren er sluttet til samme trådløse netværk som din mobile enhed før afsendelse af udskriftsjob.
Printeren opretholder ikke en trådløs forbindelsePrinteren opretholder ikke en trådløs forbindelse
Kontroller, at printeren har forbindelse til det trådløse netværk. Hvis du oplever forbindelsesproblemer, skal du gå til Printeren opretholder ikke en trådløs forbindelse for flere fejlfindingstrin.
Du kan ikke sende et job via e-mail til en ePrint-aktiveret printerDu kan ikke sende et job via e-mail til en ePrint-aktiveret printer

Med mobil-app'en HP ePrint Home & Biz kan du via e-mail sende udskriftsjob til en hvilken som helst ePrint-aktiveret HP-printer, som du ejer eller har adgang til.

BEMÆRK: Du skal også registrere dig på ePrintCenter for at kunne udskrive websider og Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra HP ePrint Home & Biz-app'en.   

Følg disse trin for at registrere din mobile enhed hos ePrintCenter, så du kan sende ePrint-job via e-mail.

 1. På din mobile enhed skal du trykke på HP ePrint Home & Biz, Indstillinger og derefter på Registrering.

 2. Skriv din e-mail-adresse, og tryk derefter på Send. HP ePrintCenter sender dig en e-mail med en PIN-kode.

 3. Når du har modtaget koden via e-mail, skal du trykke på HP ePrint Home & Biz for at åbne app'en igen, skrive PIN-koden og derefter trykke på OK.

ePrint Home & Biz skal muligvis geninstalleresePrint Home & Biz skal muligvis geninstalleres

Nogle problemer med mobil udskrivning kan løses ved at afinstallere og geninstallere HP ePrint Home & Biz-app'en. Følg disse trin for at geninstallere app'en på din Apple-enhed.

Trin 1: Afinstaller HP ePrint Home & Biz-app'en

 1. Tryk på, og hold ikonet HP ePrint Home & Biz nede på din Apple-enhed, indtil alle ikonerne på skærmen begynder at bevæge sig.

 2. Tryk på X i hjørnet af ikonet, og tryk derefter på Slet.

 3. Tryk på knappen Hjem.

Trin 2: Forhindr app'en i at synkronisere med din mobile enhed

 1. Slut Apple-enheden til din computer, og start derefter iTunes.

 2. Klik på fanen for din enhed, og klik derefter på fanen Programmer

 3. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af HP ePrint Home & Biz i listen Synkroniser programmer.

Trin 3: Geninstaller HP ePrint Home & Biz-app'en.

 1. Tryk på App Store på din Apple-enhed, og søg derefter efter HP ePrint Home & Biz.

 2. Tryk på app'en i listen med søgeresultater, og tryk derefter på Installer.

 3. Prøv at udskrive.

Du kan ikke udskrive Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & BizDu kan ikke udskrive Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & Biz

Hvis du vil udskrive Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra din Apple-enhed skal du registrere din mobile enhed hos ePrintCenter og derefter oprette en konto på ePrintCenters websted.

Trin 1: Registrer din Apple-enhed hos ePrintCenter

 1. På din mobile enhed skal du trykke på HP ePrint Home & Biz, Indstillinger og derefter på Registrering.

 2. Skriv din e-mail-adresse, og tryk derefter på Send. HP ePrintCenter sender dig en e-mail med en PIN-kode.

 3. Når du har modtaget koden via e-mail, skal du trykke på HP ePrint Home & Biz for at åbne app'en igen, skrive PIN-koden og derefter trykke på OK.

Trin 2: Opret en ePrintCenter-konto 

Hvis du ikke allerede har aktiveret webservices på din ePrint-aktiverede printer, og hvis du ikke har registreret dig på ePrintCenters websted, skal du gå til HP Teknisk Support, indtaste printermodelnummeret i søgefeltet og derefter søge efter "Kom i gang med ePrint".

 
FÅ MERE AT VIDE
HP ePrint Center

Se din printers status, tilføj og fjern udskrivnings-apps, og administrer ePrint-indstillinger og jobhistorik fra en hvilken som helst webbrowser, hjemme eller på farten.

Supported Printers for Cloud Printing
Find en liste over HP-printere, der understøtter AirPrint, ePrint, HP ePrint mobil-app'en og mange flere.
Få support efter produktmodel
Find løsninger, downloads og andre supportoplysninger, der er specifikke for din produktmodel.
Få forbindelse til andre
Connect with others
Du er ikke alene. Få kontakt til andre kunder og HP-eksperter på supportfora, og få de svar, du har brug for. (På engelsk)