Miten Sprout Pro voi parantaa oppimistuloksia?

Sprout Pro -tietokone muodostaa oppimisympäristön kaikenikäisille oppilaille kaikilla kehitystasoilla riippumatta siitä, käytetäänkö sitä luokkahuoneessa, laboratoriossa vai kirjastossa. Sprout Pro edistää ja parantaa ihmisten ja teknologian vuorovaikutusta: tietokoneessa on kaksi kosketuskäyttöliittymää, 2D- ja 3D-skannausmahdollisuus sekä runsaasti opetussovelluksia. Tutustu tapoihin, joilla opettajat ja oppilaat eri puolilla maailmaa integroivat Sprout Pro -tietokoneen kouluopetukseensa.

Todellisuuteen perustuvia, oppimisen mullistavia kokemuksia
Kannustaa aktiiviseen oppimiseen ja tutkimiseen

1. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmia tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivittyy automaattisesti. Tämä ominaisuus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoaja saattaa periä yhteysmaksun, ja päivityksiin saattaa jatkossa liittyä lisävaatimuksia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.windows.com ulkoinen linkki.

2. HP Active Pen -kynä toimitetaan vain Sprout Pro G2 -tietokoneen mukana.

3. Stop Motion -sovellus on valinnainen ja ladattavissa Sprout Pro G1 -tietokoneelle maksuttomasti HP Marketplacesta. Stop Motion -sovellus on saatavilla Sprout Pro G2 -laitteelle WorkTools-ohjelmiston Discover-toiminnon kautta 1.6.2017 alkaen.

4. WorkTools on tällä hetkellä saatavilla vain Sprout Pro G2 -versioon ja sitä uudempiin versioihin. Edellyttää internet-yhteyttä. Tietyt WorkToolsin avulla käytettävät sovellukset voivat edellyttää ostamista.

5. 3D-kamera on käytettävissä vain Sprout Pro by HP G2 -tietokoneessa.

6. HP 3D Scan Software Pro 5 tulee pian saataville. Se voidaan ladata Sprout Pro G2 -tietokoneen mukana toimitettavan WorkTools-ohjelmiston Discover-toiminnon avulla. Se voidaan ostaa erikseen muihin tietokoneisiin. Tämä edellyttää internet-yhteyttä. Muille tietokoneille asetettavat järjestelmän vähimmäisvaatimukset ovat Windows 7 tai uudempi ja USB-portti HP 3D Scan software Pro 5 -ohjelmiston lataamiseksi.

7. 21,3 tuuman heijastettu kosketusnäyttö on saatavana vain Sprout Pro by HP G2 -tietokoneeseen.

8. A3-asiakirjan koko on 29,7 × 42,0 cm eli 11,69 × 16,53 tuumaa. Tabloid-asiakirjan koko on 43,2 × 27,9 cm eli 17 × 11 tuumaa.

9. Teräväpiirtoinen verkkokamera ja teräväpiirtoinen alaspäin suunnattu kamera ovat saatavilla vain Sprout Pro by HP G2 -tietokoneelle.

Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovelluksen työmäärän, laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

Intel, Intel-logo, Intel Inside, Intel Core ja Core Inside ovat Intel Corporation -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.

Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on esitetty tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Intel, Intel-logo, Intel Core ja Core Inside ovat Intel Corporation -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. GeForce ja NVIDIA ovat NVIDIA Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.