Brug af HP-printere under Windows 8

Få at vide, hvordan du bruger din printer med det nye Windows 8-operativsystem. Her finder du oplysninger om, hvordan du udskriver, scanner og sender fax med både omfattende fuldfunktionsdrivere og grundlæggende in-OS-drivere.

Brug af din printer med en fuldfunktionsdriverBrug af din printer med en fuldfunktionsdriver

Fuldfunktionsdrivere gør det muligt for dig at få mest muligt ud af din printer. Vha. HP-software kan du udføre komplicerede udskrivningsopgaver, scanne fotos eller dokumenter til e-mail og bruge apps som f.eks. Windows Fax og scanning. Se opgaverne nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger din printer med en fuldfunktionsdriver.

Hvis du vil kontrollere, om du har den nyeste fuldfunktionsdriver installeret, skal du klikke her for at downloade HP Printer Install Wizard.

Scanning vha. HP-softwareScanning vha. HP-software

Instruktionerne i dette afsnit forudsætter, at du har installeret HP-fuldfunktionssoftware.

Følg disse trin for at scanne et almindeligt dokument eller billede.

Trin 1: Ilæg fotoet eller dokumentet

Du kan scanne fra scannerglaspladen eller fra den automatiske dokumentføder (ADF), hvis dit produkt er udstyret med en sådan. 

 1.  Kontroller, at produktet er tilsluttet computeren.

 2. Tænd produktet.

 3. Ilæg billedet eller dokumentet

 • Scannerglasplade: Placer emnet med udskriftssiden nedad på scannerglaspladen, og juster derefter i forhold til de graverede afmærkninger rundt om glaspladen (typisk i forreste højre hjørne eller forreste venstre hjørne). Luk scannerlåget.

 • ADF: Læg emnet i bakken til dokumentføderen. Udskriftssiden skal vende opad, og den øverste kant indføres i bakken først. Tilpas breddestyrene til emnet.
  FORSIGTIG: Læg ikke fotos i ADF'en. Brug i stedet scannerglaspladen for at forhindre beskadigelse af dine fotos.

Trin 2: Scan emnet

 1. Åbn vinduet HP Scan på en af følgende måder:

  • På startskærmbilledet skal du klikke på din printerapp, klikke på Udskriv og scan og derefter klikke på Scan et dokument eller foto.
  • På skrivebordet skal du dobbeltklikke på ikonet for din printer, klikke på Udskriv og scan og derefter klikke på Scan et dokument eller foto.

  • Højreklik på knappen Start (Windows_8.1_StartButton) fra skrivebordet, klik på Søg, skriv "Enheder og printere," klik på Enheder og printere, dobbeltklik på ikonet for din printer, og klik derefter på HP Printerassistent.

 2. Vælg den relevante scanningsindstilling for det emne, du vil scanne.

 3. I vinduet HP Scan vises der til højre for hver scanningsindstilling de anbefalede standardindstillinger for scanningsstørrelse, outputtype, opløsning og filtype (kun ved scanning af tekst). Brug disse standardindstillinger, medmindre du har behov for at tilpasse indstillingerne for din scanning.

 • Sådan ændrer du indstillingerne for Grundlæggende scanning:

  Klik på rullemenupilen (Drop-down_arrow) for den indstilling, som du vil ændre, og vælg derefter den indstilling, du skal bruge.

 • Sådan ændrer du indstillingerne for Avanceret scanning :

  Klik på Avancerede indstillinger for at ændre følgende indstillinger (afhængigt af din printer):

  • Angiv den placering på computeren, som gemte scanninger skal sendes til

  • Rediger filnavnet på en gemt scanning

  • Angiv, om der skal oprettes en ny fil for hver scanning, eller om flere scanninger skal kombineres i én fil

  • Angiv, hvordan HP-softwaren skal udføre scanningshandlingen:

   • Åbner scanningsfilen

   • Starter Stifinder

   • Sender scanningen som e-mail

   • Udfører ikke nogen handling (gemmer scanningen til en angivet placering)

 1. Klik på Scan. Der vises et eksempel af scanningen (som standard).

  BEMÆRK: Hvis du har fjernet markeringen fra Scan Preview, gemmes scanninger automatisk på den angivne placering på computeren. Du kan ikke placere en original med flere sider i en enkelt fil, hvis Scan Preview er deaktiveret.

 2. Når scanningen er udført, skal du udføre en af følgende handlinger:

  • Klik på Gem for at optage den scannede fil, mens HP Scan er åben.

  • Klik på Fuldført for at optage den scannede fil og lukke HP Scan.

  • Klik på plustegnet (Scan_window_Plus_sign) i vinduets venstre side for at scanne flere sider.

  • Klik på X-ikonet (Scan_window_X_icon) for at slette den scannede fil, og klik derefter på Tilbage for at scanne en ny fil.

 

Klik her for at gå til det detaljerede dokument Sådan scanner du i Windows 8.

Scan uden brug af HP-softwareScan uden brug af HP-software

Brug en af følgende metoder til at scanne et dokument uden brug af HP-software.

Scanning med Windows Fax og ScanScanning med Windows Fax og Scan
 1. Anbring det emne, du vil scanne, på scannerglaspladen, eller læg det i den automatiske dokumentføder (ADF), hvis din printer har en sådan.

 2. Højreklik på knappen Start (Windows_8.1_StartButton), og klik herefter på Søg.

 3. Skriv "Fax og scanning" i søgefeltet.

 4. Klik på Windows Fax og scanning i resultaterne.

 5. Klik på Ny scanning, og klik derefter på Scan.

Scanning med PaintScanning med Paint
 1. Anbring det emne, du vil scanne, på scannerglaspladen, eller læg det i den automatiske dokumentføder (ADF), hvis din printer har en sådan.

 2. Højreklik på knappen Start (Windows_8.1_StartButton), og klik herefter på Søg.

 3. Skriv "Paint" i søgefeltet.

 4. Klik på Paint i resultaterne.

 5. Klik på Filer, og klik derefter på Fra scanner eller kamera.

 6. Vælg din printer, klik på OK, og klik derefter på Scan.

UdskrivningUdskrivning

Brug en af følgende metoder til at udskrive et dokument i Windows 8.

Udskriv fra en app på skrivebordetUdskriv fra en app på skrivebordet

Følg disse trin for at udskrive fra en app på skrivebordet.

 1. Fra skrivebordet skal du åbne det dokument, der skal udskrives, i den applikation, som det blev oprettet i.

 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Udskriv fra en app på startskærmbilledetUdskriv fra en app på startskærmbilledet

Følg disse trin for at udskrive fra en app på startskærmbilledet.

 1. Fra startskærmbilledet skal du klikke på den app, du vil udskrive fra.

 2. Flyt markøren til højre eller nederst til højre på skærmen for at aktivere amuletlinjen.

 3. Klik på Enheder, og klik derefter på Udskriv.

 4. Klik på den HP-driver, du har installeret.

  BEMÆRK: Hvis din printer ikke vises på listen, understøtter app'en ikke udskrivning. Kontakt udvikleren af app'en for at få yderligere oplysninger.

 5. Juster dine indstillinger, og klik derefter på Udskriv.

Ændring af udskriftsindstillingerÆndring af udskriftsindstillinger
Udskriftsindstillingerne kan ændres enten fra skrivebordet eller fra startskærmbilledet. Se nedenstående metoder for at få vejledning.
Rediger udskriftsindstillinger fra skrivebordet i Windows 8Rediger udskriftsindstillinger fra skrivebordet i Windows 8

Rediger udskriftsindstillinger for et enkelt udskriftsjob

Brug nedenstående fremgangsmåde for at ændre udskriftsindstillingerne for et enkelt udskriftsjob fra skrivebordet i Windows 8.

 1. Åbn det dokument, du vil udskrive. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv. Vinduet Udskriv åbnes.

 2. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan knappen hedde Egenskaber, Indstillinger, Printeropsætning, Printer eller Præferencer.

 3. Vælg udskriftsindstillingerne for det aktuelle udskriftsjob, og klik derefter på OK.

Rediger standardindstillingerne for udskrivning for alle udskriftsjob

Følg disse trin for at ændre standardindstillingerne for udskrivning for alle udskriftsjob fra skrivebordet i Windows 8.

 1. Højreklik på knappen Start (Windows_8.1_StartButton), klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Vis enheder og printere.

 2. Højreklik på ikonet for din printer, og klik derefter på Printeregenskaber.

 3. Vælg dine nye standardudskriftsindstillinger, og klik derefter på OK.
   

Rediger udskriftsindstillinger fra startskærmbilledet i Windows 8Rediger udskriftsindstillinger fra startskærmbilledet i Windows 8

Følg disse trin for at ændre udskriftsindstillingerne fra en app på startskærmbilledet.

 1. Klik på den app (det softwareprogram), du vil udskrive fra.

 2. Flyt markøren til højre eller nederst til højre på skærmen for at aktivere amuletlinjen.

 3. Klik på Enheder, og klik derefter på Udskriv.

 4. Klik på den HP-driver, du har installeret.

  BEMÆRK: Grundlæggende indstillinger kan findes på skærmbilledet Vis udskrift.

 5. Klik på Flere indstillinger, hvis du vil ændre avancerede indstillinger.

 6. Vælg dine nye standardudskriftsindstillinger, og klik derefter på pil tilbage (Windows8_BackArrow).

 7. Klik på Udskriv for at udskrive.

  BEMÆRK: Da det er op til udvikleren af en app, om udskrivning er mulig, er det ikke alle apps, der giver mulighed for at udskrive. Hvis der ikke vises nogen printere på listen under Enheder, skal du først kontrollere, om der er installeret en HP-printerdriver, og derefter kontakte producenten af app'en for at forhøre dig, om den understøtter udskrivning.

Adgang til mappen printere og faxenhederAdgang til mappen printere og faxenheder

Gå til mappen Printere.

 1. Åbn amuletlinjen ved at trykke på Windows-tasten (Tast på tastaturet i Windows 8) + C eller flytte markøren til det øverste højre hjørne af skærmen.

 2. Klik på Søg.

 3. Skriv "Enheder og printere" i søgefeltet, og klik derefter på Enheder og printere.

Åbn mappen Faxenheder

 1. Åbn amuletlinjen ved at trykke på Windows-tasten (Tast på tastaturet i Windows 8) + C eller flytte markøren til det øverste højre hjørne af skærmen.

 2. Klik på Søg.

 3. Skriv "fax" i søgefeltet, og klik derefter på Windows Fax og scanning.
Adgang til HP-softwarenAdgang til HP-softwaren

Da du installerede HP-softwaren, blev der oprettet et ikon på skrivebordet og et felt (eller flere felter) på startskærmbilledet.

Brug en af følgende metoder til at åbne HP-softwareapp'en på din computer.

Metode 1: Åbn HP-softwaren fra skrivebordet

Dobbeltklik på HP-printerikonet (Printer_icon_desktop), som vises på skrivebordet. HP-softwaren åbnes.

Metode 2: Åbn HP-softwaren fra startskærmbilledet

Klik på HP-printerfeltet på startskærmbilledet (hvis du ikke kan finde feltet, kan du skrive "HP," så vises der en liste med HP-søgeresultater). HP-softwaren åbnes.

Metode 3: Søg efter HP-softwaren

 1. Åbn amuletlinjen.

 2. Klik på Søg.

 3. Skriv "HP" i søgefeltet.

 4. Vælg den korrekte software fra listen. Softwaren indeholder din printers modelnummer i titlen.

Brug dit produkt med en in-OS- eller Windows Update-driverBrug dit produkt med en in-OS- eller Windows Update-driver

Windows 8 in-OS-software er en driver, der allerede findes på din computer. De fleste af knapperne på printeren virker ikke med denne basisdriver, og nogle af de avancerede printerfunktioner, f.eks. scanning til e-mail, er ikke tilgængelige.

Windows Update-software giver mulighed for, at der downloades og installeres en ny eller opdateret in-OS-driver.

HP har udarbejdet procedurer til omgåelse af problemerne med disse basisdrivere, så du stadig kan scanne dokumenter, udskrive fra softwareprogrammer og sende en fax. Du kan også importere og vise billeder på et hukommelseskort, hvis din printer har et stik til et hukommelseskort.

Jeg har altid anvendt HP Solution Center og HP Toolbox. Hvad skal jeg bruge nu?Jeg har altid anvendt HP Solution Center og HP Toolbox. Hvad skal jeg bruge nu?

HP Solution Center og HP Toolbox understøttes ikke af in-OS-driveren. Du kan bruge følgende omgåelser til at udskrive, scanne eller faxe.

Hvordan udskriver jeg?Hvordan udskriver jeg?

Følg nedenstående trin for at udskrive fra skrivebordet eller startskærmbilledet, når du bruger en in-OS-driver.

Udskrivning fra skrivebordetUdskrivning fra skrivebordet

Brug disse trin til at udskrive fra en app på dit skrivebord:

 1. Fra skrivebordet skal du åbne det dokument, der skal udskrives, i den applikation, som det blev oprettet i.

 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Udskrivning fra startskærmbilledetUdskrivning fra startskærmbilledet

Følg disse trin for at udskrive fra en app på startskærmbilledet.

 1. Fra startskærmbilledet skal du klikke på den app, du vil udskrive fra.

 2. Flyt markøren til højre eller nederst til højre på skærmen for at aktivere amuletlinjen.

 3. Klik på Enheder, og klik derefter på Udskriv.

 4. Klik på den HP-driver, du har installeret.

  BEMÆRK: Hvis din printer ikke vises på listen, understøtter app'en ikke udskrivning. Kontakt udvikleren af app'en for at få yderligere oplysninger.

 5. Juster dine indstillinger efter behov, og klik derefter på Udskriv.

Hvordan scanner jeg?Hvordan scanner jeg?

Brug en af følgende metoder til at scanne et dokument.

Scanning med Windows Fax og ScanScanning med Windows Fax og Scan
 1. Anbring det emne, du vil scanne, på scannerglaspladen, eller læg det i den automatiske dokumentføder (ADF), hvis din printer har en sådan.

 2. Højreklik på knappen Start (Windows_8.1_StartButton), og klik herefter på Søg.

 3. Skriv "Fax og scanning" i søgefeltet.

 4. Klik på Windows Fax og scanning i resultaterne.

 5. Klik på Ny scanning, og klik derefter på Scan.

Scanning med PaintScanning med Paint
 1. Anbring det emne, du vil scanne, på scannerglaspladen, eller læg det i den automatiske dokumentføder (ADF), hvis din printer har en sådan.

 2. Højreklik på knappen Start, og klik derefter på Søg.

 3. Skriv "Paint" i søgefeltet.

 4. Klik på Paint i resultaterne.

 5. Klik på Filer, og klik derefter på Fra scanner eller kamera.

 6. Vælg din printer, klik på OK, og klik derefter på Scan.

Hvordan faxer jeg? Hvordan faxer jeg?

Selvom du ikke kan faxe et dokument direkte fra computeren, kan du stadig faxe fra printerens kontrolpanel.

 1. Anbring det emne, du vil faxe, på scannerglaspladen, eller læg det i den automatiske dokumentføder (ADF), hvis din printer har en sådan.

 2. Brug Fax-knappen på printerens kontrolpanel for at starte faxafsendelsen.

Hvordan kan jeg kontrollere blækniveauer? Hvordan kan jeg kontrollere blækniveauer?

Med en in-OS-driver har du ikke adgang til HP printersoftware og kan ikke kontrollere blækniveauerne i HP Toolbox, som du kan med en fuldfunktionsdriver fra HP.

Nogle printere har kontrolpaneler, der advarer om lavt blækniveau. Hvis din model ikke har denne funktion, kan du i stedet bruge knapperne på kontrolpanelet til at udskrive en diagnosticeringsrapport, som viser blækniveauet. Denne testrapport kaldes en selvtestrapport, en diagnosticeringsside for udskriftskvalitet, en udvidet selvtest-rapport eller noget lignende. Hvis du ikke ved, hvordan man udskriver denne type rapport, kan du finde vejledning i brugervejledningen til printeren.

Hvordan kan jeg finde instruktioner vedr. udskrivning af en diagnosticeringsrapport?

 1. Klik her for at gå til HP Teknisk Support.

 2. På siden Find din printer for at få support skal du klikke på tekstfeltet, indtaste printernavnet eller -nummeret og derefter klikke på NÆSTE.

 3. På listen med resultater skal du klikke på din HP-printer for at få vist produktets supportside.

 4. Klik på Manualer

 5. Klik på Brugervejledning, og find og følg derefter instruktionerne for, hvordan du udskriver en selvtestrapport.

  Hvis ikke brugervejledningen åbnes, skal du klikke på linket på siden Manualer for at downloade og installere Adobe Reader. Prøv derefter at åbne brugervejledningen igen.

Hvordan bruger jeg knapperne på frontpanelet? Hvordan bruger jeg knapperne på frontpanelet?

Hvis din printer har knapper på frontpanelet, virker nogle af knapperne muligvis ikke som før. Følgende er eksempler på knapper, som fungerer, og knapper, som ikke fungerer med in-OS driveren.

BEMÆRK: Listen er ikke komplet.

Disse knapper virker stadig:

Tænd/sluk-knap (Power_button)Knappen Menu (Menu_button)
Knappen Genoptag (Resume_button)Knappen Annuller (Cancel_button)
(Print_photos_button) Knappen Udskriv fotos

Disse knapper virker muligvis ikke:

Knappen Photosmart Essential (Photosmart_essentials_button)Knappen Kopier (Copy_button)
Knappen Scan (Scan_button)
 
Få support efter produktmodel
Find løsninger, downloads og andre supportoplysninger, der er specifikke for din produktmodel.
Få forbindelse til andre
Connect with others
Du er ikke alene. Få kontakt til andre kunder og HP-eksperter på supportfora, og få de svar, du har brug for. (På engelsk)