Χαρακτηριστικά

Seamlessly scale out with HP StoreAll Gateway Storage, including in combination with StoreAll Storage, to 16 petabytes of billions of files and objects.

Harnessed: Structure for Unstructured Data

Conduct forensics for timely administrator action with pervasive auditing of file system events.
Add meaning to your data with embedded custom metadata tagging using StoreAll Express Query.
Proactively manage long term data durability with integrated data integrity validation.
Make metadata informed storage administration decisions orders of magnitude more quickly using StoreAll Express Query-powered reporting within HP StoreAll Gateway Storage.
Enhance applications by integrating with the StoreAll Express Query REST API, and avoid the cost and complexity of an external metadata database.
Modularly add capacity and performance as your archive expands with the pay-as-you-grow architecture.


  • Ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος που θα βρείτε στα Φύλλα δεδομένων/Έγγραφα. Εάν το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 55022 Class A, η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να προκαλέσει (σε αντίξοες συνθήκες) παρεμβολή στο τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σήμα.

    Η HP δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα της, όπως είναι απαραίτητο για να πληροί τις νομικές απαιτήσεις όπως το REACH (Κανονισμός ΕΚ Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Μπορείτε να βρείτε μια αναφορά χημικών πληροφοριών για αυτό το προϊόν στη διεύθυνση: www.hp.com/go/reach.