Seuraavassa on tulostinasennuksen vianmääritysratkaisuja, joita tukihenkilöstömme on pitänyt hyödyllisimpinä asennusvirheitä ratkaistaessa.

Huomautus: Seuraavat kohdat koskevat ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmiä.

Valitse yhteystyyppi seuraavista vaihtoehdoista.
Voit ratkaista paikallisesti asennetun, USB-kaapelilla liitetyn tulostimen asennusongelmia tietokoneessa olevilla työkaluilla ja prosesseilla. Vianmääritys ja käytettävissä olevat työkalut vaihtelevat käyttöjärjestelmän mukaan.
Kun käytät tulostinta kiinteällä Ethernet-yhteydellä, voit tehdä vianmäärityksen sekä paikallisten työkalujen että verkkotyökalujen avulla. Vianmääritys ja käytettävissä olevat työkalut vaihtelevat käyttöjärjestelmän mukaan.
Kun käytät tulostinta langattomassa verkossa, voit tehdä vianmäärityksen paikallisilla tai verkkotyökaluilla. Vianmääritystapa ja saatavilla olevat työkalut vaihtelevat hiukan käyttöjärjestelmän mukaan.
Tuki tuotemallin mukaan
Hae ratkaisuja, latauksia ja muita tukitietoja tuotemallin mukaan.
Ole yhteydessä
Connect with others
Et ole yksin. Ota yhteys muihin asiakkaisiin ja HP:n asiantuntijoihin ja hanki vastauksia kysymyksiisi tukifoorumeilla (Englanniksi).