Επιτραπέζιοι υπολογιστές HP

Επιτραπέζιοι υπολογιστές για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
Η HP συνιστά Windows.

Εύρεση

επιτραπέζιων υπολογιστών

Προβολές:
   
 -  από  άρθρα
   
 -  από  άρθρα
   
  • Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει.
  • Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8 και Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8 και Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.

    Ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος που θα βρείτε στα Φύλλα δεδομένων/Έγγραφα. Εάν το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 55022 Class A, η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να προκαλέσει (σε αντίξοες συνθήκες) παρεμβολή στο τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σήμα.

    Η HP δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα της, όπως είναι απαραίτητο για να πληροί τις νομικές απαιτήσεις όπως το REACH (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Μπορείτε να βρείτε μια αναφορά χημικών πληροφοριών για αυτό το προϊόν στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach.