Tutkimus: Ennakointi on tietoturvan elinehto

 

Hewlett-Packard (HP) julkistaa uusia yrityksille suunnattuja tietoturvaratkaisuja. Ratkaisut auttavat yrityksiä arvioimaan ja uudistamaan omia tietoturvaympäristöjään sekä suojaamaan tärkeät tiedot ja järjestelmät ennaltaehkäisevästi.

Pilvipalveluihin, liikkuvaan työntekoon ja big dataan liittyvät kehityshankkeet auttavat yrityksiä ratkomaan tämän päivän keskeisiä liiketoiminnan haasteita. Ne tukevat innovointia, tuovat toimintaan lisää ketteryyttä ja tehostavat taloushallintoa. Hyötyjen ohella näihin hankkeisiin voi kuitenkin liittyä myös olennaisia tietoturvariskejä.

HP:n Coleman Parkesilla teettämän uuden tutkimuksen* mukaan noin 66 prosenttia suuryritysten liiketoiminta- ja it-johtajista ymmärtää pilvipalveluihin ja big dataan liittyvät tietoturvakysymykset. Puolet tutkimuksen vastaajista oli huolissaan datan häviämisestä tai varkauksista liikkeellä ja matkalla oltaessa. Pilvipalveluita pidettiin huolenaiheista selkeästi suurimpana. Vastausten perusteella syynä tähän on ensisijaisesti tiedon puute eikä niinkään teknologiset riskit. Vastaajista 67 prosenttia uskoi, että pilvipalvelut voivat toimia yhtä turvallisesti kuin omissa toimitiloissa sijaitsevat konesalitkin.

Riskeihin suhtaudutaan yrityksissä vakavasti. Lähes kolme neljäsosaa (71 %) tutkimuksen vastaajista kertoi, että heidän organisaatiossaan tietoturva-asioista vastaa ylimpään johtoon kuuluva henkilö. Siitä huolimatta yli puolet vastaajista mainitsi, että heidän organisaatioissaan aikaa ja rahaa kulutetaan enemmän reaktiivisiin suojamenetelmiin kuin ennakoivaan riskienhallintaan.

”Kyberturvallisuuteen liittyvät uhat kasvavat räjähdysmäisesti. Ennakoivan riskienhallintastrategian puute jarruttaa olennaisesti yritysten kasvua, innovointia ja tehokkuutta”, sanoo tietoturva-asiantuntija Jari Salokannel, HP Suomi.

Älykästä tietoturvaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille

Julkishallinnon organisaatioiden tietoturvauhat ovat niin ikään voimakkaassa kasvussa. Samalla niitä koskeva sääntely monimutkaistuu ja budjetit kutistuvat. HP:n julkishallinnon tietoturvaratkaisuissa on otettu huomioon erityisesti nämä trendit ja sovitettu HP:n koko tietoturvaosaaminen niiden asettamiin puitteisiin.

HP:n nyt julkistamat tuotteet tarjoavat asiakkaille entistä paremman näkyvyyden tietoturvan kokonaistilanteeseen sekä koko organisaation tasolla toimivat hallintatyökalut. Uusia ratkaisuja ovat:

  • HP Data Center Protection -palvelukokonaisuus, joka analysoi konesalitietoturvan nykytilanteen ja tarjoaa siihen soveltuvia kehitysehdotuksia;

  • tietoturvan monitorointiin ja viranomaismääräysten seuraamiseen tarkoitettu HP ArcSight Enterprise Security Manager 6.0c -työkalu, joka tunnistaa ja torjuu kyberuhkia nopeammin kuin koskaan aiemmin; sekä

  • HP TippingPoint NX Platform Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS), joka turvaa niin verkkolaitteet, virtuaalikoneet, käyttöjärjestelmät kuin bisneskriittiset sovelluksetkin.

HP:n älykkäät tietoturvaratkaisut suojaavat näiden ohella myös erilaisilta tulostimiin kohdistuvilta hyökkäyksiltä. Alkuperäinen englanninkielinen tiedote yksityiskohtaisine tuotetietoineen on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/index.html.

Lisätietoja HP:n yritystietoturvaratkaisuista on saatavilla osoitteessa www.hp.com/go/EnterpriseSecurity2012.


Lisätietoa HP:n tietoturvatutkimuksesta löytyy: http://www.hp.com/go/EnterpriseSecurity2012/NA_Research.

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 2406

Yhteydenottolomake

* “HP Research: Security and Risk Management,” Coleman Parkes Research, Ltd., July 2012.


HP’s premier Europe, Middle East and Africa client event, HP Discover, takes place Dec. 4-6 in Frankfurt, Germany.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.