Programi zamjene i povlačenje proizvoda

Programi zamjene

HP sudjeluje u dobrovoljnim programima zamjene komponenti ili proizvoda koji mogu uzrokovati probleme u radu, ali ne predstavljaju sigurnosni rizik.

Povlačenja

U suradnji s američkom komisijom za sigurnost potrošača, HP sudjeluje u neobveznim programima povlačenja kada se pokaže da neispravan dio može predstavljati sigurnosni rizik.

Sigurnosno povlačenje baterije za HP prijenosno računalo

U suradnji sa SAD komisijom za sigurnost potrošačkih proizvoda i drugim regulatornim tijelima u vezi sigurnosti, HP oglašava svjetski program za sigurnosno povlačenje i zamjenu baterija koje se koriste u određenim HP-ovim prijenosnim računalima sa sljedećim datumima: 14. svibnja 2009. (prošireno 19. svibnja 2010. i 26. svibnja 2011.), 30. listopada 2008., 20. travnja 2006. i 14. listopada 2005. HP kupci koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatni zamjenski baterijski modul za svaku verificiranu, povučenu bateriju.

Sigurnosno povlačenje monitora s ravnim zaslonom HP L2035

Na nekim L2035 monitorima s ravnim zaslonom uzemljenje u plastičnoj ploči monitora je neispravno ugrađeno te predstavlja mogući rizik od električnog udara.

Sigurnosno povlačenje HP Deskjeta i Photosmarta

Na nekim proizvodima može doći do pucanja priključka koji povezuje naponski kabel s pisačem.

Preuzimanje Adobe Acrobat® Reader®