HP Inc. Tietosuojalausunto

Hiljattain tehdyn päivityksen vuoksi tämä käännetty tietosuojalauseke ei ole enää ajan tasalla. Sillä välin kun päivitämme käännöksiämme, ajantasaisimmat tiedot löytyvät englanninkielisestä versiosta napsauttamalla tästä.

0

HP kunnioittaa yksityisyyttäsi

HP ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojalausunto kertoo tietosuojakäytännöistämme sekä siitä, kuinka voit vaikuttaa HP:n sinusta mm. verkossa keräämiin tietoihin ja niiden käyttöön. Tämä lausunnon voi lukea kotisivumme HP.com kautta, ja lausuntoon on myös linkki HP:n jokaisen verkkosivun alalaidassa.


HP oli Council of Better Business Bureaun online-tietosuojaohjelman perustajajäsen, ja se on BBB:n akkreditoima yritys. HP:n tietosuojakäytännöt vastaavat BBB:n liiketoimintakäytäntöjä, ja voimme ylpeänä pitää sivuillamme BBB:n sinettiä.


Privacy BBB OnLine non-HP site


HP:n tietosuojakäytäntöjä ja -standardeja kehitettäessä kunnioitamme ja otamme huomioon tärkeimmät periaatteet ja puitteet eri puolilla maailmaa. Niihin kuuluvat muun muassa tietosuojaa ja kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevat OECD:n ohjeet, EU:n direktiivi 95/46/EY, APEC:n tietosuojaa koskeva määritelmä ja Madridin kansainvälisiä tietosuojastandardeja koskeva päätös.


HP noudattaa toiminnassaan Yhdysvaltain kauppaministeriön edellyttämien U.S. – E.U. Safe Harbor- ja U.S. - Swiss Safe Harbor -ohjelmien käytäntöjä, jotka säätelevät henkilökohtaisten tietojen keräystä, käyttöä ja säilytystä Euroopan unionin jäsenmaissa ja Sveitsissä. HP on vakuuttanut, että se noudattaa Safe Harbor -tietosuojaperiaatteita, jotka liittyvät tiedotukseen, valinnanvapauteen, kansainväliseen tiedonsiirtoon, turvallisuuteen, tietojen koskemattomuuteen, käyttöön ja lain valvontaan. Lue lisää Safe Harbor -ohjelmasta ja tarkastele HP:n sertifikaattia vierailemalla osoitteessa non-HP site. HP on myös ottanut käyttöön joukon sitovia tietosuojasääntöjä (BCR), jotka suurin osa Euroopan talousalueen ja Sveitsin tietosuojaviranomaisista ovat hyväksyneet kesäkuussa 2011. Sitovat tietosuojasäännöt takaavat, että henkilökohtaiset tiedot Euroopan talousalueelta on suojattu riittävän hyvin kaikissa HP:n kansainvälisissä liiketoimintayksiköissä.


HP on sitoutunut ratkaisemaan asiakkaiden tietosuojaa ja henkilökohtaisten tietojen keräämistä koskevat valitukset Safe Harbor -ohjelman periaatteiden ja BCR-vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi HP on sitoutunut siirtämään EU:n kansalaisten tai asukkaiden henkilökohtaisten tietojen Safe Harbor -ohjelman periaatteiden mukaan tapahtuvan siirron tietosuojaan liittyvät ratkaisemattomat valitukset riippumattomalle kiistojen sovittelutaholle, Council of Better Business Bureaun ylläpitämälle BBB EU Safe Harborille. Jos valituksen vastaanottamista ei kuitata kohtuullisen ajan kuluessa tai jos HP ei vastaa valitukseen riittävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä BBB EU Safe Harboriin osoitteessa http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


HP on saanut TRUSTe-yhtiön myöntämän Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) tietosuojasinetin merkiksi siitä, että sen tietosuojalausunto ja -käytännöt on tarkistettu ja noudattavat TRUSTe-yhtiön ohjelmaa, jonka voi nähdä vahvistussivulta napsauttamalla TRUSTe-sinettiä.

Tässä lausunnossa kuvatut HP:n tietosuojakäytännöt ovat APECin kansainvälisen tietosuojasääntöjärjestelmän (CBPR) mukaisia muun muassa avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä koskevien valintojen osalta.

CBPR-sertifiointi ei kata tietoja, joita saatetaan kerätä muiden valmistajien alustoille ladattavien ohjelmistojen kautta.


Jos sinulla on tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät HP:n APEC-sertifiointiin ja joihin HP ei mielestäsi ole vastannut tyhjentävästi, voit ottaa yhteyttä TRUSTe-yhtiöön osoitteessa non-HP siteTietoja siitä, kuinka HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä


1

1. Tämän tietosuojalausunnon laajuus

HP on maailmanlaajuinen organisaatio, jolla on useissa eri maissa toimivia juridisia henkilöitä, liiketoimintaprosesseja, hallintorakenteita ja teknisiä järjestelmiä. Tämä tietosuojalausunto koskee kaikkia HP:n omistamia tai HP:n omistamien tytäryhtiöiden ("HP:n sivustot tai palvelut") omistamia verkkosivuja, palveluita, sovelluksia ja tuotteita, paitsi silloin kun tiettyyn HP:n ohjelmaan, tuotteeseen tai palveluun liittyvä tietosuojakäytäntö tai - lausunto korvaa tämän tietosuojalausunnon tai täydentää sitä.


Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

HP:n sivustot tai palvelut voivat sisältää linkkejä asiakkaitamme hyödyttäviin, kolmansien osapuolten tarjoamiin sovelluksiin, tuotteisiin, palveluihin tai verkkosivuihin. Näiden linkkien käyttö siirtää käyttäjän pois HP:n sivustosta. HP ei valvo kyseisiä kolmansien osapuolten sivustoja eikä niiden tietosuojakäytäntöjä, jotka saattavat poiketa HP:n noudattamista käytännöistä. Emme suosittele tai edusta mitään kolmannen osapuolen verkkosivustoa. Sellaiset henkilötiedot, jotka luovutat kolmannelle osapuolelle tai jotka kolmas osapuoli kerää, eivät kuulu HP:n tietosuojalausunnon piiriin. Suosittelemme, että tutustut aina sivuston tietosuojakäytäntöihin, ennen kuin sallit henkilökohtaisten tietojesi keräämisen ja käytön.


Käytettävissä voi olla myös sosiaalisia mediatoimintoja, joiden avulla voit jakaa tietoja sosiaalisissa verkoissa ja olla yhteydessä HP:hen erilaisten sosiaalisten mediasivustojen kautta. Toimintojen käyttäminen voi johtaa itseäsi koskevien tietojen keräämiseen tai jakamiseen. Kehotamme sinua perehtymään käyttämiesi sosiaalisen median sivustojen tietosuojakäytäntöihin ja -asetuksiin ymmärtääksesi varmasti, mitä tietoja kyseiset sivustot voivat jakaa.


2

2. Henkilötietojen kerääminen

HP kerää, vie ja käyttää käyttäjien henkilökohtaisia tietoja HP-suhteesi hallinnointia varten. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaille parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua ja viestintää HP:n kanssa. Tietojen kerääminen tapahtuu käyttäjän tietäen ja tämän luvalla. Siitä ilmoitetaan tilanteen vaatiessa myös tietosuojaviranomaisille.


HP voi kerätä henkilökohtaisia tietoja seuraavissa tilanteissa:


 • tuotteiden tai palveluiden tilaukset, aktivoinnit ja rekisteröinnit
 • profiilin luonti ja online-palvelujen käyttäjävahvistus
 • tietopyynnöt tai valitukset
 • markkinointi-, uutiskirje- tai tukitilaukset
 • vastaukset kilpailuihin tai kyselyihin
 • pikaluottohakemukset
 • työhakemukset
 • tilaisuuksiin ilmoittautuminen
 • HP-verkkosivustoissa vierailu tai niiden selaus.

Käyttäjän luovuttamia henkilökohtaisia tietoja voivat olla muun muassa

 • henkilökohtaiset ja työhön liittyvät yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • joissakin tapauksissa jokin yrityksessäsi toimiva taho (esimerkiksi IT-osaston työntekijä) voi luovuttaa työyhteystietosi HP:lle
 • taloudelliset tiedot, kuten luotto- tai pankkikorttinumero tai muut laskutustiedot
 • henkilötunnus ja tulotiedot
 • muut yksilölliset tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, tuote- ja palveluvalinnat sekä tuotteiden toiminnallisuutta koskevat valinnat, yhteydenottovalinnat, koulutustausta ja työkokemus sekä työpaikkaintressit
 • maantieteelliset paikannustiedot, kuten IP-osoite tai fyysinen sijainti, kun pyydetään palveluja sijainnin perusteella.

Pikaluottoa hakevilta käyttäjiltä voidaan pyytää muita henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tulotiedot, henkilötunnus, pankkitili- ja taloustiedot sekä muut asiakkaan henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden vahvistamiseen tarvittavat tiedot. Rahoituspalveluidemme tarjoajat tarvitsevat näitä tietoja arvioidakseen, voidaanko sinulle myöntää luottoa, ja harkitakseen sen määrää.


Jos haluat käyttää sivustomme kerro kaverille -ohjelmaa tai muuta vastaavaa suositteluohjelmaa, pyydämme kyseisen ystävän sähköpostiosoitteen, sosiaalisessa mediassa käyttämän tunnuksen, puhelinnumeron tai muun yhteystiedon ja lähetämme ystävälle kutsun, jossa häntä kehotetaan osallistumaan ohjelmaan.


Huomaa, että jos lähetät, kommentoit tai jaat henkilötietoja, myös valokuvia, osoitat kiinnostusta tai reklamoit HP-sivustojen julkisissa foorumeissa, sosiaalisissa verkoissa, blogeissa tai muissa vastaavissa foorumeissa, näiden foorumeiden muut käyttäjät voivat lukea, tarkastella, kerätä tai lähettää lähettämäsi tiedot. Niitä voidaan käyttää myös yhteydenottoon, ei-toivottujen viestien lähettämiseen tai muihin tarkoituksiin, joihin itselläsi tai HP:llä ei ole mahdollisuuksia puuttua. HP ei vastaa näissä foorumeissa annetuista henkilötiedoista.


Itse luovuttamiesi tietojen lisäksi HP saattaa kerätä sinua koskevia tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineiden avulla vieraillessasi HP:n tai HP:n puolesta jonkin muun yrityksen ylläpitämässä verkkosivustossa tai käyttäessäsi niiden verkkopohjaisia sovelluksia. Tällaisia automaattisia tietojenkeruuvälineitä ovat muun muassa verkkojäljitteet, evästeet ja upotetut web-linkit. Nämä automaattiset tiedonkeruuvälineet keräävät tiettyjä liikennetietoja, joita käyttäjän selain lähettää sivustoon. Näitä tietoja ovat selaimen tyyppi ja kieli, sivuston käyttöajat ja sen verkkosivun osoite, jolta sivustoon saavuttiin. Tiedonkeruuvälineet saattavat tallentaa myös käytetyn Internet-yhteyden osoitteen (IP-osoite), UDI-tunnuksen, napsautustiedot (sivustosta luetut sivut, valitut linkit ja muu HP-sivustojen tai ylläpidettyjen sivustojen käyttö) sekä tuotetietoja. HP saattaa käyttää näitä automaattisia tiedonkeruuvälineitä myös tietyissä HP:n lähettämissä sähköposteissa ja muussa viestinnässä ja näin kerätä tietoja automatisoidusti, kun käyttäjä avaa sähköpostin tai napsauttaa saamassaan sähköpostissa olevaa linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Kuinka HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä.


HP kerää lisäksi henkilötietoja viranomaisrekistereistä tai sellaisista julkisista tai kaupallisista lähteistä, joita se pitää luotettavina. Nämä tiedot saattavat sisältää käyttäjän nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, valinnat, kiinnostuksen kohteet sekä muita väestötilastollisia tietoja. HP:n julkisista tai kaupallisista lähteistä keräämiä tietoja saatetaan käyttää yhdistettyinä niihin tietoihin, joita HP kerää käyttäjästä tämän vieraillessa HP-sivustoissa. HP voi esimerkiksi vertailla kaupallisista lähteistä saatavia maantieteellisiä tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineiden antamiin IP-osoitetietoihin, ja päätellä näin, millä maantieteelliseen alueella käyttämäsi Internet-yhteys sijaitsee.


Tarvittaessa HP voi myös käyttää sinun tai työnantajasi tarjoamia tietoja, julkisesti saatavilla olevia tietoja sekä muita online- ja offline-lähteistä hankittuja tietoja liiketoiminnan yhteyshenkilöiden taustojen huolellista tarkastusta varten osana HP:n korruptionvastaista ohjelmaa.


3

3. Kuinka käytämme tietojasi

HP:n sinusta keräämät tiedot auttavat HP:tä ymmärtämään paremmin tarpeitasi ja kiinnostuksiasi ja sallivat näin johdonmukaisen ja henkilökohtaisen palvelun toimittamisen. Käyttäjän tietojen avulla HP voi muun muassa


 • hallinnoida HP-suhdetta
 • auttaa käyttäjää ostokaavakkeen tai tilauksen täyttämisessä
 • estää ja havaita tietoturvauhat, petokset tai muun pahantahtoisen toiminnan
 • kertoa käyttäjälle tuotteista ja palveluista
 • tarjota tai parantaa HP:n tarjoamaa palvelua ja tukea
 • pitää käyttäjän ajan tasalla uusista palveluista ja eduista
 • tarjota henkilökohtaisia erikoistarjouksia
 • valita käyttäjälle tarjottavaa sisältöä
 • mukauttaa joidenkin HP-sivustojen sisältöä yksilöllisemmäksi
 • mitata markkinointitoimenpiteiden, mainosten ja muiden yritysten HP:n puolesta ylläpitämien sivustojen tehokkuutta
 • mahdollistaa osanoton kilpailuihin ja kyselyihin.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden itse valita tietosuoja-asetukset, jotka vaikuttavat sinulle tarjoamiimme palveluihin (ks. Omat valintamahdollisuutesi ja tietosuoja-asetusten valinta).


Luottokorttitietoja käytetään ainoastaan maksusuorituksen käsittelyyn ja maksuvälinepetosten ehkäisyyn. Rahoituspalveluntarjoajamme tai HP ei käytä tulotietoja, henkilötunnusta tai muita arkaluonteisia henkilötietoja, joita tarvitaan luottopäätöksen tekoon, mihinkään muuhun kuin tähän tarkoitukseen, eikä tietoja säilytetä pidempään kuin mitä kyseisen palvelun tarjoaminen vaatii. Tästä poiketaan vain, jos nimenomaisesti pyydät meitä tallentamaan luottokorttitietosi tulevia ostoskertojasi varten.


4

4. Kuinka jaamme tietojasi

HP ei myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi lukuun ottamatta niitä tapauksia, jotka tässä lausunnossa kuvaillaan. HP jakaa henkilötietoja seuraavin tavoin:


HP käyttää palveluntarjoajia ja alihankkijoita liiketoimintaoperaatioiden hallinnoinnissa tai tukemisessa, tuotteiden, palveluiden ja asiakasratkaisujen toimituksessa sekä markkinointi- ja viestintäkampanjoissa. Näitä palveluntarjoajia ja alihankkijoita ovat esimerkiksi luottokorttitietojen käsittelijät, asiakastuen ja reaaliaikaisten tukipalveluiden tarjoajat, markkinointi, sähköpostipalveluntarjoajat, tietojenkäsittelypalveluiden tarjoajat ja kuljetuspalveluiden tarjoajat. Alihankkijat ja palveluntarjoajat sidotaan sopimuksella pitämään HP:n nimissä käsittelemänsä tiedot luottamuksellisina ja suojattuina. He eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin HP:lle tarjoamiensa palveluiden suorittamiseen.


HP ottaa toisinaan osaa markkinointikampanjoihin toisten yritysten kanssa, muiden yritysten HP:n puolesta ylläpitämät sivustot mukaan lukien. Näissä kampanjoissa HP:n palvelu- ja markkinointiviestintä voidaan toteuttaa yhdessä toisten yritysten viestinnän kanssa. Joissakin näissä palveluissa ja tiedotteissa sinulle tarjotaan mahdollisuus antaa henkilötietojasi sekä HP:lle että muille kampanjassa mukana oleville yrityksille. Saatat esimerkiksi saada yhteisen mainostiedotteen HP:ltä ja joltain kolmannelta yritykseltä tai mahdollisuuden tilata verkosta ohjelmistotuotteita useilta eri yrityksiltä samaan aikaan. Jos päätät antaa henkilötietojasi ainoastaan HP:lle, HP ei luovuta näitä tietoja muille markkinakampanjassa mukana oleville yrityksille. Jos päätät antaa henkilötietojasi myös muille yrityksille, tietoja käsitellään tällöin kunkin yrityksen oman tietosuojakäytännön mukaisesti, joka voi poiketa HP:n käytännöistä ja menettelytavoista.


HP voi siirtää henkilötietosi muihin HP:n omistamiin liiketoimintayksiköihin Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Käyttämällä HP:n verkkosivuja, rekisteröitymällä käyttäjätiliä tai palvelua varten tai luovuttamalla HP:lle muuten henkilökohtaisia tietoja HP:n liiketoimintayksikköjen kansainvälisen verkon kautta suostut henkilökohtaisten tietojesi siirtämiseen


Tässä lausunnossa kuvattuja tapauksia lukuun ottamatta HP ei luovuta antamiasi henkilötietoja HP:n ulkopuolisille tahoille ilman suostumustasi, paitsi (i) vastatakseen viranomaispyyntöihin; (ii) mukautuakseen lakeihin, säännöksiin, haasteisiin tai tuomioistuimen määräyksiin; (iii) tutkiakseen ja estääkseen tietoturvauhkia, petoksia tai muuta pahantahtoista toimintaa; (iv) valvoakseen/suojatakseen HP:n tai sen tytäryhtiöiden oikeuksia ja omaisuutta; tai (v) suojatakseen HP:n työntekijöiden tai HP:n tiloissa toimivien henkilöiden oikeuksia tai henkilökohtaista turvallisuutta, jos se on sallittua ja voimassa olevien lakien vaatimusten mukaista.


Eteen saattaa tulla myös tilanne, jossa HP strategisista tai muista liiketaloudellisista syistä päättää myydä, ostaa, fuusioittaa tai muulla tavoin uudelleenjärjestää liiketoimintaansa joissakin maissa. Tällaisessa yritysjärjestelyssä henkilötietoja saatetaan paljastaa ostajakandidaateille; vastaavasti henkilötietoja saatetaan tällaisessa tilanteessa saada myyjältä. HP:n käytäntönä on pyrkiä turvaamaan tiedot asianmukaisesti kaikissa näissä järjestelyissä.


5

5. Lasten tietosuoja

HP ei tietoisesti pyydä alle 13-vuotiailta lapsilta henkilötietoja, eivätkä HP-sivustot ole kohdennettu alle 13-vuotiaille lapsille. Rohkaisemme vanhempia ja huoltajia seuraamaan aktiivisesti lastensa toimintaa ja käyttäytymistä Internetissä.


6

6. Omat valintamahdollisuutesi ja tietosuoja-asetusten valinta

HP tarjoaa sinulle mahdollisuuden vastaanottaa tietoja, jotka täydentävät tuotteitamme ja sivustoissamme saatavissa olevia palveluitamme. Voit esimerkiksi tilata tiettyjä tuote- tai palvelukohtaisia tietoja. Voit myös valita, haluatko vastaanottaa HP:n yleisiä tiedotteita. Voit valita, haluatko saada HP:n yleiset tiedotteet postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai langattomaan laitteeseen.


Voit määrittää ja muuttaa tilaustiedotteita tai yleisiä tiedotteita koskevia valintojasi tiedonkeruupisteessä tai muilla tavoin; nämä vaihtoehtoiset tavat on lueteltu seuraavissa osissa. Tämä valintamahdollisuus ei koske sellaista viestintää, jonka ensisijainen tarkoitus on tilausten, sopimusten, tukipalveluiden, tuoteturvallisuustiedotuksen, ajuripäivitysten tai muiden hallinnollisten tai kaupankäyntiin liittyvien asioiden hoitaminen tai niistä tiedottaminen, koska tällainen viestintä ei ole luonteeltaan markkinointia.


Tilattavat tiedotteet

Tilattavia tiedotteita ovat mm. sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet ja ohjelmistopäivitykset, jotka olet nimenomaisesti pyytänyt tai joiden vastaanottamiseen olet suostunut. Voit lopettaa meiltä pyytämiesi tiedotteiden tilaamisen jollakin seuraavista tavoista:


 • Napsauta lähettämästämme sähköpostista tilauksen peruutuslinkkiä tai seuraa kaikkiin tilattaviin sähköpostitiedotteisiimme sisällytettäviä peruutusohjeita.
 • Jos haluat lopettaa langattomiin laitteisiin toimitettavien viestien tilauksen, vastaa viestiin sanoilla STOP tai END.
 • Palaa siihen sivustoon, jossa alun perin rekisteröit valintasi, ja seuraa peruutusohjeita. Useimpien HP-tilausten hallinta on mahdollista Tilaajan valinta -verkkosivulla.
 • Kirjoita HP:n tietosuoja-asioista vastaavaan yksikköön. Ilmoita nimesi, olennaiset yhteystietosi ja tiedot niistä HP-tilauksista, joita et enää halua vastaanottaa.

Huomaa, että jos peruutat joitakin tilattavia tiedotteita, tämä saattaa vaikuttaa sellaisiin tilaamiisi HP:n palveluihin, joiden edellytyksenä tiedotteiden vastaanottaminen on.


HP:n yleiset tiedotteet

HP:n yleiset tiedotteet kertovat tuotteista, palveluista ja/tai tukimahdollisuuksista. Niissä saattaa olla tietoa uusista tuotteista tai palveluista, erikoistarjouksia tai osallistumiskutsuja markkinatutkimuksiin tai vaatimustenmukaisuutta koskeviin tutkimuksiin.


Voit useimmiten käyttää HP-passia ilmaisemaan, haluatko vastaanottaa yleisiä tiedotteita HP:ltä. HP-passi on yhden käyttäjätunnuksen palvelu, joka mahdollistaa sen, että voit rekisteröityä HP-passia käyttäviin sivustoihin yhden valitsemasi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. HP-passi käyttää evästeitä perushenkilötietojesi tallentamiseen, niin ettet joudu aina kirjoittamaan niitä uudestaan, kun jatkossa käyt jossakin HP:n monista sivustoista. HP-passi sallii sinun myös asettaa itsellesi tietosuoja-asetukset. Asetuksesi ovat voimassa kaikissa HP-sivustoissa, sähköpostissa ja muissa viestintävälineissä, jotka käyttävät HP-passia.


Jos et pysty käyttämään HP-passia, voit lopettaa yleisten tiedotteiden tulon jollakin seuraavista tavoista:


 • Napsauta lähettämästämme sähköpostista tilauksen peruutuslinkkiä tai seuraa kaikkiin sähköpostitiedotteisiimme sisällytettäviä peruutusohjeita.
 • Jos haluat lopettaa langattomiin laitteisiin toimitettavien viestien tilauksen, vastaa viestiin sanoilla STOP tai END.
 • Kirjoita HP:n tietosuoja-asioista vastaavaan yksikköön. Ilmoita nimesi, olennaiset yhteystietosi ja tiedot tietosuoja-asetuksistasi.

7

7. Oikeus tarkistaa ja korjata omat henkilötiedot

HP tekee parhaansa säilyttääkseen tallennetut henkilötietosi virheettöminä. Hyödynnämme teknologioita, hallintaprosesseja ja käytäntöjä, jotka auttavat tietojen oikeellisuuden ylläpitämisessä. HP tarjoaa jokaiselle rekisteröidylle kohtuullisen mahdollisuuden tarkistaa ja tarvittaessa korjata HP:lle antamansa tiedot tai halutessaan pyytää tietojen anonymisointia, käytön lopettamista tai poistamista tilanteesta riippuen. Suojellaksemme yksityisyyttäsi ja tietoturvallisuuttasi olemme myös ryhtyneet kohtuullisiin toimiin henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Pyydämme esimerkiksi salasanan ja käyttäjätunnuksen, ennen kuin sallimme henkilötietojen katselun. Jos haluat katsoa ja muuttaa HP:lle antamiasi henkilökohtaisia tietoja, palaa siihen sivustoon, jossa alun perin tiedot annoit, ja seuraa sivustossa olevia ohjeita. Voit käyttää HP-passia, jos se on käytössä, tai ottaa yhteyttä HP:n tietosuoja-asioista vastaavaan yksikköön.


8

8. Henkilökohtaisten tietojen turvallinen säilyttäminen

Suhtaudumme vakavasti meihin kohdistamaasi luottamukseen. HP toteuttaa kohtuulliset ja tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen keräämänsä tiedot luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta sekä pitääkseen tiedot oikeellisina ja varmistaakseen niiden asianmukaisen käytön ja käsittelyn. HP säilyttää vain ne tiedot, joiden säilyttämiseen paikallinen laki sen velvoittaa tai joiden säilyttämisen paikallinen laki sallii ja joiden säilyttämiseen sillä on oikeutettu liiketoiminnallinen syy.


Luottokorttitietojen kaltaisia arkaluontoisia tietoja kerättäessä tai siirrettäessä suojaamme henkilökohtaiset tiedot luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta erilaisten suojaustekniikoiden ja -menettelyiden avulla. Antamiasi henkilökohtaisia tietoja säilytetään hallituissa tiloissa olevissa tietokonejärjestelmissä, joihin pääsyä on rajoitettu. Erittäin luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi luottokorttinumeroita tai salasanoja) Internetin kautta siirrettäessä suojaamme tiedot salaamalla ne esimerkiksi Secure Socket Layer (SSL) -protokollan avulla.


Luottokorttinumeroita käytetään ainoastaan maksusuorituksen käsittelyyn. Emme käytä niitä muuhun tarkoitukseen. Tosiaikaisen maksunkäsittelyn suojaamiseksi HP käyttää ulkopuolisia palveluita petosten ehkäisemiseksi. Tämä palvelu antaa HP:lle lisäturvaa, sillä se auttaa estämään luottokorttipetoksia ja suojaa taloudellisia tietojasi.


9

9. Tämän lausunnon muutokset

Jos teemme tietosuojalausuntoon muutoksia, laitamme muutetun lausunnon tänne ja varustamme sen merkinnällä korjauspäivämäärästä. Mikäli teemme lausuntoon olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi tietosuojakäytäntöihimme, saatamme tiedottaa tästä myös muillakin tavoin, esim. lähettämällä sähköpostia tai laittamalla erityisen tiedotteen kotisivullemme ja/tai sivuillemme sosiaalisessa mediassa, ennen kuin muutokset astuvat voimaan.


10

10. Yhteystiedot

Arvostamme mielipiteitäsi. Jos sinulla on palautetta tai kysyttävää tietosuojalausunnostamme tai tietosuojasta HP:llä tai haluat tehdä valituksen, osoita kysymyksesi suoraan HP:n tietosuoja-asioista vastaavalle yksikölle tai kirjoita seuraavaan osoitteeseen:

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Versio: marraskuu 2015


11

Tietoja siitä, kuinka HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä

Seuraavissa kohdissa on lisätietoja yleisesti käytetyistä verkkotyökaluista.


Evästeet

Eväste on pienikokoinen tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. HP ja sen palveluntarjoajat lähettävät käyttäjälle evästeitä tämän vieraillessa HP:n sivustossa tai sivuilla, jotka sisältävät HP:n mainoksia, tai kun käyttäjä tekee ostoksia, pyytää tai yksilöi tietojaan tai rekisteröi itsensä tiettyihin palveluihin. HP:n oman sivuston tai muiden yritysten HP:n puolesta ylläpitämien sivustojen tai HP:n mainoksia sisältävien sivustojen lähettämien evästeiden hyväksyminen saattaa antaa käyttöömme käyttäjän selainkäyttöä koskevia tietoja, joita me saatamme käyttää käyttäjän kokemuksen yksilöimiseksi. Evästeet ovat tavallisesti joko istuntokohtaisia tai pysyviä.

 • Istuntokohtaiset evästeet eivät jää tietokoneeseen, kun selain suljetaan.
 • Pysyvät evästeet jäävät tietokoneeseen, kunnes ne poistetaan tai ne vanhentuvat. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta selaimen asetusten avulla käyttäjä voi määrittää selaimen hylkäämään kaikki evästeet tai hyväksymään vain tietyt evästeet. Jos evästeet on poistettu käytöstä, jotkin HP:n sivustojen toiminnot eivät ehkä ole kokonaan käytettävissä ja osa verkkosivuista ei ehkä näy oikein.

Joissakin maissa voit mahdollisesti myös muuttaa HP.comin ja siihen liittyvien sivustojen evästeasetuksia tässä lausunnossa olevan asetusten hallintatyökalun avulla, joka on käytettävissä avaamassasi sivustossa.

Lisätietoja suosituimmista selaimista ja niiden evästeasetusten muuttamisesta on selaimen ohje- ja tukiosassa.

Ajoittain HP käyttää paikallisesti jaettuja Flash-objekteja (Local Shared Object, LSO) Flash-sisällön tietojen ja asetusten tallentamiseen. LSO:t toimivat HTML-selainevästeiden tapaan ja tallentavat tietokoneeseen pieniä tiedostoja, jotka tunnetaan Flash-evästeinä. Flash-evästeet ovat erilaisia kuin selainevästeet, eivätkä selaimessa olevat evästeiden hallintatyökalut poista Flash-evästeitä. Lisätietoja Flash-evästeistä ja niihin liittyvästä tietosuoja- ja tallennusasetusten hallinnasta on Adobe Systemsin sivustossa non-HP site.


Verkkojäljitteet

Joillakin HP.com-sivuston sivuilla, sovelluksissa ja HTML-muotoilluissa uutiskirjeissä käytetään itsenäisesti tai evästeiden kanssa verkkojäljitteitä, joiden avulla kerätään tilastotietoja sivuston ja sähköpostin käytöstä sekä mitataan HP.com-sivuston, sovellusten tai muiden yritysten HP:n puolesta ylläpitämien sivustojen tehokkuutta. Verkkojäljite on sähköinen kuva, jota kutsutaan tyhjäksi GIF-kuvaksi tai yhden kuvapisteen kuvaksi (1x1). Verkkojäljitteet tunnistavat tiettyjä tietoja tietokoneista, kuten evästeet, sivuston käyttöpäivämäärän ja -ajan sekä sen sivun kuvauksen, johon verkkojäljite on sijoitettu. Joissakin yhteyksissä verkkojäljitteet voivat viitata kolmannen osapuolen sivustossa olevaan sisältöön, ja palveluntarjoajat voivat käyttää niitä aiheeseen liittyvien mainosten näyttämiseen.


Sähköpostiviesteissä olevat verkkojäljitteet voidaan mahdollisesti poistaa käytöstä jättämällä vastaanotetussa viestissä olevat kuvat lataamatta (tämän toiminnon käytettävyys vaihtelee tietokoneessa käytetyn sähköpostiohjelmiston mukaan). Sähköpostiohjelmiston ominaisuuksista riippuen tämä ei kuitenkaan aina poista sähköpostiviestissä olevia verkkojäljitteitä tai muita automaattisia tiedonkeruuvälineitä käytöstä. Lisätietoja saat sähköpostiohjelmiston ohjeista tai palveluntarjoajalta.


Jos päätät tilata HP:lta markkinointiin liittyviä sähköpostiviestejä tai uutiskirjeitä, kuten kohdassa Omat valintamahdollisuutesi ja tietosuoja-asetusten valinta on esitetty, HP saattaa automaattisesti kerätä sinuun liittyviä henkilötietoja. Sähköpostiviesteissä tai uutiskirjeissä olevien verkkojäljitteiden ja yksilöityjen URL-osoitteiden avulla HP pystyy muun muassa seuraamaan, oletko avannut kyseiset viestit ja napsauttanut niissä olevia linkkejä. Lisätietoja upotetuista web-linkeistä on alla.


Upotetut web-linkit

HP:n sähköpostiviesteissä, HP:n valmiiksi määrittämissä Internet-näppäimissä ja tietokoneeseen asennetuissa mainoskuvakkeissa on usein linkkejä, joiden tarkoituksena on ohjata sinut HP:n palvelimien kautta tietylle verkon alueelle. Uudelleenohjausjärjestelmän avulla HP voi tarvittaessa muuttaa linkkien URL-kohdeosoitteita ja määrittää markkinointitoimintojensa tehokkuuden.


Sähköpostiviesteissä nämä web-linkit antavat HP:lle myös mahdollisuuden määrittää, oletko napsauttanut sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, ja tapahtumaan liittyvät tiedot voidaan liittää henkilötietoihisi. Jos et halua, että HP kerää tietoja napsautetuista linkeistä, voit


 • muuttaa HP:lta vastaanotettujen viestien muotoa (esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan valita viestistä tekstipohjaisen version) tai välttää HP:n lähettämissä sähköpostiviesteissä olevien linkkien napsauttamista
 • poistaa HP:n tietokoneeseen valmiiksi asentamat mainoskuvakkeet tai välttää niiden napsauttamista
 • määrittää joissakin tietokoneissa Internet-näppäimet ohjeiden mukaan uudelleen niin, että ne avaavat haluamasi URL-kohdeosoitteen.

HP:n mainokset ja tarjoukset kolmansien osapuolten sivustoissa

HP solmii sopimuksia palveluntarjoajien kanssa lisätäkseen mainoksia kolmansien osapuolten omistamiin sivustoihin. Tämän lisäksi palveluntarjoajat voivat ylläpitää sivustoja tarjotakseen HP:n tarjouksia HP:n puolesta. Palveluntarjoajat voivat lähettää evästeitä ja käyttää verkkojäljitteitä näissä kolmansien osapuolten sivustoissa ja hp.com-sivustossa. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla HP voi kerätä tietoja katsotuista sivuista ja napsautetuista linkeistä.


Lisätietoja verkkomainonnasta ja sen välttämisestä on osoitteessa http://www.aboutads.info non-HP site.


Tämän käytännön ensikopio on saatavilla englanniksi osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Kaikki käännökset on tarkoitettu vain käytön helpottamiseksi.


Takaisin alkuun
12

13

Aiheeseen liittyviä tietosuojalinkkejä: