iPhone-, iPod Touch- ja iPad-laitteiden tulostusohjeet ja -tuki

HP tarjoaa valikoiman mobiilitulostusvaihtoehtoja Apple-laitteita varten.

 • Jos sinulla on ongelma tulostustyön lähettämisessä AirPrint-tulostusta tukevasta sovelluksesta lähiverkossa olevaan HP:n AirPrint-tulostimeen, valitse AirPrint alla, niin saat ongelmanratkaisuohjeita.

 • Jos sinulla on ongelma tulostustyön lähettämisessä Apple-laitteesta sähköpostin kautta ePrint-tulostimeen, valitse ePrint alla, niin saat ongelmanratkaisuohjeita.

 • Jos sinulla on ongelma tulostustyön lähettämisessä Apple-laitteesta lähiverkossa olevaan HP-tulostimeen, valitse HP ePrint Home & Biz alla, niin saat ongelmanratkaisuohjeita.

Napsauta plusmerkkiä (topic site plus sign) haluamasi tulostusmenetelmän vieressä alla, niin saat ohjeet ongelman ratkaisuun:

AirPrintAirPrint

Kun tulostat Apple-mobiililaitteesta AirPrint-tulostuksella HP-tulostimeen,  joka on yhdistetty samaan langattomaan lähiverkkoon laitteen kanssa, tulostustyö ei tulostu. 

Apple AirPrint -symboli

Apple_AirPrint_logo_white

TÄRKEÄÄ: AirPrint-tulostus edellyttää, että käytettävissä on tuettu HP-tulostin. Siirry kohtaan Mobiilitulostusta tukevat tulostimet  ja tarkista, onko tulostimesi tuettu.

Tarkista tästä luettelosta ongelman mahdolliset syyt ja ratkaisut.

Apple-laite näyttää, että AirPrint-tulostustyö tulostuu, mutta tulostustyö epäonnistuuApple-laite näyttää, että AirPrint-tulostustyö tulostuu, mutta tulostustyö epäonnistuu

Ongelma

Kun tulostat Apple-mobiililaitteesta AirPrint-tulostuksella HP-tulostimeen, laite näyttää, että tulostustyötä tulostetaan, mutta tulostustyö ei tulostu.

Tämä ongelma voi ilmetä, kun Apple-laite ja HP-tulostin on yhdistetty samaan lähiverkkoon. Tulostin näkyy Apple-laitteessa ja tulostustyö voidaan lähettää tulostimeen, mutta tulostustyö ei tulostu. Apple-laitteessa voi näkyä ilmoitus, joka kertoo, että työtä tulostetaan tai se odottaa.

Yritä ratkaista ongelma seuraamalla seuraavia vaiheita esitetyssä järjestyksessä. Kun jokin näistä vaiheista ratkaisee ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

Ratkaisu 1: Käynnistä kaikki laitteet uudelleen ja tarkista yhteydet

Vaihe 1: Käynnistä reititin, tulostin ja Apple-laite uudelleen

 1. Katkaise virta reitittimestä. Käynnistä reititin uudelleen valmistajan ohjeita noudattamalla.

MUISTUTUS: Älä nollaa reitittimen asetuksia.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Katkaise virta Apple-laitteesta. Pidä lepotila- ja herätyspainiketta painettuna ja liu'uta sitten näkyviin tulevaa punaista liukusäädintä.

 3. Kytke virta reitittimeen. Odota sen asetusprosessin päättymistä noin 30 sekuntia.

 4. Käynnistä tulostin. Odota, kunnes alustus on valmis.

Vaihe kaksi: Tarkista tulostimen yhteys

Tarkista tulostimen verkkoyhteys seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Tulosta tuotteen ohjauspaneelista verkon kokoonpanoraportti. Katso ohjeet käyttöoppaasta, jos et ole varma, miten raportti tulostetaan.

 2. Tarkista raportin Yleistiedot-osasta kohta Aktiivinen yhteystyyppi. Yhteystyypin pitäisi olla Langaton.

 3. Tarkista tila raportin 802.11 langaton -osasta. Tilan pitäisi olla Yhdistetty. Raportin aktiivisten langattomien yhteyksien 802.11-osassa näkyy myös tuotteen IP-osoite.

 4. Tarkista verkkonimi raportin kohdasta Verkkonimi (SSID). Varmista, että raportissa näkyvä SSID on sama kuin verkossa olevan tulostimen langattoman verkon nimi.

 • Jos HP-tuote on yhdistetty käyttämääsi langattomaan verkkoon, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 • Jos HP-tulostinta ei ole yhdistetty oikeaan langattomaan verkkoon, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotenumero hakukenttään ja etsi tulostimen kytkemistä langattomaan verkkoon koskeva ohjeasiakirja.

Vaihe 3: Tarkista Apple-laitteen yhteys ja siirrä laite lähemmäs reititintä

Tarkista mobiililaitteen verkkoyhteys seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Napauta Apple-laitteessa Asetukset-symbolia.

 2. Napauta Wi-Fi-kohtaa.

 3. Varmista, että kohteen Wi-Fi vieressä olevan valintaruudun valintana on Käytössä ja että langattoman verkon nimen vieressä näkyy valintamerkki.

 4. Napauta langattoman verkon vieressä olevaa sinistä nuolta. Varmista, että HP-tuotteen IP-osoitteen kolme ensimmäistä numerosarjaa (näkyvät aiemmin tulostamassasi raportissa) ovat samat kuin Apple-laitteen. Jos esimerkiksi HP-tuotteen IP-osoite on 192.168.1.xx, Apple-laitteen IP-osoitteen tulisi olla 192.168.1.xx. Viimeisen numerosarjan, jota esimerkissä edustaa xx, ei tulisi olla sama.

 5. Vie Applen laite mahdollisimman lähelle reititintä, mutta ei kuitenkaan 1,8 metriä lähemmäksi.

 6. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 2: Tyhjennä tulostusjono

 1. Paina Apple-laitteessa aloituspainiketta kahdesti. Näytön alareunaan tulee luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.

 2. Napauta Tulostuskeskus-symbolia. Symbolin näkyminen saattaa edellyttää luettelon vierittämistä oikealle.

Tulostuskeskus-symboli

Apple Print Center icon

HUOMAUTUS: Tulostuskeskus on tarkoitettu vain tulostustöiden tilan seurantaa varten ja on näkyvissä vain silloin, kun tulostustyötä lähetetään tuotteeseen. Jos Tulostuskeskusta ei näy, jatka tämä asiakirjan kohtaan, jossa tulostin ja Apple-laite siirretään lähemmäs reititintä.

 1. Napauta Peruuta tulostus -kohtaa Tulostusyhteenveto-ikkunassa.  

HUOMAUTUS: Jos jonossa on useita tulostustöitä, Tulostusjärjestys-ikkuna tulee näkyviin. Napauta kutakin tulostustyötä luettelossa ja tyhjennä työt sitten luettelosta napauttamalla Peruuta tulostus -kohtaa.

 1. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 3: Siirrä Apple-laite ja tulostin lähemmäs reititintä

Siirrä Apple-laite ja tulostin lähemmäs reititintä ja yritä tulostaa uudelleen. Jos reititin on toisessa huoneessa, siirrä laite ja tulostin kyseiseen huoneeseen.

Eivätkö ratkaisut selvittäneet ongelmaa?

Jos olet kokeillut kaikkia edellä kuvattuja ratkaisuja esitetyssä järjestyksessä, mutta ongelma ei ole ratkennut, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotenumero hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa oman tuotteesi osalta.

 

Apple-laitteessa näkyy ilmoitus siitä, ettei AirPrint-tulostimia löydy Apple-laitteessa näkyy ilmoitus siitä, ettei AirPrint-tulostimia löydy

Ongelma

Kun yrität tulostaa AirPrintin avulla, Apple-mobiililaitteessa näkyy ilmoitus siitä, ettei AirPrint-tulostimia löydy.  

Yritä ratkaista ongelma seuraamalla seuraavia vaiheita esitetyssä järjestyksessä. Kun jokin näistä vaiheista ratkaisee ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

Ratkaisu 1: Käynnistä kaikki laitteet uudelleen ja tarkista yhteydet

Vaihe 1: Katkaise virta reitittimestä, tulostimesta ja Apple-laitteesta

 1. Katkaise virta reitittimestä. Käynnistä reititin uudelleen valmistajan ohjeita noudattamalla.

MUISTUTUS: Älä nollaa reitittimen asetuksia.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Katkaise virta Apple-laitteesta. Pidä lepotila- ja herätyspainiketta painettuna ja liu'uta sitten näkyviin tulevaa punaista liukusäädintä.

Vaihe kaksi: Reitittimen ja tulostimen käynnistäminen uudelleen

 1. Kytke virta reitittimeen. Odota sen asetusprosessin päättymistä 30 sekuntia.

 2. Käynnistä tulostin. Odota, kunnes alustus on valmis.

Huomaa: Älä käynnistä Applen laitetta vielä.

Vaihe 3: Varmista, että tulostin on verkossa 

Tarkista tulostimen verkkoyhteys seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Tulosta tuotteen ohjauspaneelista verkon kokoonpanoraportti. Katso ohjeet käyttöoppaasta, jos et ole varma, miten raportti tulostetaan.

 2. Tarkista raportin Yleistiedot-osasta kohta Aktiivinen yhteystyyppi. Yhteystyypin pitäisi olla Langaton.

 3. Tarkista tila raportin 802.11 langaton -osasta. Tilan pitäisi olla Yhdistetty. Raportin aktiivisten langattomien yhteyksien 802.11-osassa näkyy myös tuotteen IP-osoite.

 4. Tarkista verkkonimi raportin kohdasta Verkkonimi (SSID). Varmista, että raportissa näkyvä SSID on sama kuin verkossa olevan tulostimen langattoman verkon nimi.

 • Jos HP-tuote on yhdistetty käyttämääsi langattomaan verkkoon, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 • Jos HP-tulostinta ei ole yhdistetty oikeaan langattomaan verkkoon, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotenumero hakukenttään ja etsi tulostimen kytkemistä langattomaan verkkoon koskeva ohjeasiakirja.

Vaihe 4: Kytke virta Apple-laitteeseen ja tarkista laitteen yhteys

Tarkista mobiililaitteen verkkoyhteys seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Käynnistä Applen laite uudelleen.

 2. Napauta Apple-laitteessa Asetukset-symbolia.

 3. Napauta Wi-Fi-kohtaa.

 4. Varmista, että kohteen Wi-Fi vieressä olevan valintaruudun valintana on Käytössä ja että langattoman verkon nimen vieressä näkyy valintamerkki.

 5. Vie Applen laite mahdollisimman lähelle reititintä, mutta ei kuitenkaan 1,8 metriä lähemmäksi.

 6. Palaa Asetukset-valikkoon, valitse Yleiset ja varmista, että Bluetooth-valintana on Ei käytössä.

 7. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 2: Tulostimen ja Applen laitteen päivittäminen

Päivitä tulostimen laiteohjelmisto tekemällä seuraavat toimet ja päivitä sitten Applen laitteeseen uusin iOS-versio.

Vaihe 1: Päivitä tulostin

Hae ja asenna HP-tulostimen päivityksiä jommallakummalla seuraavista tavoista.

Tapa 1: Laiteohjelmiston päivittäminen tulostimen ohjauspaneelista

Hae ja asenna tuotepäivityksiä tulostimen ohjauspaneelista.

Jos HP-tuote ei tue päivitysten tarkistusta ohjauspaneelista, siirry seuraavaan tapaan.

Tapa 2: Tarkista laiteohjelmistopäivitys HP:n Web-sivustosta
 1. Tulosta tulostimen ohjauspaneelista tulostimen tilaraportti tai tulostimen laaturaportti ja etsi raportista laiteohjelmiston versionumero tai päivämäärä.

 2. Siirry HP:n asiakastukeen ja kirjoita tuotenumero ikkunaan.

 3. Valitse Seuraava. Valitse tarvittaessa malli samankaltaisten tuotteiden luettelosta.

 4. Valitse Ohjelmisto- ja ohjainlataukset.

 5. Valitse käyttöjärjestelmä ja valitse sitten Seuraava.

 1. Tarkista tuotteen uusin saatavilla oleva laiteohjelmistoversio napsauttamalla plus-merkkiä kohdan Laiteohjelmisto vieressä.

HUOMAUTUS: Jos Laiteohjelmisto-kohtaa ei ole sivulla, tulostimen laiteohjelmisto on ajan tasalla. Ei vaadi lisätoimenpiteitä.

 1. Vertaa tulostamassasi raportissa olevaa laiteohjelmiston versionumeroa HP:n sivuston laiteohjelmiston versionumeroon.

 • Jos tulostimen tilaraportissa oleva laiteohjelmiston versionumero tai päivämäärä on sama kuin HP:n sivustossa, tuotteen laiteohjelmisto on ajan tasalla. Jatka seuraavaan vaiheeseen Apple-laitteen päivitystä varten.

 • Jos tulostimen tilaraportissa oleva laiteohjelmiston versionumero ei ole sama kuin HP:n sivustossa, siirry seuraavaan vaiheeseen, jossa ladataan ja asennetaan laiteohjelmisto.

 1. Käy läpi latausvaihtoehdot ja -tiedot valitsemalla Lisätietoja ja valitse sitten Lataa.

 2. Siirry tallentamasi laiteohjelmiston latauskansioon ja kaksoisnapsauta tiedostoa, jolloin HP:n laiteohjelmiston latausapuohjelma käynnistyy. Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.

Vaihe kaksi: Päivitä uusin iOS-versio Apple-laitteeseen 

AirPrint sisältyy Applen iOS 4.2 -mobiilikäyttöjärjestelmään ja sitä uudempiin. Varmista, että Apple AirPrint on käytettävissäsi, ja päivitä Applen laitteeseen uusin iOS-käyttöjärjestelmä synkronoimalla Apple-laite iTunes-sovelluksen version 10.1 tai uudemman kanssa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuun. 

Ratkaisu 3: Varmista, että reititin tukee Bonjour-tekniikkaa, ja katkaise sitten virta Apple-laitteesta ja kytke virta uudelleen

Bonjour on Mac-käyttöjärjestelmiin sisältyvä tekniikka, jonka avulla tunnistetaan Mac-laitteen kanssa samaan verkkoon kytketyt laitteet, esimerkiksi tulostimet. Bonjour-menetelmää käytetään oletuksena haettaessa verkossa olevia laitteita, ja siksi reitittimen on tuettava tätä tekniikkaa. 

Varmista, että reititin tukee Bonjour-tekniikkaa, tarkistamalla reitittimen käyttöohjeet tai ottamalla yhteys sen valmistajaan. Reitittimen on myös tuettava Bonjour-pakettien välitystä.

 • Jos reititin tukee Bonjour-tekniikkaa, siirry seuraavaan ratkaisuun.

 • Jos reititin ei tue Bonjour-tekniikkaa, ota yhteys reitittimen valmistajaan ja kysy tilanteeseen ratkaisua, joka voi olla esimerkiksi tulostimen lisääminen tulostimen IP-osoitteen avulla.

 • Kun Bonjour-tuki on olemassa, käynnistä Apple-laite uudelleen ja yritä tulostamista uudelleen. Jos ongelma ratkesi, vianmääritystä ei tarvitse jatkaa. Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuun. 

Ratkaisu 4: Tulostaminen toisesta laitteesta tai tietokoneesta ja tulostimen nollaus

Vaihe 1: Tulostaminen toisesta laitteesta tai tietokoneesta

Yritä tulostaa HP-tulostimeen toisesta verkossa olevasta laitteesta. Toisia verkkolaitteita ovat esimerkiksi tietokone tai jokin toinen Applen laite.

Vaihe kaksi: Tulostimen uudelleenkäynnistäminen

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

 2. Kun tulostimessa on virta, irrota virtajohto tuotteen takaosasta.

 3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 4. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.

 5. Kytke virtajohto uudelleen laitteen takaosaan.

 6. Jos tulostin ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se painamalla virtapainiketta.

 7. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 5: Päivitä reitittimen laiteohjelmisto

Kysy reitittimen valmistajalta, onko reitittimeen saatavilla laiteohjelmistopäivitystä ja miten päivityksen voi asentaa.

Kun olet päivittänyt reitittimen, yritä tulostamista.

Eivätkö ratkaisut selvittäneet ongelmaa?

Jos olet kokeillut kaikkia edellä kuvattuja ratkaisuja esitetyssä järjestyksessä, mutta ongelma ei ole ratkennut, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotenumero hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa oman tuotteesi osalta.

 

Tulostin on käynnistettävä uudelleenTulostin on käynnistettävä uudelleen

Jotkin AirPrint-ongelmat voidaan ratkaista käynnistämällä tulostin uudelleen. Katkaise virta tulostimesta, kytke virta uudelleen ja yritä tulostaa uudelleen. 

Tulostinta ei ole jaettu langattomassa verkossaTulostinta ei ole jaettu langattomassa verkossa

AirPrint-tulostus vaatii yksityisen langattoman verkkoyhteyden, eikä se tue julkisia langattomia verkkoja, kuten julkisia Wi-Fi-liityntäpisteitä. AirPrint-tulostus ei ole mahdollista Bluetooth-yhteyden eikä 3G- tai 4G-mobiiliverkkoyhteyden kautta.

Varmista ennen tulostustyön lähettämistä, että tulostin on yhdistetty samaan yksityiseen langattomaan verkkoon kuin mobiililaite.

HUOMAUTUS: Langattomien tulostimien yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käynnistyksen jälkeen voi viedä useita minuutteja. Varmista, että tulostin on yhteydessä verkkoon ennen kuin yrität tulostaa.

AirPrint-tulostimen laiteohjelmisto on ehkä päivitettävä.AirPrint-tulostimen laiteohjelmisto on ehkä päivitettävä.

AirPrint-tulostuksen käyttöönotto saattaa edellyttää tulostimen laiteohjelmiston päivittämistä. Päivitä tulostimen laiteohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaan.

Tapa 1: Laiteohjelmiston päivittäminen tulostimen ohjauspaneelista

Hae ja asenna tuotepäivityksiä tulostimen ohjauspaneelista. Kun haluat saada ohjeet tuotteen päivittämiseen ohjauspaneelista, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotteesi nimi hakuruutuun ja etsi sanoilla Tuotepäivitykset.

Jos tulostin ei tue päivitysten hakua ohjauspaneelista, siirry seuraavaan tapaan.

Tapa 2: Tarkista laiteohjelmistopäivitys HP:n Web-sivustosta

 1. Tulosta tulostimen ohjauspaneelista tulostimen tilaraportti tai tulostimen laaturaportti ja etsi raportista laiteohjelmiston versionumero tai päivämäärä.

 2. Siirry  HP:n asiakastukeen ja kirjoita tulostimen malli ikkunaan.

 3. Valitse Seuraava. Valitse tarvittaessa malli samankaltaisten tuotteiden luettelosta.

 4. Valitse Ohjelmisto- ja ohjainlataukset.

 5. Valitse käyttöjärjestelmä ja valitse sitten Seuraava.

 1. Tarkista tuotteen uusin saatavilla oleva laiteohjelmistoversio napsauttamalla plus-merkkiä kohdan Laiteohjelmisto vieressä.

HUOMAUTUS: Jos Laiteohjelmisto-kohtaa ei ole sivulla, tulostimen laiteohjelmisto on ajan tasalla. Ei vaadi lisätoimenpiteitä.

 1. Vertaa tulostamassasi raportissa olevaa laiteohjelmiston versionumeroa HP:n sivuston laiteohjelmiston versionumeroon.

 • Jos tulostimen tilaraportissa oleva laiteohjelmiston versionumero tai päivämäärä on sama kuin HP:n sivustossa, tuotteen laiteohjelmisto on ajan tasalla. Ei vaadi lisätoimenpiteitä.

 • Jos tulostimen tilaraportissa oleva laiteohjelmiston versionumero ei ole sama kuin HP:n sivustossa, siirry seuraavaan vaiheeseen, jossa ladataan ja asennetaan laiteohjelmisto.

 1. Käy läpi latausvaihtoehdot ja -tiedot valitsemalla Lisätietoja ja valitse sitten Lataa.

 2. Siirry tallentamasi laiteohjelmiston latauskansioon ja kaksoisnapsauta tiedostoa, jolloin HP:n laiteohjelmiston latausapuohjelma käynnistyy. Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita. 

 

Tulostin on offline-tilassa tai siinä on virhetilanneTulostin on offline-tilassa tai siinä on virhetilanne

Syy: Tulostimessa voi olla laitteisto- tai yhteysongelma.

Ratkaisu: Tarkista, onko tulostimen ohjauspaneelissa vilkkuvia valoja tai virheilmoituksia, ja yritä sitten ratkaista ongelma noudattamalla ohjauspaneelin kehotteita.

Jos ohjauspaneelissa ei ole kehotteita, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen numero hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa.

Tulostimessa ei ole virtaa, siihen on lisättävä paperia tai muste tai väriaine on lopussaTulostimessa ei ole virtaa, siihen on lisättävä paperia tai muste tai väriaine on lopussa
Varmista, että tulostimessa on virta, lokerossa on paperia ja mustetta tai väriainetta on riittävästi, ennen kuin lähetät tulostustyön AirPrintin avulla Apple iPhone-, iPad- tai iPod Touch -laitteesta.
ePrintePrint

Kun olet rekisteröinyt HP:n ePrint-tulostimen ePrintCenteriin ja yrität tulostaa Apple-mobiililaitteesta ePrint-sähköpostiosoitteesi avulla, tulostustyö ei tulostu.

ePrint-symboli

eprint_icon

TÄRKEÄÄ: ePrint-työt eivät välttämättä tulostu heti. Jos tulostimessa ilmenee ongelma, tulostustyö säilyy ePrint-palvelimessa 24 tuntia. Palvelin tarkistaa tulostimen tilan säännöllisesti ja lähettää tulostustyön, kun ongelma on ratkaistu. Jos ongelmaa ei ole ratkaistu 24 tunnin kuluttua, palvelin poistaa tulostustyön.

Tarkista tästä luettelosta ongelman mahdolliset syyt ja ratkaisut.

HUOMAUTUS: Jotkin näistä ongelmista edellyttävät käyttäjän toimenpiteitä tulostimessa. Jos et ole tulostimen lähellä, pyydä apua joltakulta tulostimen lähellä olevalta henkilöltä.

ePrint on poistettu käytöstä tulostimessaePrint on poistettu käytöstä tulostimessa

Varmista, että ePrint-toiminto on otettu käyttöön. Ota ePrint-toiminto käyttöön tulostimen ohjauspaneelissa ja lähetä tulostyö sitten uudelleen tulostimeen.

ePrint-palvelussa on ongelmaePrint-palvelussa on ongelma

ePrint-työtä ei voitu tulostaa ePrint-palvelun tilapäisen ongelman takia. Yritä lähettää tulostustyö uudelleen myöhemmin.

Käytetty ePrint-sähköpostiosoite on vääräKäytetty ePrint-sähköpostiosoite on väärä

Varmista, että käytit oikeaa ePrint-sähköpostiosoitetta lähettäessäsi työn.

Jos haluat löytää ePrint-sähköpostiosoitteesi, siirry ePrintCenteriin, valitse Help ja napsauta sitten How do I find my printer's email address -kohtaa otsikon HP ePrint alta.

Tulostimen laiteohjelmisto on ehkä päivitettäväTulostimen laiteohjelmisto on ehkä päivitettävä

ePrint-tulostuksen käyttöönotto saattaa edellyttää tulostimen laiteohjelmiston päivittämistä. Päivitä tulostimen laiteohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaan.

Tapa 1: Laiteohjelmiston päivittäminen tulostimen ohjauspaneelista

Hae ja asenna tuotepäivityksiä tulostimen ohjauspaneelista. Kun haluat saada ohjeet tuotteen päivittämiseen ohjauspaneelista, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotteesi nimi hakuruutuun ja etsi sanoilla Tuotepäivitykset.

Jos tulostin ei tue päivitysten hakua ohjauspaneelista, siirry seuraavaan tapaan.

Tapa 2: Tarkista laiteohjelmistopäivitys HP:n Web-sivustosta

 1. Tulosta tulostimen ohjauspaneelista tulostimen tilaraportti tai tulostimen laaturaportti ja etsi raportista laiteohjelmiston versionumero tai päivämäärä.

 2. Siirry  HP:n asiakastukeen ja kirjoita tulostimen malli ikkunaan.

 3. Valitse Seuraava. Valitse tarvittaessa malli samankaltaisten tuotteiden luettelosta.

 4. Valitse Ohjelmisto- ja ohjainlataukset.

 5. Valitse käyttöjärjestelmä ja valitse sitten Seuraava.

 1. Tarkista tulostimen uusin saatavilla oleva laiteohjelmistoversio napsauttamalla plusmerkkiä kohdan Laiteohjelmisto vieressä.

HUOMAUTUS: Jos Laiteohjelmisto-kohtaa ei ole sivulla, tulostimen laiteohjelmisto on ajan tasalla. Ei vaadi lisätoimenpiteitä.

 1. Vertaa tulostamassasi raportissa olevaa laiteohjelmiston versionumeroa HP:n sivuston laiteohjelmiston versionumeroon.

 • Jos tulostimen tilaraportissa oleva laiteohjelmiston versionumero tai päivämäärä on sama kuin HP:n sivustossa, tuotteen laiteohjelmisto on ajan tasalla. Ei vaadi lisätoimenpiteitä.

 • Jos tulostimen tilaraportissa oleva laiteohjelmiston versionumero ei ole sama kuin HP:n sivustossa, siirry seuraavaan vaiheeseen, jossa ladataan ja asennetaan laiteohjelmisto.

 1. Käy läpi latausvaihtoehdot ja -tiedot valitsemalla Lisätietoja ja valitse sitten Lataa.

 2. Siirry tallentamasi laiteohjelmiston latauskansioon ja kaksoisnapsauta tiedostoa, jolloin HP:n laiteohjelmiston latausapuohjelma käynnistyy. Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita. 

 

ePrint-tulostin on offline-tilassa tai siinä on virhetilanneePrint-tulostin on offline-tilassa tai siinä on virhetilanne

Syy: Tulostimessa voi olla laitteisto- tai yhteysongelma.

Ratkaisu: Tarkista, onko tulostimen ohjauspaneelissa vilkkuvia valoja tai virheilmoituksia, ja yritä sitten ratkaista ongelma noudattamalla ohjauspaneelin kehotteita.

Jos ohjauspaneelissa ei ole kehotteita, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen numero hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa.

ePrint-tulostin ei ole yhteydessä InternetiinePrint-tulostin ei ole yhteydessä Internetiin
Varmista, että tulostin on yhdistetty Internetiin Jos tuotteen käytössä ilmenee yhteysongelmia, siirry kohtaan Tulostin ei ylläpidä langatonta yhteyttä, jossa on yksityiskohtaiset vianmääritysohjeet.
ePrint-sähköpostiliitteet eivät ole tuettuja tulostuksessaePrint-sähköpostiliitteet eivät ole tuettuja tulostuksessa

Varmista, että ePrint tukee kuva- tai tiedostotyyppiä, jota yrität tulostaa.

ePrintin tukemat asiakirjatyypit:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

ePrintin tukemat kuva- ja valokuvatyypit:

HUOMAUTUS: Kuvien tarkkuuden on oltava vähintään 100 dpi. Muutoin tulostustyö epäonnistuu. Tarkista tarkkuus ennen tulostustyön lähettämistä avaamalla kuvan ominaisuusikkuna.

 • .jpg

 • .gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

ePrint-työt juuttuvat tulostusjonoonePrint-työt juuttuvat tulostusjonoon

ePrintCenterin tulostusjonossa voi olla juuttuneita tulostustöitä. Tyhjennä tulostusjono seuraavasti:

 1. Siirry ePrintCenteriin ja kirjaudu sisään tilillesi.

 2. Napsauta sivun yläreunassa olevaa välilehteä, jossa on tulostimesi nimi.

 3. Valitse Recent Print Jobs -osassa kohta View Job History.

 4. Valitse Cancel sen tulostustyön vieressä, jonka haluat poistaa jonosta.

ePrint-sähköpostiviestissä oli useita vastaanottajiaePrint-sähköpostiviestissä oli useita vastaanottajia

Syy: ePrint-palvelu hyväksyy vain yhdelle vastaanottajalle lähetetyt sähköpostiviestit. Tämä suojaa sinua tahattomalta tulostukselta. 

Ratkaisu: Yritä lähettää tulostustyö uudelleen vain ePrint-sähköpostiosoitteeseesi.

Et ole ePrintin sallittujen lähettäjien luettelossaEt ole ePrintin sallittujen lähettäjien luettelossa

Syy: ePrint-tulostimen omistaja voi rajoittaa sitä, ketkä voivat lähettää tulostustöitä tulostimeen. Tulostustyö epäonnistuu, jos sähköpostiosoitteesi ei ole sallittujen lähettäjien luettelossa.

Ratkaisu: Pyydä omistajaa lisäämään sähköpostiosoitteesi sallittujen lähettäjien luetteloon ja yritä sitten lähettää tulostyö sähköpostitse uudelleen.

ePrint-työ peruutettiinePrint-työ peruutettiin

Syy: Tulostustyö on ehkä peruutettu tulostimen ohjauspaneelista tai ePrintCenterin tililtä.

Ratkaisu: Varmista, että tulostustyö on peruutettu, ja yritä lähettää tulostustyö sitten uudelleen.

ePrint-tulostin on varattuePrint-tulostin on varattu

Jos tulostin on varattuna muiden töiden takia, tulostustyö säilyy ePrint-palvelimessa 24 tuntia. Palvelin tarkistaa tulostimen tilan säännöllisesti ja lähettää tulostustyön, kun tulostin vapautuu. Jos tulostin ei ole vapautunut 24 tunnin kuluttua, palvelin poistaa tulostustyön.

Voit säästää paperia ja mustetta odottamalla tulostustyön tulostumista sen sijaan, että lähettäisit tulostustyön uudelleen, mikä saattaisi aiheuttaa tulostustyön tulostumisen kaksi kertaa.

ePrint-tulostimen virta on katkaistuePrint-tulostimen virta on katkaistu

Tulostimen virran on oltava kytkettynä, jotta ePrint-työ voidaan vastaanottaa ja tulostaa.

Kuvan laatu ei riitä ePrint-tulostukseenKuvan laatu ei riitä ePrint-tulostukseen

Kuvien ja valokuvien vaaka- ja pystytarkkuuden on oltava vähintään 100 dpi (pistettä tuumalla). Muutoin ePrint-työ epäonnistuu. Tarkista tarkkuus ennen tulostustyön lähettämistä avaamalla kuvan ominaisuusikkuna.

ePrint-sähköpostiviestin kokonaiskoko ylitti sallitun rajanePrint-sähköpostiviestin kokonaiskoko ylitti sallitun rajan

Kunkin sähköpostiviestin sisällön raja on 5 Mt. Lisäksi kunkin liitteen raja on 5 Mt. Nämä rajat ylittäviä sähköpostiviestejä ei tulosteta.

HUOMAUTUS: ePrint-sähköpostiviestissä voi olla enintään kymmenen liitettä.

ePrint-sähköpostiviestin liite sisältää makron tai viruksenePrint-sähköpostiviestin liite sisältää makron tai viruksen

Jos vähintään yhdessä sähköpostiviestin liitteessä on makro tai virus, tulostustyö epäonnistuu. Tarkista liitteet virusten varalta ja poista niistä kaikki makrot, ennen kuin yrität lähettää tulostustyön uudelleen.

ePrint-sähköpostiviestissä on yli kymmenen liitettä.ePrint-sähköpostiviestissä on yli kymmenen liitettä.
ePrint-sähköpostiviestissä voi olla enintään kymmenen liitettä. Lähetä tulostustyö uudelleen niin, että liitteitä on enintään kymmenen.
ePrint Home & Biz -sovellusePrint Home & Biz -sovellus

Kun olet ladannut ja asentanut HP ePrint Home & Biz -sovelluksen Apple-laitteeseesi ja yrität tulostaa mobiililaitteesta, tulostustyö ei tulostu.

HP ePrint Home & Biz -kuvake

hp_eprint_icon

HP ePrint Home & Biz -sovelluksella voit tulostaa mobiililaitteesta seuraavilla tavoilla:

 • Vaihtoehto 1: Jos rekisteröit mobiililaitteesi ePrintCenteriin, voit tulostaa mihin tahansa ePrint-tulostimeen missä tahansa lähettämällä tulostustyöt sähköpostin kautta.

 • Vaihtoehto 2: Voit tulostaa suoraan tuettuun HP-tulostimeen, joka on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin mobiililaite.

TÄRKEÄÄ: Tulostaminen HP ePrint Home & Biz -sovelluksen avulla edellyttää, että käytettävissä on tuettu HP-tulostin. Siirry kohtaan Tuetut tulostimet pilvipalveluja varten ja tarkista, onko tulostimesi tuettu. 

Jos ongelma ilmenee yrittäessäsi tulostaa sähköpostin kautta, lue ePrint-vianmääritysosa edellä.

Jos ongelma ilmenee yrittäessäsi tulostaa tulostimeen, joka on samassa langattomassa verkossa kuin mobiililaite, lue seuraava luettelo mahdollisista syistä ja ratkaisuista.

 

Apple-laitteessa näkyy ilmoitus, ettei tulostimia ole käytettävissäApple-laitteessa näkyy ilmoitus, ettei tulostimia ole käytettävissä

Kun yrität tulostaa Apple-mobiililaitteesta tulostimeen HP ePrint Home & Biz -sovelluksen avulla, mobiililaitteessa näkyy ilmoitus, ettei tulostimia ole käytettävissä.

Ratkaise ongelma seuraamalla näitä vaiheita tässä järjestyksessä.

Ratkaisu 1: Käynnistä reititin, Apple-laite ja tulostin uudelleen

 1. Katkaise virta reitittimestä. Katkaise reitittimestä virta valmistajan ohjeita noudattamalla.

MUISTUTUS: Älä nollaa reitittimen asetuksia.

 1. Katkaise virta tulostimesta ja Apple-laitteesta.

 2. Kytke virta reitittimeen. Odota sen asetusprosessin päättymistä noin 30 sekuntia.

 3. Käynnistä tulostin. Odota, kunnes alustus on valmis.

 4. Varmista, että tulostin on yhdistetty langattomaan verkkoon. 

 • Jos tulostin on yhdistetty langattomaan verkkoon, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 • Jos tulostinta ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon, tarkista yhteyden tila tulostamalla verkon kokoonpanoraportti tai langattoman toiminnan testiraportti. Jos verkkoyhteyttä ei voi luoda tämän jälkeenkään, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tuotenumero hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa.

 1. Kytke virta Apple-laitteeseen ja yhdistä se sitten samaan langattomaan verkkoon tulostimen kanssa.

 2. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 2: Varmista, että käytät uusinta HP ePrint Home & Biz -sovellusta

Varmista näiden ohjeiden mukaan, että käytät HP ePrint Home & Biz -sovellusta ja että sovelluksen versio on uusin.

Vaihe 1: Varmista, että käytät HP ePrint Home & Biz -sovellusta

Jotkin App Store -sovellukset voivat näyttää samalta kuin HP ePrint Home & Biz, mutta kyseessä on kuitenkin eri sovellus kuin HP ePrint Home & Biz. Varmista, että HP ePrint Home & Biz -kuvake näkyy Apple-laitteessasi.

HP ePrint Home & Biz -kuvake

hp_eprint_icon

Vaihe kaksi: Varmista, että käyttämäsi HP ePrint Home & Biz -sovelluksen versio on uusin

 1. Napauta Apple-laitteessa App Store -kuvaketta.

 2. Napauta Updates-kohtaa ja etsi luettelosta HP Home & Biz -sovellus.

 • Jos päivitys on saatavilla, asenna se ja yritä sitten tulostaa.

 • Jos päivitystä ei ole saatavilla tai tulostus ei onnistu päivityksen asentamisen jälkeenkään, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 3: Poista Bluetooth käytöstä Apple-laitteessa.

Bluetooth on langaton yhteys, joka voi häiritä tulostusta. Poista Bluetooth käytöstä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Napauta Apple-laitteessa Asetukset-kuvaketta.

 2. Napauta Yleiset.

 3. Napauta Bluetooth ja varmista sitten, että valitsin on Pois-asennossa.

 4. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei ratkennut, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 4: Tarkista yhteys

Tarkista tulostimen ja mobiililaitteen verkkoyhteys näiden ohjeiden mukaan.

Vaihe 1: Tarkista tulostimen verkkoyhteys 

 1. Tulosta tulostimen ohjauspaneelista verkon kokoonpanoraportti tai langattoman toiminnan testiraportti. Katso ohjeet tuotteen käyttöoppaasta, jos et ole varma, miten raportit tulostetaan.

 2. Tarkista langattoman 802.11-yhteyden tila raportista. Tilana pitäisi olla Yhdistetty ja verkkonimenä (SSID) käyttämäsi langattoman verkon nimi. 

 • Jos tulostin on yhdistetty langattomaan verkkoon, siirry seuraavaan vaiheeseen. 

 • Jos HP-tulostin ei ole yhteydessä oikeaan langattomaan verkkoon, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen malli hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jonka aiheena on tulostimen kytkeminen langattomaan verkkoon.

Vaihe kaksi: Varmista, että Apple-laite on yhdistetty samaan verkkoon tulostimen kanssa, ja siirrä se lähemmäksi reititintä 

 1. Napauta Apple-laitteessa Asetukset-kuvaketta.

 2. Napauta Wi-Fi-kohtaa.

 3. Varmista, että valitsin on asennossa Käytössä.

 4. Valitse kohdassa Valitse verkko langattoman verkon nimi.

 5. Jos näyttöön tulee kehote, anna verkon salasana ja napauta Liity.

 6. Siirrä mobiililaite mahdollisimman lähelle reititintä, mutta ei kuitenkaan alle 1,8 metrin päähän.

 7. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 5: Applen laitteen käynnistäminen uudelleen

Käynnistä Apple-laite uudelleen ja lähetä tulostustyö sitten uudelleen.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun. 

Ratkaisu 6: Tulostaminen toisesta laitteesta tai tietokoneesta ja tulostimen nollaus

Vaihe 1: Tulostaminen toisesta laitteesta tai tietokoneesta

Yritä tulostaa HP-tulostimeen toisesta verkossa olevasta Apple-laitteesta.

Vaihe kaksi: Tulostimen uudelleenkäynnistäminen

 1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

 2. Kun tulostimessa on virta, irrota virtajohto tulostimen takaosasta.

 3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 4. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.

 5. Kytke virtajohto uudelleen tulostimen takaosaan.

 6. Jos tulostin ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se painamalla virtapainiketta.

 7. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun.

Ratkaisu 7: Asenna HP ePrint Home & Biz -sovellus uudelleen 

Jotkin mobiilitulostusongelmat voivat ratketa, kun poistat ePrint Home & Biz -sovelluksen asennuksen ja asennat sen uudelleen. Asenna sovellus uudelleen Apple-laitteeseen noudattamalla seuraavia ohjeita.

Vaihe 1: Poista HP ePrint Home & Biz -sovelluksen asennus

 1. Kosketa Apple-laitteen HP ePrint Home & Biz -kuvaketta, kunnes kuvakkeet alkavat täristä.

 2. Napauta X-merkkiä kuvakkeen kulmassa ja napauta Poista.

 3. Paina Aloitus-painiketta.

Vaihe kaksi: Estä laitetta synkronoitumasta mobiililaitteen kanssa

 1. Liitä Apple-laite tietokoneeseen ja käynnistä sitten iTunes.

 2. Napauta laitteesi välilehteä ja napauta sitten Sovellukset-välilehteä. 

 3. Valitse Synkronoi sovellukset -luettelossa valintaruutu HP ePrint Home & Biz -kuvakkeen vierestä.

Vaihe 3: Asenna HP ePrint Home & Biz -sovellus uudelleen

 1. Napauta Apple-laitteessa App Store ja etsi sitten HP ePrint Home & Biz.

 2. Napauta sovellusta hakutulosten luettelosta ja napauta sitten  Asenna.

 3. Yritä tulostaa.

 • Jos nämä vaiheet ratkaisivat ongelman, vianmäärityksen jatkaminen ei ole tarpeen.

 • Jos ongelma ei poistu, siirry seuraavaan ratkaisuun. 

Ratkaisu 8: Päivitä reitittimen laiteohjelmisto

Kysy reitittimen valmistajalta, onko reitittimeen saatavilla laiteohjelmistopäivitystä ja miten päivityksen voi asentaa. Kun päivitys on valmis, kokeile tulostaa.

Eivätkö ratkaisut selvittäneet ongelmaa?

Jos olet kokeillut kaikkia edellä kuvattuja ratkaisuja esitetyssä järjestyksessä, mutta ongelma ei ole ratkennut, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen malli hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa.

Tulostin on offline-tilassa tai siinä on virhetilanneTulostin on offline-tilassa tai siinä on virhetilanne

Syy: Tulostimessa voi olla laitteisto- tai yhteysongelma.

Ratkaisu: Tarkista, onko tulostimen ohjauspaneelissa vilkkuvia valoja tai virheilmoituksia, ja yritä sitten ratkaista ongelma noudattamalla ohjauspaneelin kehotteita.

Jos ohjauspaneelissa ei ole kehotteita, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen malli hakukenttään ja etsi ohjeasiakirja, jossa käsitellään ongelmaa oman tuotteesi osalta.

Tulostimeen ei ole kytketty virtaaTulostimeen ei ole kytketty virtaa
Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ennen kuin lähetät tulostustyön HP ePrint Home & Biz -sovelluksella mobiililaitteestasi.
Tulostinta ei ole jaettu langattomassa verkossa.Tulostinta ei ole jaettu langattomassa verkossa.
Varmista ennen tulostustyön lähettämistä, että tulostin on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin mobiililaite.
Tulostin ei ylläpidä langatonta yhteyttäTulostin ei ylläpidä langatonta yhteyttä
Varmista, että tulostin on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos tuotteen käytössä ilmenee yhteysongelmia, siirry kohtaan Tulostin ei ylläpidä langatonta yhteyttä, jossa on yksityiskohtaiset vianmääritysohjeet.
Tulostustyötä ei voi lähettää sähköpostin kautta ePrint-tulostimeenTulostustyötä ei voi lähettää sähköpostin kautta ePrint-tulostimeen

HP ePrint Home & Biz -mobiilisovelluksen avulla voit lähettää tulostustöitä sähköpostin kautta mihin tahansa HP:n ePrint-tulostimeen, jonka omistat tai johon olet saanut käyttöoikeuden.

HUOMAUTUS: Sinun on myös rekisteröidyttävä ePrintCenteriin, jotta voit tulostaa Microsoft Office Word-, Excel- tai PowerPoint -tiedostoja HP ePrint Home & Biz -sovelluksesta.  

Rekisteröi mobiililaitteesi ePrintCenteriin näiden ohjeiden mukaan ePrintCenteriin, jotta voit lähettää ePrint-töitä sähköpostin kautta.

 1. Napauta mobiililaitteessa HP ePrint Home & Biz-, Settings- ja Registration-kohtaa.

 2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten Send-kohtaa. HP:n ePrintCenter lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää PIN-koodin.

 3. Kun olet hakenut koodin sähköpostista, avaa sovellus uudelleen napauttamalla HP ePrint Home & Biz -kohtaa, kirjoita PIN-koodi ja napauta sitten OK-kohtaa.

ePrint Home & Biz -sovellus on ehkä asennettava uudelleenePrint Home & Biz -sovellus on ehkä asennettava uudelleen

Jotkin mobiilitulostusongelmat voivat ratketa, kun poistat ePrint Home & Biz -sovelluksen asennuksen ja asennat sen uudelleen. Asenna sovellus uudelleen Apple-laitteeseen noudattamalla seuraavia ohjeita.

Vaihe 1: Poista HP ePrint Home & Biz -sovelluksen asennus

 1. Kosketa Apple-laitteen HP ePrint Home & Biz -kuvaketta, kunnes kaikki näytössä olevat kuvakkeet alkavat täristä.

 2. Napauta X-merkkiä kuvakkeen kulmassa ja napauta Poista.

 3. Paina Aloitus-painiketta.

Vaihe kaksi: Estä laitetta synkronoitumasta mobiililaitteen kanssa

 1. Liitä  Apple-laite tietokoneeseen ja käynnistä sitten iTunes.

 2. Napauta laitteesi välilehteä ja napauta sitten Sovellukset-välilehteä. 

 3. Valitse Synkronoi sovellukset -luettelossa valintaruutu HP ePrint Home & Biz -kuvakkeen vierestä.

Vaihe 3: Asenna HP ePrint Home & Biz -sovellus uudelleen

 1. Napauta Apple-laitteessa App Store ja etsi sitten HP ePrint Home & Biz.

 2. Napauta sovellusta hakutulosten luettelosta ja napauta sitten  Asenna.

 3. Yritä tulostaa.

Microsoft Office -tiedostoja ei voi tulostaa HP ePrint Home & Biz -sovelluksellaMicrosoft Office -tiedostoja ei voi tulostaa HP ePrint Home & Biz -sovelluksella

Microsoft Office Word-, Excel-, tai PowerPoint-tiedostojen tulostaminen Apple-laitteesta edellyttää, että rekisteröit mobiililaitteesi ePrintCenteriin ja luot sitten tilin ePrintCenter-sivustossa.

Vaihe 1: Rekisteröi Apple-laitteesi ePrintCenterissä

 1. Napauta mobiililaitteessa HP ePrint Home & Biz-, Settings- ja Registration-kohtaa.

 2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta sitten Send-kohtaa. HP:n ePrintCenter lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää PIN-koodin.

 3. Kun olet hakenut koodin sähköpostista, avaa sovellus uudelleen napauttamalla HP ePrint Home & Biz -kohtaa, kirjoita PIN-koodi ja napauta sitten OK-kohtaa.

Vaihe kaksi: Luo ePrintCenter-tili 

Jos et ole vielä ottanut käyttöön verkkopalveluja ePrint-tulostimessa etkä ole rekisteröitynyt ePrintCenter-sivustossa, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen malli hakukenttään ja etsi sanoilla "ePrint-tulostuksen aloittaminen".

 
LUE LISÄÄ
HP ePrint Center

Tarkastele tulostimesi tilaa, lisää ja poista tulostussovelluksia ja hallitse ePrint-asetuksia sekä työhistoriaa mistä tahansa Web-selaimesta kotona tai matkoilla.

Supported Printers for Cloud Printing
Hae luettelo HP-tulostimista, jotka tukevat esimerkiksi AirPrint- ja ePrint-sovelluksia ja HP ePrint -mobiilisovelluksia.
Tuki tuotemallin mukaan
Hae ratkaisuja, latauksia ja muita tukitietoja tuotemallin mukaan.
Ole yhteydessä
Connect with others
Et ole yksin. Ota yhteys muihin asiakkaisiin ja HP:n asiantuntijoihin ja hanki vastauksia kysymyksiisi tukifoorumeilla (Englanniksi).