0

Τοποθεσία της εταιρείας Hewlett-Packard - Όροι χρήσης και νομικοί περιορισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ("ΟΡΟΙ") ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ("ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ"). Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEWLETT-PACKARD ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΩΣ "HP") ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ "ΥΛΙΚΟ") ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η HP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΩΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"). Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΩΣ "ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ HP".

1

Χρήση των Τοποθεσιών web της HP

Εκτός από όσα αναφέρονται σε "Άλλες συμφωνίες λογισμικού, υπηρεσιών ή πρόσβασης", παρακάτω, η HP σάς εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες web της HP αποκλειστικά και μόνο για τους δικούς σας προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των Τοποθεσιών web της HP για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό (όπου συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόμενη, η χρήση σε άλλη τοποθεσία ή μέσω δικτυωμένου περιβάλλοντος υπολογιστών). Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα οποιοδήποτε μέρους του Υλικού, πρέπει να διατηρήσετε επάνω στα εν λόγω αντίγραφα όλες τις πληροφορίες περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες πληροφορίες περί ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο αρχικό Υλικό. Δεν έχετε δικαίωμα να τροποποιήσετε, να προβάλλετε δημοσίως, να αναπαράγετε δημοσίως ή να διανέμετε το Υλικό. Όσον αφορά εσάς και την HP, η HP είναι η ιδιοκτήτρια των Τοποθεσιών web της HP. Οι Τοποθεσίες web της HP προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και συναφών διεθνών νόμων. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Τοποθεσιών web της HP ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, περί εμπορικών σημάτων και άλλων νόμων.


2

Πρόσβαση

Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται για την πρόσβαση και χρήση των Τοποθεσιών web της HP καθώς και για την πληρωμή όλων των συναφών εξόδων. Όταν εγγράφεστε για να ανοίξετε έναν λογαριασμό οπουδήποτε στις Τοποθεσίες web της HP ή εάν επικοινωνήσετε με την HP μέσω των Τοποθεσιών web της HP με σκοπό τη λήψη προϊόντων ή υπηρεσιών, η HP μπορεί να συλλέξει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Η χρήση αυτών των πληροφοριών από την HP διέπεται από τις διατάξεις της Ηλεκτρονικής δήλωσης της HP περί απορρήτου για την Τοποθεσία. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες (και, για όσο διάστημα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό που διατηρείτε στις Τοποθεσίες web της HP, να ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες για να διατηρούνται αληθινές, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις). Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα του κωδικού σας στις Τοποθεσίες web της HP και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται με τον δικό σας κωδικό. Συμφωνείτε ότι θα ενημερώσετε αμέσως της HP σχετικά με κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας ή σχετικά με κάθε άλλου είδους παραβίαση ασφαλείας που έχει σχέση με τις Τοποθεσίες web της HP. Η HP διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να αλλάξετε τον κωδικό σας εάν η HP πιστεύει ότι ο κωδικός σας δεν είναι πλέον ασφαλής. Η πρόσβαση στις Τοποθεσίες web της HP χορηγείται με βάση άλλες ξεχωριστά εκτελεστέες συμφωνίες της HP και Εσείς πρέπει να αντικαταστήσετε τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ενότητα.


3

Απαγορευμένες χρήσεις

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Τοποθεσίες web της HP (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων, τυχόν Υλικού και Υπηρεσιών στα οποία μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Τοποθεσιών web της HP): (α) Κατά τρόπο που να παραβιάζει οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό, ξένο ή διεθνές νομοθέτημα, κανονισμό, κανόνα, εντολή δικαστηρίου, συνθήκη ή άλλο νόμο (καθένα από τα οποία αποτελεί "Νόμο") (β) Για την καταδίωξη, παρενόχληση ή πρόκληση κακού σε άλλο άτομο (γ) Για να υποδυθείτε άλλο άτομο ή οντότητα ή να παραχαράξετε με άλλο τρόπο τη σχέση σας με ένα άλλο άτομο ή οντότητα ή (δ) Για να ασκήσετε παρεμβολή ή να επιφέρετε αναστάτωση στις Τοποθεσίες web της HP ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Τοποθεσίες web της HP. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι (Ι) δεν θα χρησιμοποιήσετε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων στις Τοποθεσίες web της HP ή (ΙΙ) δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Τοποθεσιών web της HP ή σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στις Τοποθεσίες web της HP, μέσω παράνομης εισχώρησης (hacking), εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου.


4

Καταγγελία

Εκτός από όσα αναφέρονται σε "Άλλες συμφωνίες λογισμικού, υπηρεσιών ή πρόσβασης", παρακάτω, η HP έχει το δικαίωμα να καταγγείλει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει την εγγραφή ή την πρόσβασή σας σε όλες τις Τοποθεσίες web της HP ή σε μέρος αυτών, χωρίς ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να διακόψετε τη συμμετοχή και την πρόσβασή σας στις Τοποθεσίες web της HP οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, η άδεια χρήσης των Τοποθεσιών web της HP τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το Υλικό που έχετε κάνει λήψη από τις Τοποθεσίες ή το έντυπο Υλικό (καθώς και κάθε αντίγραφο αυτού).


5

Αποποίηση ευθυνών

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ HP ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ "ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΦΑΛΜΑ" ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ HP. ΕΑΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η HP, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΙΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ HP (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΚΟΠΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ). ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ, Η HP ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ HP ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ HP ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ HP ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. Η HP ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ HP Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ HP. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ HP Ή ΑΠΟ ΤΗΝ HP, ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ HP Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ (Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ "ΜΕΡΗ ΤΗΣ HP") ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.


6

Περιορισμοί ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ HP ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ (Α) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (US$ 100,00) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ), ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ HP (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ HP), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ HP ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (Ή ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ).


7

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό ευθύνης για ορισμένες ζημιές. Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις παραπάνω δηλώσεις αποποίησης ευθυνών και τους περιορισμούς ευθυνών ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Στο βαθμό που οποιοδήποτε Μέρος της HP δεν μπορεί, λόγω του εφαρμοστέου δικαίου, να αποποιηθεί οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ή να περιορίσει τις ευθύνες της, το πλαίσιο εφαρμογής και η διάρκεια αυτής της εγγύησης καθώς και ο βαθμός της ευθύνης του Μέρους της HP θα είναι τα ελάχιστα επιτρεπόμενα που προβλέπονται από το δεδομένο εφαρμοστέο δίκαιο.


8

Άλλες συμφωνίες λογισμικού, υπηρεσιών ή πρόσβασης

Η HP μπορεί να παρέχει προϊόντα (όπως υλικό ή λογισμικό), υπηρεσίες (όπως συντήρηση / επισκευή υλικού ή συντήρηση / εγκατάσταση λογισμικού ή εκπαίδευση) ή πρόσβαση στις Τοποθεσίες web της HP με βάση τους όρους μιας ξεχωριστής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την HP (καθεμία από αυτές αναφέρεται ως "Άλλη Συμφωνία"). Οι υποχρεώσεις της HP σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή πρόσβαση, που η HP καθιστά διαθέσιμη σε εσάς με βάση οποιαδήποτε Άλλη Συμφωνία, θα διέπονται αποκλειστικά από την Άλλη Συμφωνία με βάση την οποία παρέχεται αυτό το προϊόν ή η υπηρεσίας και οι Όροι αυτοί δεν θα θεωρούνται ούτε θα ερμηνεύονται ως αλλαγή των όρων των εν λόγω Άλλων Συμφωνιών.


Για παράδειγμα, η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού που καθίσταται διαθέσιμο για λήψη από τις Τοποθεσίες web της HP ("Λογισμικό") θα διέπεται από τους όρους που περιέχονται στη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη που τυχόν συνοδεύει ή παρέχεται με το Λογισμικό ("Συμφωνία Άδειας Χρήσης"). Δεν έχετε το δικαίωμα να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιέχει μια Συμφωνία Άδειας Χρήσης προτού συμφωνήσετε με τους όρους της συγκεκριμένης Συμφωνίας Άδειας Χρήσης. Εάν το Λογισμικό δεν συνοδεύεται ούτε περιλαμβάνεται σε αυτό μια συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη, τότε το Λογισμικό αυτό θα θεωρείται ότι αποτελεί Υλικό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν και οι παρόντες Όροι θα διέπουν τη χρήση από μέρους σας του Λογισμικού αυτού. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.


9

Τροποποιήσεις των Τοποθεσιών web της HP

Η HP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστείλει ή να διακόψει τη λειτουργία των Τοποθεσιών web της HP οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Για παράδειγμα, η HP μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στο Υλικό ή/και τις Υπηρεσίες ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το Υλικό και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι παρωχημένα και η HP δεν δεσμεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο για την ενημέρωση του Υλικού και των Υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε μια Τοποθεσία ενδέχεται να αναφέρονται σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες που δεν διατίθενται στη χώρα σας. Συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της HP για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς.


10

Καταχωρήσεις Χρήστη

Ορισμένες περιοχές των Τοποθεσιών web της HP (π.χ., αίθουσες συνομιλίας [chat room] ή βαθμολογίες πελατών και περιοχές κριτικής) ενδέχεται να σας επιτρέπουν να υποβάλετε σχόλια, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα ή άλλου είδους υλικό (καθένα από τα οποία αναφέρεται ως "Καταχωρήσεις Χρήστη"). Υποβάλλοντας μια Καταχώρηση Χρήστη, χορηγείτε στην HP μια αμετάκλητη, εις το διηνεκές, μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, πλήρως αμειβόμενη και διεθνή άδεια χρήσης (η οποία μπορεί να υποαδειοτηθεί σε πολλά τρίτα μέρη) (α) για να χρησιμοποιεί, να διανέμει, να αναπαραγάγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να δημοσιεύει, να μεταφράζει, να εκτελεί και να προβάλλει δημόσια τις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη (ή οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτές), εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο είναι γνωστό σήμερα ή θα αναπτυχθεί μεταγενέστερα και (β) για να χρησιμοποιεί (και να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν) τη δική σας Καταχώρηση Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων, των εμπορικών σκοπών) που η HP θεωρεί κατάλληλο κατά την αποκλειστική της κρίση (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένης, της ενσωμάτωσης της δικής σας Καταχώρησης Χρήστη ή οποιασδήποτε τροποποίηση αυτής, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε τεχνολογία, προϊόν ή υπηρεσία). Η HP διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει διαφημίσεις σχετικά με τις Καταχωρήσεις Χρήστη και να χρησιμοποιεί τις Καταχωρήσεις Χρήστη για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Η HP μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να προβάλει Καταχωρήσεις Χρήστη σε προκαταρκτικό στάδιο ή να παρακολουθεί οποιαδήποτε περιοχή των Τοποθεσιών web της HP μέσω των οποίων μπορούν να υποβληθούν οι Καταχωρήσεις Χρήστη. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη. Η HP δεν είναι υποχρεωμένη να φιλοξενεί, να προβάλει ή να διανέμει οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη στις Τοποθεσίες web της HP ή μέσω αυτών, και μπορεί να αφαιρέσει οποιαδήποτε στιγμή ή να απορρίψει οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη, για οποιονδήποτε λόγο. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή ζημιά οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη. Η HP δεν επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη που είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη θα θεωρείται μη εμπιστευτική και ελεύθερη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ότι η HP είναι ελεύθερη να αποκαλύψει τη δική σας Καταχώρηση Χρήστη σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικού χαρακτήρα εκ μέρους του παραλήπτη. Η HP δεν εγγυάται ότι θα έχετε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε προσφυγή μέσω της HP ή οποιοδήποτε άλλου τρίτου μέρους για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη που έχετε υποβάλλει.


Υποβάλλοντας μια οποιαδήποτε Καταχώρηση Χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε τα εξής:


 • Είστε τουλάχιστον 13 ετών.
 • Κατέχετε όλα τα δικαιώματα στις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων, όλων των δικαιωμάτων στις εγγραφές ήχου, βίντεο ή τις ψηφιακές εγγραφές και στην εκτέλεση που περιέχεται στις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη) ή, εναλλακτικά, έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί των δικών σας Καταχωρήσεων Χρήστη που σας επιτρέπουν να χορηγήσετε στην HP τα δικαιώματα επί των δικών σας Καταχωρήσεων Χρήστη που περιγράφονται εδώ.
 • Έχετε καταβάλει και θα καταβάλετε στο ακέραιο κάθε αμοιβή άδειας χρήσης, τέλη και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, οποιουδήποτε είδους, που απορρέουν από τη χρήση ή την εμπορική εκμετάλλευση των δικών σας Καταχωρήσεων Χρήστη.
 • Εσείς είστε το άτομο που απεικονίζεται ή/και ακούγεται στις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη ή, εναλλακτικά, έχετε λάβει την άδεια από κάθε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης από τους γονείς ή τους κηδεμόνες για κάθε άτομο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών) που εμφανίζεται ή/και ακούγεται στις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη για τη χορήγηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται εδώ στην HP.
 • Οι δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά μυστικά ή άλλου είδους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα απορρήτου ή άλλου είδους νόμιμα ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Συμφωνείτε εθελοντικά ότι αποποιείστε παντός "ηθικού δικαιώματος" που ενδέχεται να έχετε επί των δικών σας Καταχωρήσεων Χρήστη.
 • Κάθε πληροφορία που περιέχεται στις δικές σας Καταχωρήσεις Χρήστη δεν είναι γνωστό ότι είναι αναληθής, ανακριβής ή παραπλανητική.
 • Η δική σας Καταχώρηση Χρήστη δεν παραβιάζει οποιονδήποτε Νόμο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων, των νόμων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, την προστασία των καταναλωτών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τις διακρίσεις ή την αναληθή διαφήμιση).
 • Η δική σας Καταχώρηση Χρήστη δεν είναι, ούτε μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι είναι, συκοφαντική, δυσφημιστική, απεχθής, ρατσιστική ή προσβλητική ως προς την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλου είδους προκατάληψη, παράνομα απειλεί ή παρενοχλεί οποιοδήποτε άτομο, συνεργασία ή εταιρεία, χυδαία, πορνογραφική, άσεμνη ή να θεωρηθεί ότι εισβάλλει στην προσωπική ζωή άλλου.
 • Δεν αποδεχτήκατε και ούτε θα αποδεχτείτε αμοιβή ή αντάλλαγμα οποιοδήποτε είδους από οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την υποβολή της δικής σας Καταχώρησης Χρήστη.
 • Η δική σας Καταχώρηση Χρήστη δεν ενσωματώνει υλικό από τοποθεσίες web τρίτων, ή διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου τρίτων (εκτός από αυτά που ανήκουν σε εσάς).
 • Η δική σας Καταχώρηση Χρήστη δεν περιέχει τυχόν ιούς, σκουλήκια λογισμικού (worm), λογισμικό υποκλοπής spyware, λογισμικό adware ή άλλου είδους προγράμματα ή αρχεία που μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν ζημιά.
 • Η δική σας Καταχώρηση Χρήστη δεν περιέχει πληροφορίες που εσείς θεωρείτε εμπιστευτικές, ιδιόκτητες ή προσωπικές. και
 • Η δική σας Καταχώρηση Χρήστη δεν περιέχει ούτε αποτελεί η ίδια αυθαίρετη διαφήμιση ή διαφήμιση χωρίς άδεια, προωθητικό υλικό, άχρηστο μήνυμα, μήνυμα spam, επιστολές αλυσίδας, πυραμίδες ή άλλου είδους μορφή προσέλκυσης πελατείας.
11

Συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων στο web

Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων στο Web, οι οποίες περιλαμβάνονται στις Τοποθεσίες web της HP, παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, φεύγετε από τις Τοποθεσίες web της HP. Η HP δεν είναι υποχρεωμένη να εξετάζει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων στο web, δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων στο web και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες τρίτων στο web (ή για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο που διατίθενται μέσω αυτών). Συνεπώς, η HP δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές τις τοποθεσίες τρίτων στο web ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες ή υλικό που περιέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε τοποθεσίες τρίτων στο web για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις από το Δίκτυο της HP, αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη.


12

Συνδέσεις προς την παρούσα Τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις προς αυτή την Τοποθεσία από άλλες τοποθεσίες, αλλά μόνο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.


Χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της HP, μια τοποθεσία στο web που συνδέεται προς αυτή την Τοποθεσία:


 • Μπορεί να συνδεθεί, αλλά δεν πρέπει να αντιγράψει τυχόν Υλικό (συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων της HP).
 • Δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιβάλλον περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από οποιοδήποτε Υλικό.
 • Δεν πρέπει να υπονοεί ότι η HP προσυπογράφει οποιαδήποτε τοποθεσία web ή οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσα από αυτή την τοποθεσία web.
 • Δεν πρέπει να παρουσιάζει εσφαλμένα τη σχέση της με την HP.
 • Δεν πρέπει να παρουσιάζει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την HP, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
 • Δεν θα περιλαμβάνει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως προσβλητικό, αμφιλεγόμενο ή ότι προκαλεί αποστροφή. και
 • Θα περιέχει αποκλειστικά περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για κάθε ηλικιακή ομάδα.
13

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες HP, COMPAQ καθώς και κάθε άλλο όνομα ή σλόγκαν ή λογότυπο προϊόντος ή υπηρεσίας που περιέχεται στις Τοποθεσίες web της HP αποτελεί εμπορικό σήμα της HP και των προμηθευτών ή των χορηγών των αδειών της και απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομίμηση ή η χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της HP ή του κατόχου του εμπορικού σήματος, ανάλογα με το τι ισχύει. Η κατοχή όλων αυτών των εμπορικών σημάτων και η καλή θέληση που σχετίζεται με αυτά παραμένει στην HP στον κάτοχο του εμπορικού σήματος, ανάλογα με το τι ισχύει. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετα-ετικέτες (metatag) ή άλλου είδους "κρυφό κείμενο" χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε όνομα, εμπορικό σήμα ή όνομα προϊόντος ή υπηρεσίας της HP χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της HP. Επιπλέον, η εμφάνιση και η αίσθηση της Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των κεφαλίδων των σελίδων, των προσαρμοσμένων γραφικών, των εικονιδίων κουμπιών και των δεσμών ενεργειών) αποτελεί σήμα της υπηρεσίας, εμπορικό σήμα ή/και μεταμφίεση εμπορικού σήματος της HP και απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομίμηση ή η χρήση τους (εν όλω ή εν μέρει) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της HP. Η παραπομπή σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλου είδους πληροφορίες με εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα ή με άλλο τρόπο, δεν συνιστά ούτε υπονοεί έγκριση, χορηγία ή πρόταση εκ μέρους της HP.


Χωρίς περιορισμό της γενικής φύσεως των προαναφερθέντων:

 • Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι Αμερικανικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. και
 • Οι ονομασίες Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside και Intel, το λογότυπο Intel, οι ονομασίες Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core και Intel Core Inside, το λογότυπο Intel Inside και οι ονομασίες Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon και Xeon Inside αποτελούν εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

14

Περιορισμένα δικαιώματα κυβέρνησης Η.Π.Α.

Κάθε Υλικό που λαμβάνεται από ή εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των υπηρεσιών ή/και των φορέων τους ("Κυβέρνηση Η.Π.Α."), υπόκειται στις διατάξεις του FAR 12.211 - "Τεχνικά Δεδομένα" και του FAR 12.212 - "Λογισμικό υπολογιστή" ή σε άρθρα που παρέχουν στην HP ισοδύναμα μέσα προστασίας στην DFARS ή σε άλλους συγκεκριμένους κανονισμούς της υπηρεσίας.


15

Διεθνή θέματα και θέματα εξαγωγών

Η HP διαχειρίζεται την παρούσα Τοποθεσία από τα γραφεία της, στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Η HP δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα του υλικού των Τοποθεσιών web της HP για χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση στις Τοποθεσίες web της HP από περιοχές όπου το περιεχόμενό τους θεωρείται παράνομο ή υπόκειται σε περιορισμούς. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε τις Τοποθεσίες web της HP από περιοχή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους περιορισμούς και τους κανονισμούς περί εξαγωγής και εκ νέου εξαγωγής του Υπουργείου Εμπορίου και κάθε άλλης υπηρεσίας και αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλου κράτους, σχετικά με τη χρήση από μέρους σας των Τοποθεσιών web της HP. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε, κατά παραβίαση οποιωνδήποτε Νόμων, σε μεταφορά ούτε θα εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά, οποιουδήποτε Υλικού σε χώρα που απαγορεύεται ή κατά παραβίαση οποιωνδήποτε Νόμων με άλλο τρόπο. Ειδικότερα, αναφέρεται ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά ότι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ή εκ νέου εξαγωγή, κατά παραβίαση οποιωνδήποτε Νόμων, (α) σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχει επιβληθεί εμπορικός αποκλεισμός (εμπάργκο) από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή (β) σε όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ειδικά Προσδιορισμένων Υπηκόων (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ή στον κατάλογο του Πίνακα Εντολών Αποκλεισμού (Table of Deny Orders) του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α.. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε Υλικό που υπόκειται σε τέτοιους περιορισμούς και κανόνες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε κάποια τοποθεσία, υπό τον έλεγχο αυτής ούτε είστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ούτε το βρίσκεστε σε οποιονδήποτε τέτοιο κατάλογο.


16

Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα προστατεύσετε τα Μέρη της HP από και έναντι κάθε αξίωσης, ευθύνης, ζημιάς, απώλειας, κόστους, εξόδων ή αμοιβής (όπου συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων σε εύλογα πλαίσια) που μπορεί να υποστούν τα μέρη αυτά ως αποτέλεσμα ή κατόπιν παραβίασης εκ μέρους σας (ή οποιουδήποτε χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας) των παρόντων Όρων. Η HP διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος που διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και, στην περίπτωση αυτή, συμφωνείτε ότι θα συνεργαστείτε με την υπεράσπιση της HP έναντι τέτοιας αξίωσης.


17

Ηλεκτρονική επικοινωνία

Όταν επισκέπτεστε την Τοποθεσία ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα στην HP, σημαίνει ότι επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την HP. Μπορούμε να σας απαντήσουμε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, μέσω ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας πληροφορίες στην Τοποθεσία. Συμφωνείτε ότι κάθε τέτοια πληροφορία, αποκάλυψη ή άλλου είδους τρόπος επικοινωνίας που η HP σάς προσφέρει ηλεκτρονικά, πληροί κάθε νόμιμη απαίτηση ούτως ώστε να θεωρείται ότι αποτελεί μορφή έγγραφης επικοινωνίας.


18

Γενικά

Οι Όροι αυτοί, μαζί με τυχόν επιπρόσθετους όρους στους οποίους συμφωνήσατε κατά τη χρήση ξεχωριστών στοιχείων των Τοποθεσιών web της HP, αποτελούν το σύνολο της μοναδικής και οριστικής δήλωσης συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στην HP σχετικά με όσα αναφέρονται στο παρόν, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη συμφωνία ή διαπραγμάτευση ανάμεσα σε εσάς και την HP αναφορικά προς κάθε ξεχωριστό θέμα. Τα Μέρη της HP είναι δικαιούχοι - τρίτα μέρη όσον αφορά στις διατάξεις των παρόντων Όρων, στις οποίες γίνεται αναφορά σε αυτά. Οι παρόντες Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την HP θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια όπως εφαρμόζονται στις συμφωνίες που πραγματοποιούνται, συνάπτονται και εκτελούνται εξ ολοκλήρου στην Καλιφόρνια από κατοίκους της Καλιφόρνια, ανεξάρτητα από τον πραγματικό τόπο κατοικίας σας. Κάθε δικαστική αγωγή που απορρέει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους ή με τη χρήση από μέρους σας των Τοποθεσιών web της HP θα εκδικάζεται ενώπιον των Ομοσπονδιακών ή Πολιτειακών δικαστικών αρχών που εδρεύουν στην Κομητεία Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ενώ δια του παρόντος υπόκεισθε αμετάκλητα στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία αυτών των δικαστικών αρχών για το συγκεκριμένο σκοπό. Η αδυναμία εκ μέρους της HP να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, συμφωνείτε παρόλα αυτά ότι το δικαστήριο πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να θέσει σε εφαρμογή τις προθέσεις της HP και τις δικές σας όπως αντικατοπτρίζονται από την εν λόγω διάταξη, και ότι οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους παρόντες Όρους δίνονται αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας και δεν έχουν νόμιμη ή συμβατική ισχύ. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, παρά τη διακοπή εκ μέρους σας της χρήσης των Τοποθεσιών web της HP. Οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται χωρίς εφαρμογή οποιασδήποτε αυστηρής κατασκευής προς εύνοιά σας ή εναντίον σας ή προς εύνοια ή εναντίον της HP. Οι παρόντες Όροι, καθώς και κάθε δικαίωμα και άδεια χρήσης που χορηγούνται δια του παρόντος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά είναι δυνατό να εκχωρηθούν από την HP χωρίς περιορισμούς.


19

Τροποποιήσεις των παρόντων Όρων

Η HP έχει το δικαίωμα, κατά τη μοναδική και αποκλειστική της κρίση, να αλλάζει κατά διαστήματα αυτούς τους Όρους. Η HP θα δημοσιεύει ειδοποίηση με αυτές τις αλλαγές στην αντίστοιχη Τοποθεσία. Εάν έχετε αντίρρηση σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, το μοναδικό μέσο προσφυγής είναι η διακοπή χρήσης των Τοποθεσιών web της HP. Η συνέχιση της χρήσης των Τοποθεσιών web της HP μετά από ειδοποίηση για οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα υποδηλώνει ότι αναγνωρίζετε τις αλλαγές αυτές και ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των αλλαγών. Ορισμένες διατάξεις αυτών των Όρων μπορούν να αντικατασταθούν από ρητώς καθορισμένες νομικές σημειώσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες των Τοποθεσιών web της HP και, υπό αυτές τις συνθήκες, η ρητώς καθορισμένη νομική σημείωση ή όρος θα θεωρείται ότι ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και ότι θα αντικαθιστά τη διάταξη ή τις διατάξεις αυτών των Όρων, τις οποίες καθορίστηκε ότι αντικαθιστά.


Αναθεώρηση: Σεπτέμβριος 2008


Επιστροφή στην αρχή
20

Related links: