Laadimine…

Meediakontaktid

Need kontaktandmed on ainult pressi- ja meediaesindajatele.  Meile suunatud arvukate kõnede ja e-kirjade tõttu suudame vastata ainult meedia järelpärimistele.  Kui te ei ole uudismeedia esindaja, leiate täiendavat teavet klienditeeninduse ja -toe kohta lehelt Võta ühendust HP-ga.

   Rahvusvahelised meediasuhted

Kõik meediaga seotud päringud esitage järgneval aadressil: