Hidas tai katkennut verkkoyhteys

Tässä asiakirjassa on tietoja verkkoyhteyden ongelmien selvittämisestä ja vianmäärityksestä. Seuraavilla toimilla voit ratkaista hitaan tai katkenneen langattoman verkkoyhteyden ongelmia Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.

Testaa Internet-yhteys joka vaiheen jälkeen. Jos ongelma ei ole korjaantunut, jatka seuraavaan vaiheeseen.

HUOMAUTUS: Näissä ohjeissa oletetaan, että verkko on jo määritetty ja Internet-palveluntarjoajan kanssa on sopimus. Lisätietoja verkon määrittämisestä on kohdassa Peruskotiverkon määrittäminen.

Vaihe 1: Siirrä tietokone lähemmäs reititintä

Langattoman verkkoreitittimen lähetysalue on rajallinen. Lähetyssignaali on sitä heikompi mitä kauempana tietokone on reitittimestä. Kiinteät kohteet - kuten seinät, metalliset kalusteet ja sähkölaitteet - voivat häiritä signaalia ja pienentää käyttöaluetta.

Siirrä tietokone lähemmäs reititintä testausta varten ja minimoi sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt. Jos huomaat testatessasi yhteyttä tietokoneeseen reitittimen lähellä, että langaton yhteys toimii, voit siirrellä tietokonetta ja määrittää yhteyden toiminta-alueen. Voit laajentaa langattoman verkkoreitittimen käyttöaluetta hankkimalla halutessasi reitittimen valmistajalta jonkin toisen antennin tai käyttämällä signaalin toistinta

Jos testi epäonnistuu, kun tietokone ja reititin ovat samassa huoneessa, jatka seuraavaan vaiheeseen. 

Vaihe 2: Suorita Windowsin Verkon diagnostiikka

Windows 7 tarkkailee verkko- ja Internet-yhteyttä. Jos se havaitsee ongelman, se näyttää ei yhteyttä- tai rajallinen yhteys -ilmoituksen ja kehottaa antamaan luvan ongelman vianmääritykseen. Jos näet tämän ilmoituksen, anna Windows 7 -käyttöjärjestelmän selvittää ongelma ja palauttaa yhteys.

Voit suorittaa diagnostiikkatyökalun manuaalisesti seuraavilla tavoilla: 

Vaihtoehto 1

Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmaisinalueella olevan langattoman verkkoyhteyden kuvaketta Network Iconja valitse Tee ongelmien vianmääritys. Windowsin Verkkodiagnostiikka tarkistaa ongelmat. 

Tee ongelmien vianmääritys

Troubleshoot Problems


Vaihtoehto 2

Valitse Käynnistä (Start) ja kirjoita verkko ja jakaminen hakukenttään. Valitse tuloksista Verkko- ja jakamiskeskus.

Verkko- ja jakamiskeskuksen avaaminen Käynnistä-valikosta

Control panel 3 


Vaihtoehto 3

Suorita Windowsin Verkon diagnostiikka napsauttamalla Verkko- ja jakamiskeskuksessa Verkon tila -kohdassa olevaa keltaista huutomerkkiä Yellow exclamation mark tai punaista X-merkkiä Red X_icon.

Verkon tila

Network Status 

Vaihe 3: Käytä verkon ja Internetin vianmääritystä

Windows 7 -käyttöjärjestelmän Verkko- ja jakamiskeskus sisältää myös verkon ja Internetin vianmääritys, joka testaa verkon ongelmien varalta ja korjaa ohjelmiston yhteydet tarvittaessa automaattisesti. Testaa ja korjaa yhteys tällä työkalulla:

 1. Valitse Verkko- ja jakamiskeskuksessa Tee ongelmien vianmääritys.

Tee ongelmien vianmääritys

Click Troubleshoot Problems

Verkon ja Internetin vianmääritys avautuu.

Verkon ja Internetin vianmääritys

Troubleshooter opens

 1. Testaa Internet-yhteys valitsemalla Internet-yhteydet.

 2. Tarkista ongelmat noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

 3. Jos ongelma on ratkennut, olet valmis.

Jos ongelma jatkuu, palaa verkon ja Internetin vianmääritykseen ja testaa sovitin valitsemalla Verkkosovitin. Jos vianmääritys ei ratkaise ongelmaa, kokeile pakottaa laite määrittämään kaikki yhteysarvot uudelleen seuraavasti. 

Vaihe 4: Langattoman verkon määrittäminen manuaalisesti 

Heikkoon verkkoyhteyteen liittyvä yleinen ongelma on yhdistäminen vahingossa väärään verkkoon tai verkkoasetusten muuttuminen siten, että ne eivät enää ole synkronissa tietokoneen, reitittimen, modeemin ja Internet-palveluntarjoajan välillä. Verkkoyhteyden katkaiseminen ja uuden yhteyden muodostaminen manuaalisesti voi korjata tämäntyyppisiä ongelmia.

Seuraavalla tavalla voit katkaista langattoman verkkoyhteyden ja yhdistää manuaalisesti uudelleen haluamaasi langattomaan verkkoon.

 1. Napsauta ilmaisinalueella olevaa Verkkoyhteys-kuvaketta Network Icon hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa Verkko- ja jakamiskeskus.

Avaa Verkko- ja jakamiskeskus

Open Network & Sharing

HUOMAUTUS: Jos Verkkoyhteys-kuvake puuttuu, valitse Käynnistä (Start) ja kirjoita verkko ja jakaminen hakukenttään. Valitse tuloksista Verkko- ja jakamiskeskus.

Verkko- ja jakamiskeskuksen avaaminen Käynnistä-valikosta

Control panel 3

 1. Valitse Verkko- ja jakamiskeskus -ikkunassa Määritä uusi yhteys tai verkko.

Määritä uusi yhteys tai verkko

Set up new connection

MUISTUTUS:0Älä valitse Yhdistä verkkoon. Jos ongelma on väärä salasana tai avainindeksi, tämä vaihtoehto yhdistää uudelleen käyttäen vääriä tietoja.

 1. Valitse Valitse yhteysvaihtoehto -ikkunassaMuodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti ja Seuraava.

Muodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti

Choose a connection 

 1. Kirjoita tarvittavat langattoman verkon tiedot ja valitse Seuraava:

 • Verkkonimi
 • Suojaustyyppi - tämän on vastattava langattoman reitittimen suojausasetusta.
 • Salaustyyppi
 • Suojausavain
 • Valitse Käynnistä tämä yhteys automaattisesti.
 • Valitse Muodosta yhteys siinäkin tapauksessa, että verkko ei parhaillaan lähetä mitään.

Verkon tiedot

Network information 

HUOMAUTUS: Jos langaton verkko on jo olemassa, valitse kehotettaessa Käytä aiemmin luotua verkkoa. Juuri antamasi tiedot korvaavat aiemmat arvot, jotka aiheuttavat yhteysongelman. 

 1. Valitse Sulje.

  Verkon lisääminen onnistui

Successfully added

 1. Valitse ilmaisinalueella sijaitseva Verkkoyhteys-kuvake Network Icon, valitse verkon nimi ja valitse Yhdistä.

Vaihe 5: Windows 7 -käyttöjärjestelmän suorituskykyasetusten muuttaminen 

TV- tai videokuvan katseleminen langattomalla yhteydellä edellyttää runsaasti käsittelytehoa. Videokuva voi olla katkonaista, kun käytössä on muitakin ohjelmia. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän järjestelmäresursseja pystyt vapauttamaan sen käyttöön. Sulje kaikki mahdolliset tarpeettomat ohjelmat, myös taustaohjelmat ja -tehtävät, ja yritä yhdistää uudelleen videolähteeseen tai verkkoon. 

Lisätietoja suorituskyvyn lisäämisestä, ohjelmien käynnistymisen estämisestä Windowsin käynnistyessä ja Windows 7 -suorituskykyasetusten muuttamisesta on kohdassa Järjestelmän suorituskyvyn parantaminen lisäämättä muistia Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.

 
Tuki tuotemallin mukaan
Hae ratkaisuja, latauksia ja muita tukitietoja tuotemallin mukaan.
Ole yhteydessä
Connect with others
Et ole yksin. Ota yhteys muihin asiakkaisiin ja HP:n asiantuntijoihin ja hanki vastauksia kysymyksiisi tukifoorumeilla (Englanniksi).