Fejlfinding af printerinstallation på traditionelt netværk (Ethernet)

Vælg operativsystem nedenfor for at modtage tilpasset fejlfindingshjælp.

Windows XPWindows XP

Løsning 1: Genstart alle netværksenheder, tilføj produktet til netværket og geninstaller HP-softwaren

Følg disse trin for at genstarte alle netværksenheder, tilføj HP-produktet til netværket og geninstaller HP-softwaren.

Trin 1: Lad installationsprogrammet blive færdigt, og genstart alle netværksenheder

Det hjælper ofte at genstarte computeren og starte forfra. Gør følgende.

 1. Sørg for at lade installationsprogrammet fuldføre ved at klikke på Fortsæt på installationsskærmbillederne (hvis du ikke kan se nogen installationsskærmbilleder for HP-software, er det allerede gjort).

 2. Genstart computeren.

 3. Sluk produktet og netværksrouteren, og tænd dem igen.

 4. Kontroller, at netværksrouteren er tændt og virker.

 5. Kontroller, at du kan se en internetside fra en webbrowser på computeren.

Trin 2: Sæt Ethernet-kablet i stikket og udskriv en netværkstestrapport for at bekræfte, at produktet er på netværket

 1. Tilslut Ethernet-kablet til produktet og sørg for, at den anden ende er tilsluttet en strømførende netværksport.

  • Hvis produktet har et display på kontrolpanelet, skal du følge disse trin:

   1. Tryk på knappen Opsætning (Setup_icn) på produktets kontrolpanel.

   2. Tryk på knappen pil ned (DownArrow_icn) for at vælge Netværk, og tryk derefter på OK.

   3. Tryk på knappen pil ned (DownArrow_icn) for at vælge Netværkstest, eller Netværkskonfigurationsside, og tryk derefter på OK.

   4. Følg alle fejlfindingstrin for problemer, der er identificeret i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for produktet, betyder det, at produktet er på netværket. Fortsæt til næste trin i dette dokument for at kontrollere kommunikationen.

 3. Hvis rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for produktet (f.eks. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx) betyder det, at produktet ikke er på netværket. Følg disse trin:

  1. Kontroller, at Ethernet-kablet er tilsluttet, og at der er tændt for strømmen.

  2. Prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.

  3. Udskriv en rapport igen og gennemgå resultaterne.

  4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, skal du gå videre til næste trin.

Trin 3: Kontroller kommunikationen mellem produktet og computeren

Vi skal sikre os, at computeren og produktet er på samme netværk, og at de kan kommunikere.

 1. I en webbrowser (f.eks. Internet Explorer) skal du åbne en internetside for at kontrollere, at du kan få adgang til netværket.

 2. I webbrowseren skal du indtaste produktets IP-adresse i adresselinjen og trykke på Enter. Skriv for eksempel http://192.168.0.1. Produktets interne hjemmeside vises.

 • Hvis du kan åbne produktets interne hjemmeside, skal du gå videre til næste trin for at geninstallere HP-softwaren.

 • Hvis du ikke kan åbne produktets interne hjemmeside, skal du kontrollere, at produktet og computeren er på samme netværk.

Trin 4: Geninstaller HP-softwaren

Brug en af følgende metoder til at geninstallere HP-softwaren.

Metode 1: Download og installer softwaren fra HP's websted.

 1. Tag USB-kablet ud af både produktet og computeren (hvis du allerede har tilsluttet det).

 2. Tænd produktet.

 3. Højreklik på dette link: Hent software og drivere, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

 4. Indtast produktnummeret, og klik derefter på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 5. Klik på Software og drivere.

 6. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på plustegnet (EC_PlusSign_icn) ud for Driver, og klik derefter på den driver, du vil downloade.

 8. Læs minimumssystemkravene og yderligere instruktioner igennem Du kan også klikke på Vis vejledninger (HPCC_QuestionMark_icn) for fuldstændige vejledninger til download.

 9. Med denne mulighed kan du installere softwaren når som helst, når downloadprocessen er afsluttet.

 10. Klik på Gem, og gå derefter til den placering på computeren, hvor du vil gemme filen.

 11. Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren.

Tip: Notér, hvor du har gemt filen, hvis du vil installere den senere.

Metode 2: Brug software-cd'en

Følg disse trin for at installere softwaren med produkt-cd'en.

 1. Indsæt produkt-cd'en i computerens cd-drev, og vent et par sekunder på, at softwareinstallationsprogrammet åbnes.
  Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du klikke på Start (XP_Start_icn), klikke på Denne computer og herefter klikke på cd-drevet.

 2. Følg anvisningerne om softwareinstallation på skærmen.

VIGTIGT:Installationsprogrammet spørger muligvis, om du vil søge online efter de seneste installationsopdateringer til produktet. Med henblik på at opnå de bedste installationsresultater anbefaler HP, at du klikker på "Ja" for at lade installationsprogrammet søge efter opdateringer og downloade dem til dig.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver starttjenesterne, deaktiver firewallen og geninstaller HP-softwaren

Hvis du ikke kunne installere HP-produktet, skal du måske deaktivere starttjenesterne og/eller din firewall midlertidigt. Windows tillader mange programmer og processer at køre med det samme ved start. Disse programmer og din firewall forhindrer dig måske i at installere HP-softwaren. Denne vejledning forklarer, hvordan du deaktiverer disse programmer og processer, mens du installerer HP-softwaren.

Trin 1: Deaktiver startsoftwaren

 1. Klik på Start (XP_Start_icn), og klik derefter på Kør.

 2. Skriv msconfig i dialogboksen Kør, og klik derefter på OK. Dialogboksen Hjælpeprogram til systemkonfiguration åbnes.

  • Hvis Normal start er valgt i øjeblikket, skal du følge disse trin:

   1. Vælg Valgfri start, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

   2. Klik på fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   3. Klik på Deaktiver alle.

  • Hvis Valgfri start er valgt i øjeblikket, skal du følge disse trin:

   1. Klik på fanen Start.

   2. Lav en liste over de valgte elementer. Du skal bruge denne liste til at nulstille computerens startelementer senere.

   3. Klik på fanen Generelt.

   4. Ryd afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

   5. Klik på fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   6. Lav en liste over de valgte elementer. Du skal bruge denne liste til at nulstille computerens startelementer senere.

   7. Klik på Deaktiver alle.

 3. Klik på Anvend.

 4. Klik på OK. Der vises et nyt vindue. Klik på Genstart for at fortsætte.

 5. Når computeren er genstartet, vises vinduet Hjælpeprogram til systemkonfiguration. Marker afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse... og klik derefter på OK.

Trin 2: Deaktiver eller konfigurer firewallen på computeren

Følg disse trin for at deaktivere firewalls eller konfigurere firewallen, så den tillader forbindelse til HP-produktet.

Valgmulighed 1: Deaktiver firewalls midlertidigt

 1. Frakobl Ethernet-kablet fra router, modem eller gateway. BEMÆRK: Hvis du ikke er sikker på, hvor router, modem eller gateway til netværksproduktet er, skal du kontakte systemadministratoren.

 2. Klik på Start (XP_Start_icn) på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel. Kontrolpanelet åbner i et nyt vindue.

 3. Dobbeltklik på Sikkerhedscenter (XP Security Center_icn). Windows Sikkerhedscenter åbnes i et nyt vindue.

 4. Klik på Windows Firewall (Windows_Firewall_icn). Dialogboksen Windows Firewall-indstillinger åbnes.

 5. På fanen Generelt skal du vælge Fra(anbefales ikke) (XP Firewall Off_icn), og derefter klikke på OK.

Valgmulighed 2: Konfigurer firewallen til at tillade forbindelse til HP-produktet

 1. Du kan finde ud af, hvilken firewall, der er installeret på computeren ved at se efter firewall-ikonet i meddelelsesområdet i nederste højre hjørne af skærmen. Skriv navnet på firewallen ned.

 2.  XP_Systems_Tray

 3. Når du har fundet den firewall, der er installeret på computeren, skal du kontakte producenten af firewallen for at få specifikke instruktioner om konfiguration af indstillingerne. Gå derefter tilbage til dette dokument for at fortsætte fejlsøgningen.

 4. Hvis du ikke kunne finde specifikke trin for din firewall, skal du fortsætte til næste trin.

 5. Klik på Start (XP_Start_icn), og klik derefter på Kør. Skriv C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i feltet Åbn, og klik derefter på OK. Mappen Papirkurv åbnes.

 6. Notér eller kopier filstien for hvert af følgende programmer. Filstien vil ligne dette eksempel: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis den HP-software, som er installeret på computeren, er version 10.0 eller nyere, skal du finde filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis den HP-software, som er installeret på computeren, er version 9.0 eller ældre, skal du finde filen hpqscnvw.exe.

 7. Åbn mappen C:\windows\system32, og find og skriv stien til filen ned eller kopier den til hvert af følgende programmer:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Åbn firewall-softwaren og kontroller, at hvert af programmerne vises i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til. Hvis nogen af programmerne ikke vises i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til, skal du manuelt tilføje de manglende programmer til listen.
  BEMÆRK: Navnet på listen kan variere afhængigt af firewall-programmet.

 9. Hvis der er flere tillidsniveauer i firewall-softwaren, eller der kræves specifik tilladelse til, at et program kan få adgang til internettet, skal du sørge for at give hvert HP-program fri adgang til internettet.

 10. Klik på OK eller Gem for at gemme ændringerne i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til.

 11. Følg disse trin for at fjerne blokeringen fra internetportene ved at oprette nye regler i firewall-softwaren. BEMÆRK: Hver regel åbner en port, så der skal oprettes en regel for hver port.

 12. HP-softwaren anvender følgende porte. Hvert portnavn består af en protokol (enten UDP eller TCP), et tal og en forbindelsestype (enten indgående eller udgående). Computerens firewall bruger hver af disse oplysninger til at oprette den regel, der skal åbne porten.

  • UDP 427 indgående

  • UDP 427 udgående

  • UDP 161 udgående

  • UDP 139 udgående

  • TCP 139 udgående

  • TCP 9220 udgående

  • TCP 9500 udgående

  • TCP 9290 udgående

   1. Åbn netværket eller afsnittet om regler i firewall-softwaren.

   2. Opret en ny regel med et beskrivende navn. F.eks. fjern blokering for UDP 137 indgående for at fjerne blokering for UDP 137 indgående port.

    •  Hvis du bliver bedt om at vælge regeltype, skal du vælge Alle IP-adresser.

    • Hvis du bliver bedt om at vælge IP-adressetype, skal du vælge IPv4 og IPv6.

   3. Når du har oprettet hver regel, skal du klikke på OK eller Gem for at anvende ændringerne

 13. Når du har deaktiveret eller konfigureret firewallen, skal du genstarte computeren.

Trin 3: Geninstaller HP-softwaren

Brug en af følgende metoder til at geninstallere HP-softwaren.

Metode 1: Download og installer softwaren fra HP's websted.

 1. Tag USB-kablet ud af både produktet og computeren (hvis du allerede har tilsluttet det).

 2. Tænd produktet.

 3. Højreklik på dette link: Hent software og drivere, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

 4. Indtast produktnummeret, og klik derefter på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 5. Klik på Software og drivere.

 6. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på plustegnet (EC_PlusSign_icn) ud for Driver, og klik derefter på den driver, du vil downloade.

 8. Læs minimumssystemkravene og yderligere vejledning igennem. Du kan også klikke på Vis vejledninger (HPCC_QuestionMark_icn) for fuldstændige vejledninger til download.

 9. Med denne mulighed kan du installere softwaren når som helst, når downloadprocessen er afsluttet.

 10. Klik på Gem, og gå derefter til den placering på computeren, hvor du vil gemme filen.

 11. Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren.

Tip: Notér, hvor du har gemt filen, hvis du vil installere den senere.

Metode 2: Brug software-cd'en

Følg disse trin for at installere softwaren med produkt-cd'en.

 1. Indsæt produkt-cd'en i computerens cd-drev, og vent et par sekunder på, at softwareinstallationsprogrammet åbnes.
  Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du klikke på Start (XP_Start_icn), klikke på Denne computer og herefter klikke på cd-drevet.

 2. Følg anvisningerne om softwareinstallation på skærmen.

VIGTIGT:Installationsprogrammet spørger muligvis, om du vil søge online efter de seneste installationsopdateringer til produktet. Med henblik på at opnå de bedste installationsresultater anbefaler HP, at du klikker på "Ja" for at lade installationsprogrammet søge efter opdateringer og downloade dem til dig.

Trin 4: Aktiver starttjenesten

VIGTIGT: Følg disse trin for at genaktivere startsoftwaren. Hvis du springer dette trin over, fungerer computeren måske ikke som forventet.

 1. Klik på Start (XP_Start_icn), og klik derefter på Kør.

 2. Skriv msconfig i dialogboksen Kør, og klik derefter på OK. Dialogboksen Hjælpeprogram til systemkonfiguration åbnes.

  • Hvis du fulgte vejledningen til deaktivering af en Normal start-konfiguration (eller hvis du vil vende tilbage til den pågældende konfiguration), skal du vælge Normal start.

  • Hvis du vil tilpasse de programmer, der kører ved start, skal du følge denne vejledning til en Valgfri start:

   1. Klik på fanen Start.

   2. Vælg hvert element på din liste over valgte elementer til fanen Start.

   3. Klik på fanen Tjenester.

   4. Vælg afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   5. Vælg hvert element på din liste over valgte elementer til fanen Tjenester.

 3. Klik på Anvend.

 4. Klik på OK. Der vises et nyt vindue.

 5. Klik på Genstart for at fortsætte.

Trin 5: Aktiver firewall-softwaren

 1. Højreklik på ikonet for firewallen på proceslinjen (i nærheden af dato og tidspunkt på computeren), og klik på Start eller Aktiver Hvis der ikke er nogen startvalgmulighed, skal du åbne firewall-softwaren og vælge at starte eller aktivere den. Firewall-ikonet ændres muligvis for at vise, at den er aktiveret.

 2. Hvis firewallen var deaktiveret under installation af produktsoftwaren, blokerer den måske for HP-programmer eller porte, der er nødvendige til scanning. Hvis der vises pop-op-skærmbilleder, der kræver adgang til netværket, når du prøver at scanne, skal du klikke på Ja for at give tilladelse til adgang.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du vælge mellem følgende forskellige resultater for at få flere oplysninger.

Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.

Hvis printerinstallationen blev gennemført, men printeren ikke fungerer som forventet, har vi en løsning til dig. HP har designet automatiserede hjælpeprogrammer (værktøjer) til diagnosticering og løsning af almindelige problemer i forbindelse med udskrivning, netværk og scanning. Vælg mellem følgende muligheder for at downloade og køre værktøjet til dit printerproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har designet et hurtigt og nemt værktøj, som diagnosticerer og løser mange udskrivnings-, scannings- og tilslutningsproblemer: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler, at du downloader og installerer Print and Scan Doctor, når du har brug for at foretage fejlfinding af et problem med din HP-printer

Download Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP-værktøj til hardwarediagnosticering. HP har designet et hurtigt og nemt værktøj, som diagnosticerer og løser mange hardwareproblemer: HP-værktøjet hardwarediagnosticering. HP anbefaler, at du downloader og installerer værktøjet til hardwarediagnosticering, når du har brug for at udføre fejlfinding af et hardwareproblem.

Download værktøjet til hardwarediagnosticering


Installationen af HP-printeren mislykkedes. Installationen af HP-printeren mislykkedes.

Hvis HP-printerinstallationen ikke lykkes efter udførelse af de foregående trin, skal du gå til HP Customer Care for at få flere oplysninger.

Windows VistaWindows Vista

Løsning 1: Genstart alle netværksenheder, tilføj produktet til netværket og geninstaller HP-softwaren

Det hjælper ofte at genstarte computeren og starte forfra. Gør følgende.

Trin 1: Lad installationsprogrammet blive færdigt og genstart alle netværksenheder

 1. Sørg for at lade installationsprogrammet fuldføre ved at klikke på Fortsæt på installationsskærmbillederne (hvis du ikke kan se nogen installationsskærmbilleder for HP-software, er det allerede gjort).

 2. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn), og klik derefter på Kontrolpanel.

 3. I området Sikkerhed skal du klikke på Søg efter opdateringer.

 4. På skærmbilledet Windows Update skal du klikke på Søg efter opdateringer.

 5. Accepter alle opdateringer eller i det mindste alle kritiske opdateringer.

 6. Når du bliver bedt om det, skal du genstarte computeren.

 7. Sluk produktet og netværksrouteren, og tænd dem igen.

 8. Kontroller, at netværksrouteren er tændt og virker.

 9. Kontroller, at du kan se en internetside fra en webbrowser på computeren.

Trin 2: Sæt Ethernet-kablet i stikket og udskriv en netværkstestrapport for at bekræfte, at produktet er på netværket

 1. Tilslut Ethernet-kablet til produktet og sørg for, at den anden ende er tilsluttet en strømførende netværksport.

  • Hvis produktet har et display på kontrolpanelet, skal du følge disse trin:

   1. Tryk på knappen Opsætning (Setup_icn) på produktets kontrolpanel.

   2. Tryk på knappen pil ned (DownArrow_icn) for at vælge Netværk, og tryk derefter på OK.

   3. Tryk på knappen pil ned (DownArrow_icn) for at vælge Netværkstest, eller Netværkskonfigurationsside, og tryk derefter på OK.

   4. Følg alle fejlfindingstrin for problemer, der er identificeret i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for produktet, betyder det, at produktet er på netværket. Fortsæt til næste trin i dette dokument for at kontrollere kommunikationen.

 3. Hvis rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for produktet (f.eks. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx) betyder det, at produktet ikke er på netværket. Følg disse trin:

  1. Kontroller, at Ethernet-kablet er tilsluttet en strømførende port.

  2. Prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.

  3. Udskriv en rapport igen og gennemgå resultaterne.

  4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, skal du gå videre til næste trin.

Trin 3: Kontroller kommunikationen mellem produktet og computeren

Vi skal sikre os, at computeren og produktet er på samme netværk, og at de kan kommunikere.

 1. I en webbrowser (f.eks. Internet Explorer) skal du åbne en internetside for at kontrollere, at du kan få adgang til netværket.

 2. I en webbrowser skal du indtaste produktets IP-adresse i adresselinjen og trykke på Enter. Indtast for eksempel http://192.168.0.1. Produktets interne hjemmeside vises.

 • Hvis du kan åbne produktets interne hjemmeside, skal du gå videre til næste trin for at geninstallere HP-softwaren.

 • Hvis du ikke kan åbne produktets interne hjemmeside, skal du kontrollere, at produktet og computeren er på samme netværk.

Trin 4: Geninstaller HP-softwaren

Brug en af følgende metoder til at geninstallere HP-softwaren.

Metode 1: Download og installer softwaren fra HP's websted.

 1. Tag USB-kablet ud af både produktet og computeren (hvis du allerede har tilsluttet det).

 2. Tænd produktet.

 3. Højreklik på dette link: Hent software og drivere, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

 4. Indtast produktnummeret, og klik derefter på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 5. Klik på Software og drivere.

 6. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på plustegnet (EC_PlusSign_icn) ud for Driver, og klik derefter på den driver, du vil downloade.

 8. Læs minimumssystemkravene og yderligere vejledning igennem. Du kan også klikke på Vis vejledninger (HPCC_QuestionMark_icn) for fuldstændige vejledninger til download.

 9. Med denne mulighed kan du installere softwaren når som helst, når downloadprocessen er afsluttet.

 10. Klik på Gem, og gå derefter til den placering på computeren, hvor du vil gemme filen.

 11. Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren.

Tip: Notér, hvor du har gemt filen, hvis du vil installere den senere.

Metode 2: Brug software-cd'en

Følg disse trin for at installere softwaren med produkt-cd'en.

 1. Læg cd'en i cd-drevet og luk derefter drevet. Hvis cd'en allerede er i cd-drevet, skal du åbne og derefter lukke cd-drevet. Softwareinstallationen starter automatisk.
  Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du klikke på Windows-ikonet (Windows_icn), klikke på Denne computer og derefter dobbeltklikke på cd-drevet.

 2. Følg anvisningerne om softwareinstallation på skærmen.

VIGTIGT:Installationsprogrammet spørger muligvis, om du vil søge online efter de seneste installationsopdateringer til produktet. Med henblik på at opnå de bedste installationsresultater anbefaler HP, at du klikker på "Ja" for at lade installationsprogrammet søge efter opdateringer og downloade dem til dig.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver starttjenesterne, deaktiver firewallen og geninstaller HP-softwaren

Hvis du ikke kunne installere HP-produktet, skal du måske deaktivere starttjenesterne og/eller din firewall midlertidigt. Windows tillader mange programmer og processer at køre med det samme ved start. Disse programmer og din firewall forhindrer dig måske i at installere HP-softwaren. Denne vejledning forklarer, hvordan du deaktiverer disse programmer og processer, mens du installerer HP-softwaren.

Trin 1: Deaktiver startsoftwaren

 1. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter. Vinduet MSconfig åbnes. Hvis vinduet Brugerkontokontrol åbnes med meddelelsen Windows skal bruge din tilladelse for at fortsætte, skal du klikke på Fortsæt for at lukke vinduet.

  • Hvis Normal start er valgt i øjeblikket, skal du følge disse trin:

   1. Vælg Valgfri start, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

   2. Klik på fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   3. Klik på Deaktiver alle.

  • Hvis Valgfri start er valgt i øjeblikket, skal du følge disse trin:

   1. Klik på fanen Start.

   2. Lav en liste over de valgte elementer. Du skal bruge denne liste til at nulstille computerens startelementer senere.

   3. Klik på fanen Generelt.

   4. Ryd afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

   5. Klik på fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   6. Lav en liste over de valgte elementer. Du skal bruge denne liste til at nulstille computerens startelementer senere.

   7. Klik på Deaktiver alle.

 3. Klik på Anvend.

 4. Klik på OK. Der vises et nyt vindue. Klik på Genstart for at fortsætte.

 5. Når computeren er genstartet, vises vinduet Hjælpeprogram til systemkonfiguration. Marker afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse... og klik derefter på OK.

Trin 2: Deaktiver eller konfigurer firewallen på computeren

Følg disse trin for at deaktivere firewalls eller konfigurere firewallen til at tillade forbindelse til HP-produktet.

Valgmulighed 1: Deaktiver firewalls midlertidigt

 1. Frakobl Ethernet-kablet fra router, modem eller gateway. BEMÆRK: Hvis du ikke er sikker på, hvor router, modem eller gateway til netværksproduktet er, skal du kontakte systemadministratoren.

 2. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn), og klik derefter på Kontrolpanel. Kontrolpanelet åbnes i et nyt vindue.

 3. Dobbeltklik på Sikkerhedscenter (XP Security Center_icn). Windows Sikkerhedscenter åbnes i et nyt vindue.

 4. Klik på Windows Firewall (Windows_Firewall_icn). Dialogboksen Windows Firewall-indstillinger åbnes.

 5. På fanen Generelt skal du vælge Fra(anbefales ikke) (XP Firewall Off_icn), og derefter klikke på OK.

Valgmulighed 2: Konfigurer firewallen til at tillade forbindelse til HP-produktet

 1. Du kan finde ud af, hvilken firewall, der er installeret på computeren ved at se efter firewall-ikonet i meddelelsesområdet i nederste højre hjørne af skærmen. Skriv navnet på firewallen ned.

 2.  Vista_Systems_Tray

 3. Når du har fundet den firewall, der er installeret på computeren, skal du kontakte producenten af firewallen for at få specifikke instruktioner om konfiguration af indstillingerne. Gå derefter tilbage til dette dokument for at fortsætte fejlsøgningen.

 4. Hvis du ikke kunne finde specifikke trin for din firewall, skal du fortsætte til næste trin.

 5. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn), skriv C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter.

 6. Notér eller kopier filstien for hvert af følgende programmer. Filstien vil ligne dette eksempel: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis den HP-software, som er installeret på computeren, er version 10.0 eller nyere, skal du finde filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis den HP-software, som er installeret på computeren, er version 9.0 eller ældre, skal du finde filen hpqscnvw.exe.

 7. Åbn mappen C:\windows\system32, og find og skriv stien til filen ned eller kopier den til hvert af følgende programmer:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Åbn firewall-softwaren og kontroller, at hvert af programmerne vises i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til. Hvis nogen af programmerne ikke vises i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til, skal du manuelt tilføje de manglende programmer til listen.
  BEMÆRK: Navnet på listen kan variere afhængigt af firewall-programmet.

 9. Hvis der er flere tillidsniveauer i firewall-softwaren, eller der kræves specifik tilladelse til, at et program kan få adgang til internettet, skal du sørge for at give hvert HP-program fri adgang til internettet.

 10. Klik på OK eller Gem for gemme ændringerne i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til.

 11. Følg disse trin for at fjerne blokeringen fra internetportene ved at oprette nye regler i firewall-softwaren. BEMÆRK: Hver regel åbner en port, så der skal oprettes en regel for hver port.

 12. HP-softwaren anvender følgende porte. Hvert portnavn består af en protokol (enten UDP eller TCP), et tal og en forbindelsestype (enten indgående eller udgående). Computerens firewall bruger hver af disse oplysninger til at oprette den regel, der skal åbne porten.

  • UDP 427 indgående

  • UDP 427 udgående

  • UDP 161 udgående

  • UDP 139 udgående

  • TCP 139 udgående

  • TCP 9220 udgående

  • TCP 9500 udgående

  • TCP 9290 udgående

   1. Åbn netværket eller afsnittet om regler i firewall-softwaren.

   2. Opret en ny regel med et beskrivende navn. F.eks. fjern blokering for UDP 137 indgående for at fjerne blokering for UDP 137 indgående port.

    •  Hvis du bliver bedt om at vælge regeltype, skal du vælge Alle IP-adresser.

    • Hvis du bliver bedt om at vælge IP-adressetype, skal du vælge IPv4 og IPv6.

   3. Når du har oprettet hver regel, skal du klikke på OK eller Gem for at anvende ændringerne

 13. Når du har deaktiveret eller konfigureret firewallen, skal du genstarte computeren.

Trin 3: Geninstaller HP-softwaren

Brug en af følgende metoder til at geninstallere HP-softwaren.

Metode 1: Download og installer softwaren fra HP's websted.

 1. Tag USB-kablet ud af både produktet og computeren (hvis du allerede har tilsluttet det).

 2. Tænd produktet.

 3. Højreklik på dette link: Hent software og drivere, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

 4. Indtast produktnummeret, og klik derefter på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 5. Klik på Software og drivere.

 6. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på plustegnet (EC_PlusSign_icn) ud for Driver, og klik derefter på den driver, du vil downloade.

 8. Læs minimumssystemkravene og yderligere vejledning igennem. Du kan også klikke på Vis vejledninger (HPCC_QuestionMark_icn) for fuldstændige vejledninger til download.

 9. Med denne mulighed kan du installere softwaren når som helst, når downloadprocessen er afsluttet.

 10. Klik på Gem, og gå derefter til den placering på computeren, hvor du vil gemme filen.

 11. Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren.

Tip: Notér, hvor du har gemt filen, hvis du vil installere den senere.

Metode 2: Brug software-cd'en

Følg disse trin for at installere softwaren med produkt-cd'en.

 1. Læg cd'en i cd-drevet og luk derefter drevet. Hvis cd'en allerede er i cd-drevet, skal du åbne og derefter lukke cd-drevet. Softwareinstallationen starter automatisk.
  Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du klikke på Windows-ikonet (Windows_icn), klikke på Denne computer og derefter dobbeltklikke på cd-drevet.

 2. Følg anvisningerne om softwareinstallation på skærmen.

VIGTIGT:Installationsprogrammet spørger muligvis, om du vil søge online efter de seneste installationsopdateringer til produktet. Med henblik på at opnå de bedste installationsresultater anbefaler HP, at du klikker på "Ja" for at lade installationsprogrammet søge efter opdateringer og downloade dem til dig.

Trin 4: Aktiver startsoftwaren

VIGTIGT: Følg disse trin for at genaktivere startsoftwaren. Hvis du springer dette trin over, fungerer computeren måske ikke som forventet.

 1. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter. Vinduet MSConfig åbnes.

  • Hvis du fulgte vejledningen til deaktivering af en Normal start-konfiguration (eller hvis du vil vende tilbage til den pågældende konfiguration), skal du vælge Normal start.

  • Hvis du vil tilpasse de programmer, der kører ved start, skal du følge denne vejledning til en Valgfri start:

   1. Klik på fanen Start.

   2. Vælg hvert element på din liste over valgte elementer til fanen Start.

   3. Klik på fanen Tjenester.

   4. Vælg afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   5. Vælg hvert element på din liste over valgte elementer til fanen Tjenester.

 3.  Klik på Anvend.

 4. Klik på OK. Der vises et nyt vindue.

 5. Klik på Genstart for at fortsætte.

Trin 5: Aktiver firewall-softwaren

 1. Højreklik på ikonet for firewallen på proceslinjen (i nærheden af dato og tidspunkt på computeren), og klik på Start eller Aktiver. Hvis der ikke er nogen startvalgmulighed, skal du åbne firewall-softwaren og vælge at starte eller aktivere den. Firewall-ikonet ændres muligvis for at vise, at den er aktiveret.

 2. Hvis firewallen var deaktiveret under installation af produktsoftwaren, blokerer den måske for HP-programmer eller porte, der er nødvendige til scanning. Hvis der vises pop-op-skærmbilleder, der kræver adgang til netværket, når du prøver at scanne, skal du klikke på Ja for at give tilladelse til adgang.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du vælge mellem følgende forskellige resultater for at få flere oplysninger.

Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.

Hvis printerinstallationen blev gennemført, men printeren ikke fungerer som forventet, har vi en løsning til dig. HP har designet automatiserede hjælpeprogrammer (værktøjer) til diagnosticering og løsning af almindelige problemer i forbindelse med udskrivning, netværk og scanning. Vælg mellem følgende muligheder for at downloade og køre værktøjet til dit printerproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har designet et hurtigt og nemt værktøj, som diagnosticerer og løser mange udskrivnings-, scannings- og tilslutningsproblemer: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler, at du downloader og installerer Print and Scan Doctor, når du har brug for at foretage fejlfinding af et problem med din HP-printer

Download Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP-værktøj til hardwarediagnosticering. HP har designet et hurtigt og nemt værktøj, som diagnosticerer og løser mange hardwareproblemer: HP-værktøjet hardwarediagnosticering. HP anbefaler, at du downloader og installerer værktøjet til hardwarediagnosticering, når du har brug for at udføre fejlfinding af et hardwareproblem.

Download værktøjet til hardwarediagnosticering


Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.

Hvis HP-printerinstallationen ikke lykkes efter udførelse af de foregående trin, skal du gå til HP Customer Care for at få flere oplysninger.

Windows 7Windows 7

Windows 7-brugere: Prøv HP's gratis diagnosticeringsværktøj, og få hjælp til at finde den bedste driver!

PIW_small_Icon HP Guide til installation af printer til Windows 7  (<1 MB)

Løsning 1: Genstart alle netværksenheder, tilføj produktet til netværket og geninstaller HP-softwaren

Det hjælper ofte at genstarte computeren og starte forfra. Gør følgende.

Trin 1: Lad installationsprogrammet blive færdigt og genstart alle netværksenheder

 1. Sørg for at lade installationsprogrammet fuldføre ved at klikke på Fortsæt på installationsskærmbillederne (hvis du ikke kan se nogen installationsskærmbilleder for HP-software, er det allerede gjort)

 2. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn), og skriv derefter Windows update I feltet Søg i programmer og filer.

 3. I området Sikkerhed skal du klikke på Søg efter opdateringer.

 4. På skærmbilledet Windows Update skal du klikke på Søg efter opdateringer.

 5. Accepter alle opdateringer eller i det mindste alle kritiske opdateringer.

 6. Når du bliver bedt om det, skal du genstarte computeren.

 7. Sluk produktet og netværksrouteren, og tænd dem igen.

 8. Kontroller, at netværksrouteren er tændt og virker.

 9. Kontroller, at du kan se en internetside fra en webbrowser på computeren.

Trin 2: Sæt Ethernet-kablet i stikket og udskriv en netværkstestrapport for at bekræfte, at produktet er på netværket

 1. Tilslut Ethernet-kablet til produktet og sørg for, at den anden ende er tilsluttet en strømførende netværksport.

  • Hvis produktet har et display på kontrolpanelet, skal du følge disse trin:

   1. Tryk på knappen Opsætning (Setup_icn) på produktets kontrolpanel.

   2. Tryk på knappen pil ned (DownArrow_icn) for at vælge Netværk, og tryk derefter på OK.

   3. Tryk på knappen pil ned (DownArrow_icn) for at vælge Netværkstest, eller Netværkskonfigurationsside, og tryk derefter på OK.

   4. Følg alle fejlfindingstrin for problemer, der er identificeret i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for produktet, betyder det, at produktet er på netværket. Fortsæt til næste trin i dette dokument for at kontrollere kommunikationen.

 3. Hvis rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for produktet (f.eks. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx) betyder det, at produktet ikke er på netværket. Følg disse trin:

  1. Kontroller, at Ethernet-kablet er tilsluttet en strømførende port.

  2. Prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.

  3. Udskriv en rapport igen og gennemgå resultaterne.

  4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, skal du gå videre til næste trin.

Trin 3: Kontroller kommunikationen mellem produktet og computeren

Vi skal sikre os, at computeren og produktet er på samme netværk, og at de kan kommunikere.

 1. I en webbrowser (f.eks. Internet Explorer) skal du åbne en internetside for at kontrollere, at du kan få adgang til netværket.

 2. I en webbrowser skal du indtaste produktets IP-adresse i adresselinjen og trykke på Enter. Skriv for eksempel http://192.168.0.1. Produktets interne hjemmeside vises.

 • Hvis du kan åbne produktets interne hjemmeside, skal du gå videre til næste trin for at geninstallere HP-softwaren.

 • Hvis du ikke kan åbne produktets interne hjemmeside, skal du kontrollere, at produktet og computeren er på samme netværk.

Trin 4: Geninstaller HP-softwaren

Brug en af følgende metoder til at geninstallere HP-softwaren.

Metode 1: Download og installer softwaren fra HP's websted.

 1. Tag USB-kablet ud af både produktet og computeren (hvis du allerede har tilsluttet det).

 2. Tænd produktet.

 3. Højreklik på dette link: Hent software og drivere, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

 4. Indtast produktnummeret, og klik derefter på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 5. Klik på Software og drivere.

 6. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på plustegnet (EC_PlusSign_icn) ud for Driver, og klik derefter på den driver, du vil downloade.

 8. Læs minimumssystemkravene og yderligere vejledning igennem. Du kan også klikke på Vis vejledninger (HPCC_QuestionMark_icn) for fuldstændige vejledninger til download.

 9. Med denne mulighed kan du installere softwaren når som helst, når downloadprocessen er afsluttet.

 10. Klik på Gem, og gå derefter til den placering på computeren, hvor du vil gemme filen.

 11. Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren.

Tip: Notér, hvor du har gemt filen, hvis du vil installere den senere.

Metode 2: Brug software-cd'en

Følg disse trin for at installere softwaren med produkt-cd'en.

 1. Læg cd'en i cd-drevet og luk derefter drevet. Hvis cd'en allerede er i cd-drevet, skal du åbne og derefter lukke cd-drevet. Softwareinstallationen starter automatisk.
  Hvis installationsguiden ikke starter automatisk, skal du klikke på Windows-ikonet (Windows_icn), klikke på Computer og herefter dobbeltklikke på cd-drevet.

 2. Følg anvisningerne om softwareinstallation på skærmen.

VIGTIGT:Installationsprogrammet spørger muligvis, om du vil søge online efter de seneste installationsopdateringer til produktet. Med henblik på at opnå de bedste installationsresultater anbefaler HP, at du klikker på "Ja" for at lade installationsprogrammet søge efter opdateringer og downloade dem til dig.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte til næste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver starttjenesterne, deaktiver firewallen og geninstaller HP-softwaren

Hvis du ikke kunne installere HP-produktet, skal du måske deaktivere starttjenesterne og/eller din firewall midlertidigt. Windows tillader mange programmer og processer at køre straks ved start. Disse programmer og din firewall forhindrer dig måske i at installere HP-softwaren. Denne vejledning forklarer, hvordan du deaktiverer disse programmer og processer, mens du installerer HP-softwaren.

Trin 1: Deaktiver startsoftwaren

 1. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i feltet Søg i programmer og filer, og tryk derefter på Enter. Vinduet Hjælpeprogram til systemkonfiguration åbnes. BEMÆRK: Hvis vinduet Brugerkontokontrol åbnes med meddelelsen Windows skal bruge din tilladelse for at fortsætte, skal du klikke på Fortsæt for at lukke vinduet.

  • Hvis Normal start er valgt i øjeblikket, skal du følge disse trin:

   1. Vælg Valgfri start, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

   2. Klik på fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   3. Klik på Deaktiver alle.

  • Hvis Valgfri start er valgt i øjeblikket, skal du følge disse trin:

   1. Klik på fanen Start.

   2. Lav en liste over de valgte elementer. Du skal bruge denne liste til at nulstille computerens startelementer senere.

   3. Klik på fanen Generelt.

   4. Ryd afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

   5. Klik på fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   6. Lav en liste over de valgte elementer. Du skal bruge denne liste til at nulstille computerens startelementer senere.

   7. Klik på Deaktiver alle.

 3. Klik på Anvend.

 4. Klik på OK. Der vises et nyt vindue. Klik på Genstart for at fortsætte.

 5. Når computeren er genstartet, vises vinduet Hjælpeprogram til systemkonfiguration. Marker afkrydsningsfeltet Vis ikke denne meddelelse... og klik derefter på OK.

Trin 2: Deaktiver eller konfigurer firewallen på computeren

Følg disse trin for at deaktivere firewalls eller konfigurere firewallen, så den tillader forbindelse til HP-produktet.

Valgmulighed 1: Deaktiver firewalls midlertidigt

 1. Frakobl Ethernet-kablet fra router, modem eller gateway. BEMÆRK: Hvis du ikke er sikker på, hvor router, modem eller gateway til netværksproduktet er, skal du kontakte systemadministratoren.

 2. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn), og klik derefter på Kontrolpanel. Kontrolpanelet åbnes i et nyt vindue.

 3. Dobbeltklik på Sikkerhedscenter (XP Security Center_icn). Windows Sikkerhedscenter åbnes i et nyt vindue.

 4. Klik på Windows Firewall (Windows_Firewall_icn). Dialogboksen Windows Firewall-indstillinger åbnes.

 5. På fanen Generelt skal du vælge Fra(anbefales ikke) (XP Firewall Off_icn), og derefter klikke på OK.

Valgmulighed 2: Konfigurer firewallen til at tillade forbindelse til HP-produktet

 1. Du kan finde ud af, hvilken firewall, der er installeret på computeren ved at se efter firewall-ikonet i meddelelsesområdet i nederste højre hjørne af skærmen. Skriv navnet på firewallen ned.

 2.  Win7_Systems_Tray

 3. Når du har fundet den firewall, der er installeret på computeren, skal du kontakte producenten af firewallen for at få specifikke instruktioner om konfiguration af indstillingerne. Gå derefter tilbage til dette dokument for at fortsætte fejlsøgningen.

 4. Hvis du ikke kunne finde specifikke trin for din firewall, skal du fortsætte til næste trin.

 5. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn), skriv C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i feltet Søg i programmer og filer, og tryk derefter på Enter.

 6. Notér eller kopier filstien for hvert af følgende programmer. Filstien vil ligne dette eksempel: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis den HP-software, som er installeret på computeren, er version 10.0 eller nyere, skal du finde filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis den HP-software, som er installeret på computeren, er version 9.0 eller ældre, skal du finde filen hpqscnvw.exe.

 7. Åbn mappen C:\windows\system32, og find og skriv stien til filen ned eller kopier den til hvert af følgende programmer:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Åbn firewall-softwaren og kontroller, at hvert af programmerne vises i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til. Hvis nogen af programmerne ikke vises i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til, skal du manuelt tilføje de manglende programmer til listen.
  BEMÆRK: Navnet på listen kan variere afhængigt af firewall-programmet.

 9. Hvis der er flere tillidsniveauer i firewall-softwaren, eller der kræves specifik tilladelse til, at et program kan få adgang til internettet, skal du sørge for at give hvert HP-program fri adgang til internettet.

 10. Klik på OK eller Gem for at gemme ændringerne i listen over tilladte programmer eller programmer, der er tillid til.

 11. Følg disse trin for at fjerne blokeringen fra internetportene ved at oprette nye regler i firewall-softwaren. BEMÆRK: Hver regel åbner en port, så der skal oprettes en regel for hver port.

 12. HP-softwaren anvender følgende porte. Hvert portnavn består af en protokol (enten UDP eller TCP), et tal og en forbindelsestype (enten indgående eller udgående). Computerens firewall bruger hver af disse oplysninger til at oprette den regel, der skal åbne porten.

  • UDP 427 indgående

  • UDP 427 udgående

  • UDP 161 udgående

  • UDP 139 udgående

  • TCP 139 udgående

  • TCP 9220 udgående

  • TCP 9500 udgående

  • TCP 9290 udgående

   1. Åbn netværket eller afsnittet om regler i firewall-softwaren.

   2. Opret en ny regel med et beskrivende navn. F.eks. fjern blokering for UDP 137 indgående for at fjerne blokering for UDP 137 indgående port.

    •  Hvis du bliver bedt om at vælge regeltype, skal du vælge Alle IP-adresser.

    • Hvis du bliver bedt om at vælge IP-adressetype, skal du vælge IPv4 og IPv6.

   3. Når du har oprettet hver regel, skal du klikke på OK eller Gem for at anvende ændringerne

 13. Når du har deaktiveret eller konfigureret firewallen, skal du genstarte computeren.

Trin 3: Geninstaller HP-softwaren

Brug en af følgende metoder til at geninstallere HP-softwaren.

Metode 1: Download og installer softwaren fra HP's websted.

 1. Tag USB-kablet ud af både produktet og computeren (hvis du allerede har tilsluttet det).

 2. Tænd produktet.

 3. Højreklik på dette link: Hent software og drivere, og klik derefter på Åbn i nyt vindue.

 4. Indtast produktnummeret, og klik derefter på Næste. Du skal muligvis også klikke på modellen i en oversigt over lignende produkter.

 5. Klik på Software og drivere.

 6. Vælg operativsystem, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på plustegnet (EC_PlusSign_icn) ud for Driver, og klik derefter på den driver, du vil downloade.

 8. Læs minimumssystemkravene og yderligere vejledning igennem. Du kan også klikke på Vis vejledninger (HPCC_QuestionMark_icn) for fuldstændige vejledninger til download.

 9. Med denne mulighed kan du installere softwaren når som helst, når downloadprocessen er afsluttet.

 10. Klik på Gem, og gå derefter til den placering på computeren, hvor du vil gemme filen.

 11. Klik på Gem. Softwaren downloades til computeren.

Tip: Notér, hvor du har gemt filen, hvis du vil installere den senere.

Metode 2: Brug software-cd'en

Følg disse trin for at installere softwaren med produkt-cd'en.

 1. Læg cd'en i cd-drevet og luk derefter drevet. Hvis cd'en allerede er i cd-drevet, skal du åbne og derefter lukke cd-drevet. Softwareinstallationen starter automatisk.
  Hvis installationsguiden ikke starter automatisk, skal du klikke på Windows-ikonet (Windows_icn), klikke på Computer og derefter dobbeltklikke på cd-drevet.

 2. Følg anvisningerne om softwareinstallation på skærmen.

VIGTIGT:Installationsprogrammet spørger muligvis, om du vil søge online efter de seneste installationsopdateringer til produktet. Med henblik på at opnå de bedste installationsresultater anbefaler HP, at du klikker på "Ja" for at lade installationsprogrammet søge efter opdateringer og downloade dem til dig.

Trin 4: Aktiver startsoftwaren

VIGTIGT: Følg disse trin for at genaktivere startsoftwaren. Hvis du springer dette trin over, fungerer computeren måske ikke som forventet.

 1. Klik på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i feltet Søg i programmer og filer, og tryk derefter på Enter. Vinduet Systemkonfiguration åbnes.

  • Hvis du fulgte vejledningen til deaktivering af en Normal start-konfiguration (eller hvis du vil vende tilbage til den pågældende konfiguration), skal du vælge Normal start.

  • Hvis du vil tilpasse de programmer, der kører ved start, skal du følge denne vejledning til en Valgfri start:

   1. Klik på fanen Start.

   2. Vælg hvert element på din liste over valgte elementer til fanen Start.

   3. Klik på fanen Tjenester.

   4. Vælg afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skærmbilledet.

   5. Vælg hvert element på din liste over valgte elementer til fanen Tjenester.

 3.  Klik på Anvend.

 4. Klik på OK. Der vises et nyt vindue.

 5. Klik på Genstart for at fortsætte.

Trin 5: Aktiver firewall-softwaren

 1. Højreklik på ikonet for firewallen på proceslinjen (i nærheden af dato og tidspunkt på computeren), og klik på Start eller Aktiver Hvis der ikke er nogen startvalgmulighed, skal du åbne firewall-softwaren og vælge at starte eller aktivere den. Firewall-ikonet ændres muligvis for at vise, at den er aktiveret.

 2. Hvis firewallen var deaktiveret under installation af produktsoftwaren, blokerer den måske for HP-programmer eller porte, der er nødvendige til scanning. Hvis der vises pop-op-skærmbilleder, der kræver adgang til netværket, når du prøver at scanne, skal du klikke på Ja for at give tilladelse til adgang.

 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke fortsætte fejlfindingen.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du vælge mellem følgende forskellige resultater for at få flere oplysninger.

Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.Installationen af HP-printeren blev gennemført, men printeren fungerer ikke.

Hvis printerinstallationen blev gennemført, men printeren ikke fungerer som forventet, har vi en løsning til dig. HP har designet automatiserede hjælpeprogrammer (værktøjer) til diagnosticering og løsning af almindelige problemer i forbindelse med udskrivning, netværk og scanning. Vælg mellem følgende muligheder for at downloade og køre værktøjet til dit printerproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har designet et hurtigt og nemt værktøj, som diagnosticerer og løser mange udskrivnings-, scannings- og tilslutningsproblemer: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler, at du downloader og installerer Print and Scan Doctor, når du har brug for at foretage fejlfinding af et problem med din HP-printer

Download Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP-værktøj til hardwarediagnosticering. HP har designet et hurtigt og nemt værktøj, som diagnosticerer og løser mange hardwareproblemer: HP-værktøjet hardwarediagnosticering. HP anbefaler, at du downloader og installerer værktøjet til hardwarediagnosticering, når du har brug for at udføre fejlfinding af et hardwareproblem.

Download værktøjet til hardwarediagnosticering


Installationen af HP-printeren mislykkedes. Installationen af HP-printeren mislykkedes.

Hvis HP-printerinstallationen ikke lykkes efter udførelse af de foregående trin, skal du gå til HP Customer Care for at få flere oplysninger.

 
Få support efter produktmodel
Find løsninger, downloads og andre supportoplysninger, der er specifikke for din produktmodel.
Få forbindelse til andre
Connect with others
Du er ikke alene. Få kontakt til andre kunder og HP-eksperter på supportfora, og få de svar, du har brug for. (På engelsk)