Internetska izjava o zaštiti privatnosti | HP® Hrvatska
 

HP-ova izjava o zaštiti privatnosti

 •  

  Naši principi zaštite privatnosti

   

  Imamo utvrđen program utemeljen na odgovornosti i predani smo slijeđenju principa utemeljenih na međunarodno prepoznatim okvirima i principima zaštite privatnosti i sigurnosti podataka:

 •  

  Sudjelovanje u međunarodnim programima zaštite privatnosti

   

  Budući da je HP globalna tvrtka, podaci koje navedete mogu se prenijeti HP-ovim subjektima diljem svijeta ili im oni mogu pristupiti u skladu s ovom izjavom o zaštiti privatnosti i u skladu s međunarodnim programima zaštite privatnosti.


  EUROPSKO-AMERIČKI SUSTAV ZAŠTITE PRIVATNOSTI

  HP je usklađen s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti koji je objavilo američko Ministarstvo trgovine i koji se odnosi na prikupljanje, korištenje i zadržavanje osobnih podataka poteklih iz država članica Europske unije. HP potvrđuje da se pridržava načela sustava zaštite privatnosti u pogledu obavješćivanja, izbora, odgovornosti za daljnji prijenos, sigurnosti, cjelovitosti podataka i ograničenja svrhe, pristupa i pravne zaštite, provedbe i odgovornosti. Ako postoji sukob između pravila navedenih u ovom pravilniku o zaštiti privatnosti i načela sustava zaštite privatnosti, mjerodavna su načela sustava zaštite privatnosti. Da biste saznali više o sustavu zaštite privatnosti i pregledali našu stranicu s certifikacijom, posjetite www.privacyshield.govWeb-mjesto koje nije HP-ovo.


  HP slijedi načela europsko-američkog sustava zaštite privatnosti i posvećen je rješavanju prigovora povezanih sa zaštitom podataka i prikupljanjem osobnih podataka korisnika. Korisnici iz Europske unije koji imaju pitanja ili prigovore u vezi s ovim sustavom zaštite privatnosti najprije se trebaju obratiti HP-u: HP-OV URED ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI


  Nerazriješene prigovore povezane sa zaštitom privatnosti u skladu s europsko-američkim sustavom zaštite privatnosti HP prosljeđuje neprofitnom alternativnom rješavatelju sporova BBB EU PRIVACY SHIELD sa sjedištem u SAD-u i kojim upravlja Vijeće Ureda za unaprjeđenje poslovanja. Ako u razumnom roku ne dobijete potvrdu o zaprimanju prigovora ili ako vaš prigovor nije obrađen na zadovoljavajući način, posjetite www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Web-mjesto koje nije HP-ovo da biste saznali više i podnijeli prigovor.


  Ako vaš prigovor nije riješen putem navedenih kanala, u ograničenim okolnostima možete zatražiti arbitražu u okviru Odbora za sustav zaštite privatnosti.


  HP podliježe istražnim i izvršnim ovlastima američke savezne agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili drugog američkog ovlaštenog zakonskog tijela.

  *Konkretne HP-ove tvrtke smještene u SAD-u koje slijede europsko-američki sustav zaštite privatnosti obuhvaćaju sljedeće: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; i Tall Tree Insurance Company.


  Izjava o zaštiti privatnosti na internetu – Vijeće Ureda za unaprjeđenje poslovanja (BBB)Web-mjesto koje nije HP-ovo


  Obvezujuća korporativna pravila

  HP je također uspostavio skup obvezujućih korporativnih pravila ("BCR-ova") koja su odobrili regulatori za zaštitu podataka u EEA-u Švicarskoj. Počevši od lipnja 2011. BCR-ovi osiguravaju primjerenu zaštitu osobnih podataka u EEA-u dok ih obrađuje bilo koji od HP-ovih globalnih entiteta. HP podatke potekle iz EU-a prenosi u skladu s odobrenim BCR-ovima i ugovornim klauzulama modela koje su odobrile europske institucije za zaštitu podataka. Dodatne informacije o BCR-ovima možete pronaći ovdje.


  Međunarodna pravila zaštite privatnosti u državama APEC-a

  Organizacija TRUSTe dodijelila je HP-u pečat povjerljivosti za APEC, što znači da su ova izjava o zaštiti privatnosti i naše prakse pregledane radi usklađenosti s programom organizacije TRUSTe koji je moguće pogledati na stranici za provjeru valjanosti dostupnu klikom na pečat organizacije TRUSTe. HP-ove prakse zaštite privatnosti opisane u ovoj izjavi usklađene su sa sustavom pravila zaštite privatnosti u državama APEC-a ("CBPR"), uključujući transparentnost, odgovornost i mogućnost izbora kada je riječ o prikupljanju i korištenju vaših osobnih podataka. Certifikat CBPR ne obuhvaća podatke koji se možda prikupljaju putem softvera preuzetog s platformi drugih proizvođača.

  Ako imate nerazriješena pitanja o zaštiti privatnosti ili korištenju podataka povezanih s HP-ovim certifikatom za APEC na koja nismo ponudili zadovoljavajući odgovor, obratite se organizaciji TRUSTe.


  Certifikacija zaštite privatnosti organizacije TRUSTeWeb-mjesto koje nije HP-ovo
 •  

  Način na koji koristimo podatke

   

  Prikupljamo i koristimo osobne podatke radi upravljanja vašim odnosom s HP-om i pružanja personaliziranijeg doživljaja korištenja naših usluga i interakcije s nama. Primjeri mogućeg korištenja vaših podataka obuhvaćaju sljedeće:


  Zadovoljstvo korisnika

  Pružamo besprijekorno iskustvo korisnicima održavanjem točnih podataka za kontakt i registraciju, omogućujemo sveobuhvatnu korisničku podršku, nudimo proizvode, usluge i značajke koji vas mogu zanimati i omogućujemo vam sudjelovanje u nagradnim natječajima i anketama. Pomoću vaših podataka personaliziramo vaš doživljaj te HP-ove usluge i obavijesti koje primate, a stvaramo i preporuke na temelju vašeg korištenja HP-ovih usluga.


  Podrška za transakcije

  Pomažemo u dovršetku transakcija i narudžbi povezanih s našim proizvodima ili uslugama, administriramo vaš račun, obrađujemo plaćanja, pripremamo isporuke te pomažemo prilikom popravaka i vraćanja.


  Podrška za proizvode i njihovo poboljšanje

  Poboljšavamo performanse i funkcioniranje naših proizvoda, rješenja, usluga i podrške, uključujući podršku za jamstvo i pravovremena ažuriranja firmvera i softvera te obavijesti radi osiguranja trajnog funkcioniranja uređaja ili usluge.


  Administrativna komunikacija

  Obavještavamo vas o HP-ovim uslugama. Primjeri administrativne komunikacije mogu obuhvaćati odgovore na vaša pitanja ili zahtjeve, komunikaciju povezanu s dovršetkom servisiranja ili jamstvom; obavijesti o povlačenjima proizvoda zbog sigurnosnih razloga ili primjenjiva korporativna ažuriranja povezana sa spajanjima, preuzimanjima ili prodajom imovine.


  Sigurnost

  Održavanje cjelovitosti i sigurnosti naših web-mjesta, proizvoda, značajki i usluga te sprječavanje i otkrivanje sigurnosnih prijetnji, zloupotrebe ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih aktivnosti koje bi mogle ugroziti vaše podatke. Prilikom komunikacije s vama poduzet ćemo razumne korake za provjeru identiteta. Primjerice, prije nego što vam odobrimo pristup podacima, tražit ćemo da unesete lozinku i korisnički ID. Možemo održavati i dodatne sigurnosne mjere, primjerice sigurnosne kamere, radi zaštite naših fizičkih lokacija.


  Poslovne operacije

  Provođenje uobičajenih poslovnih operacija, uključujući regrutiranje, provjeru identiteta, donošenje odluka o zatraženim kreditnim odobrenjima, provođenje poslovnog istraživanja i analitike, korporativno izvješćivanje i upravljanje, obuka zaposlenika i osiguranje kvalitete (što može obuhvaćati nadzor ili snimanje poziva upućenih korisničkoj podršci) i kontaktiranje s klijentima.


  Istraživanje i inovacije

  Inovacije na polju novih proizvoda, značajki i usluga pomoću istraživačkih i razvojnih alata te inkorporiranje aktivnosti analize podataka.

  Oglašavanje

  Pružanje personaliziranih promotivnih ponuda (u skladu s vašim postavkama zaštite privatnosti) na HP-ovim uslugama i drugim odabranim partnerskim web-mjestima (npr. na partnerskom web-mjestu može vam se prikazati reklama za proizvod koji ste nedavno pregledavali na HP-ovu web-mjestu). To može obuhvaćati korištenje alata za automatsko prikupljanje podataka. Neke od vaših podataka možemo podijeliti s davateljima marketinških usluga i digitalnim marketinškim mrežama radi prikaza oglasa koji bi vas mogli zanimati. Da biste saznali više, pročitajte odjeljak Način na koji HP koristi alate za automatsko prikupljanje podataka.


  Usklađenost sa zakonom

  Usklađenost s primjenjivim zakonima, propisima, sudskim odredbama, zakonskim i pravnim nalozima, pravilno rukovanje uslugama i proizvodima radi zaštite tvrtke, korisnika i klijenata te rješavanje sporova s korisnicima.


  Kratke smjernice o tome na koji način koristimo prikupljene podatke potražite u dokumentu Matrica prikupljanja i korištenja podataka.

 •  

  Podaci koje prikupljamo

   

  Osobni su podaci svi podaci koji korisnika osobno identificiraju ili putem kojih ga je moguće izravno ili neizravno identificirati. Osobni se podaci mogu prikupljati vašim korištenjem HP-ovih usluga odnosno tijekom razgovora ili pismene korespondencije s HP-ovim predstavnicima.


  Prikupljeni osobni podaci ovise o vidu vaše interakcije s nama ili HP-ovim uslugama koje koristite, no mogu uključivati sljedeće:


  Podaci koje izravno navedete

  • Podaci za kontakt – možemo prikupljati osobne i/ili poslovne podatke za kontakt, uključujući vaše ime, prezime, adresu, telefonski broj, broj faksa, adresu e-pošte i ostale slične podatke za kontakt.
  • Podaci o plaćanju – prikupljamo podatke potrebne za obradu plaćanja i sprječavanje zloupotrebe, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, sigurnosne kodove i ostale podatke povezane s plaćanjem.
  • Podaci o računu – prikupljamo podatke o načinu kupnje HP-ovih usluga ili registracije za njih, povijesti transakcija, plaćanja i podrške, HP-ovim uslugama koje koristite i o svemu povezanom sa stvorenim računom.
  • Podaci o lokaciji – ako omogućite lokacijske servise ili odlučite navesti podatke o lokaciji prilikom registracije proizvoda, možemo prikupljati geolokacijske podatke.
  • Podaci o sigurnosnim vjerodajnicama – prikupljamo korisničke ID-jeve, lozinke, podsjetnike za lozinku i slične sigurnosne podatke potrebne za provjeru autentičnosti i pristup HP-ovim računima.
  • Demografski podaci – možemo prikupiti ili dohvatiti od trećih strana određene demografske podatke koji uključuju državu, spol, dob, preferirani jezik, stupanj obrazovanja i zaposlenje te podatke o poslovima koji vas zanimaju.
  • Preference – prikupljamo informacije o vašim preferencama i interesima u vezi s našim proizvodima, uslugama (prikupljamo oboje ako nam navedete o kojima je riječ ili to zaključimo na temelju podataka o vama) te o načinu na koji želite primati naše obavijesti.
  • Podaci s društvenih mreža – možemo omogućiti značajke društvenih mreža putem kojih možete dijeliti podatke s društvenim mrežama i komunicirati s nama putem različitih društvenih platformi. Korištenje tih značajki može rezultirati prikupljanjem ili dijeljenjem osobnih podataka, ovisno o značajci. Preporučujemo da pregledate pravilnike i postavke zaštite privatnosti na društvenim mrežama koje koristite da biste u potpunosti razumjeli koje podatke ta web-mjesta prikupljanju, koriste i dijele.
  • Ostali jedinstveni podaci za utvrđivanje identiteta – primjeri drugih jedinstvenih podataka koje možemo prikupljati od vas uključuju serijske brojeve proizvoda, podatke koje navedete uživo, na internetu ili telefonski odnosno putem e-pošte našim servisnim centrima, službama za korisničku pomoć i drugim kanalima za pomoć, vaše odgovore na korisničke ankete ili natječaje odnosno usluge te kao odgovore na naše upite. Ako se prijavite za trenutni kredit, možemo od vas zatražiti i dodatne osobne podatke kao što su podaci o plaći, OIB, bankovne/financijske podatke i druge podatke (npr. podatke kreditnih agencija) radi provjere autentičnosti i prikladnosti za kredit.

  Niste obavezni dijeliti osobne podatke koje zatražimo, no ako ih ne odlučite podijeliti, u nekim slučajevima nećemo vam moći omogućiti pristup HP-ovim uslugama, određenim specijaliziranim značajkama ili učinkovito odgovoriti na moguće upite.


  Podaci koji se automatski prikupljaju o načinu vašeg korištenja HP-ovih usluga


  • Podaci o korištenju proizvoda – prikupljamo podatke o korištenju proizvoda kao što je broj ispisanih stranica, način ispisa, korištena robna marka medija, tinte ili tonera, vrstu ispisane datoteke (.pdf, .jpg. itd.), aplikaciju korištenu za ispis (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), veličinu datoteke, datum i vrijeme te korištenje i status drugih potrošnih materijala za ispis. Ne skeniramo niti prikupljamo sadržaj datoteka ni podatke prikazane u aplikaciji.
  • Podaci o uređaju – prikupljamo podatke o vašem računalu, pisaču i/ili uređaju, npr. podatke o operacijskom sustavu, količini memorije, regiji, jeziku, vremenskoj zoni, broju modela, datumu prvog pokretanja, starosti uređaja, datumu proizvodnje uređaja, verziji preglednika, proizvođaču računala, priključku, stanju jamstva, jedinstvenim identifikatorima uređaja, oglašivačkim identifikatorima te dodatne tehničke podatke koji ovise o proizvodu.
  • Podaci o aplikacijama – prikupljamo podatke povezane s HP-ovim aplikacijama, kao što su podaci o lokaciji, jeziku, verzijama softvera, načinu dijeljenja podataka te ažuriranjima.
  • Podaci o performansama – ispisi, značajke i upozorenja, primjerice upozorenje o niskoj razini tinte, korištenje fotokartica, faksiranje, skeniranje, ugrađeni web-poslužitelj te dodatni tehnički podaci koji ovise o proizvodu.
  • Podaci o pregledavanju web-mjesta – prikupljamo informacije o vašim posjetima HP-ovim web-mjestima, aplikacijama i web-mjestima drugih tvrtki koje njima upravljaju u naše ime te o vašim aktivnostima na navedenim mjestima, uključujući sadržaje (i oglase) koje pregledavate i s kojima ulazite u interakciju, adresu web-mjesta s kojeg ste stigli te druge nizove klikanja (npr. pregledane stranice, veze na koje kliknete ili artikle koje dodate u košaricu). Neki se od tih podataka prikupljaju pomoću alata za automatsko prikupljanje podataka koji uključuju kolačiće, web-pratilice i ugrađene veze na webu. Da biste saznali više, pročitajte odjeljak Način na koji HP koristi alate za automatsko prikupljanje podataka.
  • Anonimni ili skupni podaci – možemo prikupljati anonimne odgovore na ankete ili anonimne odnosno skupne podatke o tome na koji se način koriste HP-ove usluge. Tijekom naših operacija možemo deidentificirati ili pseudoanonimizirati vaše podatke da bi vas u razumnoj mjeri bilo nemoguće identificirati dostupnom tehnologijom putem njihova korištenja.

  Podaci trećih strana


  Podatke možemo dohvatiti i od trećih strana za koje utvrdimo da su vjerodostojni te ako podatke učine javno dostupnima odnosno dostupnima na komercijalnoj bazi. Takvi podaci mogu obuhvaćati osobne podatke kao što su vaše ime, adresa, adresa e-pošte, preference, interesi i određeni demografski podaci. Primjerice, osobni se podaci mogu prikupljati kada pristupite našim aplikacijama putem prijave na društvenim mrežama (npr. prijavom u našu aplikaciju pomoću vjerodajnica za Facebook ili drugu društvenu mrežu). Osnovni podaci koje dohvatimo ovise o postavkama zaštite privatnosti računa za društvenu mrežu. Uz to, ako HP-ove usluge kupite od HP-ova partnera, određene podatke o kupnji možemo dobiti od njega. Ako su dostupni, podatke možemo dobiti i od agencija za sprječavanje zloupotrebe ili kreditnih agencija u vezi s kreditnim odrednicama.


  Da bismo omogućili korištenje određenih HP-ovih usluga na poslovnoj razini, subjekt unutar tvrtke ili poduzeća (npr. član IT odjela) može HP-u poslati poslovne podatke za kontakt. Kada je to nužno, možemo koristiti podatke koje ste naveli vi ili vaš poslodavac zajedno s podacima iz javno dostupnih i drugih internetskih i izvanmrežnih izvora i radi provjere pouzdanosti poslovnih kontakata u sklopu svog antikorupcijskog programa.


  Možemo primiti i druge podatke koji nisu osobni, primjerice skupne ili neidentificirane demografske/profilne podatke od trećih strana kao što su tvrtke specijalizirane za poslovne podatke, analitiku i softver.


  Da bismo zajamčili točnost podataka i mogli ponuditi vrhunski korisnički doživljaj putem boljih, personaliziranih servisa, sadržaja, marketinških materijala i oglasa, možemo povezati ili kombinirati podatke prikupljene iz različitih gore navedenih izvora. Primjerice, možemo usporediti geografske podatke dobivene iz komercijalnih izvora s IP adresom prikupljenom alatima za automatsko prikupljanje podataka da bismo zaključili na kojem se geografskom području nalazite. Podaci se mogu povezati i putem jedinstvenog identifikatora kao što je kolačić ili broj računa.

 •  

  Zaštita privatnosti djece

   

  HP ne prikuplja svjesno informacije o djeci, kako ih definira lokalnih zakon, niti su njegova web-mjesta i mobilne aplikacije namijenjene djeci.

 •  

  Zaštita vaših podataka

   

  Da bismo spriječili neovlašten pristup ili otkrivanje podataka te osigurali njihovo prikladno korištenje, koristimo razumne i primjerene fizičke, tehničke i administrativne postupke za zaštitu prikupljenih podataka. HP zadržava podatke na način koji to dopušta ili zahtijeva zakon sve dok podaci imaju legitimnu poslovnu svrhu.


  Prilikom prikupljanja, prijenosa ili pohrane osjetljivih podataka, npr. financijskih podataka, koristimo razne sigurnosne tehnologije i postupke da bismo vaše osobne podatke zaštitili od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otkrivanja. Prilikom prijenosa vrlo povjerljivih podataka (npr. brojeva kreditnih kartica ili lozinki) putem interneta, štitimo ih primjenom šifriranja, kao što su novije verzije TLS (Transport Layer Security) protokola.


  Prilikom obrade plaćanja u stvarnom vremenu koristimo usluge zaštite od prijevare. Ova nam usluga omogućuje dodatnu razinu sigurnosti pri obrani od zloupotrebe kreditnih kartica i pri zaštiti vaših financijskih podataka.

 •  

  Način na koji dijelimo podatke

   

  Vaše osobne podatke dijelimo samo na sljedeći način:


  Dijeljenje s HP-ovim tvrtkama


  Vaše osobne podatke možemo prenijeti drugim HP-ovim subjektima u SAD-u i diljem svijeta u svrhe opisane u ovoj izjavi o zaštiti privatnosti. Da bi vaši podaci bili zaštićeni te u skladu s našim sudjelovanjem u programima međunarodnih pravila zaštite privatnosti u državama APEC-a, obvezujućih korporativnih pravila te sustavu zaštite privatnosti, HP-ovi subjekti moraju biti usklađeni s našim propisima zaštite privatnosti. Nadalje, naše smjernice za zaštitu privatnosti prosljeđuju se HP-ovim zaposlenicima na godišnjoj bazi u sklopu obavezne obuke o Integritet na HP-u.


  Pristupom našem web-mjestu, registracijom proizvoda ili registracijom za uslugu, stvaranjem računa ili slanjem osobnih podataka na neki drugi način pristajete na prijenos svojih osobnih podataka putem globalne HP-ove mreže subjekata u skladu s navedenim međunarodnim programima.


  Dijeljenje s davateljima usluga


  Koristimo davatelje usluga radi podrške i upravljanja određenim vidovima poslovnih operacija u naše ime. Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u SAD-u ili na drugim globalnim lokacijama te nuditi usluge kao što su obrada kreditnih kartica i usluge upravljanja zaštitom od zloupotreba, korisnička podrška, ispunjavanje narudžbi, isporuka proizvoda, personalizacija sadržaja, oglašivačke i marketinške aktivnosti (uključujući digitalno i personalizirano oglašavanje), IT servisi, davatelji usluge e-pošte, hostiranje podataka, pomoć u stvarnom vremenu, naplata duga te upravljanje i podrška HP-ovim web-mjestima. Naši su davatelji usluga pod ugovornom obavezom i moraju čuvati sve osobne podatke koje prime od nas te im je zabranjeno koristiti ih u druge svrhe osim za obavljanje usluga koje zatraži HP. Poduzimamo i korake namijenjene pružanju odgovarajuće zaštite prilikom svih prijenosa vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.


  Korporativni prijenosi


  Mogući su i slučajevi kada zbog strateških ili drugih poslovnih razloga HP odluči prodati ili kupiti tvrtke ili se s njima udružiti odnosno na drugi način reorganizirati poslovanje. U takvim prijenosima možemo otkriti ili prenijeti vaše osobne podatke potencijalnim ili stvarnim kupcima odnosno zaprimiti osobne podatke od prodavača. U takvim vrstama prijenosa naša je praksa da zatražimo odgovarajuću zaštitu vaših osobnih podataka.


  Usklađenost sa zakonom


  Vaše osobne podatke možemo podijeliti i ako, u dobroj vjeri, smatramo da to moramo učiniti iz sljedećih razloga: (i) na nalog odgovarajućih agencija za provedbu zakona, zakonodavnih tijela, sudova i drugih javnih ustanova, uključujući zahtjeve povezane s nacionalnom sigurnošću ili provedbom zakona; (ii) usklađivanje s bilo kojim zakonom, propisom, sudskim pozivom ili nalogom; (iii) istraživanje i sprječavanje sigurnosnih prijetnji, prijevara ili nekih drugih kriminalnih ili zlonamjernih aktivnosti; (iv) provođenje/zaštita pravila i vlasništva HP-a ili njegovih podružnica ili (v) zaštita prava i osobne sigurnosti HP-a, HP-ovih zaposlenika i trećih strana koja se nalaze u poslovnim prostorima u vlasništvu HP-a ili ga koriste te u skladu s odredbama primjenjivog zakona.


  Dijeljenje s ostalim trećim stranama


  Vaš osobne podatke možemo podijeliti i sa sljedećim subjektima: (i) agencijama za kreditiranje i sprječavanje zloupotrebe; (ii) agencijama za naplatu dugova (za postojeće dugove prema nama); (iii) osiguravateljskim kućama, ako ste kupili policu osiguranja putem nas (npr. uslugu Care Pack) ili (iv) drugim trećim stranama, primjerice kanalskim partnerima, uz odgovarajuću obavijest i dobiveni pristanak. Ako odlučite poslati osobne podatke drugim tvrtkama, tim će se osobnim podacima rukovati u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti tih tvrtki. Njihova se pravila mogu razlikovati od HP-ovih pravilnika i praksi


  Dodatne pojedinosti o tome na koji način dijelimo vaše podatke potražite u dokumentu Matrica prikupljanja i korištenja podataka.

 •  

  Odabir postavki zaštite privatnosti

   

  Možete se i pretplatiti na naše obavijesti povezane sa specifičnim HP-ovim uslugama. Možete odabrati želite li primati općenite HP-ove obavijesti i način njihova primanja, npr. poštom, e-poštom, telefonom, faksom, mobilnim uređajem ili putem interneta.

  Na mjestu prikupljanja podataka ili pomoću načina navedenih u sljedećim odjeljcima možete odabrati mogućnosti primanja pretplate ili općih obavijesti odnosno izmijeniti ih. Te se mogućnosti ne odnose na obavijesti u vezi s dovršetkom narudžbe, ugovorima, podrškom, sigurnosnim upozorenjima o proizvodu, ažuriranjima upravljačkih programa ili drugim administrativnim i transakcijskim obavijestima jer njihov primarni cilj nije promotivni.


  Obavijesti za pretplatnike


  Obavijesti za pretplatnike uključuju biltene e-pošte, ažuriranja softvera i slične sadržaje koje ste izričito zatražili ili ste pristali da ih primate. Kada zatražite takve obavijesti, možete ih otkazati na jedan od sljedećih načina:


  • Odaberite vezu za otkazivanje pretplate u e-pošti ili slijedite upute priložene uz svaku poruku e-pošte s obavijestima za pretplatnike.
  • Da biste otkazali pretplatu iz poruka isporučenih na mobilne uređaje, na poruku odgovorite sljedećim sadržajem: "STOP" ili "END".
  • Vratite se na web-mjesto (ili web-mjesta) na kojem ste prvobitno unijeli svoje preference i slijedite upute za otkazivanje. Putem web-mjesta Pretplatnički odabir možete pristupiti velikom broju HP-ovih pretplata.
  • Obratite se službeniku za zaštitu podataka putem HP-ova ureda za zaštitu privatnosti. Obavezno navedite svoje ime i prezime, podatke za kontakt i specifične relevantne podatke o HP-ovim pretplatama ili oglasima koje više ne želite primati.


  Opće obavijesti


  Naše opće obavijesti sadrže informacije o proizvodima, uslugama i/ili podršci. Mogu uključivati informacije o novim proizvodima ili uslugama, posebne ponude, personalizirani sadržaj, ciljano oglašavanje ili pozivnice za sudjelovanje u istraživanju tržišta ili recenzijama usklađenosti.


  Najčešće ćete moći koristiti HP Passport da biste naveli želite li primati HP-ove opće obavijesti. HP Passport usluga je jedinstvene prijave koja omogućuje registriranje na web-mjestima s podrškom za tu uslugu pomoću identifikatora za jednog korisnika i lozinke po vlastitom izboru. HP Passport koristi kolačiće za pohranu osnovnih osobnih podataka da ih ne biste morali svaki put ponovno upisivati na brojnim HP-ovim web-mjestima. HP Passport omogućuje postavljanje preferenci zaštite privatnosti koje vrijede za sva HP-ova web-mjesta, e-poštu te sredstva internetske i druge komunikacije koja koriste HP Passport.


  Ako ne možete koristiti HP Passport, opće obavijesti možete otkazati na jedan od sljedećih načina:


  • Odaberite vezu za otkazivanje pretplate u e-pošti ili slijedite upute priložene uz svaku poruku e-pošte s obavijestima.
  • Da biste otkazali pretplatu iz poruka isporučenih na mobilne uređaje, na poruku odgovorite sljedećim sadržajem: "STOP" ili "END".
  • Pismeno se obratite HP-ovu uredu za zaštitu privatnosti. Obavezno navedite svoje ime i prezime, podatke za kontakt i specifične relevantne podatke o postavkama zaštite privatnosti.

  HP-ovi oglasi i ponude na web-mjestima trećih strana


  HP sklapa ugovore s davateljima usluga radi postavljanja oglasa na web-mjesta u vlasništvu trećih strana. To se ponekad postiže dijeljenjem određenih osobnih podataka na način opisan u odjeljku Oglašivački kolačići trećih strana i kolačići društvenih mreža.


  Uz to, koristimo kolačiće i ostale alate za automatsko prikupljanje podataka te to možemo dopustiti oglašivačkim mrežama i ostalim trećim stranama radi određivanja načina na koji koristite naša web-mjesta, obavijesti i usluge te odabrana partnerska web-mjesta kao i za identifikaciju vaših interesa, stvaranje profila i interesnih segmenata radi prikaza relevantnih i korisnih oglasa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Način na koji HP koristi alate za automatsko prikupljanje podataka.

  Postavke kolačića


 •  

  Način na koji koristimo alate za automatsko prikupljanje podataka

   

  Na HP-ovim uslugama koristimo kolačiće, web-pratilice i druge slične tehnologije (zajedničkim nazivom "alati za automatsko prikupljanje podataka") te to dopuštamo i određenim drugim tvrtkama. To radimo da bismo razumjeli na koji način koristite HP-ove usluge, poboljšali korisnički doživljaj te omogućili prikaz personaliziranih značajki i sadržaja, optimizirali oglase i marketinške aktivnosti te omogućili drugim oglašivačkim tvrtkama da nam pomognu u prikazivanju oglasa na temelju interesa diljem interneta. Kliknite ovdje da biste pregledali svoje odabire u vezi s alatima za automatsko prikupljanje podataka.


  Dodatne informacije o alatima za automatsko prikupljanje podataka možete saznati na sljedećem web-mjestu: www.allaboutcookies.org.


  Naše korištenje kolačića


  Kolačići su tekstne datoteke koje sadrže male količine informacija i koje se preuzimaju na vaš uređaj, odnosno, tehničkim rječnikom, u preglednik koji koristite na tom uređaju prilikom posjete web-mjestu. Entitet koji kolačiće postavlja u preglednik može pročitati informacije na postavljenom kolačiću. Kolačići se obično klasificiraju kao "kolačići sesije" koji ne ostaju na uređaju nakon zatvaranja preglednika ili "trajni kolačići" koji obično ostaju na uređaju dok ih ne izbrišete ili dok ne isteknu.


  Različiti kolačići obavljaju različite funkcije navedene u nastavku:

  • Koristimo neophodne kolačiće: neki su kolačići neophodni jer omogućuju navigaciju po web-mjestima i korištenje njihovih značajki, npr. pristup sigurnim područjima web-mjesta. Bez tih kolačića ne možemo omogućiti odgovarajući sadržaj na temelju vrste korištenog uređaja.
  • Kolačiće koristimo da bismo zapamtili vaše odabire: ti nam kolačići omogućuju pamćenje izvršenih odabira na web-mjestima (primjerice odabrani jezik ili regiju) te poboljšane i personaliziranije značajke. Pomoću tih kolačića pamte se i izvršene promjene veličine teksta, fontova i drugih prilagodljivih dijelova web-stranica. Mogu se koristiti i za pružanje zatraženih usluga, npr. za reprodukciju videozapisa ili komentiranje na blogu. Podaci koje ti kolačići prikupljaju mogu biti anonimizirani, a kolačići ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web-mjestima.
  • Koristimo kolačiće da bismo personalizirali vaš doživljaj: kolačiće koristimo i da bismo promijenili izgled i ponašanje web-mjesta radi personaliziranja korisničkog doživljaja putem podataka prikupljenih na temelju vašeg ponašanja na našim stranicama ili podacima koji su nam već poznati jer ste, primjerice, registrirani korisnik. Pomoću tih se servisa sadržaj, izgled i dojam naših usluga koje koristite može personalizirati i isporučiti tijekom idućih posjeta našim web-mjestima. Primjerice, ako personalizirate web-stranice ili se registrirate za proizvod ili uslugu, kolačić pomaže poslužitelju web-stranice da dohvati određene podatke. Kada se vratite na naše web-mjesto, dohvaćaju se podaci koje ste prethodno dali, pa možete jednostavno koristiti prethodno odabrane značajke web-mjesta. Ako redovito koristite više od jednog uređaja ili računala, možemo povezati kolačiće da biste na svima imali jednak personalizirani internetski doživljaj. Možemo personalizirati i informacije koje vam se prikazuju na temelju onoga što o vama već znamo, pa ćete manje vremena potrošiti na pronalaženje sadržaja. Uz pomoć kolačića svaki posjetitelj web-mjesta može imati jedinstven web-doživljaj.
  • Kolačiće koristimo u analitičke svrhe i radi određivanja performansi: koristimo vlastite kolačiće i/ili kolačiće trećih strana te ostale identifikatore (npr. web-pratilice) da bismo saznali na koji način koristite naša web-mjesta i usluge te poboljšali njihove performanse i razvili ih u skladu s preferencama naših korisnika i posjetitelja. Primjerice, kolačići i web-pratilice mogu se koristiti u sljedeće svrhe: testiranje različitih dizajna i održavanje dosljednog izgleda i dojma na svim našim web-mjestima; praćenje i izrada analize trendova o tome na koji način korisnici koriste naša web-mjesta i obavijesti; praćenje pogrešaka i mjerenje učinkovitosti promotivnih kampanja. Koristimo Google Analytics, kojim upravlja Google Inc., primjerice, za praćenje korištenja web-mjesta i aktivnosti na njemu.
   Prikupljeni se podaci obično sažmu radi prikaza trendova i obrazaca korištenja s ciljem provođenja poslovne analize, poboljšanja web-mjesta/platforme i mjerenja performansi. Naši se kolačići ili dobivena analiza također mogu podijeliti s poslovnim partnerima. Vrsta prikupljenih informacija obuhvaća broj posjetitelja naših web-mjesta, broj prijavljenih korisnika, datum i trajanje posjete, posjećena područja web-mjesta i usluga, no općenito se ne koristi za pojedinačno identificiranje korisnika. Možemo primiti slične podatke o posjetiteljima na našim partnerskim web-mjestima.
  • Kolačiće koristimo za ciljano oglašavanje: korištenje kolačića ili drugih alata za automatsko prikupljanje podataka na HP-ovim uslugama omogućujemo i davateljima podataka radi doprinosa našem sadržaju i oglašavanju te mjerenja učinkovitosti oglašivačkih kampanja. Ti kolačići mogu odražavati neidentificirane demografske ili druge podatke povezane s podacima koje dobrovoljno navedete (npr. adresu e-pošte) i koje možemo podijeliti s davateljima podataka isključivo u zaključanom obliku čitljivom samo za strojeve. Ako ste registrirani korisnik, podaci koje prikupimo s web-mjesta nisu anonimni i možemo ih koristiti zajedno s drugim podacima koje o vama znamo ili zaključimo, uključujući vaše preference za personalizirani sadržaj, usluge, oglase i ponude. Prikaz oglasa na temelju interesa na našem web-mjestu možete onemogućiti tako da blokirate te kolačiće na način opisan u odjeljku Vaši odabiri u vezi s alatima za automatsko prikupljanje podataka. U nastavku pročitajte više o oglašivačkim kolačićima koje koriste treće strane.

  Oglašivački kolačići trećih strana i društvenih mreža

  Oglašivačima i trećim strana dopuštamo (primjerice, maloprodajnim partnerima) postavljanje kolačića na naša web-mjesta i prikaz relevantnijih i korisnijih oglasa na web-stranicama u vlasništvu ili izvan vlasništva HP-a. Možemo koristiti oznake za ponovno stavljanje na tržište (npr. Google i Bluekai) da bismo našim maloprodajnim partnerima omogućili oglašavanje proizvoda koje ste pregledali na našem web-mjestu. No, s tim oglašivačima i trećim strana ne dijelimo nikakve podatke koji bi vas mogli izravno identificirati. Ti oglašivači i druge treće strane (uključujući oglašivačke mreže i tvrtke te ostale davatelje usluge koje možda koriste) mogu pretpostaviti da su korisnici koji koriste personalizirani oglas ili sadržaj odnosno kliknu na njega dio skupine na koju je oglas ili sadržaj usmjeren.


  Više o našim partnerima za oglašavanje na temelju interesa možete saznati na sljedećim web-mjestima:


  Imajte na umu da gornji popis nije sveobuhvatan i da ćemo ga s vremena na vrijeme ažurirati.


  Dijeljenje ostalih podataka s oglašivačima


  Podatke o vama možemo prenijeti davateljima oglašivačkih tehnologija da bi mogli prepoznati vaše uređaje te prikazati sadržaj i oglase na temelju interesa. Ti podaci mogu obuhvaćati vaše ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, ID uređaja ili druge identifikatore u šifriranom obliku. Davatelji usluga mogu te podatke obraditi u zaključanom ili deidentificiranom obliku. Ti davatelju usluga mogu prikupiti dodatne podatke o vama, primjerice IP adresu i podatke o vašem pregledniku i operacijskom sustava, kombinirati podatke o vama s podacima drugih tvrtki koje s nama sudjeluju u inicijativama zajedničkog korištenja podataka i postaviti ili prepoznati svoj vlastiti jedinstveni kolačić u vašem pregledniku. Ti kolačići mogu sadržavati demografske ili druge podatke u deidentificiranom obliku.


  Kolačići se mogu koristiti i prilikom dijeljenja podataka pomoću gumba za dijeljenje na web-mjestima društvenih mreža. Društvena mreža zabilježit će tu radnju. Ti se podaci mogu povezati s ciljnim/oglašivačkim aktivnostima. Vrstama kolačića koje koriste te treće strana i načinom na koji one koriste podatke koje kolačići generiraju upravlja se u skladu s pravilnicima zaštite privatnosti tih tvrtki. Pojedinosti o onemogućivanju prikaza ciljanog oglašavanja potražite na gornjim web-mjestima ili u odjeljku Vaši odabiri u vezi s automatskim prikupljanjem podataka i praćenjem na internetu.

  3

  Ostali alati za automatsko prikupljanje podataka


  Web-pratilice
  Možemo koristiti web-pratilice i dopustiti odabranim trećim stranama njihovo korištenje (obično u kombinaciji s kolačićima) radi prikupljanja podataka o načinu na koji koristite web-mjesto, e-poštu i druge obavijesti, mjerenja performansi i prikaza relevantnih sadržaja i oglasa. Web-pratilica (naziva se i web-prisluškivač ili prozirni GIF) obično je prozirna grafička slika (obično veličine 1 x 1 piksel) koja se može ugraditi u internetski sadržaj, videozapise i e-poštu te poslužitelju omogućuje čitanje određenih vrsta informacija s vašeg uređaja, zna kada pregledate određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte, određuje datum i vrijeme pregleda pratilice te IP adresu vašeg uređaja. Primjerice, web-pratilicu možemo uvrstiti u promotivne poruke e-pošte ili biltene da bismo utvrdili jesu li poruke otvorene i je li poduzeta neka radnja povezana s njima te funkcioniraju li naši alati za slanje pošte pravilno.


  Ugrađene web-veze
  HP-ove poruke e-pošte, tipke internetske tipkovnice koje je HP unaprijed konfigurirao i promotivne ikone unaprijed instalirane na radnu površinu PC-ja često koriste veze osmišljene da vas vode do relevantnih područja na webu nakon preusmjeravanja putem HP-ovih poslužitelja. Sustav preusmjeravanja HP-u prema potrebi omogućuje promjenu odredišnog URL-a tih veza i utvrđivanje učinkovitosti marketinških inicijativa. U porukama e-pošte takve web-veze mogu HP-u omogućiti i utvrđivanje jeste li kliknuli vezu na poruku e-pošte, a ti se podaci o interakciji mogu povezati s vašim identitetom.

 •  

  Vaši odabiri u vezi s automatskim prikupljanjem podataka i praćenjem na internetu

   

  Gdje je to moguće, tražimo vaš pristanak za korištenje kolačića i drugih alata za automatsko prikupljanje podataka koji pohranjuju podatke na uređaju i pristupaju im.


  Kolačići


  Ako uopće ne želite dopustiti kolačiće ili želite dopustiti samo određene, to možete putem postavki svog preglednika. Putem postavki preglednika možete povući pristanak za naše korištenje vaših kolačića u bilo koje vrijeme te izbrisati već postavljene kolačiće. U izborniku pomoći preglednika ili na web-mjestu www.allaboutcookies.org možete pronaći sveobuhvatne informacije o načinu onemogućivanja kolačića u različitim preglednicima.

  Imajte na umu da onemogućivanje određenih kategorija kolačića može spriječiti pristup nekim značajkama naših web-mjesta odnosno određeni sadržaj ili funkcije možda neće biti dostupni.


  Ako ne želite da vas Google Analytics prati na našim web-mjestima, posjetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ako ste rezident EU-a i ne želite koristiti prihvaćati kolačiće trećih strana povezane s oglašavanjem na temelju interesa, posjetite www.youronlinechoices.eu.


  U SAD-u i Kanadi poslujemo u skladu s industrijskim standardima udruženja Digital Advertising Alliance kad je riječ o oglašavanju na temelju interesa. Da biste saznali više o mogućnostima oglašavanja ako ste rezident SAD-a, kliknite ovdje. Ako se nalazite u Kanadi, kliknite ovdje. U SAD-u udruga Network Advertising Initiative omogućuje načine onemogućivanja kolačića za oglašavanje. Da biste saznali više, posjetite www.networkadvertising.org. Imajte na mu da vam se oglasi na internetu mogu prikazivati čak i ako kolačiće onemogućite. To znači da vam tvrtka ili tvrtke koje ste otkazali više neće prikazivati oglase personalizirane u skladu s web-preferencama i obrascima korištenja.


  Neki noviji web-preglednici imaju ugrađenu značajku "Ne prati". Trenutno ne postoji industrijski standard za obradu zahtjeva "Ne prati", pa naša web-mjesta još ne odgovaraju na takve zahtjeve ni zaglavlja koja šalju takvi preglednici.

  Ako imate pitanja o našem korištenju kolačića, možete se obratiti HP-ovu uredu za zaštitu privatnosti.


  Web-pratilice


  Budući da su web-pratilice istovjetne ostalim zahtjevima sadržaja uključenima u recept za web-stranicu, ne možete ih onemogućiti niti odbiti. No web-pratilice u porukama e-pošte možete onemogućiti tako da ne preuzmete slike u poruci koju ste primili (ta se značajka razlikuje ovisno o softveru za e-poštu koji se koristi na osobnom računalu). No, to možda neće uvijek onemogućiti web-pratilicu ili druge alate za automatsko prikupljanje podataka u poruci e-pošte zbog karakterističnih mogućnosti softvera e-pošte. Dodatne informacije o tome potražite u informacijama koje ste dobili uz softver e-pošte ili od davatelja usluga. Web-pratilice mogu u nekim okolnosti biti neučinkovite zbog onemogućivanja ili prilagodbe kolačića putem postavki preglednika.


  Ugrađene web-veze


  Ako ne želite da prikupljamo podatke o vezama koje kliknete, možete učiniti sljedeće:

  • promijenite način primanja naših obavijesti (npr., odaberite tekstnu verziju poruke ako je dostupna) ili nemojte kliknuti veze u porukama koje šaljemo;
  • izbrišite promotivne ikone koje je HP unaprijed instalirao na radnoj površini PC-ja ili ih nemojte kliknuti;
  • ponovno konfigurirajte tipke internetske tipkovnice na određenim modelima PC-jeva da biste pokrenuli željeni odredišni URL pomoću uputa dobivenih uz PC.
 •  

  Provođenje prava korisnika i obraćanje HP-u

   

  Imate pravo na pristup svim osobnim podacima koje ste nam poslali ili koje imamo o vama. Osim toga, imate pravo povući sva prethodno dana dopuštenja ili za podatke zatražiti ispravak, dodavanje pojedinosti, ograničenje, anonimizaciju ili brisanje te zatražiti objašnjenje o obradi. U određenim slučajevima vaš se zahtjev može odbiti na temelju legitimne iznimke, primjerice ako bi omogućivanje pristupa podacima otkrilo osobne podatke o drugom korisniku ili ako nam zakon onemogućuje otkrivanje takvih podataka.


  Obratite nam se


  Cijenimo vaše povratne informacije. Ako imate pitanja ili nedoumice povezane s izjavom o zaštiti privatnosti, našim prikupljanjem i korištenjem vaših podataka ili mogućom povredom lokalnih zakona o zaštiti privatnosti, možete se e-poštom obratiti HP-ovu uredu za zaštitu privatnosti ili pismeno na odgovarajuću adresu u nastavku:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  Francuska


  MEKSIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  OSTATAK SVIJETA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  SAD


  Sva se komunikacija smatra povjerljivom. Nakon primitka vaše obavijesti naš će vam se predstavnik obratiti u razumnom roku i odgovoriti na vaša pitanja ili nedoumice. Naš je cilj da vaše nedoumice uklonimo u razumnom roku i na odgovarajući način.


  Ako ne uspijemo riješiti vaše nedoumice, imate pravo obratiti se lokalnom nadzornom tijelu zaduženom za zaštitu privatnosti ili pravni lijek potražiti putem suda ako smatrate da su vaša prava prekršena. Ako imate pitanja, nedoumice ili prigovore povezane s našim sudjelovanjem u europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, pročitajte više o tome u odjeljku Sudjelovanje u međunarodnim programima zaštite privatnosti.

 •  

  Izmjene naše izjave o zaštiti privatnosti

   

  Ako izmijenimo izjavu o zaštiti privatnosti, objavit ćemo je ovdje uz ažurirani datum revizije. Ako znatno izmijenimo izjavu o zaštiti privatnosti na način da bi se bitno promijenile naše prakse zaštite privatnosti, možemo vas obavijestiti i na druge načine, npr. slanjem e-pošte ili postavljanjem obavijesti na korporativnom web-mjestu i stranicama na društvenim mrežama prije nego izmjene stupe na snagu. Ova je izjava o zaštiti privatnosti ažurirana u listopadu 2016.

Povezane veze o zaštiti privatnosti: