Korvausohjelmat ja tuotepalautukset

Korvausohjelmat

HP osallistuu vapaaehtoisiin korvausohjelmiin niiden osien ja tuotteiden osalta, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, mutta eivät aiheuta turvallisuusriskiä.

Palautukset

Yhteistoiminnassa Yhdysvaltain kuluttajatuotteiden turvallisuuslautakunnan kanssa HP osallistuu vapaaehtoisiin palautusohjelmiin, kun viallinen osa aiheuttaa mahdollisen turvallisuusriskin.

HP-kannettavan akun turvallisuuspalautus

Yhteistyössä Yhdysvaltain Consumer Product Safety Commissionin ja muiden säädöksistä vastaavien viranomaisten kanssa HP ilmoittaa maailmanlaajuisen turvallisuustakaisinveto- ja vaihto-ohjelman akuille, joita käytetään tietyissä HP:n kannettavissa tietokoneissa seuraavina päivämäärinä: 14.5.2009 (laajennettu 19.5.2010 ja 26.5.2011), 30.10.2008, 20.4.2006 ja 14.10.2005. HP-asiakkaat, joita nämä ohjelmat koskevat, ovat oikeutettuja saamaan veloituksetta vaihtoakun jokaisen validoidun takaisinvedettävän akun tilalle.

Litteän HP L2035 -näytön turvallisuuspalautus

Tietyissä litteissä L2035-näytöissä maadoituspinne voi olla asennettu virheellisesti ja saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran.

HP Deskjet- ja Photosmart-tuotteiden turvallisuuspalautus

Tietyissä tuotteissa pistoke, joka yhdistää virtajohdon tulostimeen, voi rikkoutua.

Lataa Adobe Acrobat® Reader®