Web-mjesto tvrtke Hewlett-Packard - Uvjeti uporabe i pravna ograničenja

PAŽNJA: POZORNO PROČITAJTE OVE UVJETE UPORABE ("UVJETI") PRIJE UPORABE OVOG WEB-MJESTA ("WEB-MJESTO"). UPORABOM WEB-MJESTA UKAZUJETE DA STE PROČITALI I PRIHVATILI OVE UVJETE. AKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE, NISTE OVLAŠTENI ZA UPORABU OVOG WEB-MJESTA. OVI UVJETI ODREĐUJU VAŠU UPORABU OVOG WEB-MJESTA, SVE SADRŽAJE (KAO ŠTO JE TEKST, PODACI, INFORMACIJE, SOFTVER, SLIKE ILI FOTOGRAFIJE) ČIJU VAM UPORABU TVRTKA HEWLETT-PACKARD I NJEZINE PODRUŽNICE (POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM "HP") OMOGUĆUJU PUTEM WEB-MJESTA (POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM "MATERIJALI") I SVE USLUGE KOJA HP MOŽE PRUŽITI PUTEM OVOG WEB-MJESTA (POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM "USLUGE"). WEB-MJESTO, MATERIJALI I USLUGE IZ OVIH UVJETA OBUHVAĆENI SU ZAJEDNIČKIM NAZIVOM "HP-OVA WEB-MJESTA".


Uporaba HP-ovih web-mjesta

Osim onoga što je navedeno u "Drugi ugovori; softver, usluge ili pristup", u nastavku, HP dopušta uporabu HP-ovih web-mjesta samo vašim djelatnicima u nekomercijalne svrhe. Uporaba HP-ovih web-mjesta za javnu ili komercijalnu svrhu (uključujući, bez ograničenja, na drugom web-mjestu ili putem umreženog računalnog okruženja) strogo je zabranjena. Ako izrađujete kopije Materijala, na takve kopije morate staviti obavijesti o autorskim i drugim vlasničkim pravima sadržane u originalnim Materijalima. Ne smijete mijenjati, javno prikazivati, javno izvoditi ili distribuirati Materijale. U odnosu vas i HP-a, HP je vlasnik HP-ovih web-mjesta. HP-ova web-mjesta zaštićena su međunarodnim zakonima za zaštitu autorskih prava i zakonima Sjedinjenih Država. Neovlaštena uporaba HP-ovih web-mjesta može narušiti autorska, prava zaštitnog znaka i druge zakone.


Pristup

Odgovorni ste za dobivanje i održavanje sve opreme i usluga potrebnih za pristupanje i uporabu HP-ovih web-mjesta te za plaćanje uz to vezanih troškova. Kada se prijavite za otvaranje računa bilo gdje na HP-ovim web-mjestima ili kada kontaktirate HP putem HP-ovih web-mjesta, za potrebe primanja proizvoda ili usluga, HP će od vas možda zatražiti određene osobne podatke. HP-ova uporaba takvih podataka uređena je odredbama HP-ove izjave o privatnosti na internetu za to web-mjesto. Slažete se da ćete pružiti istinite, točne, važeće i potpune informacije (i da ćete, za vrijeme korištenja računa HP-ovih web-mjesta, ažurirati navedene informacije kako bi uvijek bile istinite, točne, važeće i potpune). Odgovorni ste da vaša lozinka za HP-ova web-mjesta ostane povjerljiva informacija i isključivo ste odgovorni za sve aktivnosti koje su se dogodile pod vašom lozinkom. Slažete se da ćete smjesta obavijestiti HP ako se dogodi neovlaštena uporaba vaše lozinke ili bilo koje drugo kršenje sigurnosti vezano uz HP-ova web-mjesta. HP pridržava pravo zahtijevati promjenu lozinke ako smatra da vaša lozinka više nije sigurna. Pristup HP-ovim web-mjestima, dopušten prema zasebnim ugovorima između HP-a i vas, zamjenjuje uvjete sadržane u ovom Odjeljku.


Zabranjene uporabe

Slažete se da nećete koristiti HP-ova web-mjesta (uključujući, bez ograničenja, Materijale ili Usluge koje ste dobili uporabom HP-ovih web-mjesta): (a) na način koji krši lokalne, državne, nacionalne, strane ili međunarodne odredbe, statute, pravila, naredbe, sporazume ili druge zakone (pod zajedničkim nazivom "Zakon"); (b) da biste vrebali, maltretirali ili nanijeli štetu drugoj osobi; (c) da biste se predstavljali kao druga osoba ili tijelo ili na drugi način lažno predstavili svoju povezanost s navedenom osobom ili tijelom; ili (d) da biste ometali ili prekinuli rad HP-ovih web-mjesta, poslužitelja ili mreža spojenih na HP-ova web-mjesta. Slažete se i da nećete (x) koristiti rudarenje podataka, robote ili slične alate za prikupljanje ili izdvajanje podataka u vezi s HP-ovim web-mjestima; ili (y) pokušati dobiti neovlašteni pristup bilo kojem dijelu HP-ovih web-mjesta ili drugim računima, računalnim sustavima ili mrežama spojenim na HP-ova web-mjesta, bilo hakiranjem, otkrivanjem lozinke ili nekim drugim sredstvima.


Raskid

Osim onoga što je navedeno u "Drugi ugovori; softver, usluge ili pristup" u nastavku, HP može okončati, obustaviti ili izmijeniti vašu prijavu ili pristup dijelovima ili svim HP-ovim web-mjestima, bez upozorenja, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. U bilo kojem trenutku možete prekinuti svoje sudjelovanje i pristup HP-ovim web-mjestima. Ako prekršite bilo koji od navedenih Uvjeta, automatski se prekida vaše dopuštenje za uporabu HP-ovih web-mjesta te morate odmah uništiti sve preuzete ili ispisane Materijale (i njihove kopije).


Izjave o odricanju

HP-OVA WEB-MJESTA PRUŽAJU SE NA NAČELU "VIĐENO-KUPLJENO" I "SA SVIM NEISPRAVNOSTIMA", A SAV RIZIK KVALITETE I PERFORMANSI HP-OVIH WEB-MJESTA LEŽI NA VAMA. AKO SE POKAŽE DA SU MATERIJALI ILI USLUGE MANJKAVI, VI, A NE HP, SNOSITE ČITAV TROŠAK POTREBNIH POPRAVAKA I SERVISIRANJA. HP IZRIJEKOM ODRIČE SVAKO JAMSTVO, BILO IZRAŽENO, IMPLICIRANO ILI STATUTORNO U ODNOSU NA HP-OVA WEB-MJESTA (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA, BILO KAKVA IMPLICIRANA ILI STATUTORNA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU ILI SVRHU I NEKRŠENJA INTELEKTUALNIH PRAVA). BEZ OGRANIČENJA NA OPĆENITOST PRIJE NAVEDENOG, HP NE JAMČI DA ĆE HP-OVA WEB-MJESTA ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE HP-OVA WEB-MJESTA RADITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENO, SIGURNO ILI BEZ POGREŠAKA, ILI DA ĆE KVAROVI NA HP-OVIM WEB-MJESTIMA BITI POPRAVLJENI. HP NE JAMČI REZULTAT DOBIVEN UPORABOM HP-OVIH WEB-MJESTA, KAO NI TOČNOST ILI POUZDANOST INFORMACIJA DOBIVENIH PUTEM HP-OVIH WEB-MJESTA. BILO KAKAV SAVJET ILI INFORMACIJA, BILO PISANI ILI USMENI, DOBIVENI PUTEM HP-OVIH WEB-MJESTA ILI OD HP-A, NJEGOVIH RODITELJSKIH TVRTKI, PODRUŽNICA ILI DRUGIH PRIDRUŽENIH TVRTKI ILI NJIHOVIH DOBAVLJAČA (ILI NJIHOVIH DJELATNIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIKA, AGENATA ILI TAKVIH TIJELA) (POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM "HP-OVE STRANKE") NE PREDSTAVLJA NIKAKVO JAMSTVO HP ODRIČE SVAKU NADOKNADU ŠTETE.


Ograničenja odgovornosti

NIJEDNA OD HP-OVIH STRANAKA NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNA (A) ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, POSLJEDIČNJU, KAŽNJIVU ILI PRIMJERNU ŠTETU ILI (B) ZA BILO KAKAVE ŠTETE U IZNOSU VEĆEM OD STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD) (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE PROIZAŠLE IZ GUBITKA PRIHODA, DOBITI, GUBITKA GOODWILLA, GUBITKA UPOTREBE, PREKIDA POSLOVANJA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA), KOJE PROIZLAZE IZ HP-OVIH WEB-MJESTA ILI U VEZI S NJIMA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, UPOTREBU, NEMOGUĆNOST UPORABE ILI REZULTATE UPOTREBE HP-OVIH WEB-MJESTA) BILO DA SE ODŠTETE TEMELJE NA JAMSTVU, UGOVORU, ŠTETI, STATUTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI, ČAK I AKO SU HP-OVE STRANKE ZNALE (ILI SU TREBALE ZNATI) ZA MOGUĆNOST NASTANKA OVAKVE ŠTETE.


Izuzeća i ograničenja

Neke nadležnosti ne dopuštaju izuzeće određenih jamstava ili ograničenje ili izuzeće odgovornosti za određene štete. Shodno tome navedene izjave o odricanju i ograničenja odgovornosti možda se ne odnose na vas. U mjeri u kojoj se bilo koja od HP-ovih stranaka ne može, u skladu s primjenjivim zakonom, odreći podrazumijevanog jamstva ili ograničiti svoju odgovornost, raspon i trajanje takvog jamstva i područje odgovornosti HP-ove stranke bit će definirani minimumom koji je dopušten navedenim primjenjivim zakonom.


Drugi sporazumi; softver, usluge ili pristup

HP može isporučiti proizvode (kao što su hardver ili softver) usluge (kao što je održavanje hardvera ili popravak ili održavanje softvera, ugradnja ili obuka) ili pristup HP-ovim web-mjestima prema uvjetima zasebnog ugovora između vas i HP-a (poimence "Drugi sporazum"). HP-ove obveze u odnosu na proizvode, usluge ili pristup koji vam omogućuje prema bilo kojem drugom ugovoru uređuje isključivo Drugi ugovor prema kojemu je takav proizvod ili usluga isporučen, a ovi Uvjeti nisu zamišljeni ili napisani tako da mijenjaju uvjete Drugih ugovora.


Na primjer, upotreba softvera koji je moguće preuzeti s HP-ovih web-mjesta ("Softver") uređuju odredbe Licencnog ugovora za krajnjeg korisnika, ako postoje, koji je priložen uz Softver ("Licencni ugovor"). Ne smijete instalirati softver koji sadrži ili uz koji je priložen Licencni ugovor ako prije toga niste pristali na uvjete navedene u Licencnom ugovoru. Ako Softver ne sadrži ili uz njega nije priložen Licencni ugovor, tada se takav Softver smatra Materijalom prema ovom ugovoru i njegovu upotrebu reguliraju ovdje navedeni Uvjeti. DALJNJA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA SOFTVERA STROGO JE ZABRANJENA, OSIM AKO TAKVU REPRODUKCIJU ILI REDISTRIBUCIJU IZRIJEKOM NE DOPUŠTA LICENCNI UGOVOR KOJI JE PRILOŽEN ILI KOJI TAKAV SOFTVER SADRŽI.


Promjene na HP-ovim web-mjestima

HP pridržava pravo promjene, obustave ili prekida rada HP-ovih web-mjesta u bilo koje vrijeme i bez upozorenja. Na primjer, HP može unijeti promjene u Materijale i/ili Usluge, u njima navedene proizvode i cijene u bilo kojem trenutku i bez ikakvog upozorenja. Materijali i Usluge mogu biti zastarjeli, a HP se ni na koji način ne obvezuje ažurirati Materijale i Usluge. Informacije objavljene na web-mjestu mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koje nisu dostupne u vašoj zemlji. Obratite se lokalnom HP-ovom predstavniku za informacije o proizvodima, programima i uslugama koje su vam dostupne.


Doprinosi korisnika

Određena područja HP-ovih web-mjesta (npr. sobe za čavrljanje, ocjene korisnika i područja za komentare) omogućuju vam da pošaljete svoje mišljenje, informacije, podatke, tekst, softver, glazbu, zvukove, fotografije, slike, videozapise, poruke ili druge materijale (pod nazivom "Doprinos korisnika"). Slanjem Doprinosa korisnika HP-u dodjeljujete neopozivu, stalnu, prenosivu, neisključivu, potpuno plaćenu, međunarodnu licencu (koju je moguće podlicencirati trećim stranama) (a) za upotrebu, distribuciju, reprodukciju, izmjenu, prilagodbu, objavu, prijevod, javnu izvedbu i javni prikaz Doprinosa korisnika (ili njegovih izmjena), dijelom ili u potpunosti, u bilo kojem obliku ili na bilo kojem postojećem ili mediju razvijenom u budućnosti (b) za upotrebu (a dopuštate i drugima da koriste) vašeg Doprinosa korisnika na bilo koji način i u bilo koju svrhu (uključujući, bez ograničenja, komercijalnu svrhu) koji HP smatra prikladnim prema vlastitom nahođenju (uključujući, ali bez ograničenja, da uključi vaš Doprinos korisnika, dijelom ili u potpunosti, u bilo koju tehnologiju, proizvod ili uslugu). HP pridržava pravo prikazivanja oglasa vezanih uz Doprinos korisnika i na upotrebu Doprinosa korisnika za oglašavanje i promotivne svrhe. HP može, ali nije obvezan, pregledati Doprinose korisnika ili nadzirati područja HP-ovih web-mjesta na koja se prenose Doprinosi korisnika. Slažete se da su vaši Doprinosi korisnika isključivo vaša odgovornost. HP nije dužan ugostiti, prikazati ili distribuirati Doprinose korisnika na ili putem HP-ovih web-mjesta i može ih ukloniti bilo kada ili odbiti bilo koji Doprinos korisnika iz bilo kojeg razloga. HP nije odgovoran za gubitke, krađu ili štete nastale na Doprinosima korisnika. HP ne želi primati povjerljive Doprinose korisnika. Razumijete i slažete se da će svi Doprinosi korisnika biti smatrani nepovjerljivima i bez vlasništva te da HP može slobodno otkriti Doprinos korisnika trećoj strani u nedostatku bilo kakve obveze povjerljivosti od strane primatelja. HP ne jamči da ćete imati mogućnost, putem HP-a ili treće strane, urediti ili obrisati Doprinose korisnika koje ste poslali.


Slanjem Doprinosa korisnika izjavljujete i jamčite:

  (a) da imate više od 13 godina;

  (b) da imate sva prava na svoj Doprinos korisnika (uključujući, bez ograničenja, pravo na audio, video i digitalne zapise i izvedbe sadržane u Doprinosu korisnika) ili da ste pribavili sva potrebna prava za svoj Doprinos korisnika koja vam omogućuju da HP-u date ovdje opisana prava u pogledu vašeg Doprinosa korisnika;

  (c) da ste platili i da ćete nastaviti plaćati puni iznos naknade za licence, pristojbe i druge financijske obveze bilo koje vrste koje proizlaze iz uporabe ili komercijalnog korištenja vašeg Doprinosa korisnika;

  (d) da ste vi osoba koja je prikazana i/ili koja se čuje u Doprinosu korisnika ili, s druge strane, da ste dobili dopuštenje svih osoba (uključujući pristanak roditelja ili skrbnika svakog pojedinca mlađeg od osamnaest (18) godina) koje se pojavljuju ili čuju u Doprinosu korisnika da prije opisana prava dodijelite HP-u;

  (e) da vaši Doprinosi korisnika ne krše autorska prava, prava zaštitnog znaka, trgovačke tajne ili druga intelektualna prava vlasništva, prava privatnosti ili bilo koja druga zakonska ili moralna prava treće strane;

  (f) da se dobrovoljno odričete svih "moralnih prava" koja možda posjedujete na svoj Doprinos korisnika;

  (g) da podaci sadržani u vašem Doprinosu korisnika, prema vašim saznanjima, nisu lažni, netočni ili zavaravajući;

  (h) da vaš Doprinos korisnika ne krši nikakve zakone (uključujući, ali bez ograničenja, zakone koji uređuju kontrolu izvoza, zaštitu potrošača, nepošteno natjecanje, antidiskriminaciju ili lažno oglašavanje);

  (i) da vaš Doprinos korisnika nije, niti se u razumnim okvirima takvim može smatrati, klevetnički, pogrdan, ne širi mržnju, nije pristran u pogledu rase, narodnosti, vjere ili na drugi način pristran ili uvredljiv, ne uključuje nezakonite prijetnje ili zlostavljanje pojedinaca, parova ili korporacija te nije vulgaran, pornografski, opscen i ne narušava tuđu privatnost;

  (j) nije vam plaćeno, niti će vam treća strana nadoknaditi ili dati bilo kakav ustupak zbog slanja vašeg Doprinosa korisnika;

  (k) vaš Doprinos korisnika ne sadrži materijale s web-mjesta trećih strana, adrese, adrese e-pošte, podatke za kontakt ili telefonske brojeve (osim vaših);

  (l) vaš Doprinos korisnika ne sadrži viruse, crve, spyware, adware ili druge potencijalno štetne programe ili datoteke;

  (m) vaš Doprinos korisnika, prema vašem mišljenju, ne sadrži povjerljive, vlasničke ili osobne informacije; i

  (n) vaš Doprinos korisnika ne sadrži i ne predstavlja neželjeno ili neovlašteno oglašavanje, promotivne materijale, bezvrijednu poštu, neželjenu poštu, piramidalne sheme ili bilo koji drugi oblik mamljenja.

Veze na web-mjesta trećih strana

Veze na web-mjesta trećih strana na HP-ovim web-mjestima postavljene su isključivo kao pogodnost za vas. Ako koristite ove veze, to znači da napuštate HP-ova web-mjesta. HP nije obvezan pregledavati web-mjesta trećih strana, ne kontrolira web-mjesta trećih strana i nije odgovoran za web-mjesta trećih strana (kao ni proizvode, usluge ili sadržaje dostupne putem ovih web-mjesta). Stoga HP ne promiče niti predstavlja išta o web-mjestima trećih strana, bilo da se radi o ondje predstavljenim informacijama, softveru, proizvodima, uslugama ili materijalima ili rezultatima dobivenim njihovom upotrebom. Ako odlučite pristupiti web-mjestu treće strane iz HP-ove mreže, to činite isključivo na svoju odgovornost.


Povezivanje s ovim web-mjestom

Možete napraviti veze na ovo web-mjesto s drugih web-mjesta, ali samo u skladu sa sljedećim uvjetima i u skladu s primjenjivim zakonima.


U nedostatku HP-ovog pisanog dopuštenja, web-mjesto koje sadrži vezu na ovo web-mjesto:

  (a) može se povezati, ali ne smije kopirati njegove Materijale (uključujući i HP-ov logotip);

  (b) ne smije stvarati okruženje preglednika ili okvira oko Materijala;

  (c) ne smije aludirati da HP podržava dotično web-mjesto ili njegove proizvode, usluge ili sadržaj dostupan putem tog web-mjesta;

  (d) ne smije lažno predstavljati svoj odnos s HP-om;

  (e) ne smije pružati lažne ili zavaravajuće informacije o HP-u, njegovim proizvodima ili uslugama;

  (f) neće uključivati sadržaj koji bi se mogao smatrati neukusnim, uvredljivim ili kontroverznim; i

  (g) sadržavat će samo sadržaj prikladan za sve dobne skupine.

Zaštitni znaci

HP, COMPAQ i bilo koji drugi naziv, slogan ili logotip proizvoda ili usluge sadržan na HP-ovim web-mjestima zaštitni je znak HP-a i njegovih dobavljača ili vlasnika licence te se ne smiju kopirati, oponašati ili koristiti, dijelom ili u potpunosti, bez pismenog dopuštenja tvrtke HP ili odgovarajućeg vlasnika zaštitnog znaka. Vlasništvo zaštitnih znakova i goodwilla ostaje u rukama tvrtke HP ili odgovarajućih vlasnika zaštitnog znaka. Ne smijete koristiti metaoznake ili bilo kakav drugi oblik "skrivenog teksta" koji sadrži naziv, zaštitni znak ili naziv HP-ovog proizvoda ili usluge bez pismenog dopuštenja tvrtke HP. Nadalje, izgled i dojam web-mjesta (zaglavlja web-stranica, prilagođene grafike, ikone gumba i skripte) je servisna oznaka, zaštitni znak i/ili zaštitni izgled HP-a i ne smije se kopirati, oponašati ili koristiti (dijelom ili u potpunosti) bez pismenog dopuštenja tvrtke HP. Reference na proizvode, usluge, procese ili druge informacije koje uključuju zaštitno ime, zaštitni znak ili slično ne predstavljaju i ne impliciraju poticanje, sponzorstvo ili preporučivanje HP-a.


Bez ograničavanja općenitosti navedenog u nastavku:

  (a) Microsoft, Windows i Windows Vista su trgovački znaci ili registrirani trgovački znaci tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama; i

  (b) Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, logotip Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, logotip Intel Inside, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon i Xeon Inside su zaštitni znaci tvrtke Intel u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Ograničena prava vlade Sjedinjenih Država

Svi materijali koje ste preuzeli vi sami ili u ime Sjedinjenih Američkih Država, njezinih agencija i/ili intrumentarija ("Vlada SAD-a") podliježu odredbama FAR 12.211 - "Tehnički podaci" i FAR 12.212 - "Računalni softver" ili člancima koji osiguravaju zaštitu jednaku HP-ovoj u sklopu zakonskih propisa o javnoj nabavi DFARS ili drugih propisa agencija.


Međunarodna i problematika izvoza

HP administrira svoje web-mjesto iz ureda u Palo Altou, u Kaliforniji. HP ne izjavljuje da su HP-ova web-mjesta prikladna ili dostupna za korištenje izvan granica Sjedinjenih Država, a pristup HP-ovim web-mjestima s teritorija na kojima je njihov sadržaj nezakonit ili ograničen je zabranjen. Ako odaberete pristupati HP-ovim web-mjestima izvan Sjedinjenih Država, to činite na svoju inicijativu i odgovorni ste za usklađenost s primjenjivim zakonima. Pristajete poštivati sva ograničenja i propise vezane uz izvoz i ponovni izvoz Ministarstva trgovine kao i svih drugih američkih ili stranih agencija i nadležnih tijela u vezi sa svojom upotrebom HP-ovih web-mjesta, a isto tako nećete, kršeći zakon, prenositi ili dopustiti prijenos Materijala u zabranjenu zemlju ili koja na drugi način krši bilo kakve zakone. Posebice, ali bez ograničenja, Materijali ne smiju, kao vid kršenja zakona, biti izvezeni ili ponovno izvezeni (a) u zemlje pod embargom SAD-a ili (b) bilo kome s popisa Posebno izdvojenih državljana Ministarstva financija ili iz Tablice zabranjenih narudžbi Ministarstva trgovine. Upotrebom Materijala koji podliježu navedenim ograničenjima i propisima, izjavljujete i jamčite da niste u nadležnosti, državljanin i da ne prebivate u takvoj zemlji ili da se ne nalazite na navedenim popisima.


Obeštećenje

Pristajete obeštetiti, braniti i štititi HP-ove stranke od svih tužbi, odgovornosti, odšteta, gubitaka, troškova ili naknada (uključujući razumne odvjetničke troškove) koji mogu nastati kao posljedica ili mogu proizaći iz vašeg kršenja ovih Uvjeta (ili kršenja korisnika vašeg računa). HP pridržava pravo preuzeti isključivu obranu i nadzor nad bilo kojim predmetom koji podliježe obeštećenju s vaše strane, a vi u tom slučaju pristajete surađivati s HP-om u obrani protiv takve tužbe.


Elektroničke komunikacije

Kada posjetite web-mjesto i pošaljete poruku e-pošte HP-u, komunicirate s HP-om elektroničkim putem. Možemo vam odgovoriti e-poštom ili objavom obavijesti na web-mjestu. Slažete se da takve obavijesti, izjave i drugi oblici komunikacije koje vam HP dostavi elektroničkim putem zadovoljavaju zakonski preduvjet u pogledu pisane komunikacije.


Općenito

Ovi Uvjeti, zajedno s dodatnim uvjetima koje prihvaćate uporabom određenih elemenata HP-ovih web-mjesta, sačinjavaju čitavu, isključivu i konačnu izjavu o sporazumu između vas i HP-a u odnosu na predmet sporazuma te ukidaju sve prethodne sporazume ili pregovore između vas i HP-a u pogledu predmeta ovog sporazuma. HP-ove stranke su korisnici trećih strana u odnosu na odredbe u sklopu ovih Uvjeta koje se na njih odnose. Ove Uvjete i odnos između vas i HP-a uređuje zakonodavstvo države Kalifornije na način na koji ga u pogledu sklopljenih i izvršenih ugovora primjenjuju stanovnici Kalifornije, bez obzira na vaše stvarno mjesto stanovanja. Svi tužbeni zahtjevi proizašli iz ovih Uvjeta ili koji se odnose na ove Uvjete ili vašu upotrebu HP-ovih web-mjesta razmatrat će se na državnom ili federalnom sudu okruga Santa Clara u Kaliforniji, a vi ovim neopozivo prihvaćate isključivu osobnu nadležnost navedenih sudova za navedenu svrhu. Ako HP ne ispoštuje ili ne provede neko pravo ili odredbu iz ovih Uvjeta, to ne znači da se odriče dotičnog prava ili odredbe. Ako nadležno sudstvo ustanovi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nevažeća, vi se slažete da sud provede namjeru sadržanu u odredbi u pogledu HP-a ili vas, kao i da druge odredbe ovih Uvjeta ostaju pravomoćne. Naslovi odjeljaka ovih Uvjeta umetnuti su radi preglednosti i nemaju nikakav pravni ili ugovorni učinak. Ovi Uvjeti ostaju na snazi bez obzira prekinete li koristiti HP-ova web-mjesta. Ovi Uvjeti tumače se bez primjene strogih tumačenja u vašu ili korist HP-a ili protiv vas ili HP-a. Ove Uvjete, kao i sva prava i licence dodijeljene u skladu s Uvjetima, vi ne možete prenositi ili dodjeljivati, ali HP ih može dodjeljivati bez ograničenja.


Izmjena Uvjeta

HP može, prema vlastitom nahođenju, povremeno promijeniti ove Uvjete. HP će objaviti obavijest o takvim promjenama na odgovarajućem web-mjestu. Ako se ne slažete s promjenama, jedino što možete učiniti je prestati koristiti HP-ova web-mjesta. Nastavak uporabe HP-ovih web-mjesta nakon obavijesti o promjenama znači da prihvaćate promjene i da se slažete da vas obvezuju uvjeti i odredbe takvih promjena. Određene odredbe ovih Uvjeta mogu biti ukinute posebnim pravnim obavijestima ili uvjetima koji se nalaze na određenim stranicama HP-ovih web-mjesta, te se u takvom slučaju, posebna pravna obavijest ili uvjet smatraju sastavnim dijelom ovih Uvjeta i ukidaju odredbu ili odredbe ovih Uvjeta koje je bilo potrebno ukinuti.


Revizija rujan 2008.

Terms of use quick links:

Uporaba HP-ovih web-mjesta

Pristup

Zabranjene uporabe

Raskid

Izjave o odricanju

Ograničenja odgovornosti

Izuzeća i ograničenja

Drugi sporazumi; softver, usluge ili pristup

Promjene na HP-ovim web-mjestima

Doprinosi korisnika

Veze na web-mjesta trećih strana

Povezivanje s ovim web-mjestom

Zaštitni znaci

Ograničena prava vlade Sjedinjenih Država

Međunarodna i problematika izvoza

Obeštećenje

Elektroničke komunikacije

Općenito

Izmjena Uvjeta