Lehdistötiedotteet: 09.01.2013

HP kehittää Puolaan sähköistä potilastietojärjestelmää

HP:n Ulkoistus- ja konsultointipalvelut -yksikkö on allekirjoittanut Puolassa 27 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen Puolan terveysministeriön alaisuuteen kuuluvan kansallisen terveystietokeskuksen kanssa. Keskus on mukana kehittämässä Puolan sähköistä terveyspalvelukokonaisuutta.


Sopimuksen mukaisesti HP rakentaa ja toimittaa portaalin sähköisten potilastietojen maanlaajuista keräämistä, analysointia ja jakamista varten. Hoidon laatu paranee kun potilastiedot ovat paremmin terveydenhoidon ammattilaisten saatavilla. Myös valtiollisella tasolla kansanterveyteen liittyvä päätöksenteko helpottuu.


HP:n kehittämän potilastietoportaalin kautta kansalaiset pääsevät käsiksi omiin potilastietoihinsa. Saman kokonaisuuden yhteyteen kehitetään myös verkkosovellukset terveyspalveluiden tarjoajien, apteekkien ja valtiollisten sairausvakuutusyhtiöiden käyttöä varten.


HP:n sovelluskehitys- ja integrointipalvelutiimien kehittämä portaali helpottaa terveystietokeskuksen ja terveyspalveluiden tarjoajien sekä apteekkien välistä yhteistoimintaa. Portaali välittää verkon yli kriittiset potilastiedot, reseptit, lähetteet ja tiedot potilaan kotiutuksesta.


Terveyspalveluiden tarjoajat ja terveysviranomaiset puolestaan saavat käyttöönsä tiedot toimenpiteisiin liittyvistä palveluista, kuten lääkkeiden hyvityksistä, sopimuksien yksityiskohdista ja laskutuksesta. Näin terveydenhoidon ammattilaiset, viranomaiset ja myös potilaat omissa tapauksissaan saavat mahdollisimman kattavan kuvan yksittäisen kansalaisen terveydentilasta. Lisääntynyt tieto helpottaa parhaan hoitopäätöksen tekemistä.


"Käytettävissä olevan teknologian avulla pystymme keräämään ja analysoimaan terveystietoa turvallisesti ja käyttämään sitä kaikkien puolalaisten terveydenhoidon parantamiseksi", kertoo johtaja Marcin Kedzierski Puolan kansallisesta terveystietokeskuksesta. "Kehityshanke toteutetaan äärimmäistä tarkkuutta ja kansainvälisiä standardeja noudattaen."


Järjestelmä täyttää Lissabonin prosessina tunnettuun, Euroopan unionin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaan sisältyvät vaatimukset. Niillä pyritään edistämään tietoyhteiskunnan kehitystä EU:n alueella ja jäsenmaiden terveydenhuollon sähköisten alustojen yhteistoiminnallisuutta.


"HP:lla on vahva kokemuspohja erilaisten sähköisten terveydenhuollon ratkaisujen toteuttamisesta eri EU-maissa", sanoo HP Suomen Ulkoistus- ja konsultointipalveluiden johtaja Yrjö Lehtonen.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406
Yhteydenottolomake

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.