HP:n tietosuojalausunto

 •  

  Tietosuojaperiaatteemme

   

  Meillä on vastuullisuuteen perustuva ohjelma, jonka puitteissa olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia periaatteita, jotka perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin viitekehyksiin sekä tietoturva- ja tietosuojaperiaatteisiin:

 •  

  Osallistuminen kansainvälisiin yksityisyydensuojaohjelmiin

   

  Koska HP on maailmanlaajuinen yhtiö, antamiasi tietoja saatetaan siirtää HP-yksiköille ympäri maailmaa ja kyseiset yksiköt voivat käyttää antamiasi tietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti ja seuraavien kansainvälisten yksityisyydensuojaohjelmien perusteella.


  EU:N JA YHDYSVALTOJEN VÄLINEN PRIVACY SHIELD -JÄRJESTELY

  HP noudattaa Yhdysvaltojen kauppaministeriön käyttöön ottamaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee henkilökohtaisten tietojen keruuta Euroopan unionin jäsenvaltioista sekä niiden käyttöä ja säilytystä. HP on vahvistanut noudattavansa Privacy Shield -järjestelyn ilmoitusperiaatetta, valintaperiaatetta ja henkilötietojen edelleen siirtämiseen liittyvää vastuuvelvollisuusperiaatetta, turvallisuusperiaatetta, tietojen eheyden ja käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta, tietoihin pääsyä koskevaa periaatetta ja muutoksenhaku-, täytäntöönpano- ja vastuuperiaatetta. Jos tämän tietosuojakäytännön ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriita, Privacy Shield -periaatteet ovat määräävät. Lisätietoa Privacy Shield -ohjelmasta ja mahdollisuus tarkastella sertifiointisivuamme on osoitteessa www.privacyshield.govmuu kuin HP:n sivusto.


  EU:n ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti HP sitoutuu käsittelemään yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisten tietojesi keruuta ja käyttöä koskevat valitukset. Euroopan unionissa asuvien yksityishenkilöiden tulee osoittaa tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt ja valitukset ensin HP:lle HP:N TIETOSUOJATOIMISTOON


  HP on lisäksi sitoutunut siirtämään ratkaisemattomat EU:n ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -periaatteiden nojalla tehdyt yksityisyyttä koskevat valitukset yhdysvaltalaiseen riippumattomaan vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen BBB EU PRIVACY SHIELDiin, jota ylläpitää Council of Better Business Bureau. Jos valitustasi ei vahvisteta vastaanotetuksi tai jos et ole tyytyväinen valituksesi käsittelyyn, käy osoitteessa www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/muu kuin HP:n sivusto, jossa on lisätietoa ja mahdollisuus tehdä valitus.


  Jos valitustasi ei ratkaista edellä mainittujen kanavien kautta, tietyissä olosuhteissa voit olla oikeutettu sitovaan välimiesmenettelyyn Privacy Shield -paneelissa.


  HP:hen sovelletaan Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin (FTC) tai minkä tahansa muun Yhdysvaltojen valtuuttaman lakisääteisen elimen tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksia.

  * EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn osallistuvat seuraavat Yhdysvalloissa sijaitsevat HP-yhtiöt: Compaq Information Technologies, LLC, Computer Insurance Company, Gram, Inc, Handspring Corporation, Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P, Hewlett-Packard Enterprises, LLC, Hewlett-Packard Products CV 1, LLC, Hewlett-Packard Products CV 2, LLC, Hewlett-Packard World Trade, LLC, HP Federal LLC, HP Inc, HP WebOS, LLC, HPI Bermuda Holdings LLC, HPI Brazil Holdings LLC, HPI CCHGPII LLC, HPI CCHGPII Sub LLC, HPI Federal LLC, HPI J1 Holdings LLC, HPI J2 Holdings LLC, HPI Luxembourg LLC, HPQ Holdings, LLC, Indigo America, Inc, Palm Latin America, Inc, Palm South America, LLC, Palm Trademark Holding Company, LLC, Palm, Inc, Shoreline Investment Management Company, ja Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLinemuu kuin HP:n sivusto


  Sitovat tietosuojasäännöt

  HP on myös ottanut käyttöön joukon sitovia tietosuojasääntöjä (Binding Corporate Rules, BCR), jotka suurin osa Euroopan talousalueen ja Sveitsin tietosuojaviranomaisista ovat hyväksyneet kesäkuussa 2011. Sitovat tietosuojasäännöt takaavat, että henkilökohtaiset tiedot Euroopan talousalueelta on suojattu riittävän hyvin kaikissa HP:n kansainvälisissä liiketoimintayksiköissä. HP siirtää henkilökohtaisia tietoja EU:sta hyväksyttyjen sitovien tietosuojasääntöjen ja EU-maiden tietosuojaviranomaisten hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti. Lisätietoa sitovista tietosuojasäännöistä on täällä.


  APECin kansainvälinen tietosuojasääntöjärjestelmä (CBPR)

  HP on saanut TRUSTe-yhtiön myöntämän Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) tietosuojasinetin merkiksi siitä, että sen tietosuojalausunto ja -käytännöt on tarkistettu ja noudattavat TRUSTe-yhtiön ohjelmaa, jonka voi nähdä vahvistussivulta napsauttamalla TRUSTe-sinettiä. Tässä lausunnossa kuvatut HP:n tietosuojakäytännöt ovat APECin kansainvälisen tietosuojasääntöjärjestelmän (CBPR) mukaisia muun muassa avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä koskevien valintojen osalta. CBPR-sertifiointi ei kata tietoja, joita saatetaan kerätä muiden valmistajien alustoilta ladattavien ohjelmistojen kautta.

  Jos sinulla on tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät HP:n APEC-sertifiointiin ja joihin HP ei mielestäsi ole vastannut tyhjentävästi, voit ottaa yhteyttä TRUSTe-yhtiöön.


  TRUSTe-tietosuojasertifikaattimuu kuin HP:n sivusto
 •  

  Näin HP käyttää tietoja

   

  Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja, joiden avulla voimme hallita suhdettasi HP:hen ja palvella sinua paremmin tekemällä kokemuksestasi ja vuorovaikutuksestasi kanssamme yksilöllisen. Esimerkkejä siitä, kuinka käytämme tietojasi:


  Asiakaskokemus

  Tarjoamme sinulle saumattoman asiakaskokemuksen ylläpitämällä täsmällisiä yhteys- ja rekisteröintitietoja, tarjoamalla kattavan asiakastuen, tarjoamalla tuotteita, palveluita ja ominaisuuksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua ja tarjoamalla sinulle mahdollisuuden osallistua kilpailuihin ja kyselyihin. Tietojasi käyttämällä voimme myös tarjota räätälöidyn kokemuksen, tuottaa yksilöllisiä HP:n palveluita ja tiedotteita ja antaa suosituksia HP:n palveluiden käyttöösi perustuen.


  Maksutapahtumien tuki

  Autamme sinua tilaamaan tuotteitamme ja palveluitamme, toteuttamaan niihin liittyviä maksutapahtumia sekä hallinnoimaan tiliäsi, käsittelemään maksuja, järjestämään kuljetuksia ja toimituksia ja järjestämään korjauksia ja palautuksia.


  Tuotetuki ja tuotekehitys

  Parannamme tuotteidemme, ratkaisujemme, palveluidemme ja tukemme suorituskykyä ja toimivuutta, mukaan lukien takuuta koskeva tuki sekä ajantasaiset laiteohjelmisto- ja ohjelmistopäivitykset ja -ilmoitukset, joiden avulla varmistetaan laitteen tai palvelun keskeytyksetön toiminta.


  Hallinnollinen viestintä

  HP:n palveluita koskeva viestintä kanssasi Hallinnollista viestintää ovat esimerkiksi vastaukset kyselyihisi tai pyyntöihisi, palvelun valmistumista tai takuuta koskeva viestintä, turvallisuussyistä johtuvat tuotteen palautuspyynnöt ja yhtiötä koskevat tiedotteet liittyen sulautumisiin, yritysostoihin tai myynteihin.


  Tietoturva

  Sivustojemme, tuotteidemme, ominaisuuksiemme ja palveluidemme eheyden ja tietoturvan ylläpitäminen sekä sellaisten tietoturvauhkien, petosten ja muun rikollisen ja vilpillisen toiminnan havaitseminen ja ennaltaehkäisy, joka saattaa vaarantaa tietosi. Kun olet yhteydessä meihin, ryhdymme myös tarvittaviin toimiin henkilöllisyytesi varmistamiseksi esimerkiksi pyytämällä salasanaa ja käyttäjätunnusta, ennen kuin annamme sinulle pääsyn henkilökohtaisiin tietoihisi. Saatamme lisäksi käyttää muita turvamenetelmiä, kuten valvontakameroita, fyysisten toimitilojemme suojaamiseen.


  Liiketoiminta

  Harjoitamme tavanomaista liiketoimintaamme, mukaan lukien rekrytointi, henkilöllisyyden varmentaminen, luottopäätösten tekeminen (jos haet luottoa), liiketoiminnan tutkimuksen ja liiketoiminta-analyysien tekeminen, liiketoiminnan raportointi ja hallinto, henkilökunnan koulutus ja laadunvalvonta (johon saattaa sisältyä asiakastukeen soitettujen puheluiden valvonta tai tallennus) ja tiedotus.


  Tutkimus ja innovointi

  Innovoimme uusia tuotteita, ominaisuuksia ja palveluita käyttäen tutkimus- ja kehitystyökaluja ja soveltamalla tietojen analysointia.

  Mainonta

  Tuotamme räätälöityjä kampanjatarjouksia (omien yksityisyysasetustesi mukaisesti) HP:n palveluissa ja valikoitujen kumppaneiden sivustoilla (saatat esimerkiksi nähdä kumppanin sivustolla mainoksen tuotteesta, jota olet hiljattain tarkastellut HP:n sivustolla). Tämä saattaa edellyttää automaattisten tiedonkeruuvälineiden käyttöä. Saatamme myös jakaa joitakin tietojasi markkinointipalveluiden tarjoajien ja digitaalisten markkinointiverkostojen kanssa, jotta näet sinua mahdollisesti kiinnostavia mainoksia. Jos haluat tietää lisää, lue Näin HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä.


  Lain noudattaminen

  Noudatamme sovellettavia lakeja, määräyksiä, tuomioistuimen määräyksiä, valtion ja lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä, jotta taataan palveluidemme ja tuotteidemme oikeanlainen käyttö ja jotta voimme suojata itseämme, käyttäjiämme ja asiakkaitamme ja ratkaista asiakkaisiin liittyviä riita-asioita.


  Tietojen keräämistä ja käyttöä koskeva matriisimme sisältää koosteen keräämiemme tietojen käyttötavoista.

 •  

  Mitä tietoja keräämme

   

  Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, jotka yksilöivät sinut henkilökohtaisesti tai joista sinut voi tunnistaa suoraan tai välillisesti. Saatamme kerätä henkilökohtaisia tietojasi käyttäessäsi HP:n palveluita tai käydessäsi keskustelua tai kirjeenvaihtoa HP:n edustajien kanssa.


  Sinulta keräämämme henkilökohtaiset tiedot riippuvat vuorovaikutuksesi luonteesta kanssamme tai käyttämistäsi HP:n palveluista, mutta niihin voi sisältyä seuraavia tietoja:


  Suoraan antamasi tiedot

  • Yhteystiedot – Saatamme kerätä yksityisiä yhteystietoja ja/tai työyhteystietoja, mukaan lukien etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite ja muut samankaltaiset yhteystiedot.
  • Maksutiedot – Keräämme maksujen käsittelyä ja petostentorjuntaa varten tarpeellisia tietoja, kuten pankki-/luottokortin numeroita, turvakoodinumeroita ja muita laskutustietoja.
  • Tilitiedot – Keräämme esimerkiksi tietoa siitä, miten hankit HP:n palveluita tai rekisteröidyit niiden käyttäjäksi, tietoja maksutapahtuma-, laskutus- ja tukihistoriastasi, käyttämistäsi HP:n palveluista ja muusta luomaasi tiliin liittyvästä toiminnasta.
  • Sijaintitiedot – Saatamme kerätä maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja, kun otat käyttöön sijaintiperusteiset palvelut tai kun päätät antaa sijaintiperusteista tietoa tuoterekisteröinnin aikana.
  • Suojausvaltuustiedot – Keräämme käyttäjätunnuksia, salasanoja, salasanojen vihjeitä ja samankaltaisia suojaustietoja, joita tarvitaan todentamiseen ja pääsyyn HP-tileihin.
  • Demografiset tiedot – Saatamme kerätä tai saada kolmansilta osapuolilta tiettyjä demografisia tietoja, kuten maa, sukupuoli, ikä, ensisijainen kieli, yleinen koulutus- ja työhistoria sekä työpaikkaintressit.
  • Mielenkiinnonkohteet – Keräämme tietoa mieltymyksistäsi ja mielenkiinnonkohteistasi siltä osin, kun ne liittyvät tuotteisiimme, palveluihimme (sekä silloin, kun kerrot meille niistä, että silloin, kun päättelemme ne siitä, mitä tiedämme sinusta) ja siihen, miten haluat vastaanottaa tiedotteita meiltä.
  • Sosiaalisen median tiedot – Saatamme tarjota sosiaalisenmedian ominaisuuksia, joiden avulla voit jakaa tietoa sosiaalisissa verkostoissasi ja olla vuorovaikutuksessa kanssamme useilla sosiaalisen median alustoilla. Kun käytät näitä ominaisuuksia, ominaisuuden mukaan sinusta voidaan kerätä tai jakaa tietoja. Kehotamme sinua tarkistamaan käyttämiesi sosiaalisen median alustojen tietosuojakäytännöt ja -asetukset ja varmistamaan, että ymmärrät, mitä tietoja kyseiset alustat saattavat kerätä, käyttää ja jakaa.
  • Muut yksilöivät tunnistustiedot – Esimerkkejä muista yksilöivistä tunnistetiedoista, joita saatamme kerätä sinulta, ovat tuotteiden sarjanumerot, tiedot, jotka annat asioidessasi henkilökohtaisesti, verkossa, puhelimitse tai sähköpostitse palvelukeskustemme, tukipalveluidemme tai muiden asiakastukikanaviemme kanssa, vastauksesi asiakaskyselyihin tai kilpailuihin tai lisätiedot, jotka olet antanut meille mahdollistaaksesi HP:n palveluiden toimittamisen sinulle ja vastaamisen kyselyihisi. Jos haet pikaluottoa, pyydämme sinua antamaan myös muita henkilökohtaisia tietoja kuten palkka, henkilötunnus, pankkitilitiedot ja muut tiedot (esimerkiksi luottotietoyrityksiltä), jotta voimme varmentaa henkilöllisyytesi ja luottokelpoisuutesi.

  Sinun ei ole pakko jakaa pyytämiämme henkilökohtaisia tietoja, mutta jos et jaa tietojasi, joissakin tapauksissa emme pysty tarjoamaan sinulle HP:n palveluita tai tiettyjä erikoisominaisuuksia tai emme pysty vastaamaan mahdollisiin kysymyksiisi tehokkaasti.


  HP:n palveluiden käyttöäsi koskevat automaattisesti kerätyt tiedot


  • Tuotteen käyttötiedot – Keräämme tuotteen käyttötietoja, kuten tulostettujen sivujen määrä, tulostustapa, käytetty tulostusmateriaali, muste tai värijauhemerkki, tulostettu tiedostotyyppi (.pdf, .jpg, jne.), tulostukseen käytetty sovellus (Word, Excel, Adobe Photoshop, jne.), tiedoston koko, aikaleima sekä muiden tulostustarvikkeiden käyttö ja tila. Emme skannaa emmekä kerää tiedostojen sisältöä tai tietoja, joita sovellus näyttää.
  • Laitetiedot – Keräämme tietokoneestasi, tulostimestasi ja/tai laitteestasi esimerkiksi seuraavia tietoja: käyttöjärjestelmä, muistin määrä, alue, kieli, aikavyöhyke, mallinumero, ensimmäinen käynnistyspäivä, laitteen ikä, laitteen valmistuspäivä, selaimen versio, tietokoneen valmistaja, liitäntäportti, takuun tila, yksilölliset laitetunnisteet, mainontatunnisteet ja muut tekniset tiedot, jotka vaihtelevat tuotteen mukaan.
  • Sovellustiedot – Keräämme HP-sovelluksiin liittyviä tietoja, kuten sijainti, kieli, ohjelmistoversio, tietojen jakamisen asetukset ja päivitystiedot.
  • Suorituskykytiedot – Tulostustapahtumat, -ominaisuudet ja -varoitukset, kuten ”Muste vähissä” -varoitukset, valokuvakorttien, faksin, skannauksen ja sulautetun Web-palvelimen käyttö sekä muut tuotekohtaiset tekniset tiedot.
  • Sivustojen selaustiedot – Keräämme tietoa vierailuistasi ja toiminnastasi HP:n sivustoilla, sovelluksissa tai muun yrityksen puolestamme ylläpitämillä sivustoilla, mukaan lukien sisältö (ja mahdolliset mainokset), jota katselet ja jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa, sivusto, jolta saavuit, ja muu käyttäytymisesi (esimerkiksi katselemasi sivut, napsauttamasi linkit tai ostoskoriisi lisäämäsi tuotteet). Osa näistä tiedoista kerätään käyttämällä automaattisia tiedonkeruuvälineitämme, joita ovat evästeet, verkkojäljitteet ja upotetut web-linkit. Jos haluat tietää lisää, lue Näin HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä.
  • Anonyymit tai koostetut tiedot – Saatamme kerätä anonyymeja vastauksia kyselyihin tai anonyymeja ja koostettuja tietoja siitä, miten HP:n palveluita käytetään. Toimintamme puitteissa saatamme myös soveltaa tunnistamattomaksi tekemisprosessia tai salanimeä tietoihisi, jotta sinut olisi kohtuullisen epätodennäköistä tunnistaa käyttämällä kyseisiä tietoja käytettävissä olevalla tekniikalla.

  Kolmansilta osapuolilta peräisin olevat tiedot


  Saatamme myös hankkia tietoja kolmansien osapuolten lähteistä, joita pidämme uskottavina ja jotka ovat joko julkisesti tai kaupallisesti käytettävissä. Näihin tietoihin voi sisältyä henkilökohtaisia tietojasi, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, mieltymyksesi, mielenkiinnonkohteesi ja tietyt demografiset tiedot. Henkilökohtaisia tietoja voidaan kerätä esimerkiksi käyttäessäsi sovelluksiamme sosiaalisen median tunnisteilla (esimerkiksi, jos kirjaudut sovelluksiimme käyttäen Facebook-käyttäjätunnustasi tai muita sosiaalisen median tunnistetietoja). Saamamme perustiedot saattavat vaihdella sosiaalisen median tilisi yksityisyysasetusten mukaan. Lisäksi, jos ostat HP:n palveluita HP:n kumppanilta, saatamme saada joitakin ostotapahtumaasi koskevia tietoja kyseiseltä kumppanilta. Joissakin tapauksessa saatamme myös saada luottokelpoisuuden määrittämiseen liittyvää tietoa petostentorjuntavirastoilta tai luottotietoyrityksiltä.


  Jotta tiettyjä HP:n palveluita voidaan tarjota yritystasolla, yrityksesi nimetty taho (esimerkiksi IT-osaston jäsen) saattaa antaa työyhteystietosi HP:lle. Tarvittaessa saatamme käyttää myös sinun tai työnantajasi antamia tietoja sekä julkisesti käytettävissä olevia tietoja ja muita online- ja offline-lähteitä, jotta voimme suorittaa yritystarkastuksia osana korruption vastaista ohjelmaamme.


  Saamme myös muita kuin henkilökohtaisia tietoja, kuten koostettuja tai tunnistamattomaksi tehtyjä demografisia tietoja tai profiilitietoja kolmansien osapuolten lähteistä, kuten yrityksiltä, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan yritystietoja, -analyyseja ja ohjelmistoja palveluna.


  Voidaksemme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden ja tarjota korkealaatuisen asiakaskokemuksen tarjoamalla sinulle räätälöityjä palveluita, sisältöjä, markkinointia ja mainoksia, saatamme liittää yhteen tai yhdistää edellä kuvatuista eri lähteistä keräämiämme tietoja. Saatamme esimerkiksi verrata kaupallisista lähteistä hankkimiamme maantieteellisiä tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineidemme avulla kerättyihin IP-osoitteisiin päätelläksemme niistä yleisen maantieteellisen alueesi. Tietoja voidaan liittää myös yksilöllisen tunnisteen, kuten evästeen tai tilinumeron, avulla.

 •  

  Lasten yksityisyys

   

  Tietojemme mukaan HP ei kerää tietoja lapsilta (lapsen määritelmä on paikallisten lakien mukainen) eikä kohdista sivustojaan eikä matkapuhelinsovelluksiaan lapsille.

 •  

  Miten varmistamme tietojesi suojauksen

   

  Estääksemme tietojesi luvattoman käytön ja levityksen sekä varmistaaksemme sen asianmukaisen käytön käytämme kohtuullisia ja asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen suojaamiseen. HP säilyttää tietoja lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla niin kauan kuin tiedoilla on laillinen liiketoiminnallinen tarkoitus.


  Kerätessämme, siirtäessämme tai säilyttäessämme arkaluonteisia tietoja, kuten taloudellisia tietoja, käytämme useita ylimääräisiä tietoturvatekniikoita ja -menettelyitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen luvattomalta käytöltä ja levitykseltä. Siirtäessämme erittäin luottamuksellisia tietoja (kuten luottokorttien numeroita tai salasanoja) Internetin välityksellä, suojaamme ne salauksen, esimerkiksi TLS (Transport Layer Security) -protokollan uusimpien versioiden, avulla.


  Osana reaaliaikaista maksujen käsittelyä tilaamme myös petoksenhallintapalveluita. Tämä palvelu tarjoaa meille lisäsuojaustason luottokorttipetoksia vastaan ja suojaa taloudellisia tietojasi.

 •  

  Miten jaamme tietoja

   

  Jaamme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan seuraavilla tavoilla:


  Jakaminen HP-yhtiöiden kanssa


  Saatamme siirtää henkilökohtaisia tietojasi muille HP-yksiköille Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa tässä tietosuojalausunnossa kuvattuja tarkoituksia varten. Varmistaaksemme, että henkilökohtaiset tietosi ovat turvassa, ja osana osallistumistamme APECin kansainväliseen tietosuojasääntöjärjestelmään, sitoviin tietosuojasääntöihin ja Privacy Shield -ohjelmiin HP-yksiköillä on sopimuksiin perustuva velvollisuus noudattaa tietosuojavaatimuksiamme. Lisäksi HP:n työntekijät tutustuvat tietosuojaa koskeviin ohjeisiimme vuosittain osana pakollista liiketoiminnan standardeja koskevaa koulutustamme.


  Käyttämällä sivustojamme, rekisteröimällä tuotteen tai palvelun, luomalla tilin tai muuten antamalla meille henkilökohtaisia tietojasi suostut siihen, että henkilökohtaiset tietosi siirretään maailmanlaajuisen HP-yksiköiden verkoston muille HP-yksiköille edellä mainittujen kansainvälisten ohjelmien perusteella.


  Jakaminen palveluntarjoajille


  Palveluntarjoajamme hallinnoivat tai tukevat joitakin liiketoimintamme osa-alueita puolestamme. Nämä palveluntarjoajat saattavat sijaita Yhdysvalloissa tai ympäri maailmaa, ja ne voivat tarjota erilaisia palveluita, kuten luottokorttitapahtumien käsittely, petoksenhallinta, asiakastuki, tilausten käsittely, tuotteiden toimitus, sisällön personointi, mainonta ja markkinointi (mukaan lukien digitaalinen ja personoitu mainonta), tietojenkäsittelypalvelut, sähköpostipalvelut, tietojen isännöinti, reaaliaikaiset tukipalvelut, perintä ja HP-sivustojen ylläpito- ja tukipalvelut. Palveluntarjoajillamme on sopimusperusteinen velvollisuus pitää meiltä saamansa henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisina ja suojattuina. Ne eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin HP:n tilaamien palveluiden suorittamiseen. Ryhdymme myös asianmukaisiin toimiin henkilökohtaisten tietojesi siirtojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.


  Yritysjärjestelyt


  Joissakin olosuhteissa HP saattaa strategisista tai muista liiketaloudellisista syistä päättää myydä, ostaa, fuusioida tai muulla tavoin järjestää uudelleen liiketoimintaansa. Tällaisessa yritysjärjestelyssä henkilökohtaisia tietoja saatetaan paljastaa ostajakandidaateille tai ostajille, ja vastaavasti henkilökohtaisia tietoja saatetaan tällaisessa tilanteessa saada myyjältä. Käytäntönämme on pyrkiä suojaamaan henkilökohtaiset tietosi asianmukaisesti tämän tyyppisissä järjestelyissä.


  Lain noudattaminen


  Saatamme myös jakaa henkilökohtaisia tietojasi silloin, kun uskomme vilpittömästi, että velvollisuutenamme on (i) vastata lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten, tuomioistuinten ja muiden julkisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin tietopyyntöihin, mukaan lukien kansalliseen turvallisuuteen ja lakien täytäntöönpanoon liittyvät vaatimukset, (ii) noudattaa lakia, määräystä, haastetta tai tuomioistuimen määräystä, (iii) tutkia ja auttaa ehkäisemään tietoturvauhkia, petoksia tai muuta vilpillistä toimintaa, (iv) valvoa/suojella HP:n tai sen tytäryhtiöiden oikeuksia ja omaisuutta tai (v) suojella HP:n, työntekijöidemme ja HP:n omaisuutta käyttävien kolmansien osapuolten oikeuksia tai henkilökohtaista turvallisuutta silloin, kun tämä on sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaista.


  Jakaminen muille kolmansille osapuolille


  Saatamme myös jakaa henkilökohtaiset tietosi (i) luottotietoyritysten ja petostentorjuntavirastojen kanssa, (ii) perintätoimistojen kanssa (koskien saataviamme), (iii) vakuutuksen tarjoajien kanssa, jos olet hankkinut vakuutuksen kauttamme (esim. Care Pack -tuet) tai (iv) muiden kolmansien osapuolten, kuten kanavakumppaniemme, kanssa ilmoittamalla tästä asianmukaisesti ja suostumuksellasi. Jos annat henkilökohtaisia tietoja muille yrityksille, näitä henkilökohtaisia tietoja käsitellään kyseisten yritysten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, ja ne saattavat poiketa HP:n vastaavista käytännöistä.


  Tietojen keräämistä ja käyttöä koskevassa matriisissamme kerrotaan, miten jaamme tietojasi.

 •  

  Yksityisyysasetusten valinta

   

  Sinulla on mahdollisuus tilata meiltä tiettyihin HP:n palveluihin liittyviä tiedotteita. Voit myös päättää vastaanottaa HP:n yleisiä tiedotteita ja voit valita, miten nämä tiedotteet toimitetaan sinulle: esim. postitse, sähköpostitse, puhelimitse, faksilla, mobiililaitteelle tai verkon kautta.

  Voit määrittää ja muuttaa tilaustiedotteita tai yleisiä tiedotteita koskevia valintojasi tiedonkeruupisteessä tai muilla tavoin; nämä vaihtoehtoiset tavat on lueteltu seuraavissa osissa. Tämä valintamahdollisuus ei koske sellaista viestintää, jonka ensisijainen tarkoitus on tilausten, sopimusten, tukipalveluiden, tuoteturvallisuustiedotuksen, ajuripäivitysten tai muiden hallinnollisten tai maksutapahtumiin liittyvien asioiden hoitaminen tai niistä tiedottaminen, koska tällainen viestintä ei ole luonteeltaan markkinointia.


  Tilattavat tiedotteet


  Tilattavia tiedotteita ovat mm. sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet ja ohjelmistopäivitykset, jotka olet nimenomaisesti pyytänyt tai joiden vastaanottamiseen olet suostunut. Voit lopettaa tiedotteiden tilaamisen jollakin seuraavista tavoista:


  • Napsauta lähettämästämme sähköpostista tilauksen peruutuslinkkiä tai seuraa kaikkiin tilattaviin sähköpostitiedotteisiimme sisällytettäviä peruutusohjeita.
  • Jos haluat lopettaa mobiililaitteisiin toimitettavien viestien tilauksen, vastaa viestiin sanalla STOP tai END.
  • Palaa sivustolle, jolla alun perin rekisteröit valintasi, ja seuraa peruutusohjeita. Useimpien HP-tilausten hallinta on mahdollista Tilaajan valinta -sivustolla.
  • Ota yhteyttä HP:n tietosuojavastaavaan HP:n tietosuojatoimiston kautta. Ilmoita nimesi, yhteystietosi ja tiedot niistä HP-tilauksista tai markkinointitiedotteista, joita et enää halua vastaanottaa.


  Yleiset tiedotteet


  HP:n yleiset tiedotteet sisältävät tietoa tuotteista, palveluista ja/tai tukimahdollisuuksista. Niissä saattaa olla tietoa uusista tuotteista tai palveluista, erikoistarjouksia, räätälöityä sisältöä, kohdistettua mainontaa tai osallistumiskutsuja markkinatutkimuksiin tai vaatimustenmukaisuutta koskeviin tutkimuksiin.


  HP Passport -palvelun avulla voit useimmiten ilmaista, haluatko vastaanottaa yleisiä tiedotteita HP:lta. HP Passport on yhden käyttäjätunnuksen palvelu, jonka avulla voit rekisteröityä HP Passportia tukeville sivustoille käyttäjätunnuksesi ja valitsemasi salasanan avulla. HP Passport käyttää evästeitä perustietojesi tallentamiseen, jotta et joudu aina kirjoittamaan niitä uudestaan, kun jatkossa käyt jollakin HP:n monista sivustoista. HP Passport -tilillä voit myös valita yksityisyysasetuksesi. Asetuksesi ovat voimassa kaikilla HP-sivustoilla, sähköposteissa ja muissa viestintävälineissä, jotka käyttävät HP Passport -palvelua.


  Jos et voi käyttää HP Passport -palvelua, voit lopettaa yleisten tiedotteiden vastaanottamisen jollakin seuraavista tavoista:


  • Napsauta lähettämästämme sähköpostista tilauksen peruutuslinkkiä tai seuraa kaikkiin sähköpostitiedotteisiimme sisällytettäviä peruutusohjeita.
  • Jos haluat lopettaa mobiililaitteisiin toimitettavien viestien tilauksen, vastaa viestiin sanalla STOP tai END.
  • Ota yhteyttä HP:n tietosuojatoimistoon. Ilmoita nimesi, yhteystietosi ja tiedot yksityisyysasetuksistasi.

  HP:n mainokset ja tarjoukset kolmansien osapuolten sivustoilla


  HP solmii sopimuksia palveluntarjoajien kanssa lisätäkseen mainoksia kolmansien osapuolten omistamille sivustoille. Joskus tämä saavutetaan jakamalla joitakin henkilökohtaisia tietoja, kuten on kuvattu kohdassa Kolmansien osapuolten mainontaevästeet ja sosiaalisen median evästeet.


  Lisäksi käytämme ja saatamme sallia mainosverkostojen ja muiden kolmansien osapuolten käyttää evästeitä ja muita automaattisia tiedonkeruuvälineitä tarkoituksena määrittää, miten olet vuorovaikutuksessa sivustojemme, tiedotteidemme ja palveluidemme ja valittujen kumppaneiden sivustojen kanssa, sekä tunnistaa kiinnostuksenkohteesi ja luoda profiileita, jotta voimme tarjota mahdollisimman olennaista ja hyödyllistä mainontaa sinulle. Lisätietoja on kohdassa Näin HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä.

  Evästeasetukset


 •  

  Kuinka HP käyttää automaattisia tiedonkeruuvälineitä

   

  Käytämme ja sallimme tiettyjen muiden yritysten käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita samankaltaisia tekniikoita (yhdessä ”automaattiset tiedonkeruuvälineet”) HP:n palveluissamme. Toimimme näin ymmärtääksemme, miten käytät HP:n palveluita, parantaaksemme käyttäjäkokemustasi ja mahdollistaaksemme räätälöityjen ominaisuuksien ja sisällön käytön, optimoidaksemme mainoksemme ja markkinointimme, ja jotta ulkopuoliset mainontayritykset voisivat auttaa meitä tarjoamaan kiinnostuksenkohteitasi vastaavia mainoksia kaikkialla Internetissä. Napsauttamalla tätä näet automaattisia tiedonkeruuvälineitä koskevat valintasi.


  Lisätietoa automaattisista tiedonkeruuvälineistä on osoitteessa www.allaboutcookies.org.


  Evästeiden käyttö


  Eväste on pienikokoinen tiedosto, joka tallennetaan laitteellesi tai tarkemmin ottaen laitteessa käyttämääsi selaimeen vieraillessasi sivustolla. Taho, joka asettaa evästeitä selaimeesi, voi sen jälkeen lukea kyseisen evästeen tallentamat tiedot. Evästeet ovat tyypillisesti joko istuntokohtaisia, jolloin ne eivät jää laitteellesi, kun suljet selainohjelman, tai pysyviä, jolloin ne säilyvät laitteellasi siihen saakka, kun poistat ne tai ne vanhenevat.


  Eri evästeitä käytetään eri toimintoihin, jotka on kuvattu alla:

  • Käytämme evästeitä, jotka ovat käytön kannalta keskeisiä: Jotkin evästeet ovat keskeisiä siltä kannalta, että ne mahdollistavat liikkumisen sivustoillamme ja sivustojemme ominaisuuksien käyttämisen, kuten pääsyn sivuston suojatuille alueille. Ilman näitä evästeitä emme voi näyttää oikeaa, käyttämääsi laitetyyppiin perustuvaa sisältöä.
  • Käytämme evästeitä muistaaksemme valintasi: Näiden evästeiden avulla muistamme sivustoillamme tekemäsi valinnat (kuten ensisijainen kieli tai alue, jolla olet) ja voimme tarjota parempia, räätälöidympiä ominaisuuksia. Näiden evästeiden avulla voidaan myös muistaa tekemäsi tekstin koon, fontin ja muiden muutettavissa olevien sivuston osien muutokset. Niitä voidaan myös käyttää tarjoamaan palveluita, joita olet pyytänyt, kuten videon katselu tai blogin kommentointi. Näiden evästeiden keräämät tiedot saatetaan tehdä nimettömiksi, eivätkä ne voi jäljittää selaushistoriaasi muilla sivustoilla.
  • Käytämme evästeitä kokemuksesi räätälöintiin: Käytämme evästeitä myös sivustojemme käyttäytymisen tai ilmeen muuttamiseen tarkoituksena räätälöidä kokemuksesi niiden tietojen perusteella, jotka päättelemme käyttäytymisestäsi sivustoillamme tai jotka tiedämme sinusta jo valmiiksi esimerkiksi siksi, että olet rekisteröitynyt asiakas. Näitä evästeitä voidaan käyttää meiltä tilaamiesi palveluiden räätälöimiseen tai istuntojesi sisällön, ulkonäön ja tuntuman räätälöimiseen vieraillessasi sivustoillamme. Jos esimerkiksi räätälöit sivustoja tai rekisteröit tuotteita tai palveluita, eväste auttaa sivustomme palvelinta muistamaan yksilölliset tietosi. Kun vierailet sivustoillamme seuraavan kerran, edellisellä kerralla antamasi tiedot voidaan palauttaa, jotta voit helposti käyttää aikaisemmin valitsemiasi sivusto-ominaisuuksia. Jos käytät useampaa kuin yhtä laitetta tai tietokonetta säännöllisesti, saatamme linkittää evästeitä yhteen, jotta voit edelleen saada räätälöidyn online-kokemuksen. Voimme myös räätälöidä näkemäsi tiedot sen perusteella, mitä jo tiedämme sinusta, jotta löydät etsimäsi nopeammin. Evästeiden käytön ansiosta jokainen sivustollamme vieraileva saa yksilöllisen kokemuksen.
  • Käytämme evästeitä suorituskyvyn parantamiseen ja analysointiin: Käytämme omia evästeitämme ja/tai kolmansien osapuolten evästeitä ja muita tunnisteita (kuten verkkojäljitteitä) selvittääksemme, miten käytät sivustojamme ja palveluitamme, jotta voimme parantaa niiden suorituskykyä ja kehittää niitä asiakkaidemme ja vierailijoidemme mieltymysten mukaan. Evästeitä ja verkkojäljitteitä voidaan käyttää esimerkiksi eri muotoilujen ja tuntumien testaamiseen ja sen varmistamiseen, että ilmeemme ja tuntumamme pysyy yhtenäisenä kaikilla sivustoillamme, sen seuraamiseen, miten käyttäjämme ovat vuorovaikutuksessa sivustojemme ja tiedotteidemme kanssa, virheiden seurantaan ja markkinointikampanjoidemme tehokkuuden mittaamiseen. Sivustojen käyttöä ja aktiivisuutta seuraamme muun muassa Google Inc:n ylläpitämän Google Analyticsin avulla.
   Kerätyt tiedot tavallisesti koostetaan tarkoituksena kartoittaa kehityssuuntia ja käyttötottumuksia liiketoiminta-analyyseja, sivustojen/alustojen kehitystä ja suorituskyvyn mittaamista varten. Evästeitämme tai niiden pohjalta luotuja analyyseja voidaan myös jakaa liiketoimintakumppaneidemme kanssa. Keräämiimme tietoihin sisältyy tietoa sivustojemme kävijämääristä, sisäänkirjautumisten määristä, sivustoillamme ja palveluissamme vierailujen ajoista ja kestosta sekä alueista, joille vierailut ovat kohdistuneet, mutta niitä ei käytetä kävijöiden henkilöllisyyden tunnistamiseen. Saatamme myös saada samankaltaisia tietoa kumppaneidemme sivustojen vierailijoista.
  • Käytämme evästeitä kohdennetun mainonnan tarkoituksiin: Sallimme myös tietojen tarjoajien käyttää evästeitä tai muita automaattisia tiedonkeruuvälineitä HP:n palveluissa, mikä auttaa meitä tuottamaan omaa sisältöämme ja mainontaamme sekä mittaamaan markkinointikampanjoidemme tehokkuutta. Nämä evästeet saattavat heijastaa tunnistamattomaksi tehtyjä demografisia tai muita tietoja, jotka on yhdistetty vapaaehtoisesti meille antamiisi tietoihin (esim. sähköpostiosoitteeseesi), jotka saatamme jakaa tietojen tarjoajien kanssa ainoastaan hajautetussa, ei-lukukelpoisessa muodossa. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, sivustoiltamme kerätyt tiedot eivät ole anonyymeja, ja voimme käyttää näitä tietoja ja muita tietoja, jotka tiedämme tai päättelemme sinusta, mukaan lukien kiinnostuksenkohteesi, jotta voimme räätälöidä sisältöä, palveluita, mainontaa ja muuta tarjontaa sinulle. Voit estää selainkäyttöön perustuvan mainonnan sivustollamme estämällä kyseiset evästeet kohdassa Automaattisia tiedonkeruuvälineitä koskevat valintasi kuvatulla tavalla. Lue myös alla olevat tiedot koskien kolmansien osapuolten käyttämiä mainontaevästeitä.

  Kolmansien osapuolten mainontaevästeet ja sosiaalisen median evästeet

  Sallimme mainostajien ja muiden kolmansien osapuolten (kuten valittujen vähittäismyyntikumppaneiden) asettaa evästeitä sivustoillemme, jotta kyseiset kolmannet osapuolet voivat näyttää sinulle mahdollisimman olennaisia ja hyödyllisiä mainoksia sekä HP:n sivustoilla että muualla. Saatamme käyttää remarketing-tunnisteita (esim. Google ja Bluekai), joiden avulla vähittäismyyntikumppanimme voivat mainostaa tuotteita, joita olet selannut sivustollamme. Emme kuitenkaan jaa kyseisten mainostajien ja kolmansien osapuolten kanssa mitään sellaista tietoa, joista olet tunnistettavissa suoraan. Nämä mainostajat ja muut kolmannet osapuolet (mukaan lukien mainosverkot, verkkomainontayritykset ja muut palveluntarjoajat, joita ne saattavat käyttää) voivat olettaa, että räätälöityä mainosta tai sisältöä napsauttavat tai tällaisen sisällön kanssa vuorovaikutuksessa olevat käyttäjät kuuluvat ryhmään, jolle mainos tai sisältö on suunnattu.


  Lisätietoa joistakin selainkäyttöön perustuvan mainonnan kumppaneistamme on seuraavilla sivustoilla:


  Ota huomioon, että edellä oleva luettelo ei ole kattava, ja saatamme päivittää sitä aika ajoin.


  Muiden tietojen jakaminen mainostajien kanssa


  Saatamme myös siirtää sinua koskevia tietoja mainosteknologian tarjoajille, jotta ne voivat tunnistaa laitteesi ja tarjota sinulle selainkäyttöön perustuvia sisältöjä ja mainoksia. Näihin tietoihin voi sisältyä nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, laitteesi tunnus tai muu tunniste salatussa muodossa. Palveluidentarjoajat voivat käsitellä tietoja hajautetussa tai tunnistamattomaksi tehdyssä muodossa. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä lisätietoa sinulta, esimerkiksi IP-osoitteesi sekä selaintasi ja käyttöjärjestelmääsi koskevaa tietoa, yhdistää sinua koskevia tietoja muilta yrityksiltä saamiinsa tietoihin tiedonjakamisyhteistyön puitteissa ja asettaa oman yksilöllisen evästeensä selaimeesi tai tunnistaa sen. Nämä evästeet saattavat sisältää demografisia tai muita tietoja tunnistamattomaksi tehdyssä muodossa.


  Evästeitä voidaan käyttää myös silloin, kun jaat tietoa käyttäen sosiaalisen median jakamispainiketta eri sivustoilla. Sosiaalinen media tallentaa muistiin tiedon, että olet tehnyt niin. Tämä tieto saatetaan yhdistää kohdentamis-/mainostamistoimintaan. Näiden kolmansien osapuolten käyttämät evästetyypit ja evästeiden luomien tietojen käyttötapa määräytyy kyseisten yritysten tietosuojakäytäntöjen perusteella. Lisätietoa siitä, miten voit estää kohdennetun mainonnan, on edellä mainituilla sivustoilla ja kohdassa Automaattista tiedonkeruuta ja verkkoseurantaa koskevat valintasi.

  3

  Muut automaattiset tiedonkeruuvälineet


  Verkkojäljitteet
  Saatamme käyttää ja sallia valittujen kolmansien osapuolten käyttää verkkojäljitteitä (tavallisesti yhdessä evästeiden kanssa) tarkoituksena kerätä tietoa sivuston käytöstäsi ja vuorovaikutuksestasi sähköposti- tai muiden tiedotteiden kanssa, mitata suorituskykyä ja tarjota sisältöä ja mainoksia, jotka ovat olennaisempia sinulle. Verkkojäljite (tunnetaan myös nimillä Internet-tunniste ja läpinäkyvä GIF) on tyypillisesti läpinäkyvä graafinen kuva (tavallisesti 1 x 1 pikseliä), joka voidaan upottaa verkkosisältöön, videoihin ja sähköpostiviesteihin ja joiden avulla palvelin voi lukea tiettyjä tietotyyppejä laitteeltasi, saada tiedon siitä, että olet nähnyt tietyn sisällön tai tietyn sähköpostiviestin, määrittää, milloin olet nähnyt jäljitteen, ja saada selville laitteesi IP-osoitteen. Saatamme esimerkiksi sisällyttää verkkojäljitteitä tarjoussähköpostiviesteihimme tai uutiskirjeisiimme määrittääksemme, onko viestimme avattu, onko sen suhteen ryhdytty toimenpiteisiin ja toimivatko postitustyökalumme oikein.


  Upotetut web-linkit
  HP:n sähköpostiviesteissä, HP:n valmiiksi määrittämissä Internet-näppäimissä ja tietokoneeseen asennetuissa mainoskuvakkeissa on usein linkkejä, joiden tarkoituksena on ohjata sinut HP:n palvelimien kautta tietylle verkon alueelle. Uudelleenohjausjärjestelmän avulla HP voi tarvittaessa muuttaa linkkien URL-kohdeosoitteita ja määrittää markkinointitoimintojensa tehokkuuden. Sähköpostiviesteissä nämä web-linkit antavat HP:lle myös mahdollisuuden määrittää, oletko napsauttanut sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, ja vuorovaikutukseesi liittyvät tiedot voidaan liittää henkilöllisyyteesi.

 •  

  Automaattista tiedonkeruuta ja verkkoseurantaa koskevat valintasi

   

  Tarvittaessa pyydämme suostumuksesi evästeiden ja muiden automaattisten tiedonkeruuvälineiden käyttöön. Nämä välineet tallentavat tietoja laitteellesi tai käyttävät siinä olevia tietoja.


  Evästeet


  Jos et halua sallia evästeitä ollenkaan tai haluat sallia ainoastaan joidenkin evästeiden käytön, katso selaimesi asetukset. Selaimesi asetuksista voit myös milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön ja poistaa jo asetetut evästeet. Selaimesi ohjevalikossa tai sivustolla www.allaboutcookies.org on kattavaa tietoa evästeasetusten muuttamisesta eri selaimilla.

  Ota huomioon, että tiettyjen evästetyyppien poistaminen käytöstä saattaa estää sivustojemme joidenkin ominaisuuksien tai joidenkin sisältöjen tai toimintojen käytön.


  Jos haluat estää Google Analytics ‑seurannan sivustoillamme, käy osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Jos olet EU:n alueella ja haluat estää kolmansien osapuolten evästeet liittyen selainkäyttöön perustuvaan mainontaan, käy osoitteessa www.youronlinechoices.eu.


  Yhdysvalloissa ja Kanadassa noudatamme selainkäyttöön perustuvassa mainonnassa Digital Advertising Alliance -standardeja. Jos haluat lisätietoa mainontaa koskevista vaihtoehdoistasi ja olet Yhdysvalloissa, napsauta tätä, ja jos olet Kanadassa, napsauta tätä. Yhdysvalloissa myös Network Advertising Initiative tarjoaa keinon estää useita mainontaevästeitä. Lisätietoa on osoitteessa www.networkadvertising.org. Ota huomioon, että evästeiden estäminen ei tarkoita, että et enää saa verkkomainontaa. Se tarkoittaa, että estämäsi yritykset eivät enää tarjoa sinulle kiinnostuksenkohteisiisi ja selainkäyttöösi perustuvia mainoksia.


  Joissakin uudemmissa verkkoselaimissa on Do Not Track -toiminto. Tällä hetkellä Do Not Track -toiminnon käsittelyyn tarvittavaa standardia ei kuitenkaan ole olemassa, joten toistaiseksi sivustomme eivät välttämättä vastaa näiden selainten Do Not Track -pyyntöihin tai -määrityksiin.

  Jos sinulla on kysyttävää evästeiden käytöstä, voit ottaa yhteyttä HP:n tietosuojatoimistoon.


  Verkkojäljitteet


  Koska verkkojäljitteet ovat kuin mikä tahansa muu sivuston kuvaukseen sijoitettu sisällön pyyntö, niitä ei voi estää eikä poistaa käytöstä. Saatat kuitenkin pystyä poistamaan sähköpostiviesteissä olevat verkkojäljitteet käytöstä jättämällä lataamatta vastaanottamiesi viestien sisältämät kuvat (tämä ominaisuus vaihtelee tietokoneessasi käytetyn ohjelmiston mukaan). Tämä ei kuitenkaan aina poista verkkojäljitettä tai muuta automaattista tiedonkeruuvälinettä käytöstä sähköpostiviesteissä sähköpostiohjelmien erityispiirteistä johtuen. Lisätietoa saat sähköpostiohjelmasi tai palveluntarjoajasi tarjoamista tiedoista. Joissakin tapauksissa verkkojäljitteet voi poistaa käytöstä estämällä evästeet tai muuttamalla selaimen evästeasetuksia.


  Upotetut web-linkit


  Jos et halua meidän keräävän tietoa napsauttamistasi linkeistä, voit

  • muuttaa valintaasi tavasta, jolla haluat vastaanottaa tiedotteita meiltä (esimerkiksi valitsemalla viestien vastaanottamisen tekstimuodossa, jos mahdollista) tai jättämällä napsauttamatta sinulle lähettämissämme sähköposteissa olevia linkkejä
  • poistaa HP:n tietokoneesi työpöydälle valmiiksi asentamat mainoskuvakkeet tai jättää napsauttamatta niitä
  • määrittää Internet-näppäimet uudelleen joissakin tietokonemalleissa siten, että haluamasi URL-kohdeosoite avautuu, noudattamalla tietokoneesi mukana tulleita ohjeita.
 •  

  Oikeuksiesi harjoittaminen ja yhteydenotto meihin

   

  Sinulla on oikeus tutustua meille mahdollisesti antamiisi tai meillä oleviin henkilökohtaisiin tietoihisi. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa aikaisemmin antamasi suostumus ja pyytää, että henkilökohtaisia tietojasi korjataan, muutetaan, rajoitetaan, tehdään nimettömiksi tai poistetaan sekä pyytää selitys tietojen käsittelystä. Joissakin tapauksissa pyyntösi voidaan jättää toteuttamatta perustellun poikkeuksen perusteella, esimerkiksi silloin, jos tietojen antaminen paljastaisi samalla toisen henkilön henkilökohtaisia tietoja tai silloin jos tällaisten tietojen antaminen olisi oikeudellisesti mahdotonta.


  Yhteydenotto


  Arvostamme palautettasi. Jos sinulla on palautetta tai kysyttävää tietosuojalausunnostamme, tietojesi keräämisestä ja käytöstä tai paikallisten tietosuojalakien mahdollisista rikkomuksista, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä HP:n tietosuojatoimistoon tai johonkin seuraavista osoitteista:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEKSIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  MUU MAAILMA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Kaikki kirjeenvaihto käsitellään luottamuksellisesti. Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan viestisi ja vastaa kysymyksiisi tai palautteeseesi. Pyrkimyksenämme on varmistaa, että asiasi ratkaistaan kohtuullisessa ajassa ja asianmukaisesti.


  Jos emme pysty ratkaisemaan asiaasi, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojasta vastaavaan valvontaviranomaiseen tai hakea muutosta oikeusteitse, jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu. Kysymyksistä, palautteesta ja valituksista, jotka liittyvät osallistumiseemme EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn, on tietoa kohdassa Osallistuminen kansainvälisiin yksityisyydensuojaohjelmiin.

 •  

  Tietosuojalausunnon muutokset

   

  Jos teemme tietosuojalausuntoon muutoksia, julkaisemme muutetun lausunnon täällä ja varustamme sen merkinnällä korjauspäivämäärästä. Mikäli teemme lausuntoon olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi tietosuojakäytäntöihimme, saatamme tiedottaa tästä myös muillakin tavoin, esim. lähettämällä sähköpostia tai laittamalla erityisen tiedotteen kotisivullemme ja/tai sivuillemme sosiaalisessa mediassa, ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Tämä tietosuojalausunto on päivitetty lokakuussa 2016.

Yksityisyyteen liittyviä linkkejä: