Programi zamjene i povlačenje proizvoda

0

Programi zamjene

HP sudjeluje u dobrovoljnim programima zamjene komponenti ili proizvoda koji mogu uzrokovati probleme u radu, ali ne predstavljaju sigurnosni rizik.


1

Povlačenja

U suradnji s američkom komisijom za sigurnost potrošača, HP sudjeluje u neobveznim programima povlačenja kada se pokaže da neispravan dio može predstavljati sigurnosni rizik.


8

Program zamjene i sigurnosnog povlačenja baterije notebook računala HP Notebook

Program zamjene i sigurnosnog povlačenja baterije notebook računala HP Notebook

Na dan 14. lipnja 2016. HP je najavio globalno dobrovoljno povlačenje i program zamjene u dogovoru s različitim vladinim regulatornim agencijama, za određene baterije notebook računala. Zahvaćene baterije su poslane sa specifičnim HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion Notebook računalima koja se prodaju globalno od ožujka 2013 do kolovoza 2015 i/ili su bile prodavane kao pomoćni ili pričuvni dijelovi ili kao zamjenski dijelovi kroz program potpore. Te su baterije su sklone pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik od požara i opeklina za klijente. HP savjetuje kupcima da odmah prestanu koristiti zahvaćene baterije. HP kupci koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatni zamjenski baterijski modul za svaku provjerenu, povučenu bateriju.


Dodatne informacije

2

HP-ov program sigurnosnog povlačenja i zamjene kabela za napajanje prijenosnih računala izmjeničnim naponom

HP-ov program sigurnosnog povlačenja i zamjene kabela za napajanje prijenosnih računala izmjeničnim naponom

26. kolovoza 2014. godine HP je u suradnji s više vladinih regulatornih tijela najavio svjetski program dobrovoljnog povlačenja i zamjene određenih kabela za napajanje izmjeničnim naponom koji se koriste uz prilagodnike izmjeničnog napona i isporučuju u cijelom svijetu uz prijenosna računala i mini prijenosna računala (uključujući mobilne tanke klijente i mobilne radne stanice) tvrtki HP i Compaq, kao i uz prilagodnike izmjeničnog napona koji se isporučuju s dodatnom opremom, npr. priključnim stanicama. Ti se kabeli za napajanje mogu pregrijati te tako predstavljaju rizik od požara i opeklina. Obuhvaćeni kabeli za napajanje isporučeni su s proizvodima i dodatnom opremom koja se prodavala u razdoblju od rujna 2010. do svibnja 2012. godine. HP-ovi korisnici koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatnu zamjenu kabela za napajanje za svaki verificirani, povučeni kabel za napajanje.


Dodatne informacije

3

Sigurnosno povlačenje baterije za HP prijenosno računalo

Sigurnosno povlačenje baterije za HP prijenosno računalo

U suradnji sa SAD komisijom za sigurnost potrošačkih proizvoda i drugim regulatornim tijelima u vezi sigurnosti, HP oglašava svjetski program za sigurnosno povlačenje i zamjenu baterija koje se koriste u određenim HP-ovim prijenosnim računalima sa sljedećim datumima: 14. svibnja 2009. (prošireno 19. svibnja 2010. i 26. svibnja 2011.), 30. listopada 2008., 20. travnja 2006. i 14. listopada 2005. HP kupci koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatni zamjenski baterijski modul za svaku verificiranu, povučenu bateriju.


Dodatne informacije

6

Korisni linkovi