Ασφάλεια εκτυπωτή

Η ασφαλέστερη εκτύπωση στον κόσμο 1

Μόνο οι εκτυπωτές της HP μπορούν να σταματήσουν μια επίθεση την ώρα που ξεκινάει με μοναδικές λειτουργίες ασφάλειας.2
 

1. Βασίζεται στη μελέτη της HP που δημοσιεύτηκε το 2015 για τις ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας των εκτυπωτών του ανταγωνισμού που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας για έλεγχο ακεραιότητας έως το επίπεδο του BIOS με δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης. Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών ασφάλειας στα μοντέλα HP LaserJet M527, M506 και M577 ενδέχεται να απαιτείται μια ενημέρωση service pack για το FutureSmart. Ορισμένες λειτουργίες θα διατεθούν ως ενημέρωση service pack του HP FutureSmart για επιλεγμένα υπάρχοντα μοντέλα εκτυπωτών Enterprise. Για να δείτε τη λίστα με τα συμβατά προϊόντα, επισκεφθείτε την τοποθεσία http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/LJsecurityclaims.

2. Οι εκτυπωτές και οι MFP HP Enterprise με FutureSmart προσφέρουν λειτουργίες ασφάλειας αυτόματης επιδιόρθωσης και περιλαμβάνουν ενσωματωμένη προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

3. Το HP JetAdvantage Security Manager πωλείται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/securitymanager.

4. Βασίζεται σε εσωτερικά, ασφαλή δεδομένα της HP (Σύγκριση ασφάλειας συσκευών, Ιανουάριος 2015) και την αναφορά λύσεων για το HP JetAdvantage Security Manager 2.1 της Buyers Laboratory LLC, Φεβρουάριος του 2015.