0

Αξιώσεις παραβίασης επί των Τοποθεσιών web της HP

Η HP σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και παροτρύνει και τους άλλους να επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασμό για αυτά. Κατά συνέπεια, η HP διατηρεί μια πολιτική κατάργησης των Καταχωρίσεων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, αναστολής της πρόσβασης στην Παρούσα τοποθεσία web (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) για κάθε χρήστη που χρησιμοποιεί την Παρούσα τοποθεσία web κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ή/και τερματισμού υπό τις κατάλληλες περιστάσεις του λογαριασμού όποιου χρήστη χρησιμοποιεί την Παρούσα τοποθεσία web κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου.

Σύμφωνα με τον Τίτλο 17 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512, η HP έχει θεσπίσει διαδικασίες για τη λήψη γραπτής κοινοποίησης σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και για την επεξεργασία των εν λόγω αξιώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή. Αν πιστεύετε ότι τα πνευματικά δικαιώματα σας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβιάζονται από κάποιο χρήστη της Παρούσας τοποθεσίας web, παρακαλούμε να αποστείλετε γραπτή αναφορά στον παρακάτω Εκπρόσωπο της HP για καταγγελίες παραβιάσεων:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Για να βεβαιωθείτε ότι το θέμα αντιμετωπίζεται αμέσως, στη γραπτή αναφορά πρέπει να:


 • Έχετε υπογράψει είτε ιδιοχείρως είτε ηλεκτρονικά
 • Προσδιορίζετε το έργο πνευματικής ιδιοκτησίας ή την πνευματική περιουσία που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί
 • Προσδιορίζετε το υποτιθέμενο παραβιασμένο υλικό κατά τρόπο επαρκώς ακριβή για να επιτρέψετε στην HP να εντοπίσει το συγκεκριμένο υλικό
 • Περιλαμβάνετε επαρκή στοιχεία για να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας η HP (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Περιλαμβάνετε μια δήλωση ότι ενεργείτε καλόπιστα θεωρώντας ότι ο κάτοχος, ο εκπρόσωπος του κατόχου ή ο νόμος δεν έχει εξουσιοδοτήσει τη χρήση του προστατευόμενου υλικού ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Περιλαμβάνετε μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στη γραπτή αναφορά είναι ακριβείς και
 • Περιλαμβάνετε μια δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εξ ονόματος του δημιουργού του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του τρίτου κατόχου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εάν η δήλωση δεν αφορά την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας, ο φορέας δεν θα είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα που αναφέρεται.

Υποβολή αντικοινοποίησης στο πλαίσιο του νόμου DMCA

Θα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε καταργήσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε προστατευμένο υλικό που παρέχετε, εφόσον η εν λόγω κατάργηση συμφωνεί με την έγκυρη ειδοποίηση DMCA που λάβαμε. Αν λάβετε τέτοια ειδοποίηση από εμάς, μπορείτε να παρέχετε μια αντικοινοποίηση προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:


 • Την ιδιόχειρη ή ηλεκτρονική υπογραφή σας
 • Το υλικό που έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση και η τοποθεσία στην οποία βρισκόταν το υλικό προτού καταργηθεί ή απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό
 • Μια δήλωση από εσάς, υπό ποινή της ψευδορκίας, ότι ενεργείτε καλόπιστα θεωρώντας ότι το υλικό καταργήθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα λάθους ή εσφαλμένης αναγνώρισης του υλικού που πρόκειται να καταργηθεί ή απενεργοποιηθεί και
 • Το όνομά σας, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς και μια δήλωση ότι υπόκεισθε την αρμοδιότητα του δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή, εάν η ταχυδρομική σας διεύθυνση βρίσκεται εκτός Η.Π.Α., σε οποιαδήποτε δικαστική περιφέρεια στην οποία διατηρούμε έδρα, και ότι θα αποδεχτείτε την κλήτευση από το άτομο που υπέβαλε την κοινοποίηση του υποτιθέμενου παραβιασμένου υλικού ή τον εκπρόσωπο του προσώπου αυτού.

Καταγγελία των κατ 'επανάληψη παραβατών

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε το λογαριασμό ή την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στην Παρούσα τοποθεσία web ή/και υπηρεσία εφόσον παραβιάζει κατ' επανάληψη το νόμο DMCA ή άλλους νόμους.

Επιστροφή στην αρχή