Hewlett-Packard Company -verkkosivut - Käyttöehdot ja lailliset rajoitukset

HUOMAUTUS: LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT (“EHDOT”) HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ (“SIVUSTO”). TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ OSOITTAA SINUN LUKENEEN JA HYVÄKSYNEEN NÄMÄ EHDOT. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, SINULLA EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA. NÄMÄ EHDOT SÄÄTELEVÄT SINUN SIVUSTON KÄYTTÖÄSI, KAIKKEA SITÄ SISÄLTÖÄ (KUTEN TEKSTI, DATA, INFORMAATIO, OHJELMISTO, GRAFIIKKA TAI VALOKUVAT), JONKA HEWLETT-PACKARD COMPANY JA SEN TYTÄRYHTIÖT (YHTEISESTI "HP") VOIVAT TUODA SAATAVAKSI SIVUSTON KAUTTA (YHTEISESTI, “MATERIAALIT”) JA KAIKKIA NIITÄ PALVELUJA, JOTKA HP VOI TARJOTA SIVUSTON KAUTTA (YHTEISESTI, “PALVELUT”). SIVUSTOSTA, MATERIAALEISTA JA PALVELUISTA KÄYTETÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA YHTEISESTI NIMITYSTÄ “HP-VERKKOSIVUSTOT.”


HP-verkkosivustojen käyttö

Muutoin kuin kohdassa “Muut sopimukset; ohjelmisto, palvelut tai pääsy” alla on kuvattu, HP valtuuttaa sinut käyttämään HP-verkkosivustoja ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. HP-verkkosivujen käyttö mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen (mukaan lukien, rajoituksetta, toisella sivustolla tai verkostoidun tietokoneympäristön kautta) on ehdottomasti kielletty. Mikäli sinä teet kopioita mistään näistä Materiaaleista, sinun pitää säilyttää näissä kopioissa kaikki alkuperäisten Materiaalien sisältämät tekijänoikeudelliset ja muut omistusilmoitukset. Sinä et saa muokata, näyttää julkisesti, esittää julkisesti tai jakaa Materiaaleja. Sinun ja HP:n välisesti HP omistaa HP-verkkosivustot. HP-verkkosivustoja suojaavat Yhdysvaltojen lait sekä kansainväliset tekijäoikeuslait. Kaikki luvaton HP-verkkosivustojen käyttö saattaa loukata tekijänoikeus-, tuotemerkki- ja muita lakeja.


Pääsy

On sinun vastuullasi hankkia ja ylläpitää kaikkia laitteita ja palveluja, jotka tarvitaan HP-verkkosivustoille pääsemiseksi ja niiden käyttämiseksi, samoin kuin maksaa kaikki niihin liittyvät kulut. Rekisteröityessäsi avataksesi tilin missä tahansa HP-verkkosivustoilla, tai ottaessasi yhteyttä HP:hen HP-verkkosivustojen kautta saadaksesi tuotteita tai palveluja, HP voi kerätä sinusta tiettyjä henkilökohtaisia tietoja. HP:n tällaisten tietojen käyttöä säätelevät sivustoa koskevat HP:n tietosuojalausekkeen ehdot. Sinä suostut antamaan oikeita, tarkkoja, ajankohtaisia ja täydellisiä tietoja (ja niin kauan kun jatkat HP-verkkosivustojen tilisi käyttöä, päivittämään näitä tietoja pitääksesi ne oikeina, tarkkoina, ajankohtaisina ja täydellisinä). On sinun vastuullasi ylläpitää HP-verkkosivustojen salasanasi luottamuksellisena, ja sinä olet yksin vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat salasanasi nimissä. Sinä suostut ilmoittamaan HP:lle välittömästi kaikista luvattomista salasanasi käytöistä tai muista HP-verkkosivustoihin liittyvistä turvarikkomuksista. HP varaa itselleen oikeuden pyytää sinua vaihtamaan salasanasi, jos HP uskoo, ettei salasanasi ole enää turvattu. Muut erikseen HP:n ja sinun välillä toteutetut sopimukset, jotka myöntävät pääsyn HP-verkkosivustoille, korvaavat tämän kappaleen sisältämät ehdot.


Kielletyt käyttötarkoitukset

Sinä lupaat olla käyttämättä HP-verkkosivustoja (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki Materiaalit tai Palvelut, jotka voit saada HP-verkkosivustojen käyttösi kautta): (a) tavalla, joka rikkoo paikallisia, osavaltion, kansallisia, ulkomaisia tai kansainvälisiä säädöksiä, määräyksiä, sääntöjä, sopimuksia tai muita lakeja (jokainen erikseen “Laki”); (b) vainoamaan, häiritsemään tai vahingoittamaan toista yksilöä; (c) tekeytymään toiseksi henkilöksi tai tahoksi, tai muutoin esittämään väärin yhteytesi toiseen henkilöön tai tahoon; tai (d) häiritsemään tai vaurioittamaan HP-verkkosivustoja tai HP-verkkosivustoihin liittyviä palvelimia tai verkostoja. Lupaat myös olla (x) käyttämättä tiedon louhintaa, robotteja tai muita samankaltaisia tiedonkeräysmenetelmiä HP-verkkosivustojen yhteydessä; tai (y) yrittämättä saada luvatonta pääsyä mihinkään HP-verkkosivustojen osaan tai muihin tileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkostoihin, jotka liittyvät HP-verkkosivustoihin, käyttäen hakkerointia, salasanalouhintaa tai muita keinoja.


Käyttöoikeuden päättyminen

Paitsi muutoin kuin kappaleessa “Muut sopimukset; ohjelmisto, palvelut tai pääsy” alla esitetään, HP voi katkaista, keskeyttää tai muokata rekisteröitymistäsi tai pääsyäsi kaikkiin tai osaan HP-verkkosivustoista ilman eri ilmoitusta koska tahansa ja mistä syystä tahansa. Sinä voit lopettaa osallistumisesi ja pääsysi HP-verkkosivustoille koska tahansa. Mikäli sinä rikot mitään näistä ehdoista, sinun valtuutesi käyttää HP-verkkosivustoja katkeaa automaattisesti ja sinun pitää välittömästi tuhota kaikki ladatut tai tulostetut Materiaalit (sekä kaikki niiden kopiot).


Vastuuvapauslausekkeet

HP-VERKKOSIVUSTOT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA “KAIKKINE VIKOINEEN”, JA HP-VERKKOSIVUSTOJEN LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄ RISKI ON KOKONAAN SINULLA. MIKÄLI MATERIAALIT TAI PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIALLISIKSI, SINÄ, EI HP, VASTAAT KAIKISTA TARVITTAVISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. HP ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKENLAISET TAKUUT, OLIVATPA NE ILMAISTUJA, VIHJATTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ, KOSKIEN HP-VERKKOSIVUSTOJA (MUKAAN LUKIEN MM. KAIKKI VIHJATUT TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN TAI TARKOITUKSEEN, OMISTUKSESTA JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA). RAJOITTAMATTA EDELLÄMAINITUN YLEISYYTTÄ, HP EI ANNA TAKUUTA, SIITÄ ETTÄ HP-VERKKOSIVUSTOT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI TAI ETTÄ HP-VERKKOSIVUSTOT TARJOATAAN KATKEAMATTOMANA, AJALLAAN, SUOJATTUNA TAI VIRHEITTÄ TAI ETTÄ HP-VERKKOSIVUSTOILLA ESIINTYVÄT VIAT TULLAAN KORJAAMAAN. HP EI ANNA TAKUUTA TULOKSISTA, JOTKA VOIDAAN SAADA HP-VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI MINKÄÄN HP-VERKKOSIVUSTOJEN KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN TARKKUUDESTA TAI LUOTETTAVUUDESTA. MIKÄÄN NEUVO TAI TIETO, OLIPA SE SUULLINEN TAI KIRJALLINEN, JOKA ON SAATU SINUN TOIMESTASI HP-VERKKOSIVUSTOILTA TAI HP:LTÄ, SEN EMOYHTIÖILTÄ, TYTÄRYHTIÖILTÄ TAI MUILTA KUMPPANUUSYRITYKSILTÄ, TAI SEN TAI NIIDEN TOIMITTAJILTA (TAI TÄLLAISTEN TAHOJEN VASTAAVILTA ESIMIEHILTÄ, JOHTAJILTA, TYÖNTEKIJÖILTÄ TAI EDUSTAJILTA) (YHTEISESTI, “HP-OSAPUOLET”) EI MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA. HP KIELTÄÄ KAIKKI KOHTUULLISET KORVAUKSET.


Vastuunrajoitus

MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI MIKÄÄN HP-OSAPUOLI OLE VASTUUSSA (A) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, RANGAISTUSSEURAAMUKSELLISISTA TAI ESIMERKILLISISTÄ KORVAUKSISTA (B) MISTÄÄN KORVAUKSISTA, JOTKA YLITTÄVÄT SATA YHDYSVALTOJEN DOLLARIA (100$) (MUKAAN LUKIEN MM. KORVAUKSET, JOTKA JOHTUVAT TULONEMENETYKSESTÄ, MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKEARVON MENETYKSESTÄ, KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MUISTA AINEETTOMISTA TAPPIOISTA), JOTKA AIHEUTUVAT HP-VERKKOSIVUSTOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN (MUKAAN LUKIEN MM. KÄYTTÖ, KÄYTTÖKYVYTTÖMYYS TAI HP-VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTÖN TULOKSET), PERUSTUIVATPA NÄMÄ KORVAUKSET TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, SÄÄDÖKSEEN TAI MUUHUN LAILLISEEN TEORIAAN, JA SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ MIKÄÄN HP-OSAPUOLI ON TIETOINEN (TAI OLISI PITÄNYT OLLA TIETOINEN) TÄLLAISTEN KORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA.


Poikkeukset ja rajoitukset

Jotkin oikeuspiirit eivät salli tiettyjen takuiden poikkeuksia tai vastuuvelvollisuuden poikkeuksia tai rajoituksia tietyissä korvauksissa. Näin ollen jotkin yllämainituista vastuuvapauslausekkeista ja vastuurajoituksista eivät ehkä koske sinua. Siinä määrin kuin mikään HP-osapuoli ei voi sovellettavan lain mukaan kieltää mitään vihjattua takuuta tai rajoittaa vastuuvelvollisuuttaan, tällaisen takuun laajuus ja kesto sekä HP-osapuolen vastuuvelvollisuus on pienin kyseisen sovellettavan lain sallima määrä.


Muut sopimukset; ohjelmisto, palvelut tai pääsy

HP voi tarjota tuotteita (kuten laitteet ja ohjelmistot) palveluita (kuten laitteistohuolto tai -korjaus, tai ohjelmistoylläpito, -asennus tai -koulutus) tai pääsyn HP-verkkosivuille sinun ja HP:n välisen erillisen sopimuksen mukaisesti (kukin “Toinen sopimus”). HP:n Toisen sopimuksen perusteella sinulle tarjoamaansa mihinkään tuotteeseen, palveluun tai pääsyyn liittyviä velvollisuuksia säätelee ainoastaan kyseinen Toinen sopimus, jonka alaisena tällainen tuote tai palvelu on tarjottu, eikä näiden Ehtojen katsota muuttavan tällaisten Toisten sopimusten ehtoja.


Esimerkiksi minkään HP-verkkosivustojen kautta ladattavaksi tarjotun ohjelmiston ("Ohjelmisto") käyttöä säätelevät loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot, mikäli sellainen on olemassa, jotka on liitetty tai jotka tulevat Ohjelmiston mukana ("Käyttöoikeussopimus"). Sinä et saa asentaa mitään Ohjelmistoa, jonka mukana tulee tai johon on sisällytetty Käyttöoikeussopimus, ellet ensin ole suostunut Käyttöoikeussopimuksen ehtoihin. Jos Ohjelmiston mukaan ei ei ole liitetty tai se ei sisällä käyttöoikeussopimusta, tällaisen Ohjelmiston katsotaan olevan tämän sopimuksen mukaista Materiaalia ja nämä Ehdot säätelevät sinun tällaisen Ohjelmiston käyttöäsi. MINKÄÄN OHJELMISTON LISÄKOPIOINTI TAI JAKAMINEN ON ERITYISESTI KIELLETTY, ELLEI TÄLLAINEN KOPIOINTI TAI JAKELU OLE ERITYISESTI SALLITTU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA, JOKA TULEE TÄLLAISEN OHJELMISTON MUKANA TAI SISÄLTYY SIIHEN.


HP-verkkosivustojen muutokset

HP varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa HP-verkkosivustot koska tahansa ilman edeltävää ilmoitusta. HP voi esimerkiksi tehdä muutoksia Materiaaleihin ja/tai Palveluihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin ja hintoihin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Materiaalit ja Palvelut voivat olla vanhentuneita eikä HP sitoudu millään tavalla päivittämään Materiaaleja ja Palveluja. Sivustolla julkaistut tiedot voivat viitata tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavana maassasi. Pyydä paikalliselta HP-yrityskontaktiltasi tietoja tuotteista, ohjelmista ja palveluista, jotka voivat olla saatavanasi.


Käyttäjämateriaali

Tietyillä HP-verkkosivustojen alueilla (esim. keskusteluryhmät tai asiakasarvosana- ja arvostelualueet) sinun on mahdollista antaa palautetta, tietoja, dataa, tekstejä, ohjelmistoja, musiikkia, ääniä, valokuvia, grafiikkaa, videoita, viestejä tai muita materiaaleja (kukin “Käyttäjämateriaali”). Luovuttamalla Käyttäjämateriaalia sinä myönnät HP:lle peruuttamattoman, loppumattoman, siirrettävän, ei-yksinoikeudellisen, täysin maksetun, maailmanlaajuisen lisenssin (alilisensoitavissa useissa kerroksissa) (a) käyttää, jakaa, toistaa, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, esittää julkisesti ja näyttää julkisesti sinun Käyttäjämateriaalisi (tai joitakin niiden muokkauksia), kokonaan tai osittain, missä tahansa formaatissa tai millä tahansa nyt tunnetulla tai myöhemmin kehitettävällä välineellä, sekä (b) käyttää (ja sallia muiden käyttää) sinun Käyttäjämateriaaliasi millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen (mukaan lukien mm. kaupalliset tarkoitukset), jonka HP katsoo harkintansa mukaan aiheelliseksi (mukaan lukien mm. liittää Käyttäjämateriaalisi tai mikä tahansa sen muokkaus, kokonaan tai osittain, mihin tahansa teknologiaan, tuotteeseen tai palveluun). HP varaa oikeuden näyttää mainoksia Käyttäjämateriaalien yhteydessä ja käyttää Käyttäjämateriaaleja mainostamiseen ja myynninedistämistarkoituksiin. HP voi, vaikka sillä ei olekaan velvollisuutta, halutessaan esiseuloa Käyttäjämateriaaleja tai valvoa mitä tahansa HP-verkkosivustojen aluetta, jonka kautta Käyttäjämateriaaleja voidaan antaa. Sinä myönnät olevasi yksin vastuussa kaikista Käyttäjämateriaaleistasi. HP:llä ei ole velvollisuutta pitää, esittää tai jakaa mitään Käyttäjämateriaaleja HP-verkkosivustoilla tai niiden kautta, ja se voi poistaa koska tahansa mitkä tahansa Käyttäjämateriaalit mistä tahansa syystä. HP ei ole vastuussa mistään Käyttäjämateriaaleille tapahtuvasta menetyksestä, varkaudesta tai vahingosta. HP ei tahdo vastaanottaa mitään Käyttäjämateriaaleja, jotka ovat luottamuksellisia. Sinä ymmärrät ja myönnät, että kaikkia Käyttäjämateriaaleja käsitellään ei-luottamuksellisina ja vapaasti jaettavina ja että HP on vapaa paljastamaan Käyttäjämateriaalisi kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman mitään luottamuksellisuusvelvoitetta vastaanottajan taholta. HP ei takaa, että sinulla tulee olemaan mitään mahdollisuutta HP:n tai minkään kolmannen osapuolen kautta muokata tai poistaa mitään antamaasi Käyttäjämateriaalia.


Antamalla minkä tahansa Käyttäjämateriaalin sinä esität ja takaat, että:

  (a) olet vähintään 13-vuotias;

  (b) omistat kaikki oikeudet Käyttäjämateriaaliisi (mukaan lukien mm. kaikki oikeudet audio-, video-, tai digitaaliseen tallenteeseen ja Käyttäjämateriaalisi sisältämään esitykseen) tai vaihtoehtoisesti sinä olet saanut haltuusi kaikki tarvittavat oikeudet Käyttäjämateriaaleihisi voidaksesi myöntää HP:lle tässä kuvatut oikeudet Käyttäjämateriaaleihisi;

  (c) sinä olet maksanut ja tulet maksamaan kaikki lisenssimaksut, selvityspalkkiot ja muut kaikenlaiset taloudelliset velvoitteet, jotka syntyvät Käyttäjämateriaaliesi käytöstä tai kaupallisesta hyödyntämisestä;

  (d) sinä olet henkilö, jota kuvataan ja/tai kuullaan Käyttäjämateriaaleissasi, tai vaihtoehtoisesti sinä olet saanut luvat jokaiselta henkilöltä (mukaan lukien alle 18-vuotiaiden henkilöiden vanhempien tai holhoojien lupa), jotka esiintyvät ja/tai joita kuullaan Käyttäjämateriaaleissasi, myöntääksesi tässä kuvatut oikeudet HP:lle;

  (e) sinun Käyttäjämateriaalisi eivät riko tekijänoikeus-, tuotemerkki-, patentti-, kauppasalaisuus- tai muita immateriaalioikeuksia, yksityisyysoikeuksia tai muita minkä tahansa kolmannen osapuolen laillisia tai moraalisia oikeuksia;

  (f) sinä suostut vapaaehtoisesti luovuttamaan kaikki "moraaliset oikeudet", jotka sinulla on saattanut olla Käyttäjämateriaaliisi;

  (g) mitkään Käyttäjämateriaalisi sisältämät tiedot eivät ole sinun tietämyksesi mukaan vääriä, epätarkkoja tai harhaanjohtavia;

  (h) sinun Käyttäjämateriaalisi ei riko mitään Lakia (mukaan lukien mm. lait, jotka koskevat vientivalvontaa, kuluttajasuojaa, kilpailua, syrjintää tai väärää mainontaa);

  (i) sinun Käyttäjämateriaalisi ei ole, eikä sen voi kohtuullisesti olettaa olevan, loukkaavaa, häpäisevää, vihaavaa, rodullisesti, etnisesti, uskonnollisesti tai muutoin puolueellista tai loukkaavaa, lainvastaisesti uhkaavaa tai lainvastaisesti vainoavaa ketään yksilöä, kumppanuutta tai yritystä kohtaan, tai muutoin epäasiallista, pornografista, törkeää tai toisten yksityisyyttä loukkaavaa;

  (j) sinulle ei annettu korvausta eikä sinulle tulla korvaamaan tai myöntämään mitään etuisuuksia minkään kolmannen osapuolen taholta antaessasi Käyttäjämateriaalisi;

  (k) sinun Käyttäjämateriaalisi ei hyödynnä materiaaleja kolmannen osapuolen verkkosivuilta, tai osoitteita, sähköpostiosoitteita, yhteystietoja tai puhelinnumeroja (muita kuin omasi);

  (l) sinun Käyttäjämateriaalisi ei sisällä mitään viruksia, matoja, vakoilu- tai mainosohjelmia tai muita ohjelmistoja eikä muita mahdollisesti haitallisia ohjelmia tai tiedostoja;

  (m) sinun Käyttäjämateriaalisi ei sisällä mitään tietoja, joita pidät luottamuksellisina, omistuksellisina tai henkilökohtaisina; ja

  (n)  sinun Käyttäjämateriaalisi ei sisällä tai muodosta mitään pyytämätöntä tai luvatonta mainontaa, myynninedistämismateriaalia, roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidisuunnitelmia tai muita pyyntöjä.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

HP-verkkosivustoilla olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille tarjotaan ainoastaan palvellaksemme sinua. Mikäli sinä käytät näitä linkkejä, poistut HP-verkkosivustoilta. HP ei ole velvoitettu tarkistamaan näitä kolmansien osapuolten verkkosivuja, se ei valvo näitä kolmansien osapuolten verkkosivuja, eikä se ole vastuussa mistään tällaisista kolmansien osapuolten verkkosivuista (tai niiden kautta saatavista tuotteista, palveluista tai sisällöstä). HP ei siten tue tai anna lausuntoja näistä kolmansien osapuolten verkkosivuista, mistään niistä löytyvistä tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista, palveluista tai materiaaleista, tai mistään niiden käytön perusteella saatavista tuloksista. Jos päätät käyttää mitään HP-verkosta linkitettyjä kolmansien osapuolten verkkosivuja, sinä teet sen täysin omalla vastuullasi.


Tälle Sivustolle linkittäminen

Sinä voit luoda linkkejä tälle Sivustolle muilta verkkosivuilta mutta ainoastaan seuraavien ehtojen mukaisesti ja noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja.


Ellei HP ole antanut kirjallista valtuutusta tehdä toisin, tälle Sivulle linkittävä verkkosivu:

  (a) voi linkittää Materiaaleihin muttei saa toistaa niitä (mukaan lukien kaikki HP-logot);

  (b) ei luo selain- tai rajaympäristöä Materiaalien ympärille;

  (c) ei anna ymmärtää, että HP tukee tällaista verkkosivua tai mitään kyseisen verkkosivun sisältämiä tuotteita, palveluita tai sisältöjä;

  (d) ei esitä väärin suhdettaan HP:n kanssa;

  (e) ei esitä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja HP:stä, sen tuotteista tai sen palveluista;

  (f) ei sisällä sisältöjä, joita voidaan pitää mauttomina, loukkaavina tai kiistanalaisina; ja

  (g) sisältää ainoastaan sisältöjä, jotka sopivat kaikille ikäryhmille.

Tavaramerkit

HP, COMPAQ ja kaikki muut tavara- tai palvelunimet tai mainoslauseet tai logot HP-verkkosivustoilla ovat HP:n ja sen toimittajien tai lisenssinmyöntäjien tavaramerkkejä, ja niiden kopiointi, imitointi tai käyttö kokonaan tai osittain on kielletty ilman HP:n tai asianomaisen tuotemerkin haltijan kirjallista ennakkolupaa. Kaikki tällaiset tavaramerkit ja niihin liittyvä liikearvo ovat HP:n tai asianomaisen tavaramerkin omistajan omaisuutta. Sinä et saa käyttää mitään metatietoja tai muita "piilotekstejä", jotka käyttävät mitään HP:n nimeä, tavaramerkkiä tai tuote- tai palvelunimeä ilman HP:n kirjallista ennakkolupaa. Lisäksi Sivuston ulkonäkö ja tuntuma (mukaan lukien sivun ylätunnisteet, erikoisgrafiikka, painikekuvakkeet ja komentosarjat) ovat HP:n palvelumerkki, tavaramerkki ja/tai ilmiasu, eikä niitä saa kopioida, imitoida tai käyttää (kokonaan tai osittain) ilman HP:n kirjallista ennakkolupaa. Viittaukset tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin tai muihin tietoihin tavaranimen, tavaramerkin tai muun avulla eivät muodosta tai merkitse HP:n antamaa hyväksyntää, sponsorointia tai suositusta.


Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä:

  (a) Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa; ja

  (b) Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon ja Xeon Inside ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Yhdysvaltojen hallituksen asettama oikeuksien rajoitus

Kaikki Materiaalit, jotka ladataan Yhdysvaltojen, sen edustajien ja/tai toimielinten toimesta tai niiden puolesta ("Yhdysvaltojen hallitus"), kuuluvat ehtojen FAR 12,211 - "Tekninen data" ja FAR 12,212 - "Tietokoneohjelmisto" alaisuuteen, tai niiden lausekkeiden alaisuuteen, jotka antavat HP:lle vastaavan suojan DFARS-säännöstöissä tai muissa virastokohtaisissa säännöstöissä.


Kansainväliset kysymykset ja vienti

HP hallinnoi tätä Sivustoa toimistoistaan Palo Altossa, Kaliforniassa. HP ei esitä, että HP-verkkosivustot ovat asianmukaisia tai saatavana Yhdysvaltojen ulkopuolella, ja pääsy HP-verkkosivustoille on kielletty alueilta, joissa sen sisällöt ovat laittomia tai rajoitettuja. Mikäli päätät käyttää HP-verkkosivustoja Yhdysvaltojen ulkopuolelta, teet niin omasta aloitteestasi ja olet vastuussa sovellettavien Lakien noudattamisesta. Suostut noudattamaan kaikkia kauppaministeriön ja muiden Yhdysvaltojen tai ulkomaisten virastojen ja viranomaisten vienti- ja jälleenvientirajoituksia ja määräyksiä sinun HP-verkkosivustojesi käytön yhteydessä, ja olemaan rikkomatta Lakeja ja siirtämättä mitään Materiaaleja tai valtuuta niiden siirtoa kiellettyyn maahan tai muutoin rikkomaan mitään Lakeja. Materiaaleja ei erityisesti mutta tähän rajoittumatta saa viedä tai jälleenviedä mitään Lakeja rikkoen (a) mihinkään Yhdysvaltojen kauppasaartoon asettamiin maihin tai (b) kenellekään Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals -listalle kuuluville tai Yhdysvaltojen kauppaministeriön Table of Deny Orders -määräysten alaisille henkilöille. Käyttämällä mitään tällaisten rajoitusten ja säädösten alaisia materiaaleja sinä vakuutat ja takaat, ettet sijaitse tällaisessa maassa, ole tällaisen maan hallinnassa, tällaisen maan kansalainen tai kuulu mihinkään tällaiseen listaan.


Vahingonkorvaukset

Sinä suostut hyvittämään, puolustamaan ja pitämään syyttöminä HP-osapuolia kaikkia vaateita, korvausvelvollisuuksia, vahingonkorvauksia, tappioita, maksuja, kuluja tai palkkioita vastaan (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), joita tällaiset osapuolet voivat aiheuttaa sinun (tai kenen tahansa sinun tiliäsi käyttävän) näiden Ehtojen rikkomuksesi tuloksena tai niistä seuraten. HP varaa itselleen oikeuden ottaa yksinomainen puolustus ja hallinta missä tahansa asiassa, joka muutoin olisi sinun korvausvelvollisuutesi alainen, ja tällaisessa tapauksessa sinä suostut toimimaan yhteistyössä HP:n puolustaessa tällaista vaatimusta.


Sähköinen viestintä

Käydessäsi Sivustolla tai lähettäessäsi sähköposteja HP:lle sinä viestit HP:n kanssa sähköisesti. Me voimme vastata sinulle sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksia Sivustolla. Sinä myönnät, että kaikki tällaiset ilmoitukset, paljastukset ja muu HP:n sinulle tarjoama sähköinen viestintä täyttää kaikki lailliset vaatimukset kyseisen viestinnän kirjallisesta muodosta.


Yleistä

Nämä Ehdot yhdessä niiden mahdollisten lisäehtojen kanssa, joihin suostut käyttäessäsi tiettyjä HP-verkkosivustojen elementtejä, muodostavat kokonaisen, yksinomaisen ja lopullisen lausunnon sinun ja HP:n välisestä sopimuksesta koskien tässä käsiteltyä aihetta, ohittaen kaikki aiemmat sopimukset tai neuvottelut sinun ja HP:n välillä koskien kyseistä aihetta. HP-osapuolet ovat kolmannen osapuolen edunsaajia suhteessa näiden Ehtojen sääntöihin, jotka viittaavat niihin. Näitä Ehtoja ja sinun ja HP:n välistä suhdetta koskevat Kalifornian osavaltion lait sellaisina kuin niitä sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty, solmittu ja pantu täytäntöön kokonaan Kaliforniassa sen asukkaiden toimesta, riippumatta todellisesta asuinpaikastasi. Kaikki näistä Ehdoista tai sinun HP-verkkosivustojen käytöstäsi johtuvat tai niihin liittyvät kanteet viedään Santa Claran maakunnassa, Kaliforniassa, sijaitseviin liittovaltion tai osavaltion oikeusistuimiin, ja sinä alistut täten peruuttamattomasti näiden tuomioistuinten yksinomaiseen henkilökohtaiseen toimivaltaan tällaisia tarkoituksia varten. HP:n epäonnistuminen harjoittaa tai valvoa mitään näiden Ehtojen oikeutta tai sääntöä ei muodosta tällaisesta oikeudesta tai säännöstä luopumista. Mikäli mikään näiden Ehtojen säännöistä tuomitaan toimivaltaisen oikeusistuimen toimesta pätemättömksi, sinä kuitenkin myönnät, että oikeuden tulisi pyrkiä toteuttamaan HP:n ja sinun pyrkimyksiänne säännön heijastamalla tavalla ja että muut näiden Ehtojen säännöt pysyvät täysivaltaisina ja -voimaisina. Näiden Ehtojen kappaleotsikot on esitetty ainoastaan mukavuuden vuoksi, eikä niillä ole laillista tai sopimuksellista vaikutusta. Nämä ehdot pysyvät voimassa täysivaltaisina ja -voimaisina riippumatta mahdollisesta HP-verkkosivustojen käytön päättämisestäsi. Näitä Ehtoja tulkitaan soveltamatta niitä erityisesti sinun tai HP:n puolesta tai kumpaakaan vastaan. Näitä Ehtoja ja mitään tässä myönnettyjä oikeuksia ja lisenssejä ei voida siirtää tai antaa sinun toimestasi, mutta HP voi antaa niitä rajoituksetta.


Näiden Ehtojen muutokset

HP voi oman ja ehdottoman harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja ajoittain. HP julkaisee ilmoituksen tällaisista muutoksista asianomaisella sivustolla. Mikäli sinä vastustat mitään tällaisia muutoksia, sinun ainoa ratkaisusi on lopettaa HP-verkkosivustojen käyttö. Jatkuva HP-verkkosivustojen käyttö minkään tällaisen muutoksen jälkeen osoittaa sinun hyväksyvän tällaiset muutokset ja suostuvan sitoutumaan näiden muutosten ehtoihin. Tietyt näiden Ehtojen säännöt voidaan ohittaa erityisesti annetuilla laillisilla ilmoituksilla tai ehdoilla, jotka sijaitsevat tietyillä HP-verkkosivustojen sivuilla, ja näissä olosuhteissa erityisesti annetun laillisen ilmoituksen tai ehdon katsotaan kuuluvan näihin Ehtoihin sekä ohittavan näiden Ehtojen ne kohdat, jotka se on tarkoitettu ohittamaan.


Tarkistettu syyskuu 2008

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

HP-verkkosivustojen käyttö

Pääsy

Kielletyt käyttötarkoitukset

Käyttöoikeuden päättyminen

Vastuuvapauslausekkeet

Vastuunrajoitus

Poikkeukset ja rajoitukset

Muut sopimukset; ohjelmisto, palvelut tai pääsy

HP-verkkosivustojen muutokset

Käyttäjämateriaali

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Tälle Sivustolle linkittäminen

Tavaramerkit

Yhdysvaltojen hallituksen asettama oikeuksien rajoitus

Kansainväliset kysymykset ja vienti

Vahingonkorvaukset

Sähköinen viestintä

Yleistä

Näiden Ehtojen muutokset