Δήλωση απορρήτου της HP

 •  

  Οι αρχές του ιδιωτικού απορρήτου μας

   

  We have an accountability-based program and are committed to the following principles, which are based on internationally-recognized frameworks and principles of privacy and data protection:

 •  

  Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα τήρησης ιδιωτικού απορρήτου

   

  Δεδομένου ότι η HP είναι εταιρεία παγκόσμιου βεληνεκούς, είναι πιθανό οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε να διαβιβαστούν ή να προσπελαστούν από νομικά πρόσωπα της HP ανά τον κόσμο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και βάσει των παρακάτω διεθνών προγραμμάτων τήρησης ιδιωτικού απορρήτου.


  ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ε. - Η.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Η HP συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η HP έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα: την αρχή της κοινοποίησης, την αρχή της επιλογής, την αρχή της λογοδοσίας για περαιτέρω διαβίβαση, την αρχή της ασφάλειας, την αρχή της ακεραιότητας δεδομένων και περιορισμού του σκοπού, την αρχή της πρόσβασης και την αρχή της προσφυγής, της επιβολής και της ευθύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου και των αρχών που ορίζει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα, υπερισχύουν οι αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα και για να διαβάσετε τη σελίδα της πιστοποίησής μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.privacyshield.govΤοποθεσία που δεν είναι της HP.


  Σε συμμόρφωση με τις αρχές του πλαισίου ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα, η HP δεσμεύεται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταγγελιών που σχετίζονται με το απόρρητο και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών. Όσοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ερωτήσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με την HP στο: HP PRIVACY OFFICE


  Η HP δεσμεύεται περαιτέρω να παραπέμπει τυχόν καταγγελίες περί απορρήτου που δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των αρχών του πλαισίου ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα στην BBB EU PRIVACY SHIELD, μία μη κερδοσκοπική εναλλακτική υπηρεσία επίλυσης διαφορών, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την οποία διαχειρίζεται ο οργανισμός Council of Better Business Bureau. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη επιβεβαίωση της καταγγελίας σας ή εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Τοποθεσία που δεν είναι της HP για περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε καταγγελία.


  Εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω των παραπάνω οδών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να προσφύγετε σε διαδικασία δεσμευτικής διαιτησίας ενώπιον μιας Επιτροπής του προγράμματος ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα.


  Η HP υπάγεται στις ανακριτικές και αστυνομικές εξουσίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Η.Π.Α. (U.S. Federal Trade Commission – FTC) ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου ελεγκτικού οργάνου των Η.Π.Α.

  *Στις εταιρείες της HP με έδρα στις Η.Π.Α., που συμμετέχουν στο πλαίσιο ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α., περιλαμβάνονται οι εξής: Compaq Information Technologies, LLC, Computer Insurance Company, Gram, Inc., Handspring Corporation, Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Enterprises, LLC, Hewlett-Packard Products CV 1, LLC, Hewlett-Packard Products CV 2, LLC, Hewlett-Packard World Trade, LLC, HP Federal LLC, HP Inc., HP WebOS, LLC, HPI Bermuda Holdings LLC, HPI Brazil Holdings LLC, HPI CCHGPII LLC, HPI CCHGPII Sub LLC, HPI Federal LLC, HPI J1 Holdings LLC, HPI J2 Holdings LLC, HPI Luxembourg LLC, HPQ Holdings, LLC, Indigo America, Inc., Palm Latin America, Inc., Palm South America, LLC, Palm Trademark Holding Company, LLC, Palm, Inc., Shoreline Investment Management Company, και Tall Tree Insurance Company.


  Ηλεκτρονική πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του οργανισμού BBBΤοποθεσία που δεν είναι της HP


  Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες

  Η HP έχει επίσης καθιερώσει ένα σύνολο δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ("BCR"), εγκεκριμένων από την πλειονότητα των ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2011. Οι κανόνες BCR διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο κατά την επεξεργασία τους από τα διεθνή νομικά πρόσωπα της HP. Η HP διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες BCR και τις εγκεκριμένες από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR εδώ.


  Σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού)

  Η HP έχει αποκτήσει το σήμα απορρήτου APEC της TRUSTe, το οποίο υποδηλώνει ότι η παρούσα δήλωση απορρήτου και οι σχετικές πρακτικές της HP έχουν ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωσή τους με το πρόγραμμα TRUSTe, το οποίο μπορείτε να δείτε στη σελίδα επικύρωσης κάνοντας κλικ στο σήμα TRUSTe. Οι πρακτικές περί απορρήτου της HP που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση συμμορφώνονται με το σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την επιλογή ως προς τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Η πιστοποίηση CBPR δεν καλύπτει τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσω λογισμικού με δυνατότητα λήψης σε πλατφόρμες τρίτων.

  Εάν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα σχετικό με το απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων, το οποίο σχετίζεται με την Πιστοποίηση APEC της HP και δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με την TRUSTe.


  Πιστοποίηση ιδιωτικού απορρήτου TRUSTeΤοποθεσία που δεν είναι της HP
 •  

  Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

   

  Η HP συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης σας με αυτήν και προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα εξατομικεύοντας την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρεία. Η HP μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς αναφορικά με:


  Εμπειρία πελατών

  Παροχή ενιαίας εμπειρίας πελάτη διατηρώντας ακριβή δεδομένα επικοινωνίας και εγγραφής, παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης πελατών, προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών και χαρακτηριστικών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε διαγωνισμούς και έρευνες. Επίσης, η HP χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει μια προσαρμοσμένη εμπειρία, να εξατομικεύει τις υπηρεσίες της HP που σας παρέχει και τα δελτία επικοινωνίας που λαμβάνετε και να δημιουργεί συστάσεις βάσει της χρήσης των υπηρεσιών της HP.


  Υποστήριξη συναλλαγών

  Παροχή διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και των παραγγελιών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την επεξεργασία πληρωμών, τη διευθέτηση αποστολών και παραδόσεων και τη διεκπεραίωση επισκευών και επιστροφών.


  Υποστήριξη και βελτίωση προϊόντων

  Βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας των προϊόντων, των λύσεων, των υπηρεσιών και της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης βάσει εγγύησης και των έγκαιρων ενημερώσεων υλικολογισμικού και λογισμικού καθώς και της παροχής ειδοποιήσεων για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της συσκευής ή της υπηρεσίας.


  Δελτία επικοινωνίας

  Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες της HP. Παραδείγματα δελτίων επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας, δελτία επικοινωνίας για την ολοκλήρωση υπηρεσίας ή σχετικά με θέματα εγγυήσεων, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντων για λόγους ασφαλείας ή ισχύουσες εταιρικές ενημερώσεις που σχετίζονται με συγχωνεύσεις, εξαγορές ή εκποιήσεις.


  Ασφάλεια

  Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ιστότοπων, των προϊόντων, των λειτουργιών και των υπηρεσιών μας και αποτροπή και εντοπισμός απειλών ασφάλειας, απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας που μπορεί να διακυβεύσει τις πληροφορίες σας. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, θα χρησιμοποιούμε εύλογα μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη, πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως βιντεοκάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την προστασία των φυσικών τοποθεσιών σας.


  Επιχειρηματικές λειτουργίες

  Διεξαγωγή συνηθισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών, ιδίως της εύρεσης συνεργατών, της εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας, της λήψης αποφάσεων σχετικά με πιστώσεις, εάν ζητήσετε πίστωση, της διεξαγωγής έρευνας και στατιστικής ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων, της υποβολής εταιρικών εκθέσεων και της εταιρικής διαχείρισης, της εκπαίδευσης προσωπικού και της διασφάλισης ποιότητας (που μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων προς την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της εταιρείας μας) και της παροχής πληροφόρησης.


  Έρευνα και καινοτομία

  Καινοτόμα νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης και ενσωματώνουν δραστηριότητες ανάλυσης δεδομένων.

  Διαφήμιση

  Παροχή εξατομικευμένων διαφημιστικών προσφορών (σύμφωνα με τις Προτιμήσεις απορρήτου που έχετε ορίσει) σε ιστότοπους των υπηρεσιών της HP καθώς και σε ιστότοπους άλλων επιλεγμένων συνεργατών (για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε μια διαφήμιση για ένα προϊόν σε μια τοποθεσία συνεργάτη που έχετε προβάλει πρόσφατα σε μια τοποθεσία της HP). στην παροχή εξατομικευμένων διαφημιστικών προσφορών ενδέχεται να περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων. Επίσης, ενδέχεται να ανταλλάξουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας σε παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ και δίκτυα ψηφιακού μάρκετινγκ για να σας παρουσιάσουν διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.


  Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

  Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, τους κανονισμούς, τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις κρατικών φορέων και φορέων επιβολής του νόμου σε θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την προστασία μας, την προστασία των χρηστών και των πελατών μας και την επίλυση τυχόν διαφορών με πελάτες.


  Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα συλλογής και χρήσης δεδομένων ως οδηγό γρήγορης αναφοράς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε.

 •  

  Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

   

  Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ή από την οποία είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της HP ή κατά τη διάρκεια συζητήσεων ή αλληλογραφίας με αντιπροσώπους της HP.


  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασής σας με την εταιρεία μας ή από τις υπηρεσίες της HP που χρησιμοποιείτε, και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:


  Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα

  • Δεδομένα επικοινωνίας – Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά και/ή επαγγελματικά δεδομένα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων παρόμοιων στοιχείων επικοινωνίας.
  • Δεδομένα πληρωμών – Συλλέγουμε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των πληρωμών και την πρόληψη απάτης, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.
  • Δεδομένα λογαριασμού – Συλλέγουμε πληροφορίες όπως τον τρόπο με τον οποίο αγοράσατε ή εγγραφήκατε στις Υπηρεσίες της HP, το ιστορικό συναλλαγών, χρέωσης ή υποστήριξης, τις Υπηρεσίες της HP που χρησιμοποιείτε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τον λογαριασμό που δημιουργείτε.
  • Δεδομένα τοποθεσίας – Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας όταν ενεργοποιείτε υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσία ή όταν, κατά την εγγραφή ενός προϊόντος, επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τοποθεσία.
  • Δεδομένα διαπιστευτηρίων ασφάλειας– Συλλέγουμε αναγνωριστικά χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης και παρόμοιες πληροφορίες ασφάλειας που απαιτούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμούς της HP.
  • Δημογραφικά δεδομένα – Ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε από τρίτους, ορισμένα δημογραφικά δεδομένα, όπως χώρα, φύλο, ηλικία, γλώσσα προτίμησης, γενικά στοιχεία για την εκπαίδευση και την εργασιακή σας εμπειρία και γενικότερα δεδομένα σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν.
  • Προτιμήσεις – Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας στον βαθμό που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (τόσο όταν μας τις αποκαλύπτετε εσείς όσο και όταν τις συνάγουμε με βάση ό,τι γνωρίζουμε για εσάς) και για τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας.
  • Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Είναι επίσης δυνατό να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκετε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τη λειτουργία, η εκ μέρους σας χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινολόγηση πληροφοριών που σας αφορούν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να κοινολογηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.
  • Άλλες αποκλειστικές πληροφορίες ταυτοποίησης – Άλλες μοναδικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους αριθμούς σειράς προϊόντων, πληροφορίες που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε προσωπικά, online ή τηλεφωνικά ή μέσω αλληλογραφίας με τα κέντρα παροχής υπηρεσιών μας, τα τμήματα υποστήριξης ή άλλα κανάλια υποστήριξης πελατών, τις απαντήσεις σας σε έρευνες πελατών ή διαγωνισμούς ή πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε για να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών της HP και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας. Εάν κάνετε αίτηση για χορήγηση άμεσα διαθέσιμης πίστωσης, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα, π.χ. το ύψος των αποδοχών σας, ο αριθμός της αστυνομικής σας ταυτότητας, τα στοιχεία τραπεζικού/οικονομικού λογαριασμού σας και άλλες πληροφορίες (για παράδειγμα, από γραφεία οικονομικών πληροφοριών) που εξακριβώνουν την ταυτότητά σας και επαληθεύουν τη φερεγγυότητά σας.

  Δεν απαιτείται να κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε, ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε τις πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της HP, ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να έχετε.


  Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της HP


  • Δεδομένα χρήσης προϊόντων – Συλλέγουμε δεδομένα χρήσης προϊόντων, όπως οι σελίδες που εκτυπώθηκαν, η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, η μάρκα της μελάνης ή του γραφίτη, ο τύπος του αρχείου που εκτυπώθηκε (.pdf, .jpg, κ.ο.κ.), η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση (Word, Excel, Adobe Photoshop, κ.ά.), το μέγεθος του αρχείου, η χρονική σήμανση και η χρήση και η κατάσταση των άλλων αναλώσιμων εκτύπωσης. Δεν σαρώνουμε ή συλλέγουμε το περιεχόμενο οποιουδήποτε αρχείου ή πληροφορίας ενδέχεται να προβάλλεται μέσω εφαρμογής.
  • Δεδομένα συσκευής – Συλλέγουμε πληροφορίες για τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και/ή τη συσκευή σας καθώς και για το λειτουργικό σύστημα, το μέγεθος της μνήμης, την περιοχή, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, τον αριθμό μοντέλου, την ημερομηνία πρώτης χρήσης της συσκευής, την ηλικία της συσκευής, την ημερομηνία κατασκευής της, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον κατασκευαστή του υπολογιστή, τη θύρα σύνδεσης, την κατάσταση της εγγύησης τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής, τα αναγνωριστικά διαφήμισης και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.
  • Δεδομένα εφαρμογής – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις εφαρμογές της HP όπως τοποθεσία, γλώσσα, εκδόσεις λογισμικού, επιλογές κοινοποίησης δεδομένων και λεπτομέρειες ενημέρωσης.
  • Δεδομένα απόδοσης – Συμβάντα, λειτουργίες και ειδοποιήσεις εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, όπως προειδοποιήσεις «Η μελάνη εξαντλείται», χρήση φωτογραφικών καρτών, φαξ, σαρώσεων, ενσωματωμένου διακομιστή web και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.
  • Δεδομένα περιήγησης ιστότοπου – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπους της HP, σε εφαρμογές ή ιστότοπους που παρέχονται «με την υποστήριξη» άλλης εταιρείας για λογαριασμό μας, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο (και τυχόν διαφημίσεις) που προβάλλετε και με το οποίο αλληλεπιδράτε, τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε και άλλα στοιχεία συμπεριφοράς μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (όπως τις σελίδες που προβάλλετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ ή τα στοιχεία που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας). Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων που διαθέτουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα Web και τις ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.
  • Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα – Είναι δυνατόν να συλλέγουμε ανώνυμες απαντήσεις σε έρευνες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της HP. Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται επίσης να εφαρμόσουμε μια διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της χρήσης αυτών των δεδομένων με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

  Πληροφορίες από τρίτες πηγές


  Επίσης, ενδέχεται να αποκτήσουμε δεδομένα από τρίτες πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες. Τα εν λόγω δεδομένα είτε έχουν δημοσιοποιηθεί είτε διατίθενται με εμπορικό σκοπό. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και ορισμένα δημογραφικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές μας μέσω σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στις εφαρμογές μας με χρήση των διαπιστευτηρίων σας στο Facebook ή σε άλλα κοινωνικά μέσα). Τα βασικά στοιχεία που αποκτάμε ενδεχομένως να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχουν οριστεί στον λογαριασμό σας σε κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, εάν αγοράσετε Υπηρεσίες της HP από συνεργάτη της HP, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας από τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Επίσης, κατά περίπτωση, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από υπηρεσίες πρόληψης της απάτης ή από γραφεία οικονομικών πληροφοριών σε σχέση με αποφάσεις περί χορήγησης πίστωσης.


  Προκειμένου να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες της HP σε επίπεδο επιχείρησης, ενδέχεται να παρασχεθούν στην HP τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επιχείρησης ή της εταιρείας σας (π.χ. ένα μέλος του τμήματος IT) Όπου κρίνεται απαραίτητο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που έχετε παράσχει εσείς ή ο εργοδότης σας, σε συνδυασμό με πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από δημοσιευμένες και άλλες online και offline πηγές, προκειμένου να διεξάγουμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας στους επαγγελματικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του προγράμματός της εταιρείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


  Επίσης, αποκτούμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ, από τρίτες πηγές, για παράδειγμα, εταιρείες που εξειδικεύονται στην παροχή εταιρικών δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης και λογισμικού.


  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων και της παροχής κορυφαίας εμπειρίας πελάτη μέσω της παροχής καλύτερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, ενδέχεται να συσχετίζουμε ή να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές πηγές που περιγράφονται παραπάνω. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκρίνουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές, με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ούτως ώστε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ένας άλλος τρόπος συσχετισμού των πληροφοριών μεταξύ τους είναι μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού όπως ενός cookie ή αριθμού λογαριασμού.

 •  

  Προστασία ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

   

  Η HP δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά, όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία, και οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές της για φορητές συσκευές δεν στοχεύουν σε παιδιά.

 •  

  Πώς διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα σας

   

  Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης και την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα υλικής, τεχνικής και διοικητικής φύσης για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Η HP διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον τα δεδομένα εξακολουθούν να έχουν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.


  Κατά τη συλλογή, διαβίβαση ή αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Κατά τη μετάδοση ιδιαίτερα εμπιστευτικών πληροφοριών (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας ή κωδικό πρόσβασης) μέσω του Internet, η HP προστατεύει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, όπως τις μεταγενέστερες εκδόσεις του πρωτοκόλλου Transport Layer Security ("TLS").


  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιούμε επίσης μια υπηρεσία διαχείρισης για την αντιμετώπιση της απάτης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μάς παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για την προφύλαξη έναντι της απάτης με χρήση πιστωτικών καρτών, και στοχεύει στην προστασία των οικονομικών δεδομένων σας.

 •  

  Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα

   

  Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής:


  Κοινοποίηση σε εταιρείες της HP


  Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα νομικά πρόσωπα της HP στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Για να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC, στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) και στα προγράμματα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, τα νομικά πρόσωπα της HP δεσμεύονται συμβατικά να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης του ιδιωτικού απορρήτου. Επιπλέον, οι οδηγίες απορρήτου της εταιρείας μας κοινοποιούνται στους εργαζομένους της HP σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα Πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας.


  Μεταβαίνοντας στους ιστότοπούς μας, δηλώνοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, δημιουργώντας ένα λογαριασμό ή παρέχοντάς μας με άλλον τρόπο προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του παγκόσμιου δικτύου νομικών προσώπων της HP στη βάση των διεθνών προγραμμάτων που αναφέρονται παραπάνω.


  Κοινοποίηση σε παρόχους υπηρεσιών


  Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για τη διαχείριση ή υποστήριξη ορισμένων πτυχών των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων για λογαριασμό μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται στις Η.Π.Α. ή σε άλλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο και ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως επεξεργασία πιστωτικών καρτών και διαχείριση απάτης, υποστήριξη πελατών, διεκπεραίωση παραγγελιών, παράδοση προϊόντων, εξατομίκευση περιεχομένου, δραστηριότητες διαφήμισης και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης ψηφιακής και εξατομικευμένης διαφήμισης), υπηρεσίες IT, παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενία δεδομένων, παροχή βοήθειας live, είσπραξη και διαχείριση χρεών ή υποστήριξη ιστότοπων της HP. Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε πρέπει βάσει σύμβασης να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό πέρα της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί από την HP. Επίσης, λαμβάνουμε μέτρα για να παρέχουμε επαρκή προστασία για οποιεσδήποτε διαβιβάσεις προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


  Εταιρικές συναλλαγές


  Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η HP θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από πωλητές. Πρακτική μας σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι να επιδιώξουμε την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


  Συμμόρφωση με τη νομοθεσία


  Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστει ότι έχουμε υποχρέωση: (i) να απαντήσουμε σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα για πληροφορίες από αστυνομικές, ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (ii) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, έγγραφο κλήσης ή δικαστική απόφαση, (iii) να διερευνήσουμε και να συνδράμουμε στην αποτροπή απειλών της ασφάλειας, της απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας, (iv) να επιβάλλουμε/προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της HP ή των θυγατρικών της, ή (v) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της HP, των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της HP, όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.


  Κοινοποίηση σε τρίτους


  Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε: (i) γραφεία οικονομικών πληροφοριών και υπηρεσίες προστασίας από τις απάτες, (ii) γραφεία είσπραξης χρεών (για εκκρεμείς οφειλές προς εμάς), (iii) παρόχους ασφαλίσεων, εάν έχετε αγοράσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω της HP (π.χ. Care Packs) ή (iv) άλλων τρίτων, όπως συνεργάτες δικτύου, με την κατάλληλη ειδοποίηση και συγκατάθεση. Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στις άλλες εταιρείες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιρειών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της HP.


  Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας συλλογής και χρήσης δεδομένων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κοινολόγησης των δεδομένων σας.

 •  

  Επιλογή των προτιμήσεων ιδιωτικού απορρήτου

   

  Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε ως συνδρομητής για να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας από εμάς σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες της HP. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου από την HP καθώς και τον τρόπο παράδοσής τους – π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, κινητής συσκευής ή online.

  Μπορείτε να εκτελέσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τη λήψη είτε της συνδρομής, είτε δελτίων επικοινωνίας γενικού περιεχομένου στο σημείο συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για τα δελτία επικοινωνίας που έχουν πρωταρχικό σκοπό τη διαχείριση της ολοκλήρωσης των παραγγελιών, συμβολαίων, υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων διαχείρισης και συναλλαγών, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των δελτίων επικοινωνίας δεν είναι η εμπορική προώθηση.


  Δελτία επικοινωνίας μετά από εγγραφή


  Στα δελτία επικοινωνίας μετά από εγγραφή περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., που μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα λαμβάνετε πλέον χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:


  • Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Opt-out" (Διακοπή υπηρεσίας) ή "Unsubscribe" (Κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας που αφορά την εγγραφή σας.
  • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).
  • Επιστρέψτε στους ιστότοπους όπου καταχωρίσατε αρχικά τις προτιμήσεις σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη διακοπή υπηρεσιών. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλές εγγραφές της HP στην τοποθεσία Web Subscriber's Choice.
  • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας μέσω του HP Privacy Office. Φροντίστε να αναφέρετε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις εγγραφές HP που δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον.


  Δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου


  Τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου της HP παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και/ή υποστήριξη. Σε αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, εξατομικευμένο περιεχόμενο, στοχευμένες διαφημίσεις ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης.


  Θα σας δίνεται συχνά η ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε το HP Passport για να δηλώσετε, εάν θέλετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου από την HP. Το HP Passport είναι μια υπηρεσία «ενιαίας σύνδεσης» που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ενιαίο αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης για εγγραφή σε ιστότοπους με δυνατότητα HP Passport. Το HP Passport χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση των βασικών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε ξανά όταν επιστρέφετε σε έναν από τους πολλούς ιστότοπους της HP. Το HP Passport σάς επιτρέπει επίσης να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις απορρήτου, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλους τους ιστότοπους της HP, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, online καθώς και σε άλλα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν το HP Passport.


  Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP Passport, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου κάνοντας ένα από τα εξής:


  • Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Opt-out" (Διακοπή υπηρεσίας) ή "Unsubscribe" (Κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.
  • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).
  • Γράψτε στο HP Privacy Office. Φροντίστε να παρέχετε το ονοματεπώνυμο, τις πληροφορίες επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας περί απορρήτου.

  Οι διαφημίσεις και οι προσφορές της HP σε ιστότοπους τρίτων


  Η HP συνάπτει συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών για την τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Ενίοτε, αυτό επιτυγχάνεται με την κοινοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφονται στην ενότητα Cookies διαφημίσεων τρίτων και cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


  Επιπλέον, χρησιμοποιούμε και ενδέχεται να επιτρέψουμε σε διαφημιστικά δίκτυα και τρίτους να χρησιμοποιούν cookies και άλλα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για να προσδιορίσουμε με ποιον τρόπο αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπούς μας, τα δελτία επικοινωνίας και τις υπηρεσίες μας καθώς και με τους ιστότοπους επιλεγμένων συνεργατών και να εντοπίσουμε τα ενδιαφέροντά σας, να δημιουργήσουμε προφίλ και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα προκειμένου να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και χρήσιμες για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.

  Ρυθμίσεις cookies


 •  

  Πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων

   

  Χρησιμοποιούμε και επιτρέπουμε σε ορισμένες άλλες εταιρείες να χρησιμοποιούν cookies, προειδοποιητικά μηνύματα Web και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά «Εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων») στις Υπηρεσίες της HP. Αυτό γίνεται για να κατανοήσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών της HP, να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να επιτρέψουμε τη χρήση εξατομικευμένων χαρακτηριστικών και περιεχομένου, να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις μας και τις ενέργειες μάρκετινγκ, και να δώσουμε τη δυνατότητα σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να μας βοηθήσουν να παρέχουμε διαφημίσεις που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας σε όλο το Internet. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις επιλογές σας σχετικά με τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.


  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων στη διεύθυνση: www.allaboutcookies.org.


  Χρήση cookies


  Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρό όγκο πληροφοριών τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας, ή πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στη συγκεκριμένη συσκευή, όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία. Το νομικό πρόσωπο που τοποθετεί cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μπορεί, στη συνέχεια, να διαβάσει τις πληροφορίες που υπάρχουν στο cookie που έχει ορίσει. Τα cookies ταξινομούνται συνήθως είτε ως cookies «περιόδου λειτουργίας», τα οποία δεν παραμένουν στη συσκευή σας αφότου κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, είτε ως «μόνιμα cookies» τα οποία συνήθως παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ή να λήξουν.


  Χρησιμοποιούνται διαφορετικά cookies για την εκτέλεση διαφορετικών λειτουργιών, τις οποίες εξηγούμε παρακάτω:

  • Χρησιμοποιούμε cookies που είναι σημαντικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορείτε να μετακινείστε στους ιστότοπούς μας και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε προστατευμένες περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κατάλληλο περιεχόμενο βάσει του τύπου της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
  • Χρησιμοποιούμε τα cookies για την απομνημόνευση των επιλογών σας: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να απομνημονεύουμε τις επιλογές που κάνετε στους ιστότοπούς μας (για παράδειγμα, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχουμε προηγμένες, πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Τα cookies αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απομνημόνευση των αλλαγών που έχετε κάνει όσον αφορά το μέγεθος του κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλα μέρη των ιστοσελίδων που μπορείτε να προσαρμόσετε. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, όπως την παρακολούθηση ενός βίντεο ή τον σχολιασμό σε ένα ιστολόγιο. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.
  • Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας: Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να αλλάξουμε τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης των ιστότοπών μας με σκοπό να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας βασιζόμενοι σε πληροφορίες που συλλέγουμε από τη συμπεριφορά σας σε αυτούς ή από πληροφορίες που ενδεχομένως να γνωρίζουμε ήδη για εσάς, επειδή, για παράδειγμα, είστε εγγεγραμμένος πελάτης. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των υπηρεσιών που λαμβάνετε από εμάς ή του περιεχομένου, της εμφάνισης και της αίσθησης που έχετε σε μεταγενέστερες επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας. Για παράδειγμα, εάν εξατομικεύσετε τις ιστοσελίδες ή εγγραφείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες, ένα cookie βοηθάει τον διακομιστή της ιστοσελίδας μας να ανακαλέσει συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς. Κατά την επόμενη επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας, είναι δυνατό να ανακτηθούν οι πληροφορίες που παρείχατε παλαιότερα, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τις λειτουργίες των ιστότοπων που επιλέξατε προηγουμένως. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές ή υπολογιστές σε τακτική βάση, μπορεί να συνδέσουμε cookies μεταξύ τους, ώστε να εξακολουθείτε να λαμβάνετε μια εξατομικευμένη online εμπειρία. Επίσης, μπορούμε να εξατομικεύσουμε τις πληροφορίες που βλέπετε με βάση αυτά που γνωρίζουμε ήδη για εσάς, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση στοιχείων. Με τη χρήση των cookies, κάθε επισκέπτης στην τοποθεσία μας μπορεί να έχει μια μοναδική, εξατομικευμένη εμπειρία.
  • Χρησιμοποιούμε cookies για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσης και στατιστικής. Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies και/ή cookies και αναγνωριστικά τρίτων (για παράδειγμα, προειδοποιητικά σήματα Web) για να βλέπουμε πώς χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας με στόχο να βελτιώσουμε την απόδοσή τους και να τους αναπτύξουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών και των επισκεπτών μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και προειδοποιητικά σήματα Web για: να δοκιμάσουμε διαφορετικές σχεδιάσεις και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέπεια στην εμφάνιση και την αίσθηση των ιστότοπών μας, να παρακολουθούμε και να παρέχουμε ανάλυση των τάσεων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μας αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους και τα δελτία επικοινωνίας μας, να παρακολουθούμε τα σφάλματα και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών εκστρατειών μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της Google Inc. για την παρακολούθηση της χρήσης και της δραστηριότητας του ιστότοπου.
   Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά για να παρέχουν μοτίβα τάσεων και χρήσης για τη διεξαγωγή επιχειρηματικής ανάλυσης, τη βελτίωση της τοποθεσίας/πλατφόρμας και την ανάλυση της απόδοσης. Τα cookies μας ή η ανάλυση που προκύπτει ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται στους επαγγελματικούς συνεργάτες μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών των ιστότοπών μας, τον αριθμό των συνδέσεων, τη χρονική στιγμή κάθε σύνδεσης, τη χρονική διάρκειά της και τις περιοχές των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας που επισκέφτηκαν οι πελάτες μας. Γενικά, δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες στους ιστότοπους των συνεργατών μας.
  • Χρησιμοποιούμε cookies σε σχέση με τις στοχευμένες διαφημίσεις: Επίσης, επιτρέπουμε στους παρόχους δεδομένων να χρησιμοποιούν cookies ή άλλα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων σε υπηρεσίες της HP για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις μας και να μετράμε την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας καμπάνιας. Τα cookies αυτά ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν ανωνυμοποιημένα δημογραφικά ή άλλα δεδομένα που μας έχετε υποβάλει οικειοθελώς (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας), τα οποία μπορεί να κοινοποιήσουμε σε παρόχους δεδομένων αποκλειστικά σε κατακερματισμένη, μη αναγνώσιμη μορφή από άνθρωπο. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους ιστότοπούς μας δεν είναι ανώνυμες και μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που γνωρίζουμε ή συνάγουμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας, για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τις διαφημίσεις και τις προσφορές που σας παρέχουμε. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πλέον διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας στον ιστότοπό μας μπλοκάροντας αυτά τα cookies όπως περιγράφεται στην ενότητα Οι επιλογές σας σχετικά με τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων. Επίσης, διαβάστε παρακάτω για τα cookies διαφημίσεων που χρησιμοποιούνται από τρίτους.

  Cookies διαφημίσεων και cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε τρίτους

  Επιτρέπουμε σε διαφημιστές και τρίτους (π.χ. επιλεγμένους συνεργάτες λιανικής) να τοποθετούν cookies στους ιστότοπούς μας για να μπορούν να προβάλλουν περιστασιακά στους ιστότοπους της HP διαφημίσεις που σας αφορούν και είναι χρήσιμες για εσάς. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ (π.χ. Google και Bluekai) για να επιτρέπουμε στους συνεργάτες λιανικής πώλησης να διαφημίζουν προϊόντα τα οποία έχετε αναζητήσει στην τοποθεσία μας. Ωστόσο, δεν ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους διαφημιστές και τρίτους που είναι δυνατό να επιτρέπουν την αναγνώρισή σας. Αυτοί οι διαφημιστές και τρίτοι (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών δικτύων, των εταιρειών και άλλων παρόχων υπηρεσιών που μπορεί να χρησιμοποιούν) ενδέχεται να θεωρήσουν ότι οι χρήστες που αλληλεπιδρούν ή κάνουν κλικ σε μια εξατομικευμένη διαφήμιση ή περιεχόμενο ανήκουν στην ομάδα στην οποία απευθύνεται η εν λόγω διαφήμιση ή το περιεχόμενο.


  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένους συνεργάτες μας που χρησιμοποιούν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος μεταβαίνοντας σε αυτούς τους ιστότοπους:


  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα.


  Ανταλλαγή άλλων πληροφοριών με διαφημιστές


  Μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε πληροφορίες για εσάς σε παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις συσκευές σας και να σας παρέχουν περιεχόμενο και διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό της συσκευής σας ή άλλο αναγνωριστικό σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι πάροχοι ενδέχεται να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε κατακερματισμένη ή μη αναγνωρίσιμη μορφή. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες από εσάς, όπως τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που σας αφορούν με πληροφορίες από άλλες εταιρείες στο πλαίσιο συνεργασιών ανταλλαγής δεδομένων, στις οποίες συμμετέχουμε, και ενδέχεται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν τα δικά τους cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookies αυτά μπορεί να περιέχουν δημογραφικά ή άλλα δεδομένα σε μορφή που δεν επιδέχεται ταυτοποίησης των χρηστών.


  Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν όταν κοινοποιείτε πληροφορίες χρησιμοποιώντας το κουμπί κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχει στους ιστότοπους. Το κοινωνικό δίκτυο θα καταγράψει αυτή την ενέργειά σας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συνδέονται με δραστηριότητες στοχευμένων διαφημίσεων. Οι τύποι cookies που χρησιμοποιούν τρίτες εταιρείες καθώς και ο τρόπος χρήσης των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά διέπεται από τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω εταιρειών. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις, ανατρέξτε στους παραπάνω ιστότοπους για περισσότερες λεπτομέρειες ή μεταβείτε στην ενότητα Οι επιλογές σας σχετικά με τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων και την online παρακολούθηση.

  3

  Άλλα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων


  Προειδοποιητικά σήματα Web
  Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να επιτρέπουμε σε επιλεγμένους τρίτους να χρησιμοποιούν προειδοποιητικά σήματα Web (συνήθως σε συνδυασμό με cookies) με σκοπό τη μεταγλώττιση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και την αλληλεπίδρασή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων επικοινωνίας, τον υπολογισμό της απόδοσης του ιστότοπου και την παροχή περιεχομένου και διαφημίσεων που σας αφορούν περισσότερο. Ένα προειδοποιητικό σήμα Web (ονομάζεται και web bug ή καθαρό GIF) είναι συνήθως μια διαφανής εικόνα γραφικού (συνήθως 1 pixel x 1 pixel) η οποία μπορεί να είναι ενσωματωμένη σε online περιεχόμενο, βίντεο και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να επιτρέπει σε ένα διακομιστή να διαβάζει ορισμένους τύπους πληροφοριών από τη συσκευή σας, να γνωρίζει πότε έχετε προβάλει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσδιορίσει την ημερομηνία και την ώρα που προβάλατε το προειδοποιητικό μήνυμα και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να περιλαμβάνουμε προειδοποιητικά σήματα Web στα προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλουμε για να προσδιορίσουμε εάν έχετε ανοίξει τα μηνύματά μας ή εάν τα έχετε χρησιμοποιήσει και εάν τα εργαλεία αλληλογραφίας που χρησιμοποιούμε λειτουργούν σωστά.


  Ενσωματωμένες συνδέσεις Web
  Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την HP, τα προρυθμισμένα πλήκτρα πληκτρολογίου Internet από την HP και τα εικονίδια προώθησης που υπάρχουν προεγκατεστημένα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας συχνά χρησιμοποιούν συνδέσεις σχεδιασμένες να σας οδηγούν σε μια σχετική περιοχή στο Web, μετά από ανακατεύθυνση μέσω των διακομιστών της HP. Το σύστημα ανακατεύθυνσης επιτρέπει στην HP να αλλάξει τη διεύθυνση URL προορισμού αυτών των συνδέσεων, εάν απαιτείται, και να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ της εταιρείας. Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέτοιες συνδέσεις Web ενδέχεται επίσης να επιτρέπουν στην HP να προσδιορίσει εάν κάνατε κλικ σε μια σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτές οι πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση μπορούν να συνδεθούν με την ταυτότητά σας.

 •  

  Οι επιλογές σας σχετικά με την αυτόματη συλλογή δεδομένων και την online παρακολούθηση

   

  Όπου είναι δυνατό, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies και άλλων εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, τα οποία αποθηκεύουν ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες στη συσκευή σας.


  Cookies


  Εάν δεν θέλετε να επιτρέπονται καθόλου τα cookies ή θέλετε να επιτρέπεται η χρήση μόνο ορισμένων cookies, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις που προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που προγράμματος περιήγησης για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή και μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη οριστεί. Το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή ο ιστότοπος www.allaboutcookies.org περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διακοπής υπηρεσίας σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν απενεργοποιήσετε ορισμένες κατηγορίες cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες των τοποθεσιών μας ή ορισμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμα.


  Για να επιλέξετε να μην παρακολουθείστε πλέον από την Google Analytics στους ιστότοπους που διαθέτουμε, επισκεφθείτε την τοποθεσία http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Εάν βρίσκεστε εντός της Ε.Ε. και θέλετε να μην λαμβάνετε πλέον cookies τρίτων σχετικά με διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, μεταβείτε στην τοποθεσία www.youronlinechoices.eu.


  Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, τηρούμε τα πρότυπα του κλάδου όπως αυτά ορίζονται από την ένωση Digital Advertising Alliance όσον αφορά τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφημιστικές επιλογές σας, εάν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., κάντε κλικ εδώ ή εάν βρίσκεστε στον Καναδά κάντε κλικ εδώ. Στις Η.Π.Α., η πρωτοβουλία Network Advertising Initiative προσφέρει επίσης έναν τρόπο διακοπής της υπηρεσίας ενός αριθμού cookies διαφημίσεων. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.networkadvertising.org για να μάθετε περισσότερα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η διακοπή της υπηρεσίας δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε πλέον online διαφημίσεις. Δεν σημαίνει ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες στις οποίες ζητήσατε διακοπή της λειτουργίας δεν θα σας παρέχουν πλέον διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας στο Web και στα μοτίβα χρήσης του Web που ακολουθείτε.


  Ορισμένα νεότερα προγράμματα περιήγησης Web περιλαμβάνουν δυνατότητες "Do Not Track". Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα πρότυπο του κλάδου για διαχείριση αιτημάτων "Do Not Track", ως εκ τούτου, σε αυτήν τη φάση, οι ιστότοποί μας ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα "Do Not Track" ή σε κεφαλίδες από τα συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης.

  Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το HP Privacy Office.


  Προειδοποιητικά σήματα Web


  Επειδή τα προειδοποιητικά σήματα Web είναι ίδια με οποιοδήποτε άλλο αίτημα περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνεται στη συνταγή για μια ιστοσελίδα, δεν μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία ή να τα αρνηθείτε. Ωστόσο, ενδέχεται να είστε σε θέση να απενεργοποιήσετε τα προειδοποιητικά σήματα Web σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν κάνετε λήψη των εικόνων που περιέχονται σε μηνύματα που λαμβάνετε (αυτή η δυνατότητα διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται στον προσωπικό σας υπολογιστή). Ωστόσο, με αυτή την ενέργεια ενδέχεται να μην απενεργοποιείται πάντα ένα προειδοποιητικό σήμα Web ή άλλα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαιτίας συγκεκριμένων δυνατοτήτων του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες , ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το λογισμικό ή τον πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε. Τα προειδοποιητικά σήματα Web ενδέχεται επίσης να καταστούν αναποτελεσματικά σε ορισμένες περιπτώσεις εάν διακόψετε τη λειτουργία των cookies ή τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.


  Ενσωματωμένες συνδέσεις Web


  Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε πληροφορίες για τις συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ, μπορείτε:

  • να αλλάξετε την επιλογή του τρόπου λήψης δελτίων επικοινωνίας από εμάς (δηλ. να επιλέξετε μια έκδοση βάσει κειμένου του μηνύματος, όπου υπάρχει διαθέσιμη) ή να επιλέξετε να μην κάνετε κλικ σε συνδέσεις των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε,
  • να διαγράψετε τα εικονίδια προώθησης που υπάρχουν προεγκατεστημένα από την HP στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ή να επιλέξετε να μην κάνετε κλικ σε αυτά,
  • να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους των πλήκτρων του πληκτρολογίου Internet σε συγκεκριμένα μοντέλα υπολογιστών ώστε να εκκινούν μια διεύθυνση URL προορισμού της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
 •  

  Άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία μαζί μας

   

  Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας έχετε παράσχει ή τα οποία διατηρούμε εμείς για εσάς. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παραχωρήσει παλαιότερα ή να ζητήσετε τη διόρθωση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την ανωνυμοποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας και να απαιτήσετε τεκμηριωμένη απάντηση σχετικά με το λόγο της επεξεργασίας τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αίτημά σας ενδέχεται να απορριφθεί βάσει νόμιμης εξαίρεσης, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου ή σε περίπτωση που δεσμευόμαστε νομικά να μην αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες.


  Επικοινωνήστε μαζί μας


  Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη δήλωση απορρήτου μας, τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας ή για μια πιθανή παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το HP Privacy Office ή να μας γράψετε στη διεύθυνση που θα βρείτε παρακάτω:


  EU
  HP France SAS Global Legal Affairs ATTN: Privacy Office 20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100 Boulogne-Billancourt France


  MEXICO
  HP Inc. Global Legal Affairs ATTN: Privacy Office Av. Vasco de Quiroga #2999 Col. Santa Fe Peña Blanca Del. Alvaro Obregon C.P. 01210 México D.F.


  REST OF WORLD
  HP Inc. Global Legal Affairs ATTN: Privacy Office 1501 Page Mill Road Palo Alto, California 94304 USA


  Όλα τα δελτία επικοινωνίας θεωρούνται εμπιστευτικά. Κατά την παραλαβή του δελτίου επικοινωνίας μας, ο εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σε εύλογο χρονικό διάστημα για να απαντήσει στις ερωτήσεις ή να ασχοληθεί με το ζήτημα που αναφέρετε. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το ζήτημά σας θα αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο.


  Εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημά σας, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή εποπτείας ιδιωτικού απορρήτου ή να προσφύγετε δικαστικά, εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί. Για ερωτήσεις, ζητήματα ή καταγγελίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή μας στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα, διαβάστε σχετικά με τη συμμετοχή μας σε διεθνή προγράμματα τήρησης ιδιωτικού απορρήτου.

 •  

  Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

   

  Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση απορρήτου της εταιρείας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω μ μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο και/ή σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Σχετικές συνδέσεις ιδιωτικού απορρήτου: