HP Inc. Δήλωση απορρήτου

Η μεταφρασμένη έκδοση της παρούσας Δήλωσης απορρήτου παρέχεται με σκοπό τη διευκόλυνσή σας, αλλά, λόγω πρόσφατης ενημέρωσης, η παρούσα μετάφραση δεν είναι έγκυρη. Όσο μεταφράζεται το καινούργιο περιεχόμενο πρέπει να ανατρέχετε στην αγγλική έκδοση για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες μας κάνοντας κλικ εδώ.

0

Η HP σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο

Η HP και οι θυγατρικές της σέβονται το ιδιωτικό σας απόρρητο. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου σάς ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους από την ΗΡ. Η παρούσα δήλωση είναι άμεσα διαθέσιμη στην κεντρική μας σελίδα HP.com και στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας της HP.


Η HP ανήκει στα ιδρυτικά μέλη που στηρίζουν το πρόγραμμα για την online προστασία του απορρήτου του οργανισμού Council of Better Business Bureau και είναι μια επιχείρηση με πιστοποίηση BBB. Οι πρακτικές περί απορρήτου της HP είναι συνεπείς με τον Κώδικα BBB Επιχειρηματικών Πρακτικών και είμαστε περήφανοι που φέρουμε τη σφραγίδα BBB.


Accredited Business non-HP site


Κατά την ανάπτυξη των πολιτικών και των προτύπων περί απορρήτου της HP, τηρούμε και λαμβάνουμε υπόψη όλες τις βασικές αρχές και τα πλαίσια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διασυνοριακή ροή, της οδηγίας της ΕΕ 95/46/ΕΚ, του πλαισίου περί απορρήτου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού και του ψηφίσματος της Μαδρίτης για τα διεθνή πρότυπα περί απορρήτου.


Η HP συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασφαλούς λιμένα των ΗΠΑ - ΕΕ και το πλαίσιο ασφαλούς λιμένα των ΗΠΑ - Ελβετίας όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ελβετία. Η ΗΡ έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές απορρήτου ασφαλούς λιμένα περί ειδοποίησης, επιλογής, περαιτέρω προώθησης, ασφάλειας, ακεραιότητας δεδομένων, πρόσβασης και επιβολής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασφαλούς λιμένα και για να δείτε την πιστοποίηση της ΗΡ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. ΗΡ έχει επίσης καθιερώσει ένα σύνολο δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR), οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την πλειοψηφία των ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2011. Οι κανόνες BCR διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο κατά την επεξεργασία τους από τα διεθνή νομικά πρόσωπα της ΗΡ.


Σε συμμόρφωση με τις αρχές ασφαλούς λιμένα και τις απαιτήσεις BCR, η ΗΡ δεσμεύεται για την επίλυση των καταγγελιών που σχετίζονται με το απόρρητο και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών. Η HP δεσμεύεται περαιτέρω να αναφέρει τυχόν ανεπίλυτες καταγγελίες περί απορρήτου από πολίτες ή κατοίκους της ΕΕ σχετικά με μεταφορές των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο των αρχών ασφαλούς λιμένα σε ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφωνιών, τον BBB EU Safe Harbor, η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον οργανισμό Council of Better Business Bureau. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη επιβεβαίωση της καταγγελίας σας ή εάν η HP δεν αντιμετωπίσει ικανοποιητικά την καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το BBB EU Safe Harbor στην εξής διεύθυνση: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


Η ΗΡ έχει αποκτήσει το σήμα απορρήτου APEC της TRUSTe, το οποίο υποδηλώνει ότι η παρούσα δήλωση απορρήτου και οι σχετικές πρακτικές της ΗΡ έχουν ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωσή τους με το πρόγραμμα TRUSTe, το οποίο μπορείτε να δείτε στη σελίδα επικύρωσης κάνοντας κλικ στο σήμα TRUSTe.

Οι πρακτικές περί απορρήτου της ΗΡ που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση συμμορφώνονται με το σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την επιλογή ως προς τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών.

Η πιστοποίηση CBPR δεν καλύπτει τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσω λογισμικού με δυνατότητα λήψης σε πλατφόρμες τρίτων.


Εάν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα σχετικό με το απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων, το οποίο σχετίζεται με την Πιστοποίηση APEC της ΗΡ και δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με την TRUSTe. non-HP site
Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων:
1

1. Αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης απορρήτου

Η HP είναι ένας διεθνής οργανισμός, με νομικά πρόσωπα, επιχειρηματικές διαδικασίες, δομές διαχείρισης και τεχνικά συστήματα που υπερβαίνουν τα σύνορα χωρών. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για όλους τους ιστότοπους, τους τομείς, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα προϊόντα που ανήκουν στην ΗΡ και στις θυγατρικές εταιρείες αποκλειστικής της ιδιοκτησίας ("τοποθεσίες ή υπηρεσίες ΗΡ"), με την εξαίρεση ότι μια πολιτική ή δήλωση απορρήτου που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϊόν ή υπηρεσία της ΗΡ ενδέχεται να υπερισχύει έναντι της παρούσας Δήλωσης απορρήτου ή να λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς αυτήν.


Συνδέσεις σε ιστότοπους που δεν ανήκουν στην HP

Οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες της ΗΡ ενδέχεται να παρέχουν συνδέσεις προς εφαρμογές, προϊόντα, υπηρεσίες ή ιστότοπους τρίτων για δική σας εξυπηρέτηση και πληροφόρηση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, δεν θα βρίσκεστε πλέον στον ιστότοπο της HP. Η HP δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους τρίτων ή τις πρακτικές τους περί απορρήτου, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις πρακτικές της HP. Δεν υποστηρίζουμε και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση σε ό,τι αφορά τους ιστότοπους τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε ή που συλλέγονται από αυτά τα τρίτα μέρη δεν καλύπτονται από τη Δήλωση απορρήτου της HP. Συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική περί απορρήτου κάθε ιστότοπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε, πριν επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.


Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά σας δίκτυα και να αλληλεπιδράτε με την HP σε διάφορους ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς, ανάλογα με τη δυνατότητα. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης με τους οποίους αλληλεπιδράτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν από αυτούς τους ιστότοπους.


2

2. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Η ΗΡ συλλέγει, εξάγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης σας με αυτήν και προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα εξατομικεύοντας την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρεία. Αυτή η συλλογή γίνεται κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης και εξασφάλισης της δικής σας συναίνεσης και με τις απαραίτητες διαδικασίες των αρχών προστασίας δεδομένων, όπου απαιτείται.


Η ΗΡ μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς αναφορικά με:


 • παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, ενεργοποιήσεις και εγγραφές
 • δημιουργία προφίλ και επαλήθευση χρηστών για online υπηρεσίες
 • αιτήματα για πληροφορίες ή καταγγελίες
 • συνδρομές σε υπηρεσίες μάρκετινγκ, ενημερωτικών δελτίων ή υποστήριξης
 • συμμετοχές σε διαγωνισμούς ή έρευνες
 • αιτήσεις άμεσης πίστωσης
 • αιτήσεις πρόσληψης
 • δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις
 • επισκέψεις ή περιήγηση στους ιστότοπους της ΗΡ

Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

 • προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να παρασχεθούν στην HP τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός της επιχείρησης ή της εταιρείας σας (π.χ. ένα μέλος του τμήματος IT)
 • οικονομικά στοιχεία, όπως ο αριθμός της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας ή άλλες πληροφορίες τιμολόγησης
 • αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και μισθός
 • άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικά χρήστη και κωδικοί πρόσβασης, λειτουργικότητα προϊόντων, προτιμήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, προτιμήσεις επικοινωνίας, εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο και δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον σας για απασχόληση
 • δεδομένα γεωτοποθεσίας, όπως η διεύθυνση ΙΡ ή η φυσική τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε όταν ζητάτε υπηρεσίες που παρέχονται βάσει τοποθεσίας

Εάν κάνετε αίτηση για άμεση πίστωση, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, π.χ. μισθός, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία τραπεζικού / χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και άλλες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας και αποδεικνύουν την πιστοληπτική σας ικανότητα. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από τις οικονομικές μας υπηρεσίες για να καθοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό θα γίνει επέκταση του πιστωτικού σας ορίου.


Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα πληροφόρησης φίλων ή παρόμοιο πρόγραμμα που βρίσκεται στον ιστότοπό μας, θα σας ζητήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου σας, τα στοιχεία του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον αριθμό τηλεφώνου του ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας για να αποστείλουμε στο φίλο σας μια πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα.


Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε ιστότοπο της HP, κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλετε ενδέχεται να αναγνωσθεί, προβληθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από την HP. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να παρέχετε σε τέτοια φόρουμ.


Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, η HP ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο της HP, σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε έναν ιστότοπο που "υποστηρίζεται από" άλλη εταιρεία για λογαριασμό της HP, μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookies και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε έναν ιστότοπο, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας και τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που βλέπετε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τους ιστότοπους της HP ή τους υποστηριζόμενους ιστότοπους), καθώς και πληροφορίες προϊόντων. Η HP ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτία επικοινωνίας που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε μια σύνδεση που περιέχεται σε αυτό. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.


Η HP συλλέγει επίσης πληροφορίες από πηγές που είναι διαθέσιμες δημοσίως ή στο εμπόριο και θεωρούνται αξιόπιστες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ σας. Οι πληροφορίες που συλλέγει η HP από τις δημόσιες ή εμπορικές πηγές της ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγει όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς της. Για παράδειγμα, η HP ενδέχεται να συγκρίνει τις γεωγραφικές πληροφορίες που απέκτησε από εμπορικές πηγές με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για να εντοπίσει τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε.


Όπου κρίνεται απαραίτητο, η ΗΡ μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχετε παράσχει εσείς ή ο εργοδότης σας, σε συνδυασμό με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει από δημόσια διαθέσιμες και άλλες online και offline πηγές, προκειμένου να διεξάγει ελέγχους δέουσας επιμέλειας στους επαγγελματικούς συνεργάτες της, στο πλαίσιο του προγράμματός της για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


3

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες που συλλέγει η HP την βοηθούν να κατανοήσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας και να σας προσφέρει μια συνεπή και εξατομικευμένη εμπειρία. Για παράδειγμα, η HP ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους εξής σκοπούς:

 • να διαχειριστεί τη μεταξύ σας σχέση
 • να σας βοηθήσει στην ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή παραγγελίας
 • να αποτρέψει και να εντοπίσει απειλές για την ασφάλεια, απάτες ή άλλη κακόβουλη δραστηριότητα
 • να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ΗΡ
 • να παρέχει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης
 • να σας ενημερώσει σχετικά με νέες υπηρεσίες και οφέλη
 • να παρέχει εξατομικευμένες προσφορές προώθησης
 • να επιλέξει το περιεχόμενο που θα σας αποστείλει
 • να εξατομικεύσει ορισμένους ιστότοπούς της
 • να υπολογίσει την απόδοση πρωτοβουλιών μάρκετινγκ, διαφημίσεων και ιστότοπων που "υποστηρίζονται από" άλλη εταιρεία για λογαριασμό της HP
 • να σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς και έρευνες

Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξετε τις προτιμήσεις περί του απορρήτου σας σχετικά με τα δελτία μάρκετινγκ που αποστέλλουμε (ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές και καθορισμός προτιμήσεων σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο).


Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη απάτης. Οι πληροφορίες μισθού, ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας και οι άλλες ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό από τους παρόχους οικονομικών υπηρεσιών ή την HP και δεν θα διατηρηθούν περισσότερο από όσο χρειάζεται για τη παροχή των υπηρεσιών, εκτός εάν ζητήσετε εσείς να διατηρήσουμε τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας για μελλοντικές αγορές.


4

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Η HP δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή μίσθωση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, με εξαίρεση των όσων περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Η HP μοιράζεται τις προσωπικές πληροφορίες με τους ακόλουθους τρόπους:


Η HP συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές για τη διαχείριση ή υποστήριξη των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων, τη διάθεση ολοκληρωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων και για να την επικουρούν σε πρωτοβουλίες μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Σε αυτούς τους παρόχους και προμηθευτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, εταιρείες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών και βοήθειας σε πραγματικό χρόνο, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μάρκετινγκ, εταιρείες επεξεργασίας αυτοματοποιημένων δεδομένων, καθώς και πράκτορες αποστολών. Οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται με συμβόλαιο να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που λαμβάνουν εκ μέρους της HP και δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουν για λογαριασμό της HP.


Ανά διαστήματα, η HP συμμετέχει σε πρωτοβουλίες μάρκετινγκ μαζί με άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που "υποστηρίζονται από" άλλη εταιρεία για λογαριασμό της HP. Ως μέρος αυτών των πρωτοβουλιών, ορισμένες υπηρεσίες της HP και δελτία μάρκετινγκ ενδέχεται να παραδίδονται την ίδια στιγμή με αυτά από άλλες εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες και τα δελτία επικοινωνίας σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες τόσο με την HP όσο και με τις άλλες εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβετε δελτία μάρκετινγκ από την HP και από άλλες εταιρείες ή να έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε online για προϊόντα λογισμικού από πολλές εταιρείες. Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες μόνο στην HP, η HP δεν θα κάνει κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών με άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μάρκετινγκ. Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στις άλλες εταιρείες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών πληροφοριών θα γίνει σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιρειών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της HP.


Η HP ενδέχεται να μεταφέρει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες επιχειρηματικές οντότητες που ανήκουν στην HP στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Επισκεπτόμενοι τους ιστότοπους της ΗΡ, πραγματοποιώντας εγγραφή για λογαριασμό ή υπηρεσία ή παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες στην HP με άλλον τρόπο, συναινείτε στη μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών στο παγκόσμιο δίκτυο οντοτήτων της HP.


Με την εξαίρεση όσων περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση, η HP δεν θα κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχετε σε τρίτους, εκτός της HP, χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο: (i) για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες από αρμοδίως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αστυνομικών και κυβερνητικών αρχών (ii) για λόγους συμμόρφωσης με νόμο, κανονισμό, κλήτευση ή δικαστική απόφαση (iii) για να διερευνήσει και να αποτρέψει απειλές για την ασφάλεια, απάτη ή άλλη κακόβουλη δραστηριότητα (iv) για να επιβάλλει/προστατεύσει τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της ΗΡ ή των θυγατρικών της ή (v) για να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της HP, των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της HP, όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.


Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς, είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η HP θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της σε κάποιες χώρες. Μια τέτοια συναλλαγή ενδέχεται να περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε ενδεχόμενους ή πραγματικούς αγοραστές ή τη λήψη τους από πωλητές. Αποτελεί πρακτική της HP να επιδιώκει την κατάλληλη προστασία των πληροφοριών σε αυτού του είδους τις συναλλαγές.


5

5. Ιδιωτικό απόρρητο για τα παιδιά

Η HP δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, ή των 14 στην Κορέα, και οι ιστότοποί της δεν αποσκοπούν στην προσέλκυση παιδιών κάτω από αυτές τις ηλικίες. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και κηδεμόνες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον έλεγχο των ενεργειών και των ενδιαφερόντων των παιδιών τους στο διαδίκτυο και στο κινητό τους τηλέφωνο.


6

6. Επιλογές και καθορισμός προτιμήσεων σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο

Η HP σας δίνει την επιλογή να λαμβάνετε ποικιλία πληροφοριών που συμπληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητής ώστε να λαμβάνετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου από την HP. Σας δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής σχετικά με την αποστολή των δελτίων επικοινωνίας γενικού περιεχομένου της HP μέσω κανονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φορητής συσκευής.


Μπορείτε να εκτελέσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τη λήψη είτε της συνδρομής, είτε δελτίων επικοινωνίας γενικού περιεχομένου στο σημείο συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους που παρατίθενται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτή η επιλογή δεν ισχύει για τα δελτία επικοινωνίας με πρωταρχικό σκοπό τη διαχείριση της ολοκλήρωσης των παραγγελιών, συμβολαίων, υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων διαχείρισης και συναλλαγών, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των δελτίων επικοινωνίας από τη φύση τους δεν είναι η εμπορική προώθηση.


Δελτία επικοινωνίας μετά από εγγραφή


Στα δελτία επικοινωνίας μετά από εγγραφή περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., που μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα λαμβάνετε πλέον χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "opt-out" (διακοπή υπηρεσίας) ή "unsubscribe" (κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες για τη διακοπή υπηρεσίας που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας που αφορά στην εγγραφή σας.
 • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).
 • Επιστρέψτε στις ιστοσελίδες όπου καταχωρίσατε αρχικά τις προτιμήσεις σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη διακοπή υπηρεσιών. Η πρόσβαση σε πολλές εγγραφές της HP είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Subscriber's Choice.
 • Γράψτε στο HP Privacy Office. Φροντίστε να παρέχετε το όνομα, τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις εγγραφές HP που δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον.

Έχετε υπόψη ότι όταν διακόψετε τη λήψη ορισμένων δελτίων επικοινωνίας μετά από εγγραφή, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε από την HP για τις οποίες η αποδοχή λήψης δελτίων επικοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη τους.


Δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου της HP

Τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου της HP παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και υποστήριξη. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης.


Θα σας δίνεται συχνά η ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε το HP Passport για να δείξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου από την HP. Το HP Passport είναι μια υπηρεσία μίας σύνδεσης που σας δίνει τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε ιστότοπους που υποστηρίζουν τη χρήση του HP Passport χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Το HP Passport χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση βασικών προσωπικών πληροφοριών, ώστε να μην χρειάζεται να τις πληκτρολογείτε ξανά όταν επιστρέφετε σε έναν από τους πολλούς ιστότοπους της HP στο μέλλον. Το HP Passport σας δίνει επίσης την ευκαιρία να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις απορρήτου. Οι προτιμήσεις σας θα εφαρμοστούν σε όλους τους ιστότοπους της HP, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε άλλα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν το HP Passport.


Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Passport, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "opt-out" (διακοπή υπηρεσίας) ή "unsubscribe" (κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες για τη διακοπή υπηρεσίας που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).
 • Γράψτε στο HP Privacy Office. Φροντίστε να παρέχετε το ονοματεπώνυμο, τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας περί απορρήτου.

7

7. Πρόσβαση στις πληροφορίες σας και ακρίβεια των στοιχείων


Η HP καταβάλλει προσπάθειες για την ακρίβεια καταγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων σας, εφαρμόζουμε τεχνολογικές λύσεις, διαδικασίες διαχείρισης και πολιτικές. H HP παρέχει στα άτομα λογική πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που έχουν παράσχει στην εταιρεία και τη λογική δυνατότητα να τις ελέγχουν και να τις διορθώνουν ή να ζητήσουν ανωνυμία, αποκλεισμό ή διαγραφή, αναλόγως του τι εφαρμόζεται. Για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλειά σας, θα χρησιμοποιούμε επίσης εύλογα μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη, πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Για να δείτε και να αλλάξετε τις προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε απευθείας στην HP, μπορείτε να επιστρέψετε στην ιστοσελίδα όπου υποβάλατε αρχικά τα δεδομένα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτήν, να χρησιμοποιήσετε το HP Passport όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή να επικοινωνήσετε με το HP Privacy Office.


8

8. Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Η HP αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την εμπιστοσύνη που της δείχνετε. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης, για τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών, η HP λαμβάνει εύλογα και κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται. Η ΗΡ διατηρεί τα δεδομένα μόνο όσο είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία και εφόσον υπάρχει νόμιμος επιχειρηματικός σκοπός.


Κατά τη συλλογή ή μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα στοιχεία πιστωτικών καρτών, η ΗΡ χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε αποθηκεύονται σε συστήματα υπολογιστών που βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις με περιορισμένη πρόσβαση. Κατά τη μετάδοση ιδιαίτερα εμπιστευτικών πληροφοριών (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας ή κωδικό πρόσβασης) μέσω του Internet, η ΗΡ προστατεύει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, όπως το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).


Οι αριθμοί πιστωτικών καρτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία πληρωμών και όχι για άλλους σκοπούς. Στα πλαίσια της επεξεργασίας πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, η HP χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης για την αντιμετώπιση της απάτης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στην HP ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για την προφύλαξη έναντι της απάτης κατά τη χρήση πιστωτικών καρτών και για την προστασία των οικονομικών δεδομένων σας.


9

9. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωσή μας που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας την ειδοποίηση στον εταιρικό μας ιστότοπο ή/και σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές.


10. Επικοινωνία

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς. Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με τη Δήλωση απορρήτου και το απόρρητο στην ΗΡ ή εάν θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία, επικοινωνήστε με το HP Privacy Office ή γράψτε μας στην παρακάτω διεύθυνση:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Αναθ. November 2015


11

Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για εργαλεία τεχνολογίας Web που χρησιμοποιούνται συχνά.


Cookies

Το "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η HP ή οι πάροχοι υπηρεσιών της στέλνουν cookies όταν περιηγείστε στον ιστότοπό της ή σε ιστότοπους όπου εμφανίζονται διαφημίσεις της, κάνετε αγορές, ζητάτε ή εξατομικεύετε πληροφορίες ή εγγράφεστε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όταν αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο της ΗΡ, σε ιστότοπους που "υποστηρίζονται από" άλλη εταιρεία για λογαριασμό της ΗΡ ή σε ιστότοπους όπου εμφανίζονται διαφημίσεις της ΗΡ, ενδέχεται να της παρέχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης που έχετε, τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να εξατομικεύσει την εμπειρία σας. Τα cookies ταξινομούνται συνήθως είτε ως cookies "περιόδου λειτουργίας" είτε ως "μόνιμα" cookies.

 • Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.
 • Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε ή να λήξουν. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies ή να τα αποδέχεστε επιλεκτικά προσαρμόζοντας τις προτιμήσεις στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στον ιστότοπο της ΗΡ, οι οποίες δεν θα είναι διαθέσιμες σε εσάς και ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies και τον ιστότοπο HP.com χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαχείρισης προτιμήσεων αυτής της Δήλωσης που διατίθεται στον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί.


Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δημοφιλή προγράμματα περιήγησης και για τον τρόπο προσαρμογής των προτιμήσεων για τα cookies στην ενότητα βοήθειας και υποστήριξης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.


Περιοδικά, η HP χρησιμοποιεί τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (LSO) Flash για την αποθήκευση πληροφοριών περιεχομένου Flash και προτιμήσεων. Τα LSO εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες με τα cookies του προγράμματος περιήγησης HTML και αποθηκεύουν μικρά αρχεία στον υπολογιστή σας, τα οποία είναι γνωστά ως Flash cookies. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookie που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να μην διαγράφουν τα Flash cookies. Για να μάθετε περισσότερα για τα Flash Cookies και τον τρόπο διαχείρισης των σχετικών ρυθμίσεων απορρήτου και αποθήκευσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Adobe Systems non-HP site.


Προειδοποιητικά σήματα Web

Ορισμένες ιστοσελίδες της HP.com και τρίτων, εφαρμογές και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μορφής HTML χρησιμοποιούν προειδοποιητικά σήματα Web, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με cookies, για τη μεταγλώττιση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και την αλληλεπίδραση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και για τον υπολογισμό της απόδοσης στον ιστότοπο hp.com, στις εφαρμογές και σε άλλους ιστότοπους που "υποστηρίζονται από" άλλη εταιρεία για λογαριασμό της HP. Ένα προειδοποιητικό σήμα Web είναι μια ηλεκτρονική εικόνα, που ονομάζεται GIF ενός pixel (1x1) ή καθαρό GIF. Τα προειδοποιητικά σήματα Web μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών στον υπολογιστή σας, όπως cookies, την ώρα και την ημερομηνία προβολής μιας σελίδας και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία τοποθετείται το προειδοποιητικό σήμα Web. Ανάλογα με το περιεχόμενο, τα προειδοποιητικά σήματα Web ενδέχεται επίσης να αναφέρονται σε περιεχόμενο που βρίσκεται σε διακομιστή τρίτου και να χρησιμοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών για την αποστολή σχετικών διαφημίσεων.


Ενδέχεται να είστε σε θέση να απενεργοποιήσετε τα προειδοποιητικά σήματα Web σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν κάνετε λήψη των εικόνων που περιέχονται στο μήνυμα που λαμβάνετε (αυτή η δυνατότητα ποικίλει ανάλογα με το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται στον προσωπικό σας υπολογιστή). Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να μην απενεργοποιείται πάντα ένα προειδοποιητικό σήμα Web ή άλλα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαιτίας συγκεκριμένων δυνατοτήτων του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον πάροχο υπηρεσιών.


Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε email μάρκετινγκ ή ενημερωτικά δελτία από την HP όπως καθορίζεται στην ενότητα Επιλογές και καθορισμός προτιμήσεων σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο, η HP μπορεί να συλλέγει αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, μέσω των προειδοποιητικών σημάτων Web και των εξατομικευμένων URL που είναι ενσωματωμένα σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα ενημερωτικά δελτία, η HP μπορεί να εντοπίσει εάν ανοίξατε αυτά τα μηνύματα και εάν κάνατε κλικ στις συνδέσεις που περιέχονται σε αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενσωματωμένες συνδέσεις Web, δείτε παρακάτω.


Ενσωματωμένες συνδέσεις Web

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την HP, τα προρυθμισμένα πλήκτρα πληκτρολογίου Internet από την HP και τα εικονίδια προώθησης που υπάρχουν προεγκατεστημένα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας συχνά χρησιμοποιούν συνδέσεις σχεδιασμένες να σας οδηγούν σε μια σχετική περιοχή στο Web, μετά από ανακατεύθυνση μέσω των διακομιστών της HP. Το σύστημα ανακατεύθυνσης επιτρέπει στην HP να αλλάξει τη διεύθυνση URL προορισμού αυτών των συνδέσεων, εάν απαιτείται, και να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ της εταιρείας.


Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέτοιες συνδέσεις Web ενδέχεται επίσης να επιτρέπουν στην HP να προσδιορίσει εάν κάνατε κλικ σε μια σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτές οι πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση μπορούν να συνδεθούν με την ταυτότητά σας. Εάν δεν επιθυμείτε η HP να συλλέγει πληροφορίες για τις συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ, μπορείτε:

 • να αλλάξετε την επιλογή σας για τον τρόπο λήψης δελτίων επικοινωνίας από την HP (δηλ. να επιλέξετε μια έκδοση βάσει κειμένου του μηνύματος, όπου υπάρχει διαθέσιμη) ή να επιλέξετε να μην κάνετε κλικ στις συνδέσεις του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει η HP
 • να διαγράψετε τα εικονίδια προώθησης που υπάρχουν προεγκατεστημένα από την HP στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ή να επιλέξετε να μην κάνετε κλικ σε αυτά
 • να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους των πλήκτρων του πληκτρολογίου Internet σε συγκεκριμένα μοντέλα υπολογιστών ώστε να εκκινούν μια διεύθυνση URL προορισμού της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας

Διαφημίσεις και προσφορές HP σε ιστότοπους τρίτων

Η HP συνάπτει συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών για την τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Επιπλέον, κάποιοι ιστότοποι ενδέχεται να "υποστηρίζονται από" πάροχο υπηρεσιών για να παρέχουν προσφορές της HP για λογαριασμό της HP. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να αποστέλλουν cookies και να χρησιμοποιούν προειδοποιητικά σήματα Web σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και στον ιστότοπο hp.com. Τα cookies και τα προειδοποιητικά σήματα Web ενδέχεται να δίνουν τη δυνατότητα στην HP να συλλέγει πληροφορίες για τις σελίδες που είδατε και τις συνδέσεις στις οποίες κάνατε κλικ.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις σε δίκτυο και πώς να επιλέξετε να μην τις λαμβάνετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.aboutads.info non-HP site.


Το πρωτότυπο αντίγραφο αυτής της πολιτικής είναι διαθέσιμο στα αγγλικά στην τοποθεσία http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Όλες οι μεταφράσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας.


Επιστροφή στην αρχή
12

13

Συνδέσεις σχετικά με το απόρρητο: