Pressiteade: 22. August 2011
Teemad:

HP 3. kvartali tulud kasvasid 31,2 miljardi dollarini

HP teenis 31.juulil 2011lõppenud kolmandas kvartalis 31,2 miljardit USA dollaritpuhastulu,mis on 1% rohkem kui aastat agasi. Samas teatas firmaulatusliku ümberkujundamise alustamisest.


HPavalikustasmärtsistutvustatudäristrateegiadetailid,misvõimaldavadettevõttelkasvatadategevusmarginaale,suunatateravamaltfookustpilvepõhisteletehnoloogiatele,lahendustelejatarkvaraleningsuurendadainvesteeringuidinnovatsiooni.


ÜmberkujundamiseraamesuuribHPstrateegilisialternatiiveettevõttepersonaalsetesüsteemidegrupi(PSG)osas.Kõne all onsuur hulkvalikuvõimalusi,mismuuhulgasvõivadhõlmataPSGtäielikku võiosalist eraldamistHP-stspin-off’ivõimõnemuutehingu kaudu(lisainfot saab siit).


HPlõpetabTouchPadijaveebipõhiseoperatsioonisüsteemiga(webOS)telefonidearendamise,kunaneedseadmeideisaavutanudpüstitatudeesmärke. Samasjätkab HPtööd,et leidavõimalusiwebOStarkvaraoptimaalsekskasutamiseks.


Lisaks teatas HPomapoolsedtingimused,millegasoovitakseostaettevõtteAutonomyCorporationkõikaktsiadühikuhinnaga£25.50($42.11).Autonomypakublaiavalikutettevõtetele suunatudärikriitilisirakendusi,näitekslahendusiettevõtteüleseksotsinguks,kliendisuhtluseks,infohalduseks,salvestutehalduseks,arhiveerimiseks,äriprotsessidejuhtimiseks,veebisisuhalduseks,veebioptimeerimiseks,meediafailidehalduseksningvideo ja audiofailideanalüüsiks(lisainfot saab siit).


“Oleme keskendunud omategevuseparandamiselekoguettevõttes,”ütlesHPjuhatuse esimees jategevjuhtLéoApotheker."HPvõtabettejulgedmuutused,etpositsioneeridaettevõtetarenevainfomajanduseliidrina.TänaavalikustatudtegevusplaanlubabHP-lluuapikaajalistväärtustaktsionärideletänuväiksemalehulgalerinneteleningparandadaseeläbiomavõimettegutseda,investeeridainnovatsiooniningsuurendadamarginaale.”


HP kolmanda kvartali puhastulu oli31,2miljarditdollarit,mison1%rohkem kuiaastatagasi,kuidvaluutakursimuutustegakorrigeerides2%vähem.Raamatupidamistavakohaseltarvutatudtuluaktsiakohta(EPS)kasvas24%0,75dollarilt0,93dollarile.Maksujärgseidkulusidmittearvestades(non-GAAP)suurenestuluaktsia kohta 2%,ehk1,10dollarilevõrreldunaeelmiseperioodi1,08dollariga.Non-GAAPtulemused eisisalda 2011.aastakolmandaskvartalis17 sentiaktsiakohtamaksudejärgset tuluja2010. aastalsamalperioodil 33sentiaktsiakohta maksudejärgsettulu,misonseotudimmateriaalsepõhivaraamortisatsiooniningrestruktureerimis-jaülevõtmistasudega.


"Meie prognoospeegeldabväljakutseid,misettevõttekõigivaldkondadeeesseisavad,”laususHPtegevasepresidentjafinantsdirektorCathieLesjak.“Nendegatoimetuleminevõtabaega,kuid HP muutubtänuselleletõhusamaksettevõtteks.”


HP Ameerika ning Euroopa,Lähis-IdajaAafrikapiirkonnasjäidtuludsamaks vastavalt 14,1ja11,0miljardidollaritasemele.Aasia jaVaikse ookeani piirkonnasolikasv9%6,1miljardidollarini.ValuutakursimuutusegakorrigeeridesolituludelangusAmeerikas 2%ning Euroopas,Lähis-Idasja Aafrikas5%,AasiasjaVaikse ookeanipiirkonnas suurenesidagatulud1%.VäljaspoolUSAdteenitud tuludmoodustasid3.kvartalis65%HPkogutulust.Seejuureskasvasid Brasiiliast,Venemaalt,IndiastjaHiinastteenitudtulud 12%3,7miljardi dollarini,moodustadessamuti12%HPkogutuludest.

HPvarundusejaserverite(ESS)valdkond teenis 3. kvartalis 7%enamtulukuiaastatagasining näitas13,0%ärirentaablust.Teenustevaldkonnatulusuurenes4% ningärirentaablusoli 13,5%.Tarkvaravaldkonnatuludkasvasid20%ningärirentaablusküündis19,4%-ni,finantsteenustetulukasvoli 22%jarentaablus9,4%.Personaalsetesüsteemide grupi(PSG)tulu vähenes3%,kuidvaldkondsaavutasärirentaabluse5,9%.PSGsäilitasomaliidripositsioonimaailmasuurimaarvutitootjana.Pildindus-japrintimislahendustegrupi(IPG)tulukahanes 1% ningärirentaablusoli14,7%.

Majandusaasta4.kvartalituludeksprognoosibHPligikaudu32,1-32,5miljarditdollarit,misteeksraamatupidamistavajärgituluks aktsiakohta0,44-0,55dollaritjamitte-GAAP tuluksaktsiakohta1,12-1,16dollarit.Non-GAAP tulemusedeisisaldamaksudejärgsettulu61-68sentiaktsia kohta, misonseotudrestruktureerimisejawebOSseadmetetootmiselõpetamise,immateriaalsepõhivaraamortisatsiooniningrestruktureerimis-jaülevõtmistasudega.

HPootabkogu2011.aastatuludeks umbes127,2-127,6miljarditdollarit.KoguaastatuluksaktsiakohtaprognoosibHPraamatupidamistavajärgi3,59-3,70dollaritningnon-GAAPjärgi4,82-4,86 dollarit.Non-GAAPtulemusedeisisaldamaksudejärgsettulu1,16-1,23 dollaritaktsiakohta, misonseotudrestruktureerimisejawebOSseadmetetootmiselõpetamise,immateriaalsepõhivaraamortisatsiooniningrestruktureerimis-jaülevõtmistasudega.

DetailneinfoHP3.kvartalimajandustulemuste kohta onkättesaadavveebilehelwww.hp.com/investor/home

HP tutvustus

HP loob uusi võimalusi, kuidas tehnoloogia saab sisuliselt mõjutada inimesi, ettevõtteid, valitsusi ja ühiskonda. Maailma suurim tehnoloogiaettevõte HP ühendab nii printimise, arvutikasutuse, tarkvara, teenused kui ka IT-taristu, et lahendada klientide probleeme. Lisateavet HP kohta (NYSE: HPQ) leidub aadressil http://www.hp.com