Pressiteade: 23. veebruar 2011
Teemad:

HP 1. kvartali tulud kasvasid 32,3 miljardi dollarini

HP teenis 31.jaanuaril 2011 lõppenud esimeses kvartalis 32,3 miljardit USA dollarit  puhastulu, mis on 4% rohkem kui aasta tagasi. Headele tulemustele tuginedes tõstis HP kogu majandusaasta finantsprognoosi.

Tugevat kasvu näitas 1. kvartalis serverite, varunduse ja võrgunduse valdkond, mille tulud suurenesid 22%. Ettevõtetele mõeldud arvutite ja printerite müük kasvas vastavalt 11% ja 13%.

Raamatupidamistava kohaselt arvutatud tulu aktsia kohta (EPS) kasvas 26% 0,93 dollarilt 1,17 dollarile. Maksujärgseid kulusid mitte arvestades (non-GAAP) suurenes tulu aktsia kohta 27% 1,36 dollarile võrrelduna eelmise perioodi 1,07 dollariga. Non-GAAP tulemused ei sisalda 2011. aasta esimeses kvartalis 19 senti aktsia kohta maksudejärgset tulu ja 2010. aasta samal perioodil 14 senti aktsia kohta maksudejärgset tulu, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

„Olen rahul tuluga aktsiakohta ning tegevusmarginaalide paranemisega 1. kvartalis,” ütles HP juhatuse esimees ja tegevjuht Léo Apotheker. “HP-l on tugev tooteportfell, näiteks hiljuti turuletoodud võrgundus- ja pilvepõhised lahendused. Oleme keskendunud oma tugevuste ärakasutamisele, et laiendada oma liidrirolli ning kiirendada ettevõtte kasvu veelgi.”

„HP finantstugevus ja distsipliin aitasid meil genereerida 3,1 miljardi dollari suuruse rahavoo, mis on 28% rohkem kui aasta varem,” ütles HPtegevasepresident ja finantsdirektor Cathie Lesjak.

HP Ameerika piirkonna tulud kasvasid 1. kvartalis 6% 14,4 miljardi dollarini. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonnas jäid tulud samale tasemele, kuid Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas oli kasv 7% vastavalt 12,1 miljardi ning 5,8 miljardi dollarini. Valuutakursi muutusega korrigeerides oli tulude kasv Ameerikas 5%, Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas 4% ning Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas 2%. Väljapoolt USAd teenitud tulud moodustasid 1. kvartalis 65% HP kogutulust. Seejuures kasvasid  Brasiiliast, Venemaalt, Indiast ja Hiinast teenitud tulud 11%, moodustades samuti 11% HP kogutuludest.

HP personaalsete süsteemide grupi (PSG) tulu vähenes 1%, kuid valdkond saavutas ärirentaabluse 6,4% ja rekordilise tegevuskasumi.  PSG säilitas oma liidripositsiooni maailma suurima arvutitootjana. Pildindus- ja printimislahenduste grupi (IPG) tulu kasvas 7% ning ärirentaablus oli 17%. Varunduse ja serverite (ESS) valdkond teenis 1. kvartalis 22% enam tulu kui aasta tagasi ning näitas 14,7% ärirentaablust. Teenuste valdkonna tulu tervikuna vähenes 2% ning ärirentaablus oli 16%. Tarkvara valdkonna tulud kasvasid 5% ning ärirentaablus küündis 17,6%-ni, finantsteenuste tulukasv oli 15% ja rentaablus 9,6%.

Majandusaasta 2. kvartali tuludeks prognoosib HP ligikaudu 31,4-31,6 miljardit dollarit, mis teeks raamatupidamistava järgi tuluks aktsia kohta 0,99-1,01 dollarit ja mitte-GAAP tuluks aktsia kohta 1,19-1,21 dollarit. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 20 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

HP ootab kogu 2011. aasta tuludeks umbes 130-131,5 miljardit dollarit. Kogu aastatuluks aktsia kohta prognoosib HP raamatupidamistava järgi 4,46-4,54 dollarit ning non-GAAP järgi 5,20-5,28 dollarit. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 74 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Detailne info HP 1.kvartali majandustulemuste kohta on kättesaadav veebilehel www.hp.com/investor/home

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.