Ελλάδα

Έδρα
Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.

Τζαβέλλα 1-3
152 31 Χαλάνδρι

Τηλέφωνο επικοινωνίας:(+30) 211 188 5000
Fax (+30) 211 188 5377

Ώρες: 9.00 πμ - 17:00 μμ

Κύπρος

Τηλέφωνο:800 9 2649
Fax (+357) 2246 6334

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ HP

Ελλάδα

Κύπρος