Hewlett Packard Enterprise

0

HPE peab lugu teie privaatsusest

HPE ja tema tütarettevõtted peavad lugu teie privaatsusest. Käesolev andmekaitsepoliitika tutvustab meie andmekaitsepõhimõtteid ja valikuid, mille abil te saate määrata viisi, kuidas teie isikuandmeid, sealhulgas ka veebitegevuse andmeid, kogutakse ja kuidas HPE seda infot kasutab. Andmekaitsepoliitika on hõlpsasti kättesaadav meie HPE.com veebilehel ja kõikide HPE veebilehtede allservas.


HPE on Council of Better Business Bureau (parema äritegevuse nõukogu) veebi andmekaitseprogrammi asutaja ja sponsor ning on BBB poolt akrediteeritud ettevõte. HPE andmekaitsepõhimõtted vastavad BBB ärikoodeksile ja oleme uhked, et saame kasutada BBB pitserit.


Accredited Businessnon-HPE site


HPE andmekaitsepõhimõtete ja standardite koostamisel võtsime arvesse ülemaailmsete peamiste printsiipide ja suundadega, sh OECD andmekaitsejuhised ja piiriülene infovoog, ELi direktiiv 95/46/EÜ, APEC andmekaitseraamistik ja Madridi resolutsioon rahvusvaheliste andmekaitsestandardite kohta.


HPE täidab nõudeid, mis on sätestatud järgmistes dokumentides: Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi välja antud USA ja ELi programm Safe Harbor ning USA ja ┼áveitsi programm Safe Harbour isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ┼áveitsist. HPE on kinnitanud, et järgib Safe Harbori privaatsuspõhimõtteid teavitamise, valiku, edastamise, turvalisuse, andmete puutumatuse, ligipääsu ja järelevalve kohta. Safe Harbori programmi kohta lisateabe saamiseks ja HPE sertifikatsiooni vaatamiseks külastage veebilehte http://www.export.gov/safeharbor/non-HPE site. Lisaks sellele on HPE kehtestanud ettevõtteid siduvate reeglite (BCR) kogumi, mille kinnitasid enamik Euroopa Majanduspiirkonna ja ┼áveitsi andmekaitseasutustest juunis 2011. BCR-id tagavad Euroopa Majanduspiirkonna isikute isikuandmete piisava kaitse, kui neid töödeldakse ükskõik millises HPE ülemaailmses üksuses.


HPE kohustub programmi Safe Harbor põhimõtete ja BCR-i nõuete kohaselt lahendama kaebused, mis on seotud teie privaatsuse ning meiepoolse isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Vajaduse korral delegeerib HPE Euroopa Liidu kodanike või elanike andmekaitset puudutavad lahendamata jäänud kaebused, mis on seotud programmi Safe Harbor põhimõtete raames edastatud isikuandmetega, eraldiseisvale BBB EL-i Safe Harbori vaidluskomisjonile, mida juhib Council of Better Business Bureaus. Kui te ei saa oma kaebusele õigel ajal tagasisidet või HPE ei suuda kaebust teile rahuldavalt lahendada, pöörduge BBB EL-i Safe Harbori poole veebilehel: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaintsnon-HPE site.


HPE on saanud organisatsioonilt TRUSTe APECi privaatsusemärgise, mis tähendab, et käesolev privaatsusavaldus ja meie tegevuspraktika on kontrollitud ja vastab TRUSTe programmile, mida saab vaadata valideerimislehel, klõpsates TRUSTe märgist ja mobiilirakendustes, mis on lingitud antud privaatsusavaldusega.

Käesolevas avalduses kirjeldatud HPE privaatsust puudutav tegevuspraktika vastab APECi piiriülestele privaatsusreeglitele süsteemile, sealhulgas läbipaistvust, usaldusväärsust ja kogutavaid isikuandmeid puudutavate reeglite osas.

Piiriüleste privaatsusreeglite sertifikaat ei hõlma infot, mida võidakse koguda kolmanda osapoole platvormidelt allalaaditava tarkvara kaudu.


Kui teil on küsimusi privaatsuse või andmekasutuse kohta seoses HPE APECi sertifikaadiga, millele meie pole suutnud rahuldavalt vastata, võtke ühendust organisatsioniga TRUSTenon-HPE site


Validate TRUSTe privacy certificationnon-HPE site

Kuidas HPE kasutab automaatseid andmekogumisvahendeid nagu:

1

1. Andmekaitsepoliitika rakendusala

HPE on ülemaailmne organisatsioon piiriüleste juriidiliste isikute, äriprotsesside, juhtimisstruktuuride ja tehniliste süsteemidega. Käesolevat andmekaitsepoliitikat kohaldatakse kõikidele HPE-le kuuluvatele veebilehtedele, domeenidele, teenustele, rakendustele ja toodetele, ka neile, mis kuuluvad täielikult meile kuuluvatele tütarettevõtetele (HPE veebilehed või teenused), v.a juhul kui mõne HPE programmi, toote või teenuse andmekaitsepõhimõtted või -poliitika on käesoleva andmekaitsepoliitika suhtes ülimuslikud või täiendavad seda.


Lingid mitte-HPE veebilehtedele

Teie mugavuse ja teavitamise huvides võivad HPE lehed või teenused pakkuda linke kolmanda osapoole rakendustele, toodetele, teenustele või veebilehtedele. Neid linke klõpsates väljute HPE lehelt. HPE ei kontrolli kolmandate osapoolte veebilehti ega nende andmekaitsepõhimõtteid, mis võivad erineda HPE põhimõtetest. Me ei toeta ühegi kolmanda osapoole veebilehte ega tee avaldusi nende kohta. HPE andmekaitsepoliitika ei laiene isikuandmetele, mida otsustate anda sellistele kolmandatele osapooltele või mida nad koguvad. Enne kui lubate mõnel veebilehel oma isikuandmeid koguda, soovitame teil tutvuda konkreetse veebilehe andmekaitsepoliitikaga.


Lisaks võime oma veebilehele lisada suhtlusmeediumi funktsioone, mis võimaldavad teil jagada teavet sotsiaalvõrgustikes ja suhelda HPE-ga erinevatel suhtlusmeediumi veebilehtedel. Olenevalt funktsioonist võidakse kirjeldatud võimaluste kasutamisel teie isikuandmeid koguda või jagada. Soovitame teil üle vaadata nende suhtlusmeediumi veebilehtede andmekaitsepõhimõtted ja -sätted, mida te kasutate ning endale selgeks teha, millist teavet need veebilehed võivad koguda, kasutada ja jagada.


2

2. Isikuandmete kogumine

HPE kogub, ekspordib ja kasutab isikuandmeid teie ja HPE vahelise suhte haldamiseks, teie paremaks teenindamiseks ning teie kogemuse ja HPE-ga suhtlemise kohandamiseks vastavalt teie vajadustele. Selline kogumine toimub asjakohase teavitamise ja nõusoleku saamise alusel koos nõutavate kooskõlastustega andmekaitseasutustelt, kui see on vajalik.


HPE võib koguda teilt isiklikke andmeid seoses järgmisega:


 • toote või teenuse tellimine, aktiveerimine ja registreerimine;
 • profiili loomine ja kasutaja kinnitamine veebiteenuste jaoks;
 • teabepäringud või kaebused;
 • turundustellimused, teabelehed või tugiteenuste tellimused;
 • osalemine võistlustel või uuringus;
 • kiirkrediidi taotlused;
 • tööle kandideerimised;
 • sündmuse registreerimine;
 • HPE veebilehtede külastused või sirvimised.

Meile esitatavad isikuandmed võivad olla järgmised:

 • isiklikud andmed ja äriandmed, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber ja meiliaadress;
 • mõnel juhul võib HPE saada teie ärikontaktandmed teie töökoha vastavalt osakonnalt või ettevõttelt (näiteks teie IT-osakonna töötaja);
 • finantsteave, nagu näiteks krediit-/deebetkaardi number või muu info, mida on vaja arve esitamiseks;
 • ID-kaardi number ja palga andmed;
 • muu kordumatu teave, nagu teie kasutajatunnused ja paroolid, toote funktsionaalsus, toodete ja teenuste eelistused, ühenduse võtmise eelistused, haridus- ja ametialane taust ning andmed tööga seotud huvide kohta;
 • geograafilise asukoha andmed, nagu teie IP-aadress või füüsiline asukoht, kui tellite asukohal põhinevaid teenuseid.

Kui taotlete kiirkrediiti, võime paluda teil esitada täiendavaid isikuandmeid, nagu töötasu, sotsiaalkindlustuse number, pangateave ja muud andmed, mille abil teid autentida ja teie maksejõulisust kontrollida. Seda teavet kasutavad meie finantsteenuse osutajad, et otsustada, kas anda teile krediiti ja kui suures ulatuses.


Kui otsustate kasutada meie veebilehel programmi „Saada sõbrale” või sarnast soovitusprogrammi, siis palume teilt sõbra e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit või muid kontaktandmeid ja teie sõbrale saadetakse automaatselt ühekordne kutse meie veebilehe külastamiseks.


Kui postitate, kommenteerite, huvitute või kaebate või jagate isiklikku teavet (sh fotosid) HPE veebilehe avalikus foorumis, suhtlusvõrgustikus, blogis või muus foorumis, siis arvestage, et edastatud infot saavad lugeda, vaadata, koguda või kasutada kõik selliste foorumite kasutajad, kes võivad teie teavet kasutada teiega kontakteerumiseks, soovimatute sõnumite saatmiseks või muul eesmärgil, mille üle puudub kontroll nii teil kui ka HPE-l. HPE ei vastuta isikuandmete eest, mida foorumites levitate.


Lisaks teie avaldatud teabele võib HPE koguda automaatsete andmekogumisvahendite abil teavet ka siis, kui külastate HPE veebilehte, veebipõhist rakendust või mõne teise ettevõtte hallatavat, kuid HPE nimel tegutsevat veebilehte. Sellisteks andmekogumisvahenditeks on veebimajakad, küpsised ja manusveebilingid. Nimetatud vahendid koguvad teatud suhtlusteavet, mida teie brauser veebilehele saadab, nagu näiteks veebilehitseja tüüp ja keel, pöörduste kellaajad ja selle veebilehe aadress, kust tulite. Lisaks võivad need vahendid koguda teavet teie internetiprotokolli (IP) aadressi, seadme kordumatu tunnuse, klõpsamisharjumuste kohta (st milliseid lehti vaatate, linke klõpsate ja muid HPE veebilehtede või HPE nimel tegutsevate lehtedega seotud tegevusi teete) ning tooteteavet. HPE võib kasutada ka mõnda automaatset andmekogumise vahendit seoses teatud e-kirjade ja muu materjaliga, mida HPE saadab ning võib koguda neid vahendeid kasutades teavet, kui avate oma e-kirja või klõpsate e-kirjas olevale lingile. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kuidas HPE kasutab automaatse andmekogumise vahendeid?.


Lisaks kogub HPE teavet avalikest allikatest või kommertsallikatest, mida ta peab usaldusväärseks. See teave võib sisaldada teie nime, aadressi, e-posti aadressi, eelistusi, huve ja demograafilisi andmeid / profiiliandmeid. Teavet, mida HPE kogub avalikest allikatest või kommertsallikatest, võidakse kasutada koos teabega, mida HPE kogub siis, kui külastate HPE veebilehti. Näiteks võib HPE võrrelda kommertsveebilehelt saadud geograafilist teavet IP-aadressiga, mida kogusid automaatsed andmekogumise vahendid eesmärgiga tuletada teie üldine geograafiline piirkond.


Vajaduse korral võib HPE kasutada ka teie või teie tööandja antud andmeid koos avalikult kättesaadavate andmete ja muude veebist või veebist väljasolevate andmetega, et kontrollida HPE korruptsioonivastase programmi raames ärikontaktide hoolikust.


3

3. Kuidas me teie andmeid kasutame

HPE kasutab ja töötleb andmeid teie vajaduste ja huvide paremaks mõistmiseks, et järjepidevalt pakkuda just teie jaoks kohandatud kogemust. Näiteks võib HPE kasutada teie andmeid selleks järgmistel eesmärkidel:

 • et hallata suhet teiega;
 • et abistada teid tehingu või tellimuse tegemisel;
 • et ennetada ja tuvastada ohte turvalisusele, pettusi ja teisi kuritahtlikke toiminguid;
 • et suhelda teiega HPE toodete ja teenustega seoses;
 • et osutada ja parandada teenuseid ning tuge;
 • et teavitada teid uutest teenustest ja soodustustest;
 • et teha just teie jaoks kohandatud soodustusi;
 • et valida teile edastatavat materjali;
 • et kohandada teie jaoks teatud HPE veebilehti;
 • et analüüsida turunduskampaaniate, reklaamide ja HPE nimel tegutsevate ettevõtete veebilehtede tulemuslikkust;
 • et anda teile võimalus osaleda võistlustel ja uuringutes.

Anname teile võimaluse valida andmekaitse-eelistused meiega suhtlemisel (vt: Teie valikud ja andmekaitse-eelistuste valimine).


Krediitkaarditeavet kasutatakse ainult maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks. HPE ja meie finantsteenuste pakkujad kasutavad krediitkaarditeavet ja delikaatseid isikuandmeid ainult krediidiandmise otsustamise eesmärgil ning sellist teavet ei säilitata kauem, kui see on vajalik vastava teenuse osutamiseks, välja arvatud juhul kui te ise palute meil säilitada oma krediitkaarditeavet ostude tegemiseks tulevikus.


4

4. Kuidas me teie andmeid jagame

HPE ei müü, rendi ega üüri teie isikuandmeid teistele, välja arvatud käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud juhtudel. HPE jagab isikuandmeid järgmistel juhtudel:


HPE kasutab teenusepakkujaid ja tarnijaid, et hallata või toetada oma äritoiminguid, pakkuda terviklikke tooteid, teenuseid ja kliendilahendusi ning aidata HPE-d turundus- ja teabevahetusprogrammides. Selliste pakkujate ja tarnijate loetelus on näiteks krediitkaarditöötlejad, klienditoe- ja interaktiivse spikriteenuse pakkujad, turundusettevõtted, e-posti teenuse pakkujad, automatiseeritud andmetöötlejad ning kaubasaadetiste kohaletoimetajad. Tarnijad ja teenusepakkujad on lepingu alusel kohustatud tagama HPE nimel saadud teabe konfidentsiaalsuse ega tohi kasutada HPE-lt saadud teavet muul otstarbel kui HPE-le teenuste osutamiseks.


Aeg-ajalt osaleb HPE turundusprogrammides koos teiste ettevõtetega, sh HPE nimel tegutsevate ettevõtetega, kelle veebilehti HPE kasutab. Selliste programmide raames võidakse edastada teatud HPE teenuseid ja turundusteavet samal ajal muudest ettevõtetest edastatavate teenuste ja teabega. Mõned nimetatud teenustest ja teabest pakuvad teile võimalust jagada isikuandmeid nii HPE kui ka nendes programmides osalevate teiste ettevõtetega. Näiteks võite saada teabematerjale HPE-lt ja teistelt ettevõtetelt või teil võimaldatakse registreeruda võrgus mitme ettevõtte tarkvaratoodetele. Kui otsustate edastada isikuandmeid ainult HPE-le, siis HPE ei jaga neid andmeid turundusprogrammides osalevate teiste ettevõtetega. Kui otsustate avaldada isikuandmeid teistele ettevõtetele, siis kasutatakse teie isikuandmeid vastavalt nende ettevõtete andmekaitsepoliitikale, mis võib erineda HPE andmekaitsepoliitikast ja -põhimõtetest.


HPE võib edastada teie isikuandmeid teistele HPE äriüksustele Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas. HPE veebilehtedele sisenemisel, konto registreerimisel või teenuse kasutamisel või oma isikuandmete edastamisel HPE-le muul moel, nõustute oma andmete sellise edastamisega HPE üleilmses võrgus.


HPE ei jaga teie poolt HPE-le edastatud isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma teie loata, välja arvatud selles andmekaitsepoliitikas sätestatud viisil. Andmeid jagatakse ainult järgmistel juhtudel: (i) et vastata politsei ja valitsusasutuste vastava õiguse alusel esitatavatele teabepäringutele; (ii) et täita seaduse, eeskirja, kohtukutse või kohtumääruse nõudeid; (iii) et tuvastada ja ennetada ohte turvalisusele, pettusi ja teisi kuritahtlikke toiminguid; (iv) et jõustada/kaitsta HPE või selle tütarettevõtete õigusi ja vara; või (v) et kaitsta HPE, meie töötajate, ja HPE vara rentivate või kasutatavate kolmandate osapoolte õigusi või ohutust, kui see on lubatud ja kooskõlas kohalduva seadusega.


Teatud asjaolude korral, kas strateegilistel või muudel majanduslikel põhjustel, võib HPE otsustada müüa, osta, liita või muul viisil ümber korraldada oma äritegevuse mõnes riigis. Selline tehing võib tähendada isikuandmete avaldamist potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele või sellise teabe saamist müüjatelt. Nimetatud tehingute korral püüab HPE leida lahenduse, mis pakub asjakohast andmekaitset.


5

5. Laste privaatsus

HPE ei kogu teadlikult alla 13-aastaste või Koreas alla 14-aastaste laste isikuandmeid ja HPE veebilehed ei ole suunatud lastele alla selle vanuse. Soovitame vanematel ja järelevaatajatel aktiivselt jälgida oma laste veebi- ja mobiilitegevusi ja huve.


6

6. Teie valikud ja andmekaitse-eelistuste valimine

HPE pakub teile võimalust saada erinevat lisateavet meie toodete ja teenuste kohta. Võite tellida teavet teatud toodete ja teenuste kohta ning HPE üldisi teabematerjale. Võite valida, kas soovite saada HPE üldisi teabematerjale tavaposti, e-posti, telefoni või mobiilirakenduse kaudu.


Tellitud või üldise teabematerjali vastuvõtu osas võite valiku teha või seda muuta andmekogumispunktis või kasutada järgmistes jaotistes olevaid teisi meetodeid. See võimalus ei kohaldu teabevahetusele, mis on seotud tellimuse täitmise, lepingute, klienditoe, toote ohutushoiatuse, draiveriuuenduste või muude administratiivsete ja toimingupõhiste teadetega, sest nende peamine eesmärk ei ole reklaam.


Tellitud infovahetus


Tellitud infovahetus hõlmab e-postiga saadetavaid infolehti, tarkvaravärskendusi jm, mille te võisite konkreetselt tellida või mille saamiseks andsite nõusoleku. Kui te aga ei soovi enam sellist materjali saada, võite valida ühe järgmistest meetoditest.

 • Valige e-posti tellimuse tühistamiseks link „opt out” või „unsubscribe” või järgige tellimuse tühistamise juhiseid, mille leiate kõikidest tellitud materjalidest.
 • Mobiiliseadmetele saadetavate sõnumite tellimise lõpetamiseks vastake sõnumile sõnaga „STOP“ või „END“.
 • Minge tagasi veebilehele (-lehtedele), kus te oma eelistused algselt registreerisite ja järgige tellimuse tühistamise juhiseid. Paljudele HPE tellimustele on juurdepääs jaotises Tellija valiku veebileht.
 • Kirjutage HPE andmekaitseosakonnale. Lisage kirjavahetusele oma nimi, kontaktandmed ja asjakohane täpne teave HPE tellimuste kohta, mida te enam ei soovi saada.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et mõne tellimuse tühistamine võib mõjutada selliseid HPE teenuseid, mille lahutamatu tingimus on nõustumine materjalide saamisega.


HPE üldine infovahetus

HPE üldine infovahetus sisaldab teavet toodete, teenuste ja/või toe kohta. See võib hõlmata teavet uue toote kohta, sooduspakkumisi või kutset osalemaks turu-uuringus või vastavuse hindamises.


Sageli on teil võimalik kasutada HPE Passi, et näidata, kas soovite saada HPE-lt üldist teavet. HPE Pass on ühekordse sisselogimise teenus, mis annab teile võimaluse registreeruda HPE passi kasutavatel veebilehtedel, kasutades enda valitud üksikkasutaja tunnust ja parooli. HPE pass kasutab küpsiseid teie põhiliste isikuandmete talletamiseks ning te ei pea neid enam uuesti sisestama, kui külastate edaspidi HPE veebilehti. Lisaks sellele võimaldab HPE pass seadistada andmekaitse-eelistusi. Teie eelistused rakenduvad kõikidele HPE veebilehtedele, e-kirjadele ja teistele sidevahenditele, mis kasutavad HPE passi.


Kui te ei saa HPE passi kasutada, võite üldise teabe saamisest loobumiseks kasutada ühte järgmistest meetoditest:

 • Valige e-posti tellimuse tühistamiseks link „opt out” või „unsubscribe” või järgige tellimuse tühistamise juhiseid, mille leiate kõikidest tellitud materjalidest.
 • Mobiiliseadmetele saadetavate sõnumite tellimise lõpetamiseks vastake sõnumile sõnaga „STOP“ või „END“.
 • Kirjutage HPE andmekaitseosakonnale. Lisage kirjavahetusele oma nimi, kontaktandmed ja teave andmekaitse-eelistuste kohta.

7

7. Juurdepääs teie andmetele ja nende täpsus

HPE püüab tagada, et teie isikuandmed oleksid täpselt salvestatud. Andmete täpsuse säilitamiseks oleme võtnud kasutusele vastava tehnoloogia, juhtimisprotsessid ja -poliitikad. HPE pakub teile mõistlikku juurdepääsu teie isikuandmetele ning mõistlikku võimalust oma isikuandmeid kontrollida ja parandada. Võite paluda oma andmete anonüümseks muutmist, blokeerimist või kustutamist. Teie privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks astume ka mõistlikke samme teie isiku kindlaks tegemiseks. Selleks nõuame parooli ja kasutajatunnust enne, kui võimaldame juurdepääsu teie andmetele. HPE-le antud isikuandmete kontrollimiseks ja muutmiseks saate minna tagasi veebilehele, kus oma andmed algselt sisestasite, ning järgida juhiseid sellel veebilehel või kasutada HPE Passi (kus võimalik) või võtta ühendust HPE andmekaitseosakonnaga.


8

8. Teie isikuandmete turvalisuse tagamine

HPE suhtub teie usaldusse tõsiselt. Lubamatu juurdepääsu või avalikustamise vältimiseks ja andmete täpsuse säilitamiseks ning teabe sobiliku kasutamise tagamiseks rakendab HPE kogutavate andmete kaitsmiseks asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi ja haldusprotseduure. HPE säilitab andmeid ainult kohalike seadustega nõutaval või lubatud viisil ning korrektsetel ärilistel eesmärkidel.


Tundliku teabe, nagu krediitkaardiandmete, kogumisel või edastamisel kasutame erinevaid turvatehnoloogiaid ja -protseduure, et aidata kaitsta teie isiklikku teavet lubamatu juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Teie poolt meile edastatud isiklikke andmeid hoitakse arvutisüsteemides, mida asuvad piiratud juurdepääsuga hoonetes. Konfidentsiaalseid andmeid (nagu krediitkaardi number või parool) Interneti vahendusel edastades kaitseme neid krüpteerimise abil näiteks SSL-protokolliga (turvasoklite kihi protokoll).


Krediitkaardinumbreid kasutatakse ainult maksete töötlemiseks ja mitte muudel eesmärkidel. Reaalajas toimuvateks maksetöötlusteks tellib HPE pettuste vältimise teenust. See teenus pakub teile ja HPE-le täiendavat turvalisust krediitkaardipettuste vältimisel ja teie finantsandmete kaitsmisel.


9

9. Käesoleva andmekaitsepoliitika muutmine

Kui muudame oma andmekaitsepoliitikat, siis laadime uuendatud variandi sellele veebilehele ja näitame ära muudatuste kuupäeva. Kui teeme andmekaitsepoliitikasse olulisi muudatusi, siis võime teid sellest ka muul viisil teavitada, saates selle kohta e-kirja või postitades teate meie ettevõtte veebilehele ja/või suhtlusmeediumi lehtedele.


10

10. Kontaktandmed

Teie arvamus on meile tähtis. Kui teil on märkusi või küsimusi seoses meie andmekaitsepoliitika või HPE turvalisuse kohta või kui soovite esitada kaebuse, saatke need HPE andmekaitseosakonnale või kirjutage meile aadressil:


Kanada, suurem osa Ladina-Ameerikast ja Ameerika Ühendriigid:
HPE Privacy Mailbox
11445 Compaq Center Drive W.
Mailstop 040307
Houston, Texas 77070
USA

Mehhiko:
Hewlett-Packard
Legal Department
Prolongación Reforma No. 700
Colonia Lomas de Santa Fe
México, D.F., C.P.01210

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika:
EMEA Privacy Office
Hewlett Packard
MS 250
1 avenue du Canada
HPE Les Ulis -91947 - Prantsusmaa

Aasia/Vaikse ookeani piirkond ja Jaapan:
HPE APJ Privacy Office
Hewlett Packard
PO Box 384
Concord West, NSW 2138
Austraalia


Versioon, oktoober 2014


11

Kuidas HPE kasutab automaatseid andmekogumisvahendeid

Järgmised jaotised sisaldavad lisateavet levinud veebipõhiste tehnoloogiavahendite kohta.


Küpsised

„Küpsis” on väike andmefail, mille veebileht salvestab teie arvuti kõvakettale. HPE või tema teenusepakkujad saadavad küpsiseid, kui liigute meie lehel või lehtedel, kus on kuvatud meie reklaamid, teete oste, küsite või isikupärastate teavet või registreerite end teatud teenuste kasutajaks. Meie veebilehel, meie nimel tegutsevatel veebilehtedel või lehtedel, kus on kuvatud meie reklaamid, kasutatavate küpsiste aktsepteerimisel võidakse meile anda teavet teie sirvimisharjumuste kohta, mida võime kasutada teie kogemuse isikupärastamiseks. Küpsiseid liigitatakse enamasti „seansiküpsisteks” või „püsiküpsisteks”.

 • Seansiküpsised kustutatakse arvutist pärast brauseri sulgemist.
 • Püsiküpsised jäävad arvutisse kuni kustutamise või aegumiseni. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid vaikimisi, kuid üldiselt saate brauseri eelistusi muutes küpsistest keelduda või aktsepteerida üksnes teatud küpsised. Kui lülitate küpsised välja, võib osa meie veebilehe funktsioonidest jääda teile kättesaamatuks ja teie brauser ei pruugi kõiki veebilehti õigesti kuvada.

Teatud riikides on võimalik seadistada veebilehe HPE.com ja seonduvate küpsiste eeliseid, kasutades selleks eelistuste haldamise tööriista käesolevas avalduses, mis on kättesaadavad külastataval veebilehel.


Teavet levinumate brauserite ja küpsise-eelistuste muutmise kohta leiate järgmistelt veebilehtedelt:


Aeg-ajalt võib HPE kasutada Flashi lokaalseid ühiskasutusobjekte (Local shared objects, LSO), et salvestada Flash-sisu teavet ja eelistusi. LSO-d sarnanevad HTMP-brauseri küpsistega, need on arvutisse salvestatavad väikesed tekstifailid, mida kutsutakse Flashi küpsisteks. Flashi küpsised on brauseriküpsistest mõneti erinevad, mistõttu ei pruugi õnnestuda nende eemaldamine brauseri küpsisehaldusvahendiga. Teavet Flashi küpsiste ja nendega seotud andmekaitse- ja salvestussätete kohta leiate ettevõtte Adobe Systems websitenon-HPE site.


Veebimajakad

Mõned HPE.com ja kolmanda osapoole veebilehed ning HTML-vormingus meiliga saadetavad infolehed kasutavad küpsistele lisaks või ilma nendeta veebimajakaid veebilehe kasutamise koondstatistika koostamiseks ning veebilehe HPE.com ja HPE nimel tegutsevate ettevõtete veebilehtede jõudlusnäitajate mõõtmiseks. Veebimajakas on elektrooniline pilt, nn ühepiksline (1x1) ehk läbipaistev GIF. Veebimajakad võivad külastaja arvutis ära tunda teatud liiki teavet (nt külastaja küpsise number, lehe vaatamise kuupäev ja kellaaeg ning selle lehe kirjeldus, kus veebimajakas asub). Kontekstist olenevalt võidakse veebimajakat kasutada kolmanda osapoole serveris asuvale sisule viitamiseks või teenusepakkujate poolt reklaamide edastamiseks.


Veebimajakate keelamiseks e-kirjades tühistage vastuvõetud sõnumites olevate piltide allalaadimine (funktsioon oleneb arvutis kasutatavast meilitarkvarast). Kuid konkreetse meilitarkvara võimaluste tõttu ei pruugi meilipõhiste veebimajakate või muude automaatsete andmekogumisvahendite keelamine alati võimalik olla. Selle kohta saate lisateavet oma meilirakenduse sisespikrist või teenusepakkujalt.


Kui otsustate HPE saadetavad turundussõnumid ja teabelehed vastu võtta (vt jaotist Teie valikud ja privaatsuseelistuste valimine), võib HPE teie isikuandmeid automaatselt koguda. Näiteks veebimajakate ning e-kirjades ja infolehtedes sisalduvate isikupõhiste sihtkoha-aadresside kaudu saab HPE jälgida, kas te olete selliseid sõnumeid avanud ja vastavaid linke klõpsanud. Lisateavet manusveebilinkide kohta leiate järgmisest jaotisest.


Manusveebilingid

HPE e-kirjad, HPE eelkonfigureeritud Interneti-klaviatuuri klahvid ja arvuti töölauale eelinstallitud kampaaniapõhised ikoonid kasutavad tihtipeale linke, mis viivad teid vastavale lehele pärast ümbersuunamist HPE serverites. Ümbersuunamissüsteem võimaldab HPE-l muuta selliste linkide sihtkoha-aadresse ja vajaduse korral määrata turunduskampaaniate tõhusust.


E-kirjades kasutatuna võimaldavad sellised lingid meil tuvastada, kas olete neid klõpsanud, ja siduda sooritatud toiminguid teie isikuga. Kui te ei soovi, et HPE kogub teavet klõpsatavate linkide kohta, võite teha järgmist:

 • muuta HPE edastatavate teabematerjalide valikut (näiteks valige võimaluse korral sõnumi tekstiversioon) või mitte klõpsata HPE-lt saabunud e-kirjades olevaid linke;
 • kustutada HPE poolt arvutisse eelinstallitud kampaaniapõhised ikoonid või neid mitte klõpsata;
 • teatud arvutimudelite puhul Interneti-klaviatuuri klahvid ümber konfigureerida, et avatakse teie valitud sihtkoha-aadress (vt arvuti kasutusjuhendit).

HPE reklaamid ja pakkumised kolmandate osapoolte veebilehtedel

HPE-l on teenusepakkujatega leping reklaamide avaldamiseks kolmandate osapoolte veebilehtedel. Lisaks võivad mõned veebilehed olla teenusepakkuja käitatavad, kes edastab HPE pakkumisi HPE nimel. Teenusepakkujad võivad kolmandate osapoolte veebilehtedel ja lehel HPE.com kasutada veebimajakaid ja saata neilt küpsiseid. Veebimajakad ja küpsised võimaldavad HPE-l koguda teavet teie poolt vaadatavate lehtede ja klõpsatavate linkide kohta.


Lisateavet võrgureklaami ja selle kohta, kuidas sellest loobuda, leiate veebilehelt http://www.aboutads.infonon-HPE site.


Selle andmekaitsepoliitika ingliskeelne originaal on kättesaadav veebilehel http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Tõlked on mõeldud ainult mugavuse tagamiseks.


Tagasi üles
12

13

Seotud lingid privaatsuse kohta: