HP Inc. HP online adatvédelmi nyilatkozat

Korábban ezt az adatvédelminyilatkozat-fordítást bocsátottuk rendelkezésére, azonban ez mostanra a legutóbbi módosítás miatt elavult. Amíg a fordításaink frissítésén dolgozunk, a legfrissebb információkat az angol verzió tartalmazza, amely ide kattintva érhető el.

0

A HP tiszteletben tartja az Ön személyiségi jogait

A HP és leányvállalatai tiszteletben tartják az Ön személyiségi jogait. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti adatkezelési gyakorlatunkat és azokat a lehetőségeket, amelyekkel meghatározhatja, hogyan gyűjthetünk adatokat Önről és az internetes tevékenységéről, valamint hogyan használhatjuk fel azokat. Ez a nyilatkozat mindig elérhető a HP.com webhelyünkön, és megtalálható minden HP-weboldal alsó részén.


A HP a Council of Better Business Bureau online adatvédelmi programjának alapítója és támogatója, továbbá a BBB által akkreditált vállalat. A HP adatvédelmi gyakorlata megfelel a BBB üzleti gyakorlati kódexének, és büszkén tüntetjük fel a BBB pecsétjét.


Accredited Business non-HP site


A HP titoktartási irányelveinek és szabványainak fejlesztésekor tiszteletben tartjuk és figyelembe vesszük a világ összes főbb elvét és keretrendszerét, beleértve az OECD irányelveit a magánélet védelméről és a személyes adatok határokon átívelő áramlásáról (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data), az EU 95/46/EK irányelvet, az APEC adatvédelmi keretrendszert és a nemzetközi adatvédelmi szabványokra vonatkozó madridi határozatot.


A HP megfelel az Egyesült Államok és az Európai Unió között, valamint az Egyesült Államok és Svájc között létrejött, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által lefektetett, az Európai Unió tagállamai és Svájc területéről történő adatgyűjtéssel, -felhasználással és -megőrzéssel kapcsolatos Safe Harbor egyezmény előírásainak. A HP tanúsítja, hogy betartja az értesítésre, választásra, átadásra, biztonságra, adatsértetlenségre, hozzáférésre és betartatásra vonatkozó Safe Harbor adatvédelmi irányelveket. A Safe Harbor programmal kapcsolatos további információkért és a HP tanúsítványának megtekintéséhez látogasson el a http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. A HP ezenfelül létrehozott olyan kötelező erejű vállalati szabályokat is (Binding Corporate Rules - BCR), amelyeket az EGT és Svájc összes adatvédelmi hatósága jóváhagyott 2011 júniusával kezdődő hatállyal. Ezek a szabályok gondoskodnak az érintett egyének személyes adatainak megfelelő védelméről, amíg azok a HP bármely globális entitásánál állnak feldolgozás alatt.


A Safe Harbor elveinek és BCR követelményeinek megfelelően a HP megpróbál megoldást találni minden, az adatvédelemmel és a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos problémára. A HP vállalja továbbá, hogy az EU-beli állampolgárok vagy lakosok személyes adatok átadásával kapcsolatos megoldatlan adatvédelmi panaszait a Safe Harbor elvei szerint egy független békéltető testülethez, a Better Business Bureaus által működtetett BB EU Safe Harbor szervezetnek továbbítja. Amennyiben panaszának tudomásul vételéről nem kap időben megerősítést, vagy panaszát a HP nem rendezi kielégítően, a következő címen léphet kapcsolatba a BBB EU Safe Harbor szervezettel: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


A HP megkapta a TRUSTe APEC Privacy adatvédelmi címkéjét, amely azt jelzi, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a HP gyakorlatai az elvégzett vizsgálatok alapján megfelelnek a TRUSTe program követelményeinek. A program részletei a TRUSTe címkére kattintva megjelenő ellenőrzőoldalon.

A HP jelen nyilatkozatban leírt adatvédelmi gyakorlatai megfelelnek az APEC nemzetközi adatvédelmi szabályrendszerének, így az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság, valamint a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos választási lehetőség biztosítása iránti követelményeknek.

A nemzetközi adatvédelmi szabályrendszeren alapuló tanúsítvány nem terjed ki a külső platformokon, letölthető szoftverekkel végzett adatgyűjtésre.


Amennyiben a HP APEC tanúsítványával kapcsolatosan olyan, adatvédelmet vagy adatfelhasználást érintő kételyei merülnek fel, amelyeket nem sikerült megfelelően eloszlatnunk, kérjük, forduljon a TRUSTe-hoz. non-HP site
Hogyan használja a HP az automatikus adatgyűjtő eszközöket:
1

1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat hatásköre

A HP egy globális szervezet, amely nemzetközi jogi személyekkel, üzleti folyamatokkal, vezetési struktúrával és műszaki rendszerekkel rendelkezik. Ez az adatvédelmi nyilatkozat minden, a HP tulajdonát képező, valamint a kizárólagos tulajdonunkban álló leányvállalathoz tartozó webhelyre, tartományra, alkalmazásra és termékre („HP webhelyek és szolgáltatások”) érvényes, azzal a kitétellel, hogy az adott HP programok, termékek vagy szolgáltatások adatvédelmei szabályzatai vagy nyilatkozatai hatályon kívül helyezhetik vagy kiegészíthetik a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.


Nem HP-webhelyekre mutató hivatkozások

A HP-webhelyek és szolgáltatások az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében harmadik féltől származó alkalmazásokra, termékekre és szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat is megjeleníthetnek. Ha rákattint ezekre a hivatkozásokra, akkor elhagyja a HP webhelyét. A HP nem felügyeli ezeket a webhelyeket és azok adatvédelmi gyakorlatát, amely eltérhet a HP gyakorlatától. A harmadik felek webhelyeit semmilyen módon nem képviseljük, és nem adjuk hozzájuk a hozzájárulásunkat. A HP adatvédelmi nyilatkozata nem vonatkozik az Ön által a harmadik feleknek megadott vagy a harmadik felek által gyűjtött személyes adatokra. Érdemes átnézni minden webhely adatvédelmi irányelveit, mielőtt személyes adatainak rögzítését és felhasználását engedélyezné.


Emellett olyan közösségi szolgáltatásokat is biztosítunk, amelyek lehetővé teszik adatainak megosztását közösségi hálózatokon, valamint azt, hogy a különböző közösségi oldalakon kapcsolatba lépjen a HP vállalattal. A szolgáltatástól függően ez az adatai összegyűjtését, illetve megosztását eredményezheti. Azt javasoljuk, tekintse át a közösségi oldalak adatvédelmi irányelveit és beállításait annak megismeréséhez, hogy ezek a webhelyek milyen adatokat gyűjthetnek, használhatnak fel és oszthatnak meg Önről.


2

2. Személyes adatok gyűjtése

A HP abból a célból gyűjti, exportálja és használja fel a személyes adatokat, hogy jobb szolgáltatást nyújthasson, valamint hogy személyre szabhassa felhasználói élményt és kommunikációt. Az adatgyűjtés megfelelő értesítéssel és jóváhagyással mellett történik, szükség esetén az adatvédelmi hatóságok előírásainak megfelelően.


A HP egyes tranzakciók végrehajtásához adatokat kérhet, például:


 • termékek vagy szolgáltatások megrendelése, aktiválása és regisztrálása
 • profillétrehozás és felhasználó-ellenőrzés
 • információkérés
 • marketing- és terméktámogatási előfizetések
 • nyereményjátékokban és felmérésekben való részvétel
 • azonnali hitelkérelmek
 • állásjelentkezések

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok a többek között a következők lehetnek:

 • kapcsolattartási információ, például név, cím, telefonszám és e-mail cím
 • pénzügyi információk, például a hitelkártyája/bankkártyája száma, illetve más számlázási adatok
 • fizetés, illetve állami szerv által kiadott azonosítószám
 • egyéb egyedi információk, például a felhasználói azonosítók és jelszavak, az előnyben részesített termékek és szolgáltatások, a kapcsolatfelvételi beállítások, a tanulmányi és szakmai háttér, valamint az álláskereséssel kapcsolatos adatok
 • egyes esetekben vállalkozásának vagy vállalatának egy kijelölt egysége (például az informatikai részleg egy tagja) megadhatja a HP vállalatnak az üzleti kapcsolattartási adatait

Ha azonnali hitelt igényel, akkor előfordulhat, hogy további személyes adatokat, például a fizetése mennyiségét, az állami szerv által kiadott azonosítószámot, banki/pénzügyi számlainformációkat és egyéb információkat kérünk Öntől a hitelesítés, illetve a hitelképesség ellenőrzése érdekében. Ezeket az információkat a pénzügyi szolgáltatónk használja majd fel, hogy meghatározza hitelkeretét, illetve annak növelését.


Ha részt vesz egy „ismerős meghívása” vagy hasonló közvetítő programban a webhelyünkön, akkor megkérdezzük ismerőse e-mail címét, elérhetőségét a közösségi oldalakon, a telefonszámát vagy más kapcsolattartási információját, hogy meghívjuk a programban való részvételre.


Ha személyes adatokat, többek között fényképeket oszt meg, tesz közzé bejegyzésben vagy hozzászólásban, illetve jelzi érdeklődését vagy panaszát a HP webhely bármely nyilvános fórumán, közösségi oldalon, blogon vagy más hasonló fórumon, vegye figyelembe, hogy az összes megosztott adat olvasható, megtekinthető, gyűjthető és használható lesz a fórumok többi felhasználója számára, továbbá használatukkal felkereshetik Önt, kéretlen üzeneteket küldhetnek, és más olyan célokra használhatják, amelyeket sem Ön, sem a HP nem tud befolyásolni. A HP nem felelős azokért a személyes adatokért, amelyeket ezeken a fórumokon megad.


Az Ön által megadott adatok mellett a HP automatikus adatgyűjtő eszközökkel (például webes jelzőkkel, cookie-kkal és beágyazott webhivatkozásokkal) adatokat gyűjthet a HP webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak, és a HP nevében más vállalatok által üzemeltett webhelyek használata közben. Ezek az eszközök olyan forgalmi adatokat gyűjtenek, amelyeket a böngészője küld el egy webhelynek, mint például a böngésző típusa és nyelve, a hozzáférési idők, valamint annak a webhelynek a címe, amelyről érkezett. Emellett adatokat gyűjthetnek az internet protokoll (IP) címről, az egyedi eszközazonosítóról, a kattintási útról (azaz hogy mely oldalakat tekint meg, milyen hivatkozásokra kattint rá, valamint milyen tevékenységeket végez a HP webhelyein vagy a HP nevében más által üzemeltetett webhelyekkel kapcsolatban), valamint a termékek adatairól. A HP ezeket az automatikus adatgyűjtő eszközöket a HP által küldött e-mailekben és más kapcsolattartási formák során is használhatja, így a HP akkor is gyűjthet adatokat ezekkel az eszközökkel, amikor Ön megnyitja az e-mailt, vagy rákattint egy hivatkozásra az e-mailben. További információt a Hogyan használja a HP az automatikus adatgyűjtő eszközöket című részben talál.


A HP nyilvános vagy kereskedelmi, megbízhatónak vélt forrásokból is gyűjt adatokat. Ezen adatok közé tartozhat a neve, a címe és az e-mail címe, valamint az érdeklődési körök és demográfiai vagy profiladatok is. A HP által a nyilvános vagy kereskedelmi forrásokból a gyűjtött adatok felhasználhatók azokkal az adatokkal együtt, amelyeket a HP akkor gyűjt, amikor Ön meglátogatja a webhelyeit. A HP például összehasonlíthatja a kereskedelmi forrásokból származó földrajzi információkat az automatikus adatgyűjtő eszközökkel gyűjtött IP-címmel, hogy ebből meghatározza az Ön hozzávetőleges földrajzi helyét.


3

3. Az adatok felhasználása

A HP által gyűjtött információval megismerhetjük igényeit és érdeklődési körét, így segít nekünk abban, hogy egységes színvonalú és személyre szabott élményt tudjon nyújtani. A HP például a következőkre használhatja fel az adatait

 • egy tranzakció vagy megrendelés végrehajtásához nyújtott segítség
 • biztonsági fenyegetések, csalás vagy más kártékony tevékenység megelőzése és észlelése
 • a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció
 • szolgáltatások és támogatás biztosítása vagy fejlesztése
 • új szolgáltatások és azok előnyeivel kapcsolatos tájékoztatás
 • személyes promóciós ajánlatok
 • az Önnek kommunikált tartalmak kiválasztása
 • HP webhelyek testre szabása
 • marketingtevékenységeinek, hirdetéseinek és a HP nevében más vállalat által üzemeltetett webhelyeinek teljesítményfelmérése
 • nyereményjátékokban és felmérésekben való részvétel biztosítása
 • HP termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kapcsolatfelvétel

Lehetősége lesz meghatározni a személyes adatokra vonatkozó beállításokat az elküldött marketing célú kommunikációval kapcsolatban (további tudnivalók: Adatvédelmi beállítási lehetőségek és azok kiválasztása).


A hitelkártyaadatokat kizárólag a kifizetések feldolgozásához és a csalások megelőzése érdekében használjuk fel. A hitelkártyaadatokat, az állami szervek által kiadott azonosítószámokat az egyéb bizalmas személyes adatokat a HP, illetve a HP számára pénzügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató semmilyen más célra nem használja fel. Az adatokat csak a szolgáltatás biztosításához szükséges ideig tároljuk, kivéve ha felkér minket, hogy megtartsuk a hitelkártya adatait a jövőbeli vásárlásokhoz.


4

4. Az adatok megosztása

A HP nem értékesíti és nem adja bérbe személyes adatait másoknak, kivéve a jelen Nyilatkozatban leírt eseteket. A HP a következő módokon osztja meg a személyes adatokat:


A HP szolgáltatókat vesz igénybe, amelyek teljes termékeket, szolgáltatásokat és ügyfélmegoldásokat szállítanak, illetve részt vesznek a HP marketing- és kommunikációs kezdeményezéseiben. Ezek a szolgáltatók és beszállítók lehetnek például hitelkártya-feldolgozók, ügyféltámogatást és élő támogatást nyújtó szakemberek, marketing- és e-mailes szolgáltatók, automatikus adatfeldolgozók és szállítóvállalatok. A beszállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettsége a HP vállalattól kapott adatok bizalmas és biztonságos kezelése, és kizárólag a HP vállalatnak nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez használhatják fel azokat.


A HP időnként más vállalatokkal, például a HP nevében webhelyeket üzemeltető vállalatokkal együtt vesz részt marketingkezdeményezésekben. A kezdeményezések részeként a HP egyes szolgáltatásai és marketingüzenetei egyszerre más vállalatoktól is megérkezhetnek. Egyes ilyen szolgáltatások és kommunikációk lehetőséget nyújtanak arra, hogy megossza személyes adatait a HP vállalattal és a kezdeményezésben részt vevő más vállalatokkal. Érkezhet például marketingkommunikáció a HP vállalattól és más vállalatoktól is, vagy lehetősége lehet arra, hogy az interneten regisztrálja több vállalat szoftvertermékét. Ha úgy dönt, hogy a személyes adatokat csak a HP számára adja át, akkor a HP nem fogja megosztani ezeket az adatokat más, az adott marketingkezdeményezésben részt vevő vállalatokkal. Ha úgy dönt, hogy átadja a személyes adatait a többi vállalatnak, akkor személyes adatait az adott vállalatok saját adatvédelmi irányelvei alapján kezelik, amelyek különbözhetnek a HP irányelveitől és gyakorlatától.


A HP továbbíthatja a személyes adatait a HP tulajdonában álló más üzleti szervezeteknek az Egyesült Államokban és más országokban. . Amennyiben felkeresi a HP webhelyeit, regisztrál egy szolgáltatásra vagy létrehoz egy fiókot, illetve egyéb módon személyes adatokat ad át a HP vállalatnak, beleegyezik a személyes adatai a HP teljes globális hálózatának történő átadásába.


A jelen a Nyilatkozatban leírtak kivételével a HP nem osztja meg a neki átadott személyes adatokat a nem a HP vállalathoz tartozó harmadik felekkel az Ön engedélye nélkül, kivéve a következő célokat: (i) a rendvédelmi és kormányzati hatóságok jogilag megalapozott információkéréseinek megválaszolása; (ii) bármilyen törvény, szabályozás, idézés vagy végzés teljesítése; (iii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más kártékony tevékenység megelőzése vagy vizsgálata; (iv) a HP vagy leányvállalatainak jogainak és tulajdonának érvényesítése vagy védelme; vagy (v) a HP alkalmazottak és a HP birtokában lévő területeken tartózkodó, illetve azokat használó harmadik felek személyes biztonságának védelme ha azt a vonatkozó jogszabályok előírásai lehetővé teszik, illetve megfelel azoknak.


Bizonyos körülmények között a HP stratégiai vagy egyéb üzleti okból értékesítheti, megvásárolhatja, összevonhatja vagy más módon újraszervezheti a vállalkozásokat egyes országokban. Az ilyen tranzakciók esetén a személyes adatok közölhetők a leendő vagy a tényleges vásárlóval, vagy átvehetők az értékesítőtől. A HP gyakorlata szerint gondoskodik a megfelelő adatvédelemről az ilyen típusú tranzakciók esetén.


5

5. Gyermekek adatvédelme

A HP nem gyűjt szándékosan adatokat 13 évesnél, illetve Koreában 14 évesnél fiatalabb gyermekektől, és nem készít webhelyeket ennél fiatalabb gyermekek számára. Javasoljuk, hogy a szülők és gyámok aktívan felügyeljék a gyermekek internetes és mobil tevékenységét és érdeklődését.


6

6. Adatvédelmi beállítási lehetőségek és azok kiválasztása

A HP lehetőséget ad arra, hogy kiválassza, milyen kiegészítő információkat szeretne kapni termékeinkről és szolgáltatásainkról. Feliratkozhat bizonyos termék- és szolgáltatás-specifikus információkra, és kérheti a HP általános közleményeit is. Kiválaszthatja, hogy postai úton, e-mailben, telefonon vagy mobileszközön kívánja megkapni a HP általános közleményeit.


Az adatgyűjtési pontnál, illetve a következő részben ismertetett módszerekkel dönthet vagy módosíthatja a döntését arról, hogy kéri-e az előfizetett vagy az általános közleményeket. Ez a lehetőség nem vonatkozik a rendelés teljesítésének, a szerződések, a támogatás, a termékbiztonsági figyelmeztetések, az illesztőprogram-frissítések adminisztrációjához és a más, adminisztratív vagy tranzakciós értesítésekhez kapcsolódó elsődleges közleményekre, amelyek nem elsősorban promóciós célúak.


Előfizetéses közlemények


Az előfizetéses közlemények közé tartozik az e-mailes hírlevél, a szoftverfrissítés stb., amelyeket kifejezetten Ön kért vagy amelyek fogadásába beleegyezett. Az igényelt közleményeket a következő módszerek bármelyikével lemondhatja:

 • Válassza az e-mail „lemondás” vagy „leiratkozás” hivatkozását, vagy kövesse az előfizetéses e-mail közleményben található, lemondással kapcsolatos utasításokat.
 • A mobileszközökre küldött üzenetekről való leiratkozáshoz az üzenetre válaszként küldje el a „STOP” vagy az „END” szót.
 • Térjen vissza arra a weboldalra, ahol eredetileg megadta a beállításait, és kövesse a lemondásra vonatkozó utasításokat. A HP számos előfizetése elérhető a Subscriber's Choice weboldalon.
 • Írjon a HP adatvédelmi irodának. Mindenképpen adja meg a nevét, a szükséges kapcsolattartási információit, valamint a lemondani kívánt HP előfizetés lényeges adatait.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos előfizetéses közlemények lemondása hatással lehet a HP vállalattól igényelt szolgáltatásokra, ha a közlemények fogadása a szolgáltatások használatának feltétele.


HP általános közlemények

A HP általános közleményei a termékekről, szolgáltatásokról és/vagy a terméktámogatásról nyújtanak tájékoztatást. Ebbe beletartozhatnak az új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információk, a különleges ajánlatok, valamint a piackutatásban vagy megfelelőségi felülvizsgálatokban való részvétel kérése.


A HP Passport szolgáltatással gyakran jelezheti, hogy szeretne-e általános közleményeket kapni a HP vállalattól. A HP Passport egy egy bejelentkezéses szolgáltatás, amellyel egyetlen tetszőleges felhasználói azonosítót és jelszót használhat az összes HP Passport-kompatibilis webhelyen. A HP Passport cookie-kkal tárolja az alapvető személyes adatait, így kell újra begépelnie őket, ha a jövőben visszatér a HP számos webhelyének egyikére. A HP Passport használatával megadhatja adatvédelmi beállításait. A beállítások a HP webhelyeire, az e-mailekre és a HP Passport szolgáltatást használó minden egyéb kommunikációs csatornára is érvényesek.


Ha nem tudja használni a HP Passport szolgáltatást, akkor a következő módszerekkel mondhatja le az általános közleményeket:

 • Válassza az e-mail „lemondás” vagy „leiratkozás” hivatkozását, vagy kövesse az e-mail közleményben található, lemondással kapcsolatos utasításokat.
 • A mobileszközökre küldött üzenetekről való leiratkozáshoz az üzenetre válaszként küldje el a „STOP” vagy az „END” szót.
 • Írjon a HP adatvédelmi irodának. Mindenképpen adja meg a nevét, a szükséges kapcsolattartási információkat és az adatvédelmi beállításaival kapcsolatos konkrét adatokat.

7

7. Az adatok hozzáférése és pontossága


A HP mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálja a felhasználók személyes adatainak pontosságát. Olyan technológiákat, adatkezelési folyamatokat és irányelveket vezettünk be, amelyek segítik az adatok pontosságának fenntartását. A HP indokolt eserben hozzáférést biztosít a részére átadott személyes adatokhoz, és indokolt esetben lehetőséget biztosít az adatok áttekintésére, javítására, illetve a névtelenség, a blokkolás vagy a törlés kérésére. A személyes adatok védelme és a biztonság érdekében ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatokhoz való hozzáférés előtt ellenőrizzük személyazonosságát, például a jelszó és a felhasználói azonosító kérésével. A HP vállalatnak közvetlenül átadott személyes adatok megtekintéséhez és módosításához térjen vissza arra a weboldalra, ahol eredetileg megadta az adatait, és kövesse az ezen az oldalon található utasításokat, használja a HP Passport szolgáltatást (ahol lehetséges), vagy vegye fel a kapcsolatot a HP adatvédelmi irodájával.


8

8. A személyes adatok biztonsága

A HP komolyan veszi a belé fektetett bizalmat. Az illetéktelen hozzáférés és információközlés megakadályozása, az adatok pontosságának fenntartása, az adatok megfelelő használatának biztosítása, valamint a begyűjtött és feldolgozott információ védelme érdekében a HP indokolt és megfelelő fizikai, műszaki és adminisztratív eljárásokat alkalmaz. A HP kizárólag olyan adatokat őriz meg, amelyeket a helyi jogszabályok megkövetelnek vagy engedélyeznek, csak addig, ameddig ezek jogszerű üzleti célokat szolgálnak.


Bizalmas információk, például hitelkártyaadatok gyűjtése és továbbítása során számos egyéb biztonsági technológiával és eljárással védjük személyes adatait az illetéktelen hozzáféréstől, használattól és nyilvánosságra kerüléstől. Az Ön által megadott személyes adatokat olyan számítógéprendszereken tároljuk, amelyek kizárólag korlátozott hozzáférésű, ellenőrzött épületekben találhatók. Az interneten keresztül továbbított rendkívül bizalmas adatokat (például hitelkártyaszám vagy jelszó) titkosítással, például az SSL protokoll (Secure Socket Layer) használatával védjük.


A hitelkártyaszámokat kizárólag a kifizetések feldolgozására használjuk fel. A valós idejű kifizetések feldolgozása során a HP a csalások megelőzésére szolgáló szolgáltatásokat vesz igénybe. Ez a szolgáltatás egy további biztonsági szintet jelent, amellyel a HP megelőzi a hitelkártyás csalásokat, és védi a felhasználók pénzügyi adatait.


9

9. A Nyilatkozat módosításai

Ha módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatunkat, akkor a módosított, frissített keltezésű nyilatkozat itt jelenik meg. Ha jelentős módosításokat végzünk a Nyilatkozaton, amelyek következtében az adatvédelmi gyakorlatunk lényegesen megváltozik, akkor a módosítások érvénybe lépése előtt más módon is értesíthetjük, például e-mailben, illetve a vállalati webhelyünkön és/vagy közösségi oldalainkon közzétett értesítésben.


10

10. Kapcsolatfelvétel

Értékeljük a véleményét. Ha megjegyzése vagy kérdése van az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, akkor küldje el azt a HP adatvédelmi irodának, vagy írjon nekünk a következő címre:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Módosítva: November 2015


11

Hogyan használja a HP az automatikus adatgyűjtő eszközöket

A következő szakaszok további információkat tartalmaznak a gyakran használt webes technológiai eszközökről.


Cookie-k

A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A HP és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, vásárol, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra. Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön vagy a HP nevében más cég által üzemeltetett webhelyünkön, illetve a hirdetéseinket tartalmazó webhelyeken, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg.

 • Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen.
 • Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni elérni, és egyes weboldalak nem jelennek megfelelően.

Bizonyos országokban a HP.com webhely és a kapcsolódó cookie-k beállításait is módosíthatja a meglátogatott webhelyen elérhető beállításkezelő eszköz segítségével.


A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.


A HP alkalmanként Flash-alapú helyi megosztott objektumokat (LSO-kat) használ Flash-tartalomadatok és -beállítások tárolására. Az LSO-k a HTML-böngészők cookie-jaihoz hasonló funkciókkal rendelkeznek, és Flash cookie nevű kis fájlokat helyeznek el a számítógépen. A Flash cookie-k különböznek a böngészők cookie-jaitól, és előfordulhat, hogy a böngészőben elérhető cookie-kezelő eszközök nem távolítják el a Flash cookie-kat. A Flash cookie-król, valamint a kapcsolódó adatvédelmi és tárolási beállítások kezeléséről az Adobe Systems webhelyén non-HP site talál további információt.


Webes jelzők

A HP.com és a harmadik felek webhelyeinek egyes weblapjai, alkalmazásai és HTML formátumú e-mail hírlevelei cookie-kon kívül webes jelzőket is használnak. Ezekkel a webhely és az e-mail használatával kapcsolatos információkat gyűjtenek, valamint felmérik a hp.com, az alkalmazások és a HP nevében más vállalatok által üzemeltetett webhelyek teljesítményét. A webes jelző egy elektronikus kép, amelyet egyetlen képpont méretű (1x1) vagy átlátszó GIF-fájlnak is neveznek. A webes jelzők felismernek bizonyos információkat a felhasználó számítógépén. Ezek közé tartoznak a cookie-k, egy oldal megtekintésének dátuma és ideje, valamint annak az oldalnak a leírása, amelyen a webes jelző található. A környezettől függően a webes jelzők harmadik fél kiszolgálóján található tartalmakra is hivatkozhatnak, valamint a szolgáltatók személyre szabott hirdetések küldésére is használhatják őket.


Az e-mailekben található webes jelzőket úgy tilthatja le, hogy nem tölti le a kapott üzenetekben található képeket (ezen szolgáltatás használata a számítógépén használt levelezőszoftvertől függően eltérő lehet). Ez azonban a levelezőszoftverek eltérő képességei miatt nem mindig tiltja le az e-mail üzenetben található webes jelzőket vagy más automatikus adatgyűjtő eszközöket. Ezzel kapcsolatban a levelezőszoftver gyártójától vagy a szolgáltatójától kapott információból tájékozódhat.


Ha az Adatvédelmi beállítási lehetőségek és azok kiválasztása szakaszban megadottak szerint marketing e-maileket és hírleveleket kíván kapni a HP vállalattól, akkor lehetséges, hogy a HP automatikusan személyes adatokat gyűjt Önről. A HP például az e-mailekbe és hírlevelekbe ágyazott webes jelzőkkel és személyre szabott URL-címekkel nyomon tudja követni, hogy rákattintott-e az üzenetekben található hivatkozásokra. A beágyazott webes hivatkozásokról az alábbiakban talál további információt.


Beágyazott webhivatkozások

A HP vállalattól kapott e-mailek, a HP által előre beállított internetes billentyűk a billentyűzeten, valamint a számítógép asztalán előre telepített promóciós ikonok gyakran használnak olyan hivatkozásokat. Ezek a HP kiszolgálói által történő átirányítást követően a web megfelelő területére irányítják. Az átirányítási rendszer lehetővé teszi, hogy a HP szükség szerint módosítsa a hivatkozások célhelyének URL-címét, és hogy felmérhesse marketingkezdeményezései hatékonyságát.


Az e-mailekben az ilyen webes hivatkozások alapján a HP azt is megállapíthatja, hogy Ön rákattintott-e az e-mailben található hivatkozásra, és ezt az információt az Ön személyéhez kösse. Ha nem kívánja, hogy a HP információkat gyűjtsön arról, hogy rákattintott-e a hivatkozásokra, a következőket teheti:

 • módosíthatja, hogyan kívánja fogadni a HP kommunikációját (vagyis amennyiben elérhető, szöveges alapú üzenetet kérhet), vagy úgy is dönthet, hogy nem kattint a HP e-mailjeiben szereplő hivatkozásokra
 • törölheti a HP által előre telepített promóciós ikonokat a számítógép asztaláról, vagy dönthet úgy, hogy nem kattint rájuk
 • a számítógépéhez mellékelt utasítások alapján újrakonfigurálhatja az internetes billentyűket a billentyűzetén (egyes számítógépmodellek esetében), hogy azok az Ön által megadott célhely URL-címét nyissák meg

HP hirdetések és ajánlatok harmadik felek webhelyein

A HP szolgáltatókkal szerződik, hogy azok hirdetéseket jelenítsenek harmadik felek webhelyein. Emellett olyan, más szolgáltató által üzemeltetett webhelyek is léteznek, amelyeken a HP nevében megjelenített hirdetéseket talál. Ezek a szolgáltatók cookie-kat küldhetnek, valamint webes jelzőket használhatnak ezeken a harmadik felek webhelyein és a hp.com webhelyen. A HP a cookie-k és a webes jelzők használatával adatokat gyűjthet arról, hogy Ön milyen oldalakat tekintett meg, illetve milyen hivatkozásokra kattintott.


A hálózati hirdetésekről és a lemondásról a http://www.aboutads.info non-HP site webhelyen talál további információt.


Ezen szabályzat mesterpéldánya elérhető angol nyelven a http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. webhelyen. Bár a könnyebb használat érdekében fordítások is elérhetők, a mesterpéldány rendelkezései tekintendők irányadónak.


Back to top
12

13

Related Privacy links