Ασφάλεια εκτυπωτή

Η ασφαλέστερη εκτύπωση στον κόσμο 1

Μόνο οι εκτυπωτές της HP μπορούν να σταματήσουν μια επίθεση την ώρα που ξεκινάει με μοναδικές λειτουργίες ασφάλειας.2

HP JetAdvantage Security Manager

$$list_links_tagline$$

 

1. Βάσει ανασκόπησης από την HP των χαρακτηριστικών ασφάλειας των εκτυπωτών HP που δημοσιεύτηκαν το 2016. Η ΗΡ προσφέρει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών ασφάλειας τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση με σκοπό την ανίχνευση και την αυτόματη διακοπή επιθέσεων και, στη συνέχεια, την αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού μέσω επανεκκίνησης.

2. Οι εκτυπωτές και οι MFP HP Enterprise με FutureSmart προσφέρουν λειτουργίες ασφάλειας για αυτόματη επιδιόρθωση και περιλαμβάνουν ενσωματωμένη προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

3. Το HP JetAdvantage Security Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/securitymanager.

4. Βάσει δεδομένων που έχει εξασφαλίσει εσωτερικά η HP (Σύγκριση ασφάλειας συσκευών, Ιανουάριος 2015) και της αναφοράς λύσεων για το HP JetAdvantage Security Manager 2.1 της Buyers Laboratory LLC, Φεβρουάριος 2015.