ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ HP – ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ HP Ελλάδα

Ελλάδα

Έδρα

Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.

Τζαβέλλα 1-3
152 31 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:(+30) 211 188 5000
Fax(+30) 211 188 5377
Ώρες: 9.00 πμ - 17:00 μμ

Κύπρος

Τηλέφωνο:800 9 2649
Fax(+357) 2246 6334