Προγράμματα αντικατάστασης και ανακλήσεις προϊόντων

0

Προγράμματα αντικατάστασης

Η HP συμμετέχει σε εθελούσια προγράμματα αντικατάστασης για εξαρτήματα ή για προϊόντα που ίσως προκαλούν προβλήματα λειτουργικότητας, αλλά δεν αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας.


1

Ανακλήσεις

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ασφάλειας για τους Καταναλωτές των ΗΠΑ (CPSC), η HP συμμετέχει σε εθελούσια προγράμματα ανάκλησης όταν ένα ελλαττωματικό εξάρτημα φαίνεται να προκαλεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας.


8

Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή HP

Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή HP

Στις 14 Ιουνίου 2016, η HP ανακοίνωσε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα οικειοθελούς ανάκλησης και αντικατάστασης ασφαλείας σε συνεργασία με διάφορες δημόσιες ρυθμιστικές υπηρεσίες για ορισμένες μπαταρίες φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι σχετικές μπαταρίες απεστάλησαν με συγκεκριμένους Φορητούς Υπολογιστές HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario και HP Pavilion που πωλήθηκαν παγκοσμίως από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2015 ή/και που πωλήθηκαν ως εξαρτήματα ή ανταλλακτικά ή που παρασχέθηκαν ως αντικατάσταση των παλαιών μέσω του τμήματος Υποστήριξης. Για τις μπαταρίες αυτές υπάρχει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης, γεγονός που εκθέτει τους πελάτες σε κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος. Η HP συνιστά στους πελάτες να σταματήσουν αμέσως τη χρήση των μπαταριών που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Οι πελάτες της HP που επηρεάζονται από αυτό το πρόγραμμα θα δικαιούνται να λάβουν μπαταρία αντικατάστασης χωρίς επιβάρυνση για κάθε επιβεβαιωμένη μπαταρία που καλύπτεται από το πρόγραμμα.


μάθε περισσότερα

2

Πρόγραμμα ανάκλησης και αντικατάστασης καλωδίων τροφοδοσίας AC φορητών υπολογιστών HP

Πρόγραμμα ανάκλησης και αντικατάστασης καλωδίων τροφοδοσίας AC φορητών υπολογιστών HP

Στις 26 Αυγούστου 2014, η HP ανακοίνωσε την έναρξη ενός παγκόσμιου προγράμματος εθελοντικής ανάκλησης και αντικατάστασης σε συνεργασία με διάφορες κρατικές ρυθμιστικές αρχές, το οποίο αφορά ορισμένα καλώδια τροφοδοσίας AC που χρησιμοποιούνται με τροφοδοτικά AC που διατίθενται παγκοσμίως με τους φορητούς υπολογιστές και τους φορητούς υπολογιστές mini HP και Compaq, καθώς και με τροφοδοτικά AC που παρέχονται μαζί με βοηθητικό εξοπλισμό, π.χ. σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης. Αυτά τα καλώδια τροφοδοσίας AC μπορεί να υπερθερμανθούν, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος. Τα ελαττωματικά καλώδια τροφοδοσίας AC διατέθηκαν με τα προϊόντα και το βοηθητικό εξοπλισμό που πουλήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Οι πελάτες της HP που προμηθεύτηκαν ελαττωματικά καλώδια θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν ένα καλώδιο τροφοδοσίας AC αντικατάστασης για κάθε διαπιστωμένα ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας AC που ανακλήθηκε.


μάθε περισσότερα

3

Ανάκληση για λόγους ασφαλείας των μπαταριών φορητού υπολογιστή HP

Ανάκληση για λόγους ασφαλείας των μπαταριών φορητού υπολογιστή HP

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων των Η.Π.Α. και με άλλες ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας, η HP ανακοίνωσε προγράμματα ανάκλησης ασφαλείας και αντικατάστασης σε παγκόσμια κλίμακα που αφορούν σε μπαταρίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ορισμένα notebook της ΗΡ τις ακόλουθες ημερομηνίες: 14 Μαΐου 2009 (επεκτάθηκε στις 19 Μαΐου 2010 και στις 26 Μαΐου 2011), 30 Οκτωβρίου 2008, 20 Απριλίου 2006 και 14 Οκτωβρίου 2005. Οι πελάτες της HP των οποίων το προϊόν ανήκει στις προϊόντα των εν λόγω προγραμμάτων μπορούν να λάβουν, χωρίς καμία δική τους χρηματική επιβάρυνση, μπαταρία αντικατάστασης για κάθε εξακριβωμένη ανακληθείσα μπαταρία.


μάθε περισσότερα

6

Σχετικοί σύνδεσμοι