Εκτύπωση μέσω HP

Συνεχής παρακολούθηση

Ανίχνευση εισβολών κατά τον χρόνο εκτέλεσης

Ανιχνεύει και σταματά επιθέσεις ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και πραγματοποιεί αναγκαστική επανεκκίνηση για την επιδιόρθωση του συστήματος.

Φόρτωση BIOS

HP Sure Start

Κατά την επανεκκίνηση, το HP Sure Start ανιχνεύει και εμποδίζει την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα και αποκαθιστά αυτόματα την ομαλή λειτουργία του BIOS.

Έλεγχος ρυθμίσεων

HP JetAdvantage Security Manager

Αυτή η λύση διαχείρισης ασφάλειας στόλων ελέγχει και διορθώνει τις ρυθμίσεις ασφάλειας των συσκευών κατά την επανεκκίνηση.

Έλεγχος υλικολογισμικού

Δημιουργία "λευκών λιστών"

Διασφαλίζει τη φόρτωση μόνο αυθεντικού κώδικα HP στη μνήμη, ενώ σε περίπτωση παραβίασης ασφάλειας εκτελεί επανεκκίνηση και ειδοποιεί το τμήμα IT.

1. Βασίζεται σε ανασκόπηση από την HP των λειτουργιών ασφάλειας των ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2016. Μόνο η ΗΡ προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που υποστηρίζουν την παρακολούθηση, την ανίχνευση και την αυτόματη διακοπή επιθέσεων και, στη συνέχεια, την αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού μέσω επανεκκίνησης. Για να δείτε τη λίστα των εκτυπωτών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/printersecurityclaims

2. Ο ισχυρισμός "Οι πιο ασφαλείς εκτυπωτές" αφορά τις συσκευές HP Enterprise που κυκλοφόρησαν το 2015 και βασίζεται σε ανασκόπηση από την HP των δημοσιευμένων το 2016 ενσωματωμένων λειτουργιών ασφάλειας των ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μόνο η HP προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας για έλεγχο ακεραιότητας έως το επίπεδο του BIOS με δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης. Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών ασφάλειας, μπορεί να απαιτείται ενημέρωση service pack για το FutureSmart. Για να δείτε τη λίστα των συμβατών προϊόντων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/printersecurityclaims

3 Έρευνα της Spiceworks σε 309 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε θέματα IT στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) και την Ασία-Ειρηνικό (APAC), για λογαριασμό της HP, έδειξε ότι μόνο το 23% των συμμετεχόντων εφαρμόζουν την προστασία των δεδομένων ως πρακτική ασφάλειας στον στόλο των εκτυπωτών τους. Νοέμβριος 2016.

4 Μέσος όρος που βασίζεται σε δοκιμές σε παγκόσμιο επίπεδο που διεξήγαγε το Ponemon Institute κατά τη διάρκεια των πειραμάτων "Visual Hacking Experiment", 2015 και "Global Visual Hacking Experiment", Αύγουστος 2016

5 IDC, "Market Analysis Perspective (MAP) on the US Office Print Market 2016", Αύγουστος 2016