Lehdistötiedotteet: 11.10.2012

Taloustutkimus: Hewlett-Packard Oy paras ict-alan kokonaistoimittaja

Hewlett-Packard Oy (HP) oli paras ict-alan kokonaistoimittaja yleisarvosanalla 7,81 Taloustutkimuksen kesällä tekemässä ICT-Feedback-yrityskuvatutkimuksessa*. Tutkimuksessa selvitetään tunnettuutta sekä arvostusta yleisarvosanan ja kahdeksan tuote-/palveluryhmäkohtaisesti valitun yrityskuvan osatekijän suhteen. Arvioidut organisaatiot olivat suurimpia ja arvostetuimpia Suomessa toimivia yrityksiä. Yritysten määrä vaihteli eri tuote-/palveluryhmissä noin 20:stä suurimpaan 31 yrityksen ryhmään.

Suomen HP on myös tunnetuin tutkituista järjestelmä-/kokonaistoimittajista sekä arvostetuin yrityskuvan osatekijöiden summan avulla tarkasteltuna. Arvostuksessa HP sai parhaat arviot ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa sekä tuotteiden suorituskyvyssä ja toimivuudessa. Vaikka Hewlett-Packard Oy oli tunnetuin toimittajista, tunnettuus nousi edelleen edellisestä vuodesta.

Lisätiedot:
Taina Kaitala
HP
Puh. 050 372 3406
Yhteydenottolomake

Lisätietoa tutkimuksesta:
Kari Niklander
Taloustutkimus
Puh. 0400 318 254
kari.niklander@taloustutkimus.fi

*) Lyhyt kuvaus ICT-Feedback-yrityskuvatutkimuksen toteutuksesta ja mittareista:
Taloustutkimus Oy on toteuttanut vuodesta 1994 alkaen vuosittain laajan ICT-Feedback -tutkimuksen, jossa ICT-alan hankinnoista vastaavat päättäjät ja asiantuntijat arvioivat investointejaan ja suunnitelmiaan sekä arvioivat alan yrityksiä eri tuoteryhmien tuotteiden ja palvelujen toimittajina. Samalla selvitetään päättäjien suosimat alan lehdet ja verkkomediat. Vastaajina on tänä vuonna peräti 1 590 ammattilaista sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköposti- ja puhelininformoituna internet-kyselynä huhti-toukokuussa 2012.

Päättäjät arvioivat yritysten tunnettuutta ja antavat yrityksille arvostuksesta kokonaisarvosanan sekä arvioivat, mitkä yrityskuvan osatekijät ovat yrityksen vahvuuksia tai heikkouksia. Tutkimuksesta selviää myös alan yritysten kilpailutilanne eri tuote- ja palveluryhmissä. Tulosten tulkinnassa on apuna trenditieto aikaisemmilta mittauskerroilta ja vertailu tärkeimpien kilpailijoiden tuloksiin. Yritysten arvioiden lisäksi tutkimuksessa on laaja yleisosa, joka selvittää alan näkymiä ja vastaajien mediakäyttöä.

Tutkimus on kaikkien halukkaiden tilattavissa. Raportti sisältää tulokset kaikista tilatussa tuote- ja palveluryhmässä tutkituista yrityksistä ja räätälöidyn osan oman yrityksen tuloksista kilpailija- ja trendivertailuineen.

Lisätietoja tutkimuksen sisällöstä, mittareista ja arvioiduista yrityksistä saat täältä.


HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle sektorille ja yhteiskunnalle. Yritys tarjoaa alan laajimman kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. HP toimittaa ratkaisuja asiakkaiden mutkikkaimpienkin haasteiden ratkomiseen eri puolilla maailmaa. Lisätietoja HP:stä (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.