0

FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT

A jelen Felhasználói szabályzat (a továbbiakban: a Felhasználói szabályzat) a HP Inc. és annak leányvállalatai vagy kapcsolt vállalkozásai (együttesen: a HP) által ellenőrzött összes webhely (a továbbiakban Webhely) használatát szabályozó feltételek (a továbbiakban a Webhely Használati feltételei) részét képezi. A Felhasználói szabályzatban nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezések meghatározását a Webhely Használati feltételei tartalmazzák, amennyiben a HP nem ad meg itt külön meghatározást. A Felhasználói szabályzat azt ismerteti, hogyan nem szabad használni a Webhelyet, az ott található Anyagokat (meghatározását a Webhely Használati feltételei tartalmazzák), valamint az azon keresztül kínált szolgáltatásokat és termékeket (a továbbiakban: a Szolgáltatások).

A HP írásbeli engedélyének hiányában Ön nem jogosult a Webhelyet az alábbiak szerint használni (e felsorolás csak példákat tartalmaz, és a nem megengedett felhasználási módokra tekintettel nem teljes körű):


 • Helyi, állami, nemzeti, külföldi vagy nemzetközi törvényt, rendeletet, szabályt, egyezményt vagy egyéb jogszabályt (a továbbiakban mindegyik: Jogszabály) sért;
 • Sértő, megtévesztő, pornográf, szeméremsértő, becsületsértő, rágalmazó, bántó vagy egyébként helytelen módon viselkedik;
 • Mások jogait sérti vagy egyéb módon bitorolja, ideértve egyebek mellett mások szellemi tulajdonhoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jogainak megsértését vagy jogtalan felhasználását;
 • Jogellenes tevékenységet támogat vagy arra ösztönöz;
 • Másokat zaklat, megfélemlít vagy bántalmaz;
 • Valamely személynek vagy szervezetnek adja ki magát, vagy más módon tünteti fel valótlanul a személlyel vagy szervezettel fennálló kapcsolatát;
 • A Szolgáltatásokban foglalt szoftvereket módosítja, elváltoztatja, manipulálja, kijavítja vagy egyéb módon származékos művet készít belőlük (kivéve, ha a Szolgáltatásokban foglalt szoftverekre külön licenc vonatkozik, amely kifejezetten engedélyezi a származékos művek létrehozását);
 • A hely jogszabályokban megengedettől eltérő módon visszafejti, szétbontja vagy visszafordítja a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatásokban foglalt szoftvereket;
 • Valamely Webhely, Szolgáltatás vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódó kiszolgáló vagy hálózat működését zavarja vagy megszakítja;
 • Valamely Webhely, Szolgáltatás vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fiók, számítógépes rendszer vagy hálózat (a továbbiakban mindegyik: Rendszer) eléréséhez nagy forgalmat generáló automatizált eszközt (ideértve a robotokat, a webbejárókat, a parancsfájlokat vagy hasonló adatgyűjtő vagy -kinyerő módszereket) használ;
 • Behatolással, jelszóbányászattal vagy egyén módon megkísérel jogosulatlanul hozzáférni a Szolgáltatások valamely részéhez vagy valamely Rendszerhez;
 • Veszélyezteti valamely rendszer biztonságát vagy integritását.

1

MEGFIGYELÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A HP ugyan nem köteles vizsgálatokat végezni, de jogosult az alábbiakra:


 • A Felhasználói szabályzat megsértésének vagy valamely Webhely vagy Szolgáltatás visszaélésszerű használatának kivizsgálása;
 • A biztonsági fenyegetések, a csalás vagy más jogellenes, rosszindulatú vagy helytelen tevékenység kivizsgálása és megelőzésének elősegítése;
 • A HP megítélése szerint a Felhasználói szabályzatba vagy a HP Önnel kötött külön szerződésébe ütköző tartalmak vagy erőforrások módosítása, eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele; vagy
 • A Szolgáltatások nyújtásának felfüggesztése vagy megszüntetése Ön felé a Felhasználói szabályzatba vagy a HP Önnel kötött külön szerződésébe ütköző felhasználás miatt.

A HP saját belátása szerint dönti el, hogy a Webhely vagy Szolgáltatás használata során Ön által beküldött felhasználói tartalom tiltottnak minősül-e. Az Ön fiókján keresztül a HP-nek beküldött felhasználói tartalmakért vagy végrehajtott műveletekért kizárólag Ön tartozik felelősséggel, függetlenül attól, hogy Ön vagy a vállalkozásában érintett más személy (például alkalmazottai, vállalkozói vagy végfelhasználói) küldték-e be vagy hajtották-e végre.

A HP bejelentést tehet az illetékes bűnüldöző szerveknél, szabályozó hatóságoknál vagy más harmadik félnél minden olyan tevékenységről, amelyről úgy véli, hogy jogszabályba vagy egyéb előírásba ütközik. A HP a bejelentésében az Ön által megadott szükséges információkat is közölheti. A HP emellett együttműködhet az illetékes bűnüldöző szervekkel, szabályozó hatóságokkal vagy más harmadik felekkel, hogy a Felhasználói szabályzat feltételezett megsértésével kapcsolatos hálózati és rendszer-információk közlésével elősegítse a jogellenes magatartás kivizsgálását és a büntetőeljárás megindítását.

JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSE

Az ügyfelek a következő címen jelenthetik be a Felhasználói szabályzat megsértését: cloudsupport@hp.com.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Felhasználói szabályzattal kapcsolatos kérdéseikkel és javaslataikkal az ügyfelek a következő címen vehetik fel a kapcsolatot a HP-vel: cloudsupport@hp.com.

Vissza a lap tetejére
21

Related links: