Pressiteade: 23. veebruar 2012
Teemad:

HP teenis 1. kvartalis 30 miljardit dollarit tulu

HP teenis 31. jaanuaril2012 lõppenud esimeses kvartalis 30 miljardit USA dollarit puhastulu, mis on 7% vähem kui aasta tagasi.

Raamatupidamistava kohaseltarvutatud tulu aktsia kohta (EPS) vähenes 38% 0,73 dollarile.Maksujärgseid kulusid mitte arvestades (non-GAAP) langes tuluaktsia kohta 32% 0,92 dollarile. Esimese kvartali non-GAAPtulemused ei sisalda 19 senti aktsia kohta maksudejärgset kulu, mison seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ningrestruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

“Esimeses kvartalistäitsime oma prognoosi ning keskendusime jätkuvalt oma äripõhialustele, et tagada pikaajalised jätkusuutlikud tulud,” ütlesHP president ja tegevjuht Meg Whitman. „Võtame ette vajalikudsammud selleks, et parandada otsuste elluviimist, suurendadaefektiivsust ning lõigata kasu HP tehnoloogilisestliidrirollist.”

HP Ameerika piirkonna tuludvähenesid 1. kvartalis 9% 13,2 miljardi dollarini, Euroopa,Lähis-Ida ja Aafrika piirkonnas 4% 11,7 miljardi dollarini ningAasias ja Vaikse ookeani piirkonnas 10% 5,2 miljardi dollarini.Valuutakursi muutusega korrigeerides oli tulude langus Ameerikas8%, Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas 5% ning Aasias ja Vaikseookeani piirkonnas 12%. Väljapoolt USAd teenitud tulud moodustasid1. kvartalis 66% HP kogutulust. Seejuures vähenesid  Brasiiliast,Venemaalt, Indiast ja Hiinast teenitud tulud 13%, moodustades 10%HP kogutuludest.

HP personaalsete süsteemidegrupi (PSG) tulu vähenes 15%, kuid valdkond saavutas ärirentaabluse5,2%. Seadmeid tarniti 18% vähem kui mullu 1. kvartalis. Pildindus-ja printimislahenduste grupi (IPG) tulu langes 7% ningärirentaablus oli 12,2%. Varunduse ja serverite (ESSN) valdkondteenis 1. kvartalis 10% vähem tulu kui aasta tagasi ning näitas11,2% ärirentaablust. Teenuste valdkonna tulu tervikuna kasvas 1%ning ärirentaablus oli 10.5%. Tarkvara valdkonna tulud kasvasid 30%ning ärirentaablus küündis 17,1%-ni, finantsteenuste tulukasv oli15% ja rentaablus 9,6%.

Teise kvartali tuluks aktsia kohta prognoosib HP 0,68-0,71 dollaritraamatupidamistava järgi ning non-GAAP tuluks 0,88-0,91 dollarit.Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 20 senti aktsiakohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ningrestruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

HP ootab kogu 2012. aasta tuluks aktsia kohta ligikaudu 3,20dollarit raamatupidamistava järgi ning vähemalt 4,00 dollaritnon-GAAP järgi. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu80 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivaraamortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Detailne info HP 1.kvartali majandustulemuste kohta on kättesaadav veebilehel www.hp.com/investor/home

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.