Lehdistötiedotteet: 01.11.2012

HP:lta uusia ratkaisuja pk-yritysten työnteon resursointiin

Maailman suurin teknologiayhtiö Hewlett-Packard (HP) julkistaa uusia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat pk-yrityksiä yksinkertaistamaan it-infrastruktuuriaan ja vauhdittamaan liikkuvan työnteon hyödyntämistä.

Langattomien laitteiden yleistyessä työelämässä niitä käytetään yhä enemmän muualla kuin  toimistoympäristössä. Pk-yritysten järjestelmien hallinnan ja modernisoinnin helpottamiseksi HP tuo markkinoille uusia yhdentyneen infrastruktuurin periaatteelle perustuvia tallennus- ja verkkoratkaisuja. Ne tarjoavat bisnessovellusten käyttöön ja tiedonsiirtoon vaadittavat turvalliset etäyhteydet mobiililaitteita varten. Tämän lisäksi HP tarjoaa asiakkaille rahoitus- ja koulutusohjelmia, jotka auttavat ratkaisemaan erilaisia liikkuvan työnteon haasteita ja saattamaan sen vaatimat resurssit ajan tasalle.

"Ajasta ja paikasta riippumattomasta työnteosta on tulossa kovaa vauhtia osa pk-yritysten arkea, kun erilaisten langattomien ratkaisujen hyödyntäminen laajenee pelkästä sähköpostista kohti bisneskriittisiä sovelluksia, esimerkiksi asiakkuudenhallintaa ja inventaariota", kertoo Gartnerin tutkimustoiminnan johtaja Robert Anderson. "Liiketoimintahyötyjen saavuttaminen edellyttää kuitenkin, että pk-yritykset kehittävät ja modernisoivat it-järjestelmiään asianmukaiseen kuntoon."

Haasteena tallennuksen modernisointi
Liikkuva työtapa kasvattaa myös datan määrää ja synnyttää uudenlaisia tapoja käyttää sovelluksia. Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä tilanne edellyttää yksinkertaisia, taloudellisia ja tarpeen mukaan skaalautuvia tallennusalustoja, jotka suoriutuvat uuden toimintaympäristön vaatimuksista ja muuttuvien työkuormien käsittelystä ja sopeutuvat sekä strukturoidun että strukturoimattoman, ns. big datan tai "inhimillisen" tiedon määrän nopeaan kasvuun. Näitä ovat esimerkiksi kuva-, ääni- ja videotiedostot sekä sosiaalisen median sisältöllöt.

Uusiin pk-ratkaisuihin kuuluvat:

  • HP StoreVirtual Storage, HP LeftHand -käyttöjärjestelmään ja HP ProLiant Generation 8 (Gen8) -teknologiaan perustuva, skaalautuva tallennusalusta, jolla dataa pystytään siirtämään virtuaalisten ja fyysisten tallennustilojen välillä saumattomasti muutamalla klikkauksella. Sen joustavat käyttöönottomallit on suunniteltu virtuaalisen it-osaston tarpeita silmällä pitäen.

  • HP StoreEasy Storage, yksittäinen intregroitu tallennusratkaisu, joka tukee sekä tiedosto- että sovellustyökuormia. Ratkaisu sisältää sisäänrakennetut deduplikointi- ja kryptausominaisuudet.

HP tarjoaa lisäksi rahoituspalveluita, joiden avulla pk-yritykset voivat hankkia ratkaisuja ja laitteistoja käyttöönsä leasing-periaatteella.

Yksinkertaistettu verkonhallinta helpottaa liikkuvaa työntekoa
Ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon suosio on voimakkaassa nousussa, ja esimerkiksi videoneuvotteluratkaisujen tarve kasvaa pienissäkin yrityksissä nopeasti. Käytettävissä olevien varojen ja henkilöstöresurssien rajallisuuden vuoksi ratkaisuilta edellytetään kuitenkin ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta ja edullista ylläpitoa.

HP FlexNetwork -arkkitehtuurituotteita täydentää uusi HP M220 -sarjan tukiasema, joka tarjoaa lisää kaistanleveyttä ja yksinkertaistaa samalla yritysverkkojen hallintaa ja ylläpitoa automatisoimalla ja keskittämällä: sen avulla yritykset voivat pystyttää ja hallinnoida jopa kymmentä erillistä verkon tukiasemaa yhtenä kokonaisuutena yksittäisten laitteiden hallinnan sijaan. Ratkaisu helpottaa videoneuvottelu- ja muiden vuorovaikutteisten mediasovellusten käyttöönottoa ja parantaa verkon tietoturvaa.

Laitteiden ja alustojen lisäksi HP tarjoaa pk-yrityksille henkilöstön tuottavuuden parantamiseen tähtääviä teknologioita ja koulutusohjelmia. Niihin lukeutuvat esimerkiksi:

Hinnat ja saatavuus
HP StoreVirtual Storage -ratkaisun 4130- ja 4330-mallit ovat saatavilla 4.12.2012 alkaen. HP LeftHand -käyttöjärjestelmän versio 10.0 on saatavilla maksutta HP LeftHand P4000 G2 -alustoja käyttäville asiakkaille niin ikään 4.12.2012 alkaen.

HP StoreEasy -tallennusjärjestelmä on saatavilla 10.12.2012 alkaen.

HP M220 -sarjan tukiaseman myynnin arvioidaan alkavan 12.11.2012, ja se on saatavilla sekä HP:n että sen kanavakumppanien kautta. Laitteiden toimitukset alkavat joulukuussa.

HP Client Virtualization SMB Reference Architecture for Citrix VDI-in-a-Box on saatavilla Citrix Personal vDisk -teknologialla välittömästi.

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406
Yhteydenottolomake

HP’s premier Europe, Middle East and Africa client event, HP Discover, takes place Dec. 4-6 in Frankfurt, Germany.

(1) New tiered storage approach tested in HP and Citrix labs resulted in per-server user support increasing from 50 to 75 users over previous solution.
 

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.