Γίνετε Συνεργάτης HP PartnerOne

Εγγραφείτε για να γίνετε HP PartnerOne Συνεργάτης

Ολοκλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων:

  • Αγορές σε ΗΡ προϊόντα – $80.000

  • Πιστοποίηση πωλήσεων ή presales σε HP προϊόντα

  • Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας

  • Επιπρόσθετα κριτήρια για κάθε Εξειδίκευση

Η HP προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και μοναδικό σύνολο οφελών στους μεταπωλητές IT που αποκτούν την ιδιότητα HP PartnerOne. Επίσης, πέρα από το ανταγωνιστικό πακέτο οφελών, οι συνεργάτες HP PartnerOne έχουν άμεση σχέση και πρόσβαση στην HP, ώστε να παρέχουν στον πελάτη με μοναδικό τρόπο την καλύτερη δυνατή εμπειρία HP. Η υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, η πρόσβαση σε ειδικές τιμές και η διαθεσιμότητα καλών προϊόντων σάς εγγυώνται την καλύτερη ανταγωνιστική συμφωνία για τους πελάτες.

Αν πληροίτε τα ελάχιστα κριτήρια, θα μπορούσατε να γίνετε Συνεργάτης HP PartnerOne και να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα κορυφαία οφέλη στη βιομηχανία μέσα σε λίγες ημέρες.

Για επιπλέον λεπτομέρειες: