Pressiteade: 22. august 2011
Teemad:

HP 3. kvartali tulud kasvasid 31,2 miljardi dollarini

HP teenis 31.juulil 2011lõppenud kolmandas kvartalis 31,2 miljardit USA dollaritpuhastulu,mis on 1% rohkem kui aastat agasi. Samas teatas firmaulatusliku ümberkujundamise alustamisest.


HPavalikustasmärtsistutvustatudäristrateegiadetailid,misvõimaldavadettevõttelkasvatadategevusmarginaale,suunatateravamaltfookustpilvepõhisteletehnoloogiatele,lahendustelejatarkvaraleningsuurendadainvesteeringuidinnovatsiooni.


ÜmberkujundamiseraamesuuribHPstrateegilisialternatiiveettevõttepersonaalsetesüsteemidegrupi(PSG)osas.Kõne all onsuur hulkvalikuvõimalusi,mismuuhulgasvõivadhõlmataPSGtäielikku võiosalist eraldamistHP-stspin-off’ivõimõnemuutehingu kaudu(lisainfot saab siit).


HPlõpetabTouchPadijaveebipõhiseoperatsioonisüsteemiga(webOS)telefonidearendamise,kunaneedseadmeideisaavutanudpüstitatudeesmärke. Samasjätkab HPtööd,et leidavõimalusiwebOStarkvaraoptimaalsekskasutamiseks.


Lisaks teatas HPomapoolsedtingimused,millegasoovitakseostaettevõtteAutonomyCorporationkõikaktsiadühikuhinnaga£25.50($42.11).Autonomypakublaiavalikutettevõtetele suunatudärikriitilisirakendusi,näitekslahendusiettevõtteüleseksotsinguks,kliendisuhtluseks,infohalduseks,salvestutehalduseks,arhiveerimiseks,äriprotsessidejuhtimiseks,veebisisuhalduseks,veebioptimeerimiseks,meediafailidehalduseksningvideo ja audiofailideanalüüsiks(lisainfot saab siit).


“Oleme keskendunud omategevuseparandamiselekoguettevõttes,”ütlesHPjuhatuse esimees jategevjuhtLéoApotheker."HPvõtabettejulgedmuutused,etpositsioneeridaettevõtetarenevainfomajanduseliidrina.TänaavalikustatudtegevusplaanlubabHP-lluuapikaajalistväärtustaktsionärideletänuväiksemalehulgalerinneteleningparandadaseeläbiomavõimettegutseda,investeeridainnovatsiooniningsuurendadamarginaale.”


HP kolmanda kvartali puhastulu oli31,2miljarditdollarit,mison1%rohkem kuiaastatagasi,kuidvaluutakursimuutustegakorrigeerides2%vähem.Raamatupidamistavakohaseltarvutatudtuluaktsiakohta(EPS)kasvas24%0,75dollarilt0,93dollarile.Maksujärgseidkulusidmittearvestades(non-GAAP)suurenestuluaktsia kohta 2%,ehk1,10dollarilevõrreldunaeelmiseperioodi1,08dollariga.Non-GAAPtulemused eisisalda 2011.aastakolmandaskvartalis17 sentiaktsiakohtamaksudejärgset tuluja2010. aastalsamalperioodil 33sentiaktsiakohta maksudejärgsettulu,misonseotudimmateriaalsepõhivaraamortisatsiooniningrestruktureerimis-jaülevõtmistasudega.


"Meie prognoospeegeldabväljakutseid,misettevõttekõigivaldkondadeeesseisavad,”laususHPtegevasepresidentjafinantsdirektorCathieLesjak.“Nendegatoimetuleminevõtabaega,kuid HP muutubtänuselleletõhusamaksettevõtteks.”


HP Ameerika ning Euroopa,Lähis-IdajaAafrikapiirkonnasjäidtuludsamaks vastavalt 14,1ja11,0miljardidollaritasemele.Aasia jaVaikse ookeani piirkonnasolikasv9%6,1miljardidollarini.ValuutakursimuutusegakorrigeeridesolituludelangusAmeerikas 2%ning Euroopas,Lähis-Idasja Aafrikas5%,AasiasjaVaikse ookeanipiirkonnas suurenesidagatulud1%.VäljaspoolUSAdteenitud tuludmoodustasid3.kvartalis65%HPkogutulust.Seejuureskasvasid Brasiiliast,Venemaalt,IndiastjaHiinastteenitudtulud 12%3,7miljardi dollarini,moodustadessamuti12%HPkogutuludest.

HPvarundusejaserverite(ESS)valdkond teenis 3. kvartalis 7%enamtulukuiaastatagasining näitas13,0%ärirentaablust.Teenustevaldkonnatulusuurenes4% ningärirentaablusoli 13,5%.Tarkvaravaldkonnatuludkasvasid20%ningärirentaablusküündis19,4%-ni,finantsteenustetulukasvoli 22%jarentaablus9,4%.Personaalsetesüsteemide grupi(PSG)tulu vähenes3%,kuidvaldkondsaavutasärirentaabluse5,9%.PSGsäilitasomaliidripositsioonimaailmasuurimaarvutitootjana.Pildindus-japrintimislahendustegrupi(IPG)tulukahanes 1% ningärirentaablusoli14,7%.

Majandusaasta4.kvartalituludeksprognoosibHPligikaudu32,1-32,5miljarditdollarit,misteeksraamatupidamistavajärgituluks aktsiakohta0,44-0,55dollaritjamitte-GAAP tuluksaktsiakohta1,12-1,16dollarit.Non-GAAP tulemusedeisisaldamaksudejärgsettulu61-68sentiaktsia kohta, misonseotudrestruktureerimisejawebOSseadmetetootmiselõpetamise,immateriaalsepõhivaraamortisatsiooniningrestruktureerimis-jaülevõtmistasudega.

HPootabkogu2011.aastatuludeks umbes127,2-127,6miljarditdollarit.KoguaastatuluksaktsiakohtaprognoosibHPraamatupidamistavajärgi3,59-3,70dollaritningnon-GAAPjärgi4,82-4,86 dollarit.Non-GAAPtulemusedeisisaldamaksudejärgsettulu1,16-1,23 dollaritaktsiakohta, misonseotudrestruktureerimisejawebOSseadmetetootmiselõpetamise,immateriaalsepõhivaraamortisatsiooniningrestruktureerimis-jaülevõtmistasudega.

DetailneinfoHP3.kvartalimajandustulemuste kohta onkättesaadavveebilehelwww.hp.com/investor/home

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.