Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης για εκτυπωτές USB

Για να λάβετε προσαρμοσμένες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, επιλέξτε το δικό σας λειτουργικό σύστημα.

Windows XPWindows XP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τις παρακάτω λύσεις με τη σειρά που αναφέρονται για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λύση 1: Εκκαθαρίστε τον υπολογιστή και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP

Η εκκαθάριση μερικών αρχείων, η επανεκκίνηση του υπολογιστή και η επανεγκατάσταση του λογισμικού HP συχνά επιλύουν το πρόβλημα. Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Εκκαθαρίστε τον υπολογιστή και εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα "Εκκαθάριση δίσκου"

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια στις οθόνες εγκατάστασης (αν δεν εμφανιστεί καμία οθόνη εγκατάστασης λογισμικού της HP, η εγκατάσταση έχει ήδη ολοκληρωθεί).

 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν.

 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 4. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα "Εκκαθάριση δίσκου":

  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (XP_Start_icn), επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα, Εργαλεία συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση δίσκου.

  2. Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα "Εκκαθάριση δίσκου" ολοκληρώσει την ανάλυση του σκληρού δίσκου, εμφανίζεται στην οθόνη μια αναφορά με μια λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στα κατάλληλα πλαίσια επιλογής για να καταργήσετε τα ανεπιθύμητα αρχεία από τον υπολογιστή σας και πατήστε OK.

  3. Επιλέξτε Ναι στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται στον υπολογιστή σας.

Βήμα 2: Επανεγκατάσταση του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό HP.

Πρώτη μέθοδος: Λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού από τον ιστότοπο της HP

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν και από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που το έχετε συνδέσει).

 2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

 3. Κάντε δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος και πατήστε Επόμενο. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο σας από μια λίστα παρόμοιων προϊόντων.

 5. Πατήστε Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης.

 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα και πατήστε Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (EC_PlusSign_icn) που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να λάβετε από το Διαδίκτυο.

 8. Διαβάστε προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και τις πρόσθετες οδηγίες. Επίσης, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή οδηγιών (HPCC_QuestionMark_icn), εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη.

 9. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ξεκινά η λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή.

Συμβουλή: Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αργότερα.

Δεύτερη μέθοδος: Χρησιμοποιήστε το CD λογισμικού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD του προϊόντος.

 1. Τοποθετήστε το CD του εκτυπωτή στη μονάδα CD του υπολογιστή και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ανοίξει το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού. Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (XP_Start_icn), πατήστε Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD.

 2. Για την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα εγκατάστασης ίσως σας ζητήσει να ελέγξετε στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης του προϊόντος σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, η HP σάς προτείνει να επιλέξετε “Ναι”, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση και λήψη τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο.

 • Αν το πρόβλημα λύθηκε με αυτά τα βήματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

 • Αν το πρόβλημα παραμένει, συνεχίστε με την επόμενη λύση.  

Λύση 2: Απενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP

Αν δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του προϊόντος HP, ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό εκκίνησης. Τα Windows επιτρέπουν την άμεση εκτέλεση πολλών προγραμμάτων και διεργασιών κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτά τα προγράμματα ίσως εμποδίζουν την εγκατάσταση του λογισμικού HP.

Οι παρακάτω οδηγίες δείχνουν πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτά τα προγράμματα και τις διεργασίες, όταν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα προϊόν HP, καθώς και πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό εκκίνησης.

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (XP_Start_icn) και επιλέξτε Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση και πατήστε OK. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων.

  • Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Κανονική εκκίνηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Πατήστε Επιλεκτική εκκίνηση και αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.

   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.

  • Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Επιλεκτική εκκίνηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.

   2. Σημειώστε τα επιλεγμένα στοιχεία. Αυτή η λίστα θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τα αρχικά στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή αργότερα.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

   4. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.

   5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   6. Σημειώστε τα επιλεγμένα στοιχεία. Αυτή η λίστα θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τα αρχικά στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή αργότερα.

   7. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 4. Πατήστε OK. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για να συνεχίσετε.

 5. Μετά από την επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται το παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Να μην εμφανιστεί αυτό το μήνυμα... και πατήστε OK.

Βήμα 2: Επανεγκατάσταση του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό HP.

Πρώτη μέθοδος: Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της HP και εγκαταστήστε το.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν και από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που το έχετε συνδέσει).

 2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

 3. Κάντε δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος και πατήστε Επόμενο. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο σας από μια λίστα παρόμοιων προϊόντων.

 5. Πατήστε Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης.

 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα και πατήστε Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (EC_PlusSign_icn) που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να λάβετε από το Διαδίκτυο.

 8. Διαβάστε προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και τις πρόσθετες οδηγίες. Επίσης, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή οδηγιών (HPCC_QuestionMark_icn), εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη.

 9. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ξεκινά η λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή.

Συμβουλή: Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αργότερα.

Δεύτερη μέθοδος: Χρησιμοποιήστε το CD λογισμικού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD του προϊόντος.

 1. Τοποθετήστε το CD του εκτυπωτή στη μονάδα CD του υπολογιστή και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ανοίξει το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού. Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (XP_Start_icn), πατήστε Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD.

 2. Για την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το πρόγραμμα εγκατάστασης ίσως σας ζητήσει να ελέγξετε στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης του προϊόντος σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, η HP σάς προτείνει να επιλέξετε “Ναι”, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση και λήψη τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο.

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό εκκίνησης. Αν παρακάμψετε αυτό το βήμα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (XP_Start_icn) και επιλέξτε Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση και πατήστε OK. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων.

  • Αν είχατε ακολουθήσει τις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της επιλογής Κανονική εκκίνηση (ή αν θέλετε να επιστρέψετε σε αυτές τις ρυθμίσεις), επιλέξτε Κανονική εκκίνηση.

  • Αν θέλετε να προσαρμόσετε τα προγράμματα που θα εκτελούνται κατά την εκκίνηση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την Επιλεκτική εκκίνηση:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.

   2. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Εκκίνηση.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες.

   4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   5. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Υπηρεσίες.

 3.  Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 4. Πατήστε ΟΚ. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για να συνεχίσετε.

 • Αν το πρόβλημα λύθηκε με αυτά τα βήματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Αν το πρόβλημα παραμένει, επιλέξτε το αποτέλεσμα των παρακάτω επιλογών, για περισσότερες πληροφορίες.

Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP ήταν επιτυχής, αλλά ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP ήταν επιτυχής, αλλά ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.

Αν ο εκτυπωτής εγκαταστάθηκε με επιτυχία, αλλά δεν λειτουργεί όπως περιμένατε, έχουμε μια λύση για εσάς.

Η HP σχεδίασε αυτοματοποιημένα βοηθητικά προγράμματα (εργαλεία) για τη διάγνωση και επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων σχετικά με την εκτύπωση, τη δικτύωση και τη σάρωση. Για να λάβετε και να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για το πρόβλημα του δικού σας εκτυπωτή, επιλέξτε από τα παρακάτω.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Η HP έχει σχεδιάσει ένα γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο για τη διάγνωση και επίλυση πολλών προβλημάτων εκτύπωσης, σάρωσης και συνδεσιμότητας: Το HP Print and Scan Doctor. Η HP προτείνει τη λήψη και εγκατάσταση του Print and Scan Doctor όποτε χρειάζεται να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα με τον εκτυπωτή HP που διαθέτετε.

Λήψη του Print and Scan Doctor


HDU_icn

Διαγνωστικό πρόγραμμα υλικού HP. Η HP σχεδίασε ένα γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο για τη διάγνωση και την επίλυση πολλών προβλημάτων υλικού: Το βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου υλικού HP. Η HP προτείνει τη λήψη και εγκατάσταση του διαγνωστικού προγράμματος υλικού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υλικού.

Λήψη του διαγνωστικού προγράμματος υλικού


Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP απέτυχε. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP απέτυχε.

Αν η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP δεν ολοκληρώθηκε ούτε μετά τα προηγούμενα βήματα, επισκεφθείτε την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της HP για περισσότερες πληροφορίες.

Windows Vista Windows Vista

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τις παρακάτω λύσεις με τη σειρά που αναφέρονται για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λύση 1: Εκκαθαρίστε τον υπολογιστή και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP

Η εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows, η επανεκκίνηση του υπολογιστή και η επανεγκατάσταση του λογισμικού HP συχνά επιλύουν το πρόβλημα. Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Εκκαθαρίστε τον υπολογιστή και εκτελέστε τη λειτουργία Windows Update

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια στις οθόνες εγκατάστασης (αν δεν εμφανιστεί καμία οθόνη εγκατάστασης λογισμικού της HP, η εγκατάσταση έχει ήδη ολοκληρωθεί).

 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν.

 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 4. Εκτελέστε τη λειτουργία Windows Update:

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn) και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

  2.  Στην περιοχή Ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

  3. Στην οθόνη του Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

  4. Αποδεχθείτε όλες τις ενημερώσεις ή τουλάχιστον τις πιο σημαντικές.

 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. (Ίσως σας ζητηθεί.)

Βήμα 2: Επανεγκατάσταση του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό HP.

Πρώτη μέθοδος: Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της HP και εγκαταστήστε το.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν και από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που το έχετε συνδέσει).

 2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

 3. Κάντε δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος και πατήστε Επόμενο. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο σας από μια λίστα παρόμοιων προϊόντων.

 5. Πατήστε Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης.

 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα και πατήστε Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (EC_PlusSign_icn) που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να λάβετε από το Διαδίκτυο.

 8. Διαβάστε προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και τις πρόσθετες οδηγίες. Επίσης, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή οδηγιών (HPCC_QuestionMark_icn), εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη.
 9. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ξεκινά η λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή.

Συμβουλή: Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αργότερα.

Δεύτερη μέθοδος: Χρησιμοποιήστε το CD λογισμικού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD του προϊόντος.

 1. Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή και κλείστε τη μονάδα. Αν έχετε τοποθετήσει ήδη το CD στη μονάδα CD, ανοίξτε και κλείστε ξανά τη μονάδα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού ξεκινάει αυτόματα.
  Αν δεν ανοίξει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn), επιλέξτε το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD του υπολογιστή.

 2. Για την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Το πρόγραμμα εγκατάστασης ίσως σας ζητήσει να ελέγξετε στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης του προϊόντος σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, η HP σάς προτείνει να επιλέξετε “Ναι”, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση και λήψη τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο.

 • Αν το πρόβλημα λύθηκε με αυτά τα βήματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

 • Αν το πρόβλημα παραμένει, συνεχίστε με την επόμενη λύση.  

Λύση 2: Απενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP

Αν δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του προϊόντος HP, ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό εκκίνησης. Τα Windows επιτρέπουν την άμεση εκτέλεση πολλών προγραμμάτων και διεργασιών κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτά τα προγράμματα ίσως εμποδίζουν την εγκατάσταση του λογισμικού HP.

Οι παρακάτω οδηγίες δείχνουν πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτά τα προγράμματα και τις διεργασίες, όταν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα προϊόν HP, καθώς και πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό εκκίνησης.

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn).

 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και πατήστε Enter. Ανοίγει το παράθυρο MSconfig. Αν ανοίξει το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη με το μήνυμα Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια για να κλείσετε το παράθυρο.

  • Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Κανονική εκκίνηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Πατήστε Επιλεκτική εκκίνηση και αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.

   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.

  • Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Επιλεκτική εκκίνηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.

   2. Σημειώστε τα επιλεγμένα στοιχεία. Αυτή η λίστα θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τα αρχικά στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή αργότερα.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

   4. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.

   5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   6. Σημειώστε τα επιλεγμένα στοιχεία. Αυτή η λίστα θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τα αρχικά στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή αργότερα.

   7. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 4. Πατήστε OK. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για να συνεχίσετε.

 5. Μετά από την επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται το παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Να μην εμφανιστεί αυτό το μήνυμα... και πατήστε OK.

Βήμα 2: Επανεγκατάσταση του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό HP.

Πρώτη μέθοδος: Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπο της HP και εγκαταστήστε το.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν και από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που το έχετε συνδέσει).

 2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

 3. Κάντε δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος και πατήστε Επόμενο. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο σας από μια λίστα παρόμοιων προϊόντων.

 5. Πατήστε Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης.

 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα και πατήστε Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (EC_PlusSign_icn) που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να λάβετε από το Διαδίκτυο.

 8. Διαβάστε προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και τις πρόσθετες οδηγίες. Επίσης, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή οδηγιών (HPCC_QuestionMark_icn), εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη.

 9. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ξεκινά η λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή.

Συμβουλή: Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αργότερα.

Δεύτερη μέθοδος: Χρησιμοποιήστε το CD λογισμικού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD του προϊόντος.

 1. Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή και κλείστε τη μονάδα. Αν έχετε τοποθετήσει ήδη το CD στη μονάδα CD, ανοίξτε και κλείστε ξανά τη μονάδα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού ξεκινάει αυτόματα.
  Αν δεν ανοίξει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn), επιλέξτε το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD του υπολογιστή.

 2. Για την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Το πρόγραμμα εγκατάστασης ίσως σας ζητήσει να ελέγξετε στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης του προϊόντος σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, η HP σάς προτείνει να επιλέξετε “Ναι”, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση και λήψη τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο.

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό εκκίνησης. Αν παρακάμψετε αυτό το βήμα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn).

 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και πατήστε Enter. Ανοίγει το παράθυρο MSConfig.

  • Αν είχατε ακολουθήσει τις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της επιλογής Κανονική εκκίνηση (ή αν θέλετε να επιστρέψετε σε αυτές τις ρυθμίσεις), επιλέξτε Κανονική εκκίνηση.

  • Αν θέλετε να προσαρμόσετε τα προγράμματα που θα εκτελούνται κατά την εκκίνηση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την Επιλεκτική εκκίνηση:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.

   2. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Εκκίνηση.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες.

   4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   5. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Υπηρεσίες.

 3.  Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 4. Πατήστε ΟΚ. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για να συνεχίσετε.

 • Αν το πρόβλημα λύθηκε με αυτά τα βήματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Αν το πρόβλημα παραμένει, επιλέξτε το αποτέλεσμα των παρακάτω επιλογών, για περισσότερες πληροφορίες.

Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP ήταν επιτυχής, αλλά ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP ήταν επιτυχής, αλλά ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.

Αν ο εκτυπωτής εγκαταστάθηκε με επιτυχία, αλλά δεν λειτουργεί όπως περιμένατε, έχουμε μια λύση για εσάς.

Η HP σχεδίασε αυτοματοποιημένα βοηθητικά προγράμματα (εργαλεία) για τη διάγνωση και επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων σχετικά με την εκτύπωση, τη δικτύωση και τη σάρωση. Για να λάβετε και να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για το πρόβλημα του δικού σας εκτυπωτή, επιλέξτε από τα παρακάτω.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Η HP έχει σχεδιάσει ένα γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο για τη διάγνωση και επίλυση πολλών προβλημάτων εκτύπωσης, σάρωσης και συνδεσιμότητας: Το HP Print and Scan Doctor. Η HP προτείνει τη λήψη και εγκατάσταση του Print and Scan Doctor όποτε χρειάζεται να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα με τον εκτυπωτή HP που διαθέτετε.

Λήψη του Print and Scan Doctor


HDU_icn

Διαγνωστικό πρόγραμμα υλικού HP. Η HP σχεδίασε ένα γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο για τη διάγνωση και την επίλυση πολλών προβλημάτων υλικού: Το βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου υλικού HP. Η HP προτείνει τη λήψη και εγκατάσταση του διαγνωστικού προγράμματος υλικού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υλικού.

Λήψη του διαγνωστικού προγράμματος υλικού


Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP απέτυχε. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP απέτυχε.

Αν η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP δεν ολοκληρώθηκε ούτε μετά τα προηγούμενα βήματα, επισκεφθείτε την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της HP για περισσότερες πληροφορίες.

Windows 7Windows 7

Για χρήστες των Windows 7: Δοκιμάστε το δωρεάν διαγνωστικό πρόγραμμα της HP για να βρείτε το καλύτερο πρόγραμμα οδήγησης!

PIW_small_Icon Οδηγός εγκατάστασης εκτυπωτή HP για τα Windows 7  (<1 MB)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τις παρακάτω λύσεις με τη σειρά που αναφέρονται για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λύση 1: Εκκαθαρίστε τον υπολογιστή, εκτελέστε τη λειτουργία Windows Update και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP

Η εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows, η επανεκκίνηση του υπολογιστή και η επανεγκατάσταση του λογισμικού HP συχνά επιλύουν το πρόβλημα. Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Εκκαθαρίστε τον υπολογιστή και εκτελέστε τη λειτουργία Windows Update

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια στις οθόνες εγκατάστασης (αν δεν εμφανιστεί καμία οθόνη εγκατάστασης λογισμικού της HP, η εγκατάσταση έχει ήδη ολοκληρωθεί).

 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν.

 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

 4. Εκτελέστε τη λειτουργία Windows Update:

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn) και πληκτρολογήστε Windows Update στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων.

  2. Στην περιοχή Ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

  3. Στην οθόνη του Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

  4. Αποδεχθείτε όλες τις ενημερώσεις ή τουλάχιστον τις πιο σημαντικές.

 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. (Ίσως σας ζητηθεί.)

Βήμα 2: Επανεγκατάσταση του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό HP.

Πρώτη μέθοδος: Λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού από τον ιστότοπο της HP

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν και από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που το έχετε συνδέσει).

 2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

 3. Κάντε δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος και πατήστε Επόμενο. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο σας από μια λίστα παρόμοιων προϊόντων.

 5. Πατήστε Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης.

 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα και πατήστε Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (EC_PlusSign_icn) που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να λάβετε από το Διαδίκτυο.

 8. Διαβάστε προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και τις πρόσθετες οδηγίες. Επίσης, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή οδηγιών (HPCC_QuestionMark_icn), εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη.

 9. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ξεκινά η λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή.

Συμβουλή: Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αργότερα.

Δεύτερη μέθοδος: Χρησιμοποιήστε το CD λογισμικού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD του προϊόντος.

 1. Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή και κλείστε τη μονάδα. Αν έχετε τοποθετήσει ήδη το CD στη μονάδα CD, ανοίξτε και κλείστε ξανά τη μονάδα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού ξεκινάει αυτόματα.
  Αν δεν ανοίξει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn), επιλέξτε το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD του υπολογιστή.

 2. Για την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Το πρόγραμμα εγκατάστασης ίσως σας ζητήσει να ελέγξετε στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης του προϊόντος σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, η HP σάς προτείνει να επιλέξετε “Ναι”, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση και λήψη τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο.

 • Αν το πρόβλημα λύθηκε με αυτά τα βήματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

 • Αν το πρόβλημα παραμένει, συνεχίστε με την επόμενη λύση.  

Λύση 2: Απενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP

Αν δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του προϊόντος HP, ίσως πρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό εκκίνησης. Τα Windows επιτρέπουν την άμεση εκτέλεση πολλών προγραμμάτων και διεργασιών κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτά τα προγράμματα ίσως εμποδίζουν την εγκατάσταση του λογισμικού HP.

Οι παρακάτω οδηγίες δείχνουν πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτά τα προγράμματα και τις διεργασίες, όταν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα προϊόν HP, καθώς και πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό εκκίνησης.

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn).

 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων και πατήστε Enter. Ανοίγει το παράθυρο MSconfig. Αν ανοίξει το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη με το μήνυμα Τα Windows χρειάζονται την άδειά σας για να συνεχίσουν, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια για να κλείσετε το παράθυρο.

  • Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Κανονική εκκίνηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Πατήστε Επιλεκτική εκκίνηση και αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.

   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.

  • Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Επιλεκτική εκκίνηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.

   2. Σημειώστε τα επιλεγμένα στοιχεία. Αυτή η λίστα θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τα αρχικά στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή αργότερα.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

   4. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Φόρτωση στοιχείων εκκίνησης.

   5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες και ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   6. Σημειώστε τα επιλεγμένα στοιχεία. Αυτή η λίστα θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τα αρχικά στοιχεία εκκίνησης του υπολογιστή αργότερα.

   7. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 4. Πατήστε OK. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για να συνεχίσετε.

 5. Μετά από την επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται το παράθυρο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Να μην εμφανιστεί αυτό το μήνυμα... και πατήστε OK.

Βήμα 2: Επανεγκατάσταση του λογισμικού HP

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό HP.

Πρώτη μέθοδος: Λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού από τον ιστότοπο της HP

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το προϊόν και από τον υπολογιστή (σε περίπτωση που το έχετε συνδέσει).

 2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

 3. Κάντε δεξί κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Λήψη λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος και πατήστε Επόμενο. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το μοντέλο σας από μια λίστα παρόμοιων προϊόντων.

 5. Πατήστε Λήψεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης.

 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα και πατήστε Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (EC_PlusSign_icn) που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να λάβετε από το Διαδίκτυο.

 8. Διαβάστε προσεκτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος και τις πρόσθετες οδηγίες. Επίσης, αν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή οδηγιών (HPCC_QuestionMark_icn), εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη.

 9. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό οποιαδήποτε στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και βρείτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ξεκινά η λήψη του λογισμικού στον υπολογιστή.

Συμβουλή: Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης του αρχείου, σε περίπτωση που θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό αργότερα.

Δεύτερη μέθοδος: Χρησιμοποιήστε το CD λογισμικού.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD του προϊόντος.

 1. Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή και κλείστε τη μονάδα. Αν έχετε τοποθετήσει ήδη το CD στη μονάδα CD, ανοίξτε και κλείστε ξανά τη μονάδα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού ξεκινάει αυτόματα.
  Αν δεν ανοίξει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn), επιλέξτε το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD του υπολογιστή.

 2. Για την εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Το πρόγραμμα εγκατάστασης ίσως σας ζητήσει να ελέγξετε στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν πιο πρόσφατες ενημερώσεις εγκατάστασης του προϊόντος σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, η HP σάς προτείνει να επιλέξετε “Ναι”, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση και λήψη τυχόν διαθέσιμων ενημερώσεων από το Διαδίκτυο.

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε το λογισμικό εκκίνησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό εκκίνησης. Αν παρακάμψετε αυτό το βήμα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows (Windows_icn).

 2. Πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων και πατήστε Enter. Ανοίγει το παράθυρο MSConfig.

  • Αν είχατε ακολουθήσει τις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της επιλογής Κανονική εκκίνηση (ή αν θέλετε να επιστρέψετε σε αυτές τις ρυθμίσεις), επιλέξτε Κανονική εκκίνηση.

  • Αν θέλετε να προσαρμόσετε τα προγράμματα που θα εκτελούνται κατά την εκκίνηση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την Επιλεκτική εκκίνηση:

   1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση.

   2. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Εκκίνηση.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες.

   4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

   5. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία από τη λίστα των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Υπηρεσίες.

 3.  Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 4. Πατήστε ΟΚ. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για να συνεχίσετε.

 • Αν το πρόβλημα λύθηκε με αυτά τα βήματα, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Αν το πρόβλημα παραμένει, επιλέξτε το αποτέλεσμα των παρακάτω επιλογών, για περισσότερες πληροφορίες.

Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP ήταν επιτυχής, αλλά ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP ήταν επιτυχής, αλλά ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί.

Αν ο εκτυπωτής εγκαταστάθηκε με επιτυχία, αλλά δεν λειτουργεί όπως περιμένατε, έχουμε μια λύση για εσάς.

Η HP σχεδίασε αυτοματοποιημένα βοηθητικά προγράμματα (εργαλεία) για τη διάγνωση και επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων σχετικά με την εκτύπωση, τη δικτύωση και τη σάρωση. Για να λάβετε και να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για το πρόβλημα του δικού σας εκτυπωτή, επιλέξτε από τα παρακάτω.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Η HP έχει σχεδιάσει ένα γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο για τη διάγνωση και επίλυση πολλών προβλημάτων εκτύπωσης, σάρωσης και συνδεσιμότητας: Το HP Print and Scan Doctor. Η HP προτείνει τη λήψη και εγκατάσταση του Print and Scan Doctor όποτε χρειάζεται να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα με τον εκτυπωτή HP που διαθέτετε.

Λήψη του Print and Scan Doctor


HDU_icn

Διαγνωστικό πρόγραμμα υλικού HP. Η HP σχεδίασε ένα γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο για τη διάγνωση και την επίλυση πολλών προβλημάτων υλικού: Το βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου υλικού HP. Η HP προτείνει τη λήψη και εγκατάσταση του διαγνωστικού προγράμματος υλικού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υλικού.

Λήψη του διαγνωστικού προγράμματος υλικού


Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP απέτυχε. Η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP απέτυχε.

Αν η εγκατάσταση του εκτυπωτή HP δεν ολοκληρώθηκε ούτε μετά τα προηγούμενα βήματα, επισκεφθείτε την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της HP για περισσότερες πληροφορίες.

 
Υποστήριξη ανά μοντέλο προϊόντος
Βρείτε λύσεις, στοιχεία λήψης και άλλες πληροφορίες υποστήριξης που αφορούν αποκλειστικά στο μοντέλο του προϊόντος σας.
Συνδεθείτε με άλλους
Connect with others
Δεν είστε μόνοι. Επικοινωνήστε με άλλους πελάτες και ειδικούς της HP στα φόρουμ υποστήριξης και λάβετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε.
ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