iPhone, iPod touch és iPad nyomtatás - Súgó és támogatás

A HP mobil nyomtatási megoldások széles skáláját kínálja az Apple készüléktulajdonosoknak.

 • Amennyiben probléma merül fel egy nyomtatási feladat AirPrint alkalmazásból egy támogatott AirPrint HP nyomtatóra történő küldésekor a helyi hálózaton, az AirPrint opció kiválasztásával megoldást találhat a probléma megszüntetésére.

 • Amennyiben hiba lépett fel egy nyomtatási feladat Apple készülékről HP ePrint nyomtatóra történő e-mailes küldése során, az ePrint opció kiválasztásával megoldást találhat a probléma megszüntetésére.

 • Amennyiben hiba lépett fel egy nyomtatási feladat Apple készülékről HP nyomtatóra helyi hálózaton keresztül történő küldése során, a HP ePrint mobil alkalmazás opció kiválasztásával megoldást találhat a probléma megszüntetésére.

A nyomtatás módja melletti plusz (topic site plus sign) jelre kattintva megjelennek a hibaelhárítás lépései:

AirPrintAirPrint

Ha az AirPrint funkciót használja az Apple mobil eszközről egy, az eszközzel megegyező helyi vezeték nélküli hálózatra csatlakozó HP nyomtatóra történő nyomtatáshoz, a feladat nyomtatása sikertelen. 

Apple AirPrint ikon

Apple_AirPrint_logo_white

FONTOS: Az AirPrint nyomtatáshoz támogatott HP nyomtatóval kell rendelkeznie. Annak eldöntéséhez, hogy a nyomtató támogatott-e, látogasson el A mobil nyomtatást támogató nyomtatók oldalra.

Tekintse át a probléma lehetséges okait és a rendelkezésre álló megoldásokat a következő lista alapján.

Az Apple eszköz azt jelzi, hogy a feladat nyomtatása folyamatban van, de annak végrehajtása sikertelenAz Apple eszköz azt jelzi, hogy a feladat nyomtatása folyamatban van, de annak végrehajtása sikertelen

Probléma

Ha az AirPrint funkciót használja az Apple mobil eszközről a HP nyomtatóra történő nyomtatáshoz, az eszköz azt jelzi, hogy a feladat nyomtatása folyamatban van, de a nyomtatás sikertelen.

Ez a probléma akkor lép fel, amikor az Apple eszköz és a HP nyomtató egyazon helyi hálózatra csatlakozik. A nyomtatót látja az Apple eszközön, a nyomtatási feladatot elküldheti a nyomtatóra, de a nyomtatás nem történik meg. Előfordulhat, hogy az Apple eszközön megjelenik és látható marad (vagy nem) egy üzenet, mely jelzi, hogy a nyomtatási feladat végrehajtása folyamatban, illetve függőben van.

A hiba elhárítása érdekében próbálkozzon a következő megoldási lehetőségek feltüntetett sorrendben történő végrehajtásával. Ha a fenti lépések bármelyike megoldja a problémát, akkor nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.

1. megoldási lehetőség: Az eszközök újraindítása és a kapcsolatok ellenőrzése

1. lépés: Az útválasztó, nyomtató és Apple eszköz újraindítása

 1. Kapcsolja ki az útválasztót. Tájékozódjon az útválasztó gyártójától az eszköz újraindításához szükséges műveletekről.

FIGYELEM: Ne állítsa vissza az útválasztót.

 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

 2. Kapcsolja ki az Apple eszközt. Tartsa lenyomva a Sleep/Wake (Alvó/ébresztő) gombot, majd csúsztassa el a megjelenő vörös csúszkát.

 3. Kapcsolja be az útválasztót. Várjon 30 másodpercig, míg befejeződik a beállítási folyamat.

 4. Kapcsolja be a nyomtatót. Várjon, amíg az inicializálási folyamat befejeződik.

2. lépés: A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

A lépésekben foglaltak alapján ellenőrizze a nyomtató hálózati csatlakozását.

 1. A készülék kezelőpaneléről nyomtasson egy hálózati konfigurációs jelentést. Ha nem biztos a jelentés nyomtatásának módjában, olvassa el a kézikönyv vonatkozó részeit.

 2. Tekintse meg a jelentés általános adatok részében szereplő Aktív kapcsolat típusa alatt szereplő információkat. A kapcsolat típusának Vezeték nélküli értéket kell mutatnia.

 3. Ellenőrizze a 802.11 vezeték nélküli kapcsolat állapotát a jelentésen. Az állapotnak Csatlakoztatva értéket kell mutatni. Az aktív vezeték nélküli kapcsolatokra vonatkozó jelentés 802.11 részében a készülék IP-címének is szerepelnie kell.

 4. Ellenőrizze a jelentésen található Hálózat neve (SSID) pont alatt szereplő információt. Győződjön meg arról, hogy az SSID megegyezik-e a hálózati nyomtató vezeték nélküli hálózatának nevével.

 • Ha a HP készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózathoz, lépjen tovább a következő pontra.

 • Ha a HP készülék nem kapcsolódik a megfelelő vezeték nélküli hálózathoz, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a termék számát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott termék vonatkozásában tárgyalja a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást.

3. lépés: Az Apple eszköz csatlakozásának ellenőrzése és a készülék útválasztó közelébe helyezése

A lépésekben foglaltak alapján ellenőrizze a mobil eszköz hálózati csatlakozását.

 1. Az Apple eszközön érintse meg a Beállítások ikont.

 2. Érintse meg a Wi-Fi elemet.

 3. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi melletti választómező beállítása Bekapcsolva-e, és pipa van a vezeték nélküli hálózat neve mellett.

 4. Érintse meg a vezeték nélküli hálózat melletti kék nyilat. Győződjön meg arról, hogy a HP készülék IP-címének (a korábban kinyomtatott jelentésen találja) első három számblokkja és az Apple eszközön levő egyezik-e. Ha például a HP készülék IP-címe 192.168.1.xx, akkor az Apple eszköz IP-címének is 192.168.1.xx-nek kell lennie. Az utolsó számblokknak, melyet az xx jelöl a példában, nem kell egyeznie.

 5. Vigye az Apple eszközt a lehető legközelebb az útválasztóhoz, de legfeljebb 1,8 méterre.

 6. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A nyomtatási sor törlése

 1. Az Apple eszközön nyomja meg kétszer a kezdőképernyő gombot. A képernyő alján megjelenik a legutóbb használt alkalmazások listája.

 2. Érintse meg a Print Center (Nyomtatóközpont) ikont. Előfordulhat, hogy az ikon megjelenítéséhez jobbra kell görgetnie a listát.

Print Center ikon

Apple Print Center icon

MEGJEGYZÉS: A nyomtatóközpont szigorúan csak a nyomtatási feladatok állapotát mutatja, és csak akkor látható, amikor folyamatban van a nyomtatási feladat készülékre küldése. Ha nem látható a nyomtatóközpont, ugorjon a jelen dokumentumban szereplő következő lépésre, és vigye a nyomtatót és az Apple eszközt közelebb az útválasztóhoz.

 1. Érintse meg a Cancel Printing (Nyomtatás megszakítása) elemet a Print Summary (Nyomtatási adatok áttekintése) ablakban.  

MEGJEGYZÉS: Ha több nyomtatási feladat szerepel a nyomtatási sorban, megjelenik a Print Order (Nyomtatási sorrend) ablak. Érintse meg a lista valamennyi nyomtatási feladatát, majd a Cancel Printing (Nyomtatás megszakítása) elem megérintésével törölje a feladatokat a nyomtatási sorból.

 1. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: Az Apple eszköz és a nyomtató közelebb vitele az útválasztóhoz

Vigye közelebb az Apple eszközt és a nyomtatót az útválasztóhoz, majd próbálkozzon meg újra a nyomtatással. Ha az útválasztó egy másik helyiségben van, vigye át az eszközt és nyomtatót az adott helyiségbe.

A megoldások nem segítettek a probléma elhárításában?

Ha minden eddigi megoldást kipróbált a megadott sorrendben, és a probléma továbbra is fennáll, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a termék számát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott termék vonatkozásában tárgyalja a fellépő problémát.

 

Megjelenik a „Nem található AirPrint nyomtató” üzenet az Apple eszközön Megjelenik a „Nem található AirPrint nyomtató” üzenet az Apple eszközön

Probléma

Amikor megpróbál az AirPrint funkció segítségével nyomtatni, a „Nem található AirPrint nyomtató” üzenet jelenik meg az Apple mobil eszközön.  

A hiba elhárítása érdekében próbálkozzon a következő megoldási lehetőségek feltüntetett sorrendben történő végrehajtásával. Ha a fenti lépések bármelyike megoldja a problémát, akkor nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.

1. megoldási lehetőség: Az eszközök újraindítása és a kapcsolatok ellenőrzése

1. lépés: Az útválasztó, nyomtató és Apple eszköz kikapcsolása

 1. Kapcsolja ki az útválasztót. Tájékozódjon az útválasztó gyártójától az eszköz újraindításához szükséges műveletekről.

FIGYELEM: Ne állítsa vissza az útválasztót.

 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

 2. Kapcsolja ki az Apple eszközt. Tartsa lenyomva a Sleep/Wake (Alvó/ébresztő) gombot, majd csúsztassa el a megjelenő vörös csúszkát.

2. lépés: Az útválasztó és a nyomtató ismételt bekapcsolása

 1. Kapcsolja be az útválasztót. Várjon 30 másodpercig, míg befejeződik a beállítási folyamat.

 2. Kapcsolja be a nyomtatót. Várjon, amíg az inicializálási folyamat befejeződik.

Megjegyzés: Még ne kapcsolja be az Apple eszközt.

3. lépés: Annak ellenőrzése, hogy a nyomtató a hálózatra csatlakozik-e 

A lépésekben foglaltak alapján ellenőrizze a nyomtató hálózati csatlakozását.

 1. A készülék kezelőpaneléről nyomtasson egy hálózati konfigurációs jelentést. Ha nem biztos a jelentés nyomtatásának módjában, olvassa el a kézikönyv vonatkozó részeit.

 2. Tekintse meg a jelentés általános adatok részében szereplő Aktív kapcsolat típusa alatt szereplő információkat. A kapcsolat típusának Vezeték nélküli értéket kell mutatnia.

 3. Ellenőrizze a 802.11 vezeték nélküli kapcsolat állapotát a jelentésen. Az állapotnak Csatlakoztatva értéket kell mutatni. Az aktív vezeték nélküli kapcsolatokra vonatkozó jelentés 802.11 részében a készülék IP-címének is szerepelnie kell.

 4. Ellenőrizze a jelentésen található Hálózat neve (SSID) pont alatt szereplő információt. Győződjön meg arról, hogy az SSID megegyezik-e a hálózati nyomtató vezeték nélküli hálózatának nevével.

 • Ha a HP készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózathoz, lépjen tovább a következő pontra.

 • Ha a HP készülék nem kapcsolódik a megfelelő vezeték nélküli hálózathoz, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a termék számát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott termék vonatkozásában tárgyalja a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást.

4. lépés: Az Apple eszköz ismételt bekapcsolása és a kapcsolat ellenőrzése

A lépésekben foglaltak alapján ellenőrizze a mobil eszköz hálózati csatlakozását.

 1. Kapcsolja be újra az Apple eszközt.

 2. Az Apple eszközön érintse meg a Beállítások ikont.

 3. Érintse meg a Wi-Fi elemet.

 4. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi melletti választómező beállítása Bekapcsolva-e, és pipa van a vezeték nélküli hálózat neve mellett.

 5. Vigye az Apple eszközt a lehető legközelebb az útválasztóhoz, de legfeljebb 1,8 méterre.

 6. Lépjen újra a Beállítások menübe, érintse meg az Általános pontot, majd ellenőrizze, hogy a Bluetooth beállítása Kikapcsolva-e.

 7. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A nyomtató és az Apple eszköz frissítése

A következő lépésekben foglaltak szerint frissítse a nyomtató készülékszoftverét, majd az Apple eszközt az iOS operációs rendszer legaktuálisabb verziójára.

1. lépés: A nyomtató frissítése

A következő módszerek egyikével ellenőrizze a HP nyomtatóhoz elérhető frissítéseket, majd telepítse azokat.

