Lehdistötiedotteet: 16.10.2012

HP julkistaa tuntuvia kilpailuetuja tuovia bisnesanalytiikkapalveluita

HP:n Ulkoistus- ja konsultointipalvelut -yksikkö julkistaa uusia liiketoimintaprosessien ulkoistukseen kytkeytyviä analytiikkapalveluita, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan kasvu- ja säästömahdollisuuksia sekä kehittämään tehokkuuttaan. Samalla uudet palvelut helpottavat viranomaismääräyksien noudattamista ja riskienhallintaa.

Suuryrityksillä on hallussaan valtava määrä sekä tietokoneiden ymmärtämää strukturoitua dataa että "inhimillistä" Big Dataa, strukturoimatonta tietoa. Se voi olla verkossa liikkuvaa kuvaa, videota, keskusteluja, sähköposteja jne. Nämä tiedomassat auttavat yrityksiä päätöksenteossa ja voivat tarjota merkittäviä kilpailuetuja – mutta vain, jos niitä osataan analysoida ja hyödyntää tehokkaasti. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, tieto on ensin kyettävä muuntamaan mittauskelpoiseen ja hyödynnettävään muotoon. Lisäksi tiedon on oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Analytiikkapalvelut antavat yrityksille mahdollisuuden tunnistaa kasvumahdollisuudet nopeammin, parantaa asiakaskokemusten ja tuotteiden laatua sekä optimoida kulurakenteita.

"Useissa suuryrityksissä on investoitu viime aikoina tuntuvasti datan laajamittaiseen keräämiseen ja tallennukseen. Hyvin harvat yritykset ovat kuitenkaan keskittyneet kehittämään sellaisia taitoja, työkaluja ja prosesseja, joita Big Datan hyödyntäminen edellyttää", sanoo HP Suomen Ulkoistus- ja konsultointipalveluiden johtaja Yrjö Lehtonen. "HP pystyy tarjoamaan asiakkaille hyödyntämiseen tarvittavan laitteiston ja ohjelmistot. Sen lisäksi meillä on kokeneita analytiikan ammattilaisia, joiden avulla yritysten hallussa oleva data kyetään jalostamaan päätöksentekoa tukevaan muotoon."

HP Business Analytics Services -palvelukokonaisuus avaa paremman näkyvyyden yrityksen toimintoihin. Se kattaa laajan joukon yritystoiminnan kannalta elintärkeitä toimintoja, kuten markkinoinnin, myynnin, asiakkaat, tuotantoketjun, sekä talous- ja henkilöstöasiat. Se helpottaa esimerkiksi asiakasuskollisuuden rakentamista kohdentamalla olennaiset ydinviestit niistä kiinnostuneille nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille oikeaan aikaan ja oikeaa kanavaa pitkin.

HP:n lähestymistapa alkaa relevantin tiedon keräämisestä. Seuraavassa vaiheessa selvitetään tutkimuksen ja edistyneiden analytiikkamenetelmien ja -työkalujen avulla, mitä yrityksen liiketoiminnassa on tapahtunut ja miksi. Lopulta HP rakentaa näkemyksensä siitä, miten tiettyyn lopputulokseen on päästy, ja analysoi, kuinka tilanteen voidaan odottaa kehittyvän eteenpäin.

Saatavuus ja hinnat
HP Business Analytics Services -palvelukokonaisuus on saatavilla maailmanlaajuisesti joko erillisenä palveluna tai HP:n liiketoimintaprosessien ulkoistusratkaisujen osana. Palvelun hinnoittelu määräytyy asiakkaan oman osallistumisen mukaisesti.

Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.hp.com/services/business-analytics.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406
Yhteydenottolomake

HP’s premier Europe, Middle East and Africa client event, HP Discover, takes place Dec. 4-6 in Frankfurt, Germany.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.