0

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα Πολιτική αποδεκτής χρήσης (εφεξής "Πολιτική") αποτελεί μέρος των όρων χρήσης (εφεξής "Όροι χρήσης της τοποθεσίας web") διέπουν την εκ μέρους σας χρήση οποιασδήποτε τοποθεσίας web (εφεξής "Τοποθεσία web") που ελέγχεται από την HP Inc. και τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής καλούμενες συνολικά "HP"). Οι λέξεις που είναι με κεφαλαία στην παρούσα Πολιτική ορίζονται στους Όρους χρήσης της τοποθεσίας web εκτός εάν η HP διατυπώνει ορισμό εδώ. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις απαγορευμένες χρήσεις οποιασδήποτε Τοποθεσίας web, Υλικού (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης της τοποθεσίας web) που εμφανίζονται σε αυτές τις Τοποθεσίες web και των όποιων υπηρεσιών ή προϊόντων που προσφέρονται από οποιαδήποτε Τοποθεσία web (εφεξής "Υπηρεσίες").

Εκτός αν έχετε γραπτή άδεια από την HP, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Τοποθεσία web με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους (η παρακάτω λίστα είναι ενδεικτική):


 • Παραβιάζοντας κάθε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό, ξένο ή διεθνές θέσπισμα, κανονισμό, κανόνα, βούλευμα, συνθήκη ή άλλη νομοθεσία (εφεξής καλούμενα μεμονωμένα "Νόμος")
 • Με τρόπο που είναι καταχρηστικός, παραπλανητικός, πορνογραφικός, άσεμνος, δυσφημιστικός, συκοφαντικός, προσβλητικός ή άλλως ακατάλληλος
 • Παραβιάζοντας ή με άλλο τρόπο προσβάλλοντας τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της παραβίασης ή της κατάχρησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος τρίτου
 • Υποστηρίζοντας τη διάπραξη παράνομης δραστηριότητας ή παρακινώντας σε αυτήν
 • Με τρόπο που καταδιώκει, παρενοχλεί, ή βλάπτει κάποιον
 • Υποδυόμενος άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλως παραποιώντας τη σχέση σας με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 • Με τρόπο που τροποποιεί, αλλάζει, παραποιεί, επισκευάζει ή άλλως δημιουργεί παράγωγα έργα οποιουδήποτε λογισμικού που συμπεριλαμβάνεται στις Υπηρεσίες (εκτός από το βαθμό στο οποίο το λογισμικό που συμπεριλαμβάνεται στις Υπηρεσίες παρέχεται στον Πελάτη στο πλαίσιο ξεχωριστής άδειας χρήσης που επιτρέπει ρητά τη δημιουργία παράγωγων έργων)
 • Εκτός αν επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, διενεργώντας αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση ή αποσυμπίληση των Υπηρεσιών ή του λογισμικού που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες
 • Παρεμβαίνοντας ή διακόπτοντας οποιαδήποτε Τοποθεσία web ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες
 • Κάνοντας χρήση αυτοματοποιημένων μέσων υψηλού όγκου (συμπεριλαμβανομένων ρομπότ, αραχνών, script ή άλλων παρόμοιων μεθόδων συλλογής ή εξόρυξης δεδομένων) για την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Τοποθεσία web ή σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή άλλους λογαριασμούς, σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες (εφεξής καλούμενα μεμονωμένα "Σύστημα")
 • Επιχειρώντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε Σύστημα είτε μέσω εισβολής, εξόρυξης κωδικού είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο
 • Παραβιάζοντας την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του εκάστοτε Συστήματος.

1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

Αν και δεν είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί έρευνες, η HP μπορεί:


 • Να διερευνά τις περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας Πολιτικής ή κατάχρησης οποιασδήποτε Τοποθεσίας web ή Υπηρεσίας
 • Να διερευνά και να συμβάλλει στην πρόληψη των απειλών ασφαλείας, την καταπολέμηση της απάτης ή την αποτροπή άλλης παράνομης, κακόβουλης ή αθέμιτης ενέργειας
 • Να καταργεί, να απενεργοποιεί την πρόσβαση ή να τροποποιεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πόρο που, κατά την κρίση της, παραβιάζει την Πολιτική ή οποιαδήποτε Άλλη συμφωνία διατηρεί η HP μαζί σας ή
 • Να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς εφόσον χρησιμοποιούνται κατά παράβαση της Πολιτικής ή οποιασδήποτε Άλλης συμφωνίας που διατηρεί η HP μαζί σας.

Εναπόκειται στην HP να αποφασίσει εάν απαγορεύεται οποιαδήποτε Καταχώρισή σας για τη χρήση Τοποθεσίας web ή Υπηρεσίας. Φέρετε εξολοκλήρου την ευθύνη για όλες τις Καταχωρίσεις που παρέχονται στην HP ή για τις ενέργειες που εκτελούνται μέσω του λογαριασμού σας, είτε παρέχονται είτε εκτελούνται από εσάς ή από κάποιον που συμμετέχει στην επιχείρησή σας (όπως π.χ. τους υπαλλήλους, αναδόχους ή πελάτες και τελικούς χρήστες σας).

Η HP μπορεί να αναφέρει στους αρμόδιους των αρχών επιβολής του νόμου, σε ρυθμιστικές αρχές ή σε άλλους κατάλληλους τρίτους οποιαδήποτε δραστηριότητα για την οποία έχει υπόνοιες ότι παραβιάζει νόμο ή κανονισμό. Στην αναφορά της, η HP μπορεί να αναφέρει πληροφορίες που μπορεί να της έχετε κοινοποιήσει. Επιπλέον, η HP μπορεί να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς επιβολής του νόμου, τις ρυθμιστικές αρχές ή άλλους αρμόδιους προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα και τη δίωξη της παράνομης συμπεριφοράς κοινολογώντας πληροφορίες δικτύων και συστημάτων που αφορούν τις υποτιθέμενες παραβιάσεις της Πολιτικής.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να αναφέρει την παραβίαση της παρούσας Πολιτικής στο cloudsupport@hp.com.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν ο Πελάτης έχει ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε με την HP στο cloudsupport@hp.com.

Επιστροφή στην αρχή
21

Related links: