Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436nda Compatible Supplies & Accessories

[1] Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 δεν υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά του HP Web Jetadmin. Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[2] Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printerclaims. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

[3] Οι συσκευές που συμμορφώνονται με τα κριτήρια εκπομπών κλάσης Α της FCC ικανοποιούν τα λιγότερο αυστηρά (υψηλότερα) επίπεδα εκπομπών που επιτρέπονται από την FCC για τη λειτουργία προϊόντων σε εμπορικό περιβάλλον. Οι συσκευές κλάσης Α της FCC δεν μπορούν να διατίθενται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και δεν πρέπει να αγοράζονται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον λόγω του αυξημένου κινδύνου παρεμβολών στις ασύρματες επικοινωνίες.

[1] Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet M436 δεν υποστηρίζει όλα τα χαρακτηριστικά του HP Web Jetadmin. Το HP Web Jetadmin είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[1] Διατίθεται με ένα αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (απόδοση ~ 4.000 σελίδων), ένα αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης HP (απόδοση ~ 80.000 σελίδων). Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 σε συνεχή εκτύπωση. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[2] Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 σε συνεχή εκτύπωση. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies