Πρόγραμμα HP PartnerOne

Υπερβείτε τις προσδοκίες

Προγραμματα συνεργατων HP

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ HP

Αν χρειάζεστε βοήθεια, συμβουλές και υποστήριξη όταν αγοράζετε προϊόντα και λύσεις IT, αναζητήστε ένα Συνεργάτη HP PartnerOne.

Πρόκειται για τους μεταπωλητές που εμπιστεύεται περισσότερο η HP και είναι πιστοποιημένοι στον τομέα της πληροφορικής. Είναι εξουσιοδοτημένοι να συμβουλεύουν, να πωλούν και να υποστηρίζουν όλα τα προϊόντα και τις λύσεις της HP. Οι Συνεργάτες HP PartnerOne είναι βέβαιο ότι θα φροντίσουν να έχετε το καλύτερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής δέσμευσης που αναμένετε από την HP.