Toodete korduvkasutus

HP Planet Partners korduvkasutusteenus pakub lihtsa lahenduse arvutiseadmete ja HP printimistarvikute käitlemiseks. HP kõrgtasemel protsessid tagavad tagastatud või tühjade HP printimistarvikute vastutustundliku utiliseerimise.

Utiliseerige arvuti riistvara

  • Vastu võetakse kõikide tootjate arvuti-, printimis- ja multifunktsionaalset riistvara
  • Valige alljärgnevate seast oma riik või piirkond
  • Teenuse tellimiseks kasutage ettenähtud korduvkasutuse lehekülge Internetis või järgige toodetegan kaasasolevaid juhiseid

HP riistvara tagastus- ja ümbertöötlemisprogramm

Utiliseerige HP tindi- või laserprinteri kassetid

  • See on tasuta
  • Kontrollige tindikassetikarbist, et leida tagastusmaterjale (saadaval mõnede toodete ja riikide puhul)
  • Tellige Interneti teel info tasuta tagastusvõimaluste kohta või kasutage teisi tagastuisvõimalusi, valides alljärgnevate seast oma riigi või piirkonna

HP tarvikute ringlussevõtu programm