1. módszer: Készülékszoftver-frissítések letöltése a nyomtató kezelőpaneléről

A nyomtató kezelőpanelén ellenőrizze a készülékhez elérhető frissítéseket.

Ha a HP készülék nem támogatja a kezelőpanelről történő frissítéskeresést, ugorjon a következő módszerre.

2. módszer: Készülékszoftver-frissítések keresése a HP weboldalán
 1. A nyomtató kezelőpaneléről nyomtasson egy nyomtatóállapot-jelentést vagy egy nyomtatásminőség-jelentést, majd keresse meg azon a készülékszoftver verziószámát vagy dátumát.

 2. Nyissa meg a HP ügyfélszolgálat weboldalt, gépelje be a termék számát a megjelenő ablakba.

 3. Kattintson a Tovább gombra. A készülék típusát rákattintással is kiválaszthatja egy hasonló termékeket tartalmazó listából.

 4. Kattintson a Szoftverek és illesztőprogramok letöltése lehetőségre.

 5. Válassza ki az Ön által használt operációs rendszert, majd kattintson a Tovább gombra.

 1. A termékhez elérhető legújabb készülékszoftver-verzió megjelenítéséhez kattintson a Firmware elem melletti plusz jelre.

MEGJEGYZÉS: Ha az oldalon nem jelenik meg a Firmware lista, a nyomtató naprakész. Nincs további teendő.

 1. Hasonlítsa össze a kinyomtatott jelentésen található készülékszoftver verziószámát a HP weboldalon levő verziószámmal.

 • Ha a nyomtatóállapot-jelentésen szereplő készülékszoftver verziószáma vagy dátuma megegyezik a HP weboldalán találhatóval, a firmware naprakész. Az Apple eszköz frissítéséhez ugorjon a következő lépésre.

 • Ha a nyomtatóállapot-jelentésen szereplő készülékszoftver verziószáma eltér a HP weboldalán levőtől, ugorjon a következő lépésre a firmware letöltéséhez és telepítéséhez.

 1. Tekintse át a letöltésre vonatkozó lehetőségeket a További információ gomb használatával, majd kattintson a Letöltés gombra.

 2. A mappák tallózásával keresse meg az elmentett fájlt, majd dupla kattintással indítsa el a HP firmware-letöltési segédprogramot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

2. lépés: Az Apple eszközön futó iOS legaktuálisabb verziójára történő frissítés 

Az AirPrint funkciót az Apple mobil operációs rendszerének (iOS) 4.2 vagy annál későbbi verziója már tartalmazza. Annak eldöntésére, hogy rendelkezik-e az Apple AirPrint alkalmazással, szinkronizálja az Apple eszközt az iTunes 10.1 vagy annál újabb verziójával; ezzel frissítheti az Apple eszközt az iOS aktuális verziójára.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel. 

3. megoldási lehetőség: Annak ellenőrzése, hogy az útválasztó támogatja-e a Bonjour technológiát, és az Apple eszköz ki- és ismételt bekapcsolása

A Bonjour a Mac operációs rendszerekbe épített technológia, mely a Mac-kel azonos hálózaton levő eszközök felderítését végzi. A Bonjour a hálózaton levő eszközök azonosításának alapértelmezett módja, ezért az útválasztónak támogatnia kell a technológiát. 

Olvassa el az útválasztó dokumentációját, vagy tájékozódjon annak gyártójától a Bonjour támogatásáról. Az útválasztónak támogatnia kell a Bonjour-csomagok továbbítását is.

 • Ha az útválasztó támogatja a Bonjour-technológiát, ugorjon a következő megoldásra.

 • Ha az útválasztó nem támogatja a Bonjour-technológiát, érdeklődjön az eszköz gyártójától azon opciókról, melyek lehetővé teszik a nyomtató hozzáadását annak IP-címe segítségével.

 • Azt követően, hogy támogatást kapott a Bonjourral kapcsolatban, indítsa újra az Apple eszközt, majd próbálkozzon meg a nyomtatással. Ha a probléma megoldódott, nem kell folytatnia a hibaelhárítást. Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel. 

4. megoldási lehetőség: Nyomtatás megkísérlése másik eszközről vagy számítógépről, és a nyomtató visszaállítása

1. lépés: Nyomtatás megkísérlése másik eszközről vagy számítógépről

Próbáljon meg a HP nyomtatóra a hálózat egy másik készülékéről nyomtatni. A példában szereplő hálózati eszközök között a számítógép és egy másik Apple készülék szerepel.

2. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

 2. A nyomtató bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.

 3. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.

 4. Dugja vissza a tápkábel dugóját a fali csatlakozóba.

 5. Csatlakoztassa újra a hálózati kábelt a készülék hátoldalán.

 6. Ha a nyomtató nem kapcsol be automatikusan, a bekapcsoláshoz nyomja meg a Be-és kikapcsológombot.

 7. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldás: Az útválasztó készülékszoftverének frissítése

Tájékozódjon az útválasztó gyártójától az elérhető készülékszoftver-frissítésekről, valamint azok telepítéséről.

Az útválasztó sikeres frissítését követően próbálkozzon meg a nyomtatással.

A megoldások nem segítettek a probléma elhárításában?

Ha minden eddigi megoldást kipróbált a megadott sorrendben, és a probléma továbbra is fennáll, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a termék számát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott termék vonatkozásában tárgyalja a fellépő problémát.

 

A nyomtatót újra kell indítaniA nyomtatót újra kell indítani

Vannak olyan AirPrint problémák, melyek megszüntetéséhez újra kell indítani a nyomtatót. A nyomtatót kapcsolja ki, majd ismét be, és próbáljon meg nyomtatni. 

A nyomtató nincs megosztott állapotban a privát vezeték nélküli hálózaton keresztülA nyomtató nincs megosztott állapotban a privát vezeték nélküli hálózaton keresztül

Az AirPrint funkcióhoz privát vezeték nélküli kapcsolat szükséges, mert az nem támogatja a nyilvános vezeték nélküli hálózatokat, így a nyilvános Wi-Fi hotspotokat. Az AirPrint funkciót a Bluetooth és a mobil 3G és 4G adatkapcsolatok nem támogatják.

Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a mobil eszközzel azonos privát vezeték nélküli hálózatra csatlakozik-e, és csak azt követően küldjön rá nyomtatási feladatot.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli nyomtatók esetében több percbe is beletelik, míg a bekapcsolást követően rácsatlakoznak a Wi-Fi hálózatra. A nyomtatás megkísérlése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózatra.

Az AirPrint funkciót támogató nyomtató-illesztőprogram esetleges frissítési igényeAz AirPrint funkciót támogató nyomtató-illesztőprogram esetleges frissítési igénye

Előfordulhat, hogy a nyomtató készülékszoftver-frissítést igényel az AirPrint használatához. A nyomtató készülékszoftver-frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. módszer: Készülékszoftver-frissítések letöltése a nyomtató kezelőpaneléről

A nyomtató kezelőpanelén ellenőrizze a készülékhez elérhető frissítéseket. A készülék kezelőpanelről történő frissítésének lépéseit megtalálhatja a HP ügyfélszolgálat oldalon. Gépelje be a termék nevét a megjelenő ablakban, majd válassza a „Termékfrissítések” lehetőséget.

Ha a nyomtató nem támogatja a kezelőpanelről történő frissítéskeresést, ugorjon a következő módszerre.

2. módszer: Készülékszoftver-frissítések keresése a HP weboldalán

 1. A nyomtató kezelőpaneléről nyomtasson egy nyomtatóállapot-jelentést vagy egy nyomtatásminőség-jelentést, majd keresse meg azon a készülékszoftver verziószámát vagy dátumát.

 2. Nyissa meg a HP ügyfélszolgálat weboldalt, gépelje be a nyomtató típusszámát a megjelenő ablakba.

 3. Kattintson a Tovább gombra. A készülék típusát rákattintással is kiválaszthatja egy hasonló termékeket tartalmazó listából.

 4. Kattintson a Szoftverek és illesztőprogramok letöltése lehetőségre.

 5. Válassza ki az Ön által használt operációs rendszert, majd kattintson a Tovább gombra.

 1. A termékhez elérhető legújabb készülékszoftver-verzió megjelenítéséhez kattintson a Firmware elem melletti plusz jelre.

MEGJEGYZÉS: Ha az oldalon nem jelenik meg a Firmware lista, a nyomtató naprakész. Nincs további teendő.

 1. Hasonlítsa össze a kinyomtatott jelentésen található készülékszoftver verziószámát a HP weboldalon levő verziószámmal.

 • Ha a nyomtatóállapot-jelentésen szereplő készülékszoftver verziószáma vagy dátuma megegyezik a HP weboldalán találhatóval, a firmware naprakész. Nincs további teendő.

 • Ha a nyomtatóállapot-jelentésen szereplő készülékszoftver verziószáma eltér a HP weboldalán levőtől, ugorjon a következő lépésre a firmware letöltéséhez és telepítéséhez.

 1. Tekintse át a letöltésre vonatkozó lehetőségeket a További információ gomb használatával, majd kattintson a Letöltés gombra.

 2. A mappák tallózásával keresse meg az elmentett fájlt, majd dupla kattintással indítsa el a HP firmware-letöltési segédprogramot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. 

 

A nyomtató offline állapotban van vagy hiba lépett fel rajtaA nyomtató offline állapotban van vagy hiba lépett fel rajta

Ok: Előfordulhat, hogy hardver- vagy kapcsolati hiba lépett fel a nyomtatóval.

Megoldás Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelén esetleg villogó jelzőfényeket és hibaüzeneteket, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő üzeneteket a hiba megszüntetéséhez.

Ha a kezelőpanelen nem láthatók üzenetek, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a nyomtató típusszámát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, amely a fellépő problémát tárgyalja.

A nyomtató nincs bekapcsolt állapotban, papírt kell adagolni, illetve kifogyott belőle a tinta vagy festékA nyomtató nincs bekapcsolt állapotban, papírt kell adagolni, illetve kifogyott belőle a tinta vagy festék
Ellenőrizze, hogy a nyomtató bekapcsolt állapotban van-e, papír van az adagolótálcában, és elegendő tinta vagy festék van a kazettában, és csak azt követően küldjön AirPrint nyomtatási feladatot az Apple iPhone, iPad és iPod touch készülékekről.
ePrintePrint

Ha a HP ePrint nyomtató ePrintCenter alatti sikeres regisztrációját követően megkísérli a nyomtatást az Apple mobil eszközről, és ahhoz az ePrint e-mail címét használja, a készülék nem nyomtatja ki a feladatot.

ePrint ikon

eprint_icon

FONTOS: Az ePrint nyomtatási feladatok nem kerülnek azonnal nyomtatásra. Ha probléma lép fel a nyomtatón, a nyomtatási feladat 24 órán át az ePrint szerveren marad. A kiszolgáló rendszeresen ellenőrzi a nyomtató állapotát, és azt követően küldi el a nyomtatási feladatot, hogy a probléma megoldódott. Ha a problémát nem sikerül megszüntetni 24 óra elteltével sem, a kiszolgáló törli a nyomtatási feladatot.

Tekintse át az említett probléma lehetséges okait és a rendelkezésre álló megoldásokat

MEGJEGYZÉS: A megoldások némelyikéhez a nyomtatóval végzett műveletek szükségesek. Ha nincs a nyomtató közelében, kérje a nyomtatóhoz hozzáféréssel rendelkező személy segítségét.

Az ePrint funkció kikapcsolt állapotban van a nyomtatónAz ePrint funkció kikapcsolt állapotban van a nyomtatón

Győződjön meg arról, hogy az ePrint funkció bekapcsolt állapotban van-e. A nyomtató kezelőpanelén kapcsolja be az ePrint funkciót, és küldje el ismét a nyomtatási feladatot.

Probléma merült fel az ePrint szolgáltatássalProbléma merült fel az ePrint szolgáltatással

Az ePrint feladatot nem lehetett kinyomtatni, mert átmenetileg probléma lépett fel az ePrint szolgáltatással. Próbálja meg később újra elküldeni a nyomtatási feladatot.

Hibás ePrint e-mail címet