Isikuandmetega seotud õiguste teave

0

Teie isikuandmeid kogub HP Finland Oy, äriaadress Piispankalliontie, 02200, Espoo, Finland, HP toodete ja teenuste turunduse, müügi, klienditoe ja tehnilise abi võimaldamiseks (1). Neil eesmärkidel võidakse teie isikuandmeid edastada HP kontserni kuuluvatele Euroopa Liidust väljas olevatele haruettevõtetele, eeskätt USA-s tegutsevatele juriidilistele isikutele (2). Andmekaitse tagamiseks toimuvad sellised edastused vastavalt HP siduvatele ettevõtluseeskirjadele (Binding Corporate Rules; BCR), programmi Safe Harbour sätetele ja muudele rakendatavatele normatiiveeskirjadele. Kohaliku andmeturbeseaduse kohaselt on teil õigus andmetele ligipääsemiseks, andmete korrigeerimiseks, vaidlustamiseks ja kustutamiseks, kasutades alltoodud privaatsustagasiside linki. Selle lingi abil saate ka esitada päringuid ja/või kaebusi seoses teie isikuandmete HP-poolse töötlusega või kasutada oma eriõigusi.


HP siduvad ettevõtluseeskirjad on heaks kiitnud vastavad andmekaitseasutused ning need võimaldavad ühtset isikuandmete kaitset kõrgeimate standardite kohaselt ülemaailmselt nii klientidele kui töötajatele. Lisateabe saamiseks HP siduvate ettevõtluseeskirjade kohta klõpsake alltoodud linki.


Privaatsustagasiside blankett.
HP siduvate ettevõtluseeskirjade lisateave.


(1) Üksikasjalik andmetöötluse kirjeldus on toodud rakendatava konkreetse andmekogumismeetodi raames.
(2) HP juriidiliste isikute loend on toodud aadressil www.hp.com.

5

Seotud lingid: