Windows 8-berøringsbevægelser og -tastetryk

Windows 8 tilbyder en simpel, nem måde at navigere på uden brug af mus, uanset om du er på din computer, mobiltelefon eller tablet.

Brug af tastetryk til at navigere på startskærmbilledet i Windows 8Brug af tastetryk til at navigere på startskærmbilledet i Windows 8

Følgende diagram viser de mest almindelige tastekombinationer i Windows 8 og de deraf følgende handlinger.

TastetrykResultat

Windows-tast (Tast på tastaturet i Windows 8)

Skifter mellem Windows 8-apps og startskærmbilledet og Windows Skrivebord (eller det seneste program, der er vist i fuld skærm).

Windows-tast + C

Åbner amuletlinjen og uret. Du kan åbne amuletlinjen på en bærbar computer ved at swipe indad fra berøringspladens kant.

Windows-tast + H

Åbner amuletten Del.

Windows-tast + I

Åbner amuletten Indstillinger.

Windows-tast + K

Åbner amuletten Enheder.

Windows-tast + O

Låser skærmretningen eller låser den op, hvis din computer kan registrere og justere skærmretning.

Windows-tast + W

Åbner amuletten Søg med tilstanden Indstillinger valgt.

Windows-tast + F

Åbner amuletten Søg med tilstanden Filer valgt.

Windows-tast + Q

Åbner amuletten Søg med tilstanden Apps valgt.

Windows-tast + X

Åbner menuen på skrivebordet eller startskærmbilledet.

Windows-tast + Z

Åbner kommandoer eller indstillinger for den app, der aktuelt er åben på skærmen (hvis app'en har definerede kommandoer eller indstillinger)

Windows-tast + tabulator

Viser de senest brugte eller aktuelt kørende apps på startskærmbilledet. Du kan gå fra app til app ved at holde Windows-tasten inde og trykke på tabulator-tasten.

Windows-tast + Prt Scr (Print Screen)

Tager skærmbilleder og gemmer dem med det samme. Skærmen blinker, og Windows gemmer skærmbilledet i mappen Billeder som en PNG-billedfil.

Alt + tabulator

Viser alle apps, der er åbne på computeren. Hold Alt-tasten nede, og tryk på tabulator-tasten for at gå fra app til app.

Alt + F4

Lukker den software, du bruger i øjeblikket. Hvis du vælger Windows Skrivebord, vises Windows-menuen Luk.

Ctrl + F1

Skifter Stifinder-båndet i Stifinder og andre apps, der understøtter denne funktion.

Brug af berøringsbevægelser til at navigere på startskærmbilledet i Windows 8Brug af berøringsbevægelser til at navigere på startskærmbilledet i Windows 8
Bevægelser HandlingResultat
 Gesture_Tap Tryk/dobbelttryk Vælg et element
 Gesture_Swipe_Left

Start ved højre kant og swipe hen over skærmen.

Åbner amuletlinjen.

Swipe fra højre kant hen over skærmen for at åbne amuletlinjen, tryk på amuletten Søg, og tryk på den kategori, du vil åbne, f.eks. Filer. Tryk derefter på søgefeltet for at bruge skærmtastaturet.Søg efter en app, indstilling eller fil.
Swipe fra højre kant for at åbne amuletlinjen, og tryk derefter på Start.Åbn startskærmbilledet.
Swipe fra skærmens højre kant for at åbne amuletlinjen, tryk på amuletten Indstillinger, og tryk derefter på Tænd/sluk.Luk computeren.
 Gesture_Swipe_Right

Start ved venstre kant og swipe hen over skærmen.

Åbner den senest brugte app.

 Gesture_Swipe_Down

Start øverst på skærmen, og swipe ned til bunden.

Vis app-kommandoerne.

 Gesture_Slide_Any_Direction

Træk to fingre til venstre og højre eller op og ned.

Rul til venstre eller højre og op og ned.

 Gesture_Pinch_Stretch

Brug to fingre til at knibe eller strække.

Zoomer ind og ud.

Brug af musebevægelser til at navigere på startskærmbilledet i Windows 8Brug af musebevægelser til at navigere på startskærmbilledet i Windows 8

Brug følgende oplysninger til at navigere i Windows med mus, tastatur og berøringsplade (til bærbare computere).

 • Du kan skifte mellem startskærmbilledet og skrivebordet ved at flytte musemarkøren til skærmens nederste venstre hjørne og derefter klikke på knappen Start (Windows_8.1_StartButton), der vises.

  Figur 1: Skift fra startskærmbilledet til skrivebordet
  Start_button_8.1_from_Start_screen

 • Du kan zoome ind på startskærmbilledet (og andre apps, der understøtter zoom), ved at flytte musen til nederst til højre på skærmen og klikke på zoomikonet.

  Figur 2: Zoomikon i nederste højre hjørne
  Tiles_Zoom_button

 • Du kan åbne amuletterne med musen ved at flytte musemarkøren til skærmens øverste højre hjørne og derefter ned til amuletterne, når de vises.

  Figur 3: Åbning af amuletterne med en mus
  MouseGestures_place_mouse_charms

 • Skift mellem åbne apps (Alt + tabulator) ved at swipe fra venstre hen over en berøringsplade. Med en mus skal du klikke på skærmens øverste venstre hjørne og vælge det relevante vindue for at skifte mellem åbne apps.

 • Du kan se alle åbne apps ved at pege med musen på skærmens øverste venstre hjørne og trække nedad for at se miniaturer af apps'ene.

 • Du kan åbne amuletterne på en bærbar computer ved at swipe indad fra berøringspladens højre kant.

Brug af berøringspladen til at navigere i startskærmbilledet i Windows 8Brug af berøringspladen til at navigere i startskærmbilledet i Windows 8

Brug bevægelserne i følgende tabel til at navigere i Windows 8 med berøringspladen på en bærbar computer.

BevægelseHandlingResultat
TouchPad_TapTryk/dobbelttrykÅbn et element
TouchPad_Swipe_LeftSwipe fra berøringspladens højre kant.Viser amuletlinjen.
TouchPad_Swipe_RightSwipe fra berøringspladens venstre kant.Åbn den tidligere brugte app.
TouchPad_DownSwipe fra berøringspladens øverste kant.Vis app-kommandoerne.
TouchPad_Right_Left_Up_DownTræk to fingre til venstre og højre eller op og ned.Rul til højre og venstre eller op og ned på skærmen.
TouchPad_Pinch_StretchBrug to fingre til at knibe eller strække.Zoom ind og ud.
 
Få support efter produktmodel
Find løsninger, downloads og andre supportoplysninger, der er specifikke for din produktmodel.
Få forbindelse til andre
Connect with others
Du er ikke alene. Få kontakt til andre kunder og HP-eksperter på supportfora, og få de svar, du har brug for. (På engelsk)