Der kan ikke oprettes forbindelse til et hjemmenetværk

Denne side hjælper dig med at diagnosticere og løse problemer med at oprette forbindelse til et eksisterende hjemmenetværk i Windows 7.

Symptom:

Network IconIkonet for trådløst netværk – status viser "ingen forbindelse"

Netværksoversigten viser ikke nogen netværks- eller internetforbindelse:

Network_Status

Hvis din computer tidligere har været forbundet til dit hjemmenetværk, men nu ikke kan opnå forbindelse til netværket, skal du følge disse trin for at prøve at løse problemet.

BEMÆRK: Disse trin forudsætter, at du tidligere har sat et netværk op. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af netværk i Sæt et basishjemmenetværk op.

Test forbindelsen efter udførelse af de enkelte trin. Hvis problemet ikke er løst, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 1: Ved trådløse forbindelser skal du sikre dig, at computeren er tilsluttet det rigtige netværk

Når computeren finder et trådløst netværk, som den tidligere har været tilsluttet, vil den forsøge at genetablere forbindelse til det. Det er dog ikke sikkert, at den pågældende forbindelse er til det rigtige netværk.

Klik på Ikonet NetværksforbindelseNetwork Connection Icon i meddelelsesområdet for at se, om du har forbindelse til nogen trådløse netværk.

Hvis computeren er tilsluttet et forkert netværk, skal du klikke på netværksnavnet og derefter klikke på Afbryd forbindelsen. Klik på det rigtige netværk, og klik derefter på Tilslut.

Når computeren er tilsluttet til det rigtige netværk, skal du sikre dig, at dine sikkerhedsindstillinger og adgangskode til netværket er rigtige. Du kan se netværksoplysninger i Netværks- og delingscenter.

Trin 2: Kontroller kabelforbindelserne, og nulstil modem og router

Udfør følgende trin for at kontrollere kabelforbindelserne, nulstille hardwaren og tilslutte computeren direkte til modemmet.

 1. Luk computeren.

 2. Tag alle kabler, undtagen kabler til strøm, mus, tastatur og skærm, ud af computeren. Bemærk, hvordan alle kablerne sidder.

 3. Afbryd strømmen til router, kabelmodem eller router/modem-kombination, og vent på, at lysene på enheden slukker.

 4. Tag alle kabler ud af modem og router.

 5. Se efter bøjede eller ødelagte ben på kabelenderne og i stikkene på computer, router og modem. Se, om selve kablet er knækket eller på anden vis ødelagt. Reparer eller erstat kabler, der viser tegn på beskadigelse.

 6. Tilslut alle kabler til modem og router igen, undtagen strømkabler.

 7. Tilslut et netværkskabel (RJ45) fra computeren til bagsiden af kablet/DSL-modemmet eller -routeren. Undgå at lægge kabler ved siden af højttalere, og lad være med at rulle overskydende kabel sammen. Brug om muligt et kabel, der er 1,83 meter (6 fod) eller kortere. Sørg for at anvende den korrekte kabeltype fra router til computer (se følgende figur).

BEMÆRK: Hvis du bruger en trådløs forbindelse, kan du konfigurere den senere, når du har undersøgt, om din computer kan få forbindelse til internettet via en direkte forbindelse med netværkskabel.

Kabler, der forbinder DSL- eller kabelmodem til pc

Cables  

1 - RJ45 Ethernet-netværkskabel - Cat5/Cat6. Tilslut router/modem til netværksporten på din pc med denne type kabel.

2 - RJ11-telefonkabel. Du må ikke anvende denne type kabel til at tilslutte til pc'en.

3 - Specialtelefonkabel med seks ben. Brug ikke denne type kabel.

4 - USB-kabel. Mange routere/modemmer kan tilsluttes via USB. Prøv med et RJ45-netværkskabel, før du prøver med USB. Du må IKKE tilslutte både USB-kabel og netværkskabel – tilslut kun ét kabel.

 1. Tilslut strøm til modem og router igen, og tænd for dem. 

 2. Vent, indtil lysene på enheden blinker i et fast mønster eller holder op med at blinke. Dette kan tage 10-30 sekunder. Hvis lysene blinker i et mærkeligt mønster, eller hvis flere lys er inaktive (slukkede), kan det være tegn på et problem med internettjenesten. Se den vejledning, der fulgte med bredbåndsenheden, for oplysninger om, hvad lysene betyder, og kontakt din internetudbyder, hvis der er et problem.

 3. Når lysene på bredbåndsenheden lyser i et normalt mønster eller lyser vedvarende, skal du tænde computeren. 

 4. Vent, indtil Windows viser skrivebordet, og opret derefter forbindelse til internettet. Gå til www.hp.com. Hvis problemet med at oprette forbindelse fortsætter, skal du gå videre til næste trin.

Trin 3: Kør Windows Netværksdiagnosticering

Windows 7 overvåger netværks- og internetforbindelser. Hvis der opdages et problem, vises der en meddelelse om ingen eller begrænset forbindelse, og du bliver bedt om at give tilladelse til diagnosticering af problemet. Hvis du ser denne meddelelse, skal du give Windows 7 tilladelse til at diagnosticere problemet og genoprette forbindelsen.

Vælg en af følgende muligheder, hvis du vil køre diagnosticeringsværktøjet manuelt: 

Valgmulighed 1

Højreklik på ikonet Netværksforbindelser Network Icon i meddelelsesområdet, og vælg  Foretag fejlfinding af problemer. Windows Netværksdiagnosticering undersøger for problemer.

Fejlfinding af problemer

Troubleshoot Problems 

Valgmulighed 2

Klik på Start (Start), og skriv derefter netværk og deling i søgefeltet. Klik på Netværks- og delingscenter i søgeresultaterne.

Sådan åbner du Netværks- og delingscenter via menuen Start

Control_panel_3

Valgmulighed 3

Klik på det gule udråbstegn i Netværks- og delingscenter Yellow exclamation mark eller på det røde X Red X_icon i området Netværksstatus for at køre Windows Netværksdiagnosticering.

Netværksstatus

Network_Status 

 

Trin 4: Brug Fejlfindingsværktøjet Netværk og internet

I Netværks- og delingscenteret har Windows 7 et fejlfindingsværktøj til netværk og internet, der kontrollerer, om der er netværksproblemer, og som om muligt reparerer softwareforbindelserne. Undersøg og reparer forbindelsen med dette værktøj:

 1. Fra Netværks- og delingscenteret skal du klikke på Foretag fejlfinding af problemer.

Foretag fejlfinding af problemer

Network_and_sharing_center1

Fejlfindingsværktøjet Netværk og internet åbner.

Fejlfindingsværktøjet Netværk og internet

Troubleshoot_problems1

 1. Klik på Internetforbindelser for at kontrollere internetforbindelsen.

 2. Følg anvisningerne på skærmen for at foretage fejlfinding.

 3. Hvis problemet er løst, er du færdig.

Hvis problemet fortsætter, skal du vende tilbage til Fejlfindingsværktøjet Netværk og internet og klikke på Netværkskort for at teste netværkskortet.

Trin 5: Sørg for, at netværkskort er slået til i Enhedshåndtering 

 1. Klik på Start (Start), og skriv derefter Enhedshåndtering i søgefeltet. Klik på Enhedshåndtering i søgeresultaterne.  

Sådan åbner du Enhedshåndtering via Startmenuen

Device_Manager  

 1. Dobbeltklik på Netværkskort.

Enhedshåndtering – Netværkskort

Network_Adaptors

 1. Se status for hardwaren i dit lokalnetværk (LAN).

 2. Hvis der er en pil på ikonet ved siden af hardwaren (Hardware arrow), er hardwaren deaktiveret. Højreklik på hardwarenavnet, og klik derefter på Aktiver.

 Aktivering af LAN-hardware

Enable_LAN_hardware 

BEMÆRK: Hvis LAN-hardwaren ikke står på listen, skal du klikke på Handling og derefter på Søg efter hardwareændringer. Hvis hardwaren stadig ikke er på listen, skal du genstarte computeren og derefter åbne Enhedshåndtering igen. Windows 7 registrerer automatisk hardware og installerer drivere, når systemet starter op.

 1. Når LAN-hardwaren er blevet aktiveret, skal du kontrollere netværksforbindelsen. Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse, kan du prøve følgende tip samt trinnene til løsning af Langsom eller mistet netværksforbindelse. 

Andre ting, du kan prøve:

 • Geninstaller den originale software og de originale drivere til din computers netværkskort.

 • Undersøg dine firewall-indstillinger for at sikre, at din browser har tilladelse til at gå på nettet.

 • Tilslut en anden computer til netværket for at se, om problemet kun gælder den ene computer.

 • Se efter firmware- eller driveropdateringer til din computer, LAN, moden og/eller router på de respektive producenters websteder.

 • Kontakt din internetudbyder eller modemproducent for at få yderligere hjælp til fejlfinding.

 • Nulstil routeren til fabriksindstillingerne. Se brugervejledningen til routeren for modelspecifikke oplysninger.

 • Udfør Microsoft systemgendannelse  til at nulstille pc-indstillinger, der kan være skyld i problemer.

 • Udfør systemgendannelse. Gå til HP's supportwebsted for modelspecifikke oplysninger.

 
Få support efter produktmodel
Find løsninger, downloads og andre supportoplysninger, der er specifikke for din produktmodel.
Få forbindelse til andre
Connect with others
Du er ikke alene. Få kontakt til andre kunder og HP-eksperter på supportfora, og få de svar, du har brug for. (På engelsk)