Windows 8-amuletter og-felter

Den nye symbolfunktion giver nem adgang til nogle af dine oftest brugte elementer. Windows 8-symbollinjen er en menu, du kan få adgang til på et hvilket som helst tidspunkt, i en hvilken som helst app. Felter er de nye ikoner, som giver dig adgang til Windows 8-apps. Felter kan oprettes og grupperes, som du synes.

AmuletterAmuletter
Den nye amuletfunktion giver nem adgang til nogle af dine oftest brugte elementer.
AmuletlinjenAmuletlinjen

Brug en af følgende metoder til at åbne amuletlinjen:

 • Tryk på Windows-tasten (Tast på tastaturet i Windows 8) + C

 • Swipe fra skærmens højre side (berøringsskærm)

 • Hvis du bruger mus, skal du pege på skærmens øverste højre hjørne

Der vises to bokse på skærmen. Boksen nederst til venstre viser dato og klokkeslæt, netværksstyrke og oplysninger om strøm eller batteri. Amuletmenuen åbner i højre side af skærmen.

Figur 1: Amuletlinje

Charms_Bar

 1. Søg

 2. Del

 3. Start

 4. Enheder

 5. Indstillinger

Amuletterne giver adgang til følgende:

 • Amuletten Søg - Søg efter programmer, indstillinger eller filer.

 • Amuletten Del - del fotos, musik, film eller links med andre programmer eller personer. Hvis du f.eks. har en webside åben, kan du bruge deleamuletten til at sende den. Det er ikke nødvendigt at åbne e-mailprogrammet og kopiere og indsætte linket. Send din yndlingsopskrift direkte fra app'en Recipe eller billeder fra app'en Opskrift.

 • Amuletten Start - brug amuletten Start til at gå tilbage til startskærmbilledet. Hvis du allerede er på startskærmbilledet, skifter amuletten Start tilbage til den forrige side.

 • Amuletten Enheder - brug amuletten Enheder til at udskrive, afspille medier på tv- og lydsystemer, bruge mere end én skærm og sende indhold til computere i nærheden og andre enheder som f.eks. telefoner.

 • Amuletten Indstillinger - brug amuletten Indstillinger til at tilpasse computeren. Du kan f.eks. ændre lyd- eller lysstyrke, vælge tastaturtype, få adgang til pc-indstillinger og slukke for computeren for blot at nævne nogle få ting.

Lukning af Windows via amuletlinjenLukning af Windows via amuletlinjen

Benyt følgende fremgangsmåde til at lukke Windows via amuletlinjen:

 1. Tryk på Windows-tasten (Tast på tastaturet i Windows 8) + C, eller flyt musen til skærmens øverste højre kant. Amuletmenuen åbner til højre på skærmen.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Strøm.

 4. Vælg Luk.

  BEMÆRK: Genstart ved at klikke på Genstart. Du kan sætte computeren i dvale ved at klikke på Dvale. Dine valg kan være anderledes afhængigt af strømindstillingerne.

FelterFelter
Felter er den nye måde at få adgang til apps (softwareprogrammer) på i Windows 8. Du kan bruge dem ved at klikke på dem på startskærmbilledet. Felter er større end traditionelle ikoner, de er animerede, og de kan opdateres automatisk.

Arbejde med felter i Windows 8

Brug følgende oplysninger til at tilpasse dine felter.

Højreklik på et felt for at se feltkommandoerne. Ikke alle kommandoer er tilgængelige for hvert felt.

 • Frigør fra Start – Fjern feltet fra startskærmbilledet. Dette afinstallerer ikke app'en fra computeren.

 • Afinstaller – Fjerner app'en fra computeren.

 • Ændre størrelse – Øger eller reducerer feltstørrelsen. Vælg mellem stor, bred, medium og lille, afhængigt af feltet.

 • Slå dynamisk felt fra eller til – Slå til for at få vist oplysninger fra app'en. I app'en Vejr kan du f.eks. se den aktuelle temperatur og vejrudsigten.

 • Frigør fra proceslinje eller Fastgør til proceslinje – Bruges til at fastgøre (eller frigøre) felter til skrivebords-apps som f.eks. Paint eller Notesblok til proceslinjen på skrivebordet.

 • Åbn nyt vindue – Åbner et nyt, tomt vinduet i skrivebords-apps som f.eks. Internet Explorer eller Paint.

 • Kør som administrator – Tilgængelig ved skrivebords-apps som f.eks. Paint eller Notesblok. Bruges, når det er nødvendigt at få adgang til og ændre systemkonfigurationer.

 • Åbn filplacering – Tilgængelig ved skrivebords-apps som f.eks. Stifinder til åbning af den relevante mappe.

  Figur 1: Eksempel på feltkommandoerne til Paint

  8.1_tile_commands_for_paint


 • Fastgør en app til startskærmbilledet
 1. Du kan fastgøre en app på startsiden i Windows 8 ved at højreklikke et sted i baggrunden på startskærmbilledet for at få vist pilen Alle apps (8.1_All_apps_arrowNew Component) i nederste venstre hjørne.

 2. Klik på pilen Alle apps (8.1_All_apps_arrowNew Component) for at se en liste over dine installerede apps.

  Figur 2: Pilen Alle apps

  8.1_all_apps_example


 3. Find den app, du vil fastgøre til Start, og højreklik derefter på den. Klik på Fastgør til Start forneden på skærmen.

  Figur 3: Fastgørelse af en app til Start

  Pinning_an_app_to_Start • Frigør en app – Du kan frigøre en app på Windows 8-startskærmbilledet ved at højreklikke på app'en og derefter klikke på Frigør fra Start. Feltet forsvinder, men app'en er stadig installeret på computeren.
 • Skift mellem apps – Tryk på Windows-tasten (Tast på tastaturet i Windows 8) og tabulatortasten for at skifte tilbage til den senest brugte Windows 8-app. Hold Windows-tasten inde, og tryk på tabulatortasten for at skifte mellem de Windows 8-apps, der kører i baggrunden. Slip begge taster for at starte app'en.

 • Tilføj et felt – Du kan tilføje et nyt felt til startskærmbilledet ved at klikke på feltet Skrivebord for at gå til det klassiske skrivebord. Højreklik på den programgenvej, du vil tilføje som et felt på startskærmbilledet, og vælg Fastgør til Start.

 • Flyt et felt – Hvis du vil flytte et felt med musen, skal du klikke på det og derefter trække det til en ny placering. 

Figur 4: Flytning af et felt med musen

Moving_a_tile_with_a_mouse

Figur 5: Flytning af et felt med berøring

Moving_a_tile_using_touch            

 • Organiser dine felter – Du kan organisere dine felter i grupper, arrangere grupperne og give grupperne navne. Brug nedenstående fremgangsmåde.
 1. Du kan oprette en ny gruppe ved at vælge et felt, trække det til et ledigt sted og slippe det. Du kan have mange grupper på startskærmbilledet. Hvis grupperne ikke kan være på skærmen, kan du se dine grupper ved at klikke eller trykke på rullepanelet og derefter trække rullepanelet til bunden af skærmen.

  Figur 6: Oprettelse af en ny gruppe

  Creating_a_new_group 

 2. Hvis du vil ændre rækkefølgen af dine grupper, skal du klikke på knappen Zoom i skærmens nederste højre hjørne.

  Figur 7: Zoomknappen

  Tiles_Zoom_button

 3. Træk gruppen til en ny placering.

  Figur 8: Flytning af en gruppe til en ny placering.

  Moving_a_Group

 4. Hvis du vil navngive en gruppe, skal du højreklikke et vilkårligt sted i baggrunden af startskærmbilledet og derefter klikke på Tilpas.

  Figur 9: Tilpasning af felter

  8.1_customize_tiles

 5. Indtast et navn for gruppen i feltet Navn
   
  Figur 10: Navngiv gruppen

  8.1_Naming_a_group

 6. Klik på skærmen to gange for at skifte til normal visning. Gruppens nye navn vises
 
 • Tilføj en mappe – Du kan tilføje et nyt felt til startskærmbilledet ved at klikke på feltet Skrivebord for at gå til det klassiske skrivebord. Klik på ikonet Windows Stifinder på proceslinjen for at åbne Windows Stilfinder.

  Figur 11: Stifinder

  File_Explorer


  Højreklik på den mappe (f.eks. Denne computer), du vil tilføje til startskærmbilledet, og vælg Fastgør til Start.

  Figur 12: Fastgør til Start

  Pin_to_start

Mappen vises som et felt på startskærmbilledet.

Figur 13: Nyt felt

New_folder_pinned

Søgning efter og åbning af filer, indstillinger og appsSøgning efter og åbning af filer, indstillinger og apps

Du kan søge efter alt fra startskærmbilledet ved at skrive på tastaturet. Hvis du f.eks. vil søge efter en HP-app, skal du skrive HP på tastaturet. Der vises en liste med alle HP-apps.

Du kan også søge vha. amuletten Søg:

 1. Tryk på Windows-tasten (Tast på tastaturet i Windows 8) + C.

  Figur 1: Amuletten Søg

  Charms_Search

 2. Skriv navnet på det element, du vil åbne eller søge efter, i feltet Søg, og klik derefter på elementet i søgeresultaterne for at åbne det.

  Figur 2: Eksempel på søgning

  8.1_search_example


Hvor er Kontrolpanel eller Enhedshåndtering? Hvor er Kontrolpanel eller Enhedshåndtering?

Mange bruger kontrolpanelet til at udføre administrative opgaver som f.eks. oprettelse af brugere og afinstallation af programmer. Du kan åbne kontrolpanelet ved at bruge en af følgende tre metoder.

Brug amuletlinjen i tilstanden Skrivebord:

 1. Få vist amuletlinjen på skrivebordet.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Vælg Kontrolpanel.

Brug knappen Start:

 1. Højreklik på knappen Start (Windows_8.1_StartButton).

 2. Klik på Kontrolpanel.

Du kan også bruge knappen Start (Windows_8.1_StartButton) til at åbne andre almindeligt brugte værktøjer og hjælpeprogrammer som f.eks. Enhedshåndtering, Jobliste, Disk Manager, Søg og Kør.


 
Få support efter produktmodel
Find løsninger, downloads og andre supportoplysninger, der er specifikke for din produktmodel.
Få forbindelse til andre
Connect with others
Du er ikke alene. Få kontakt til andre kunder og HP-eksperter på supportfora, og få de svar, du har brug for. (På engelsk)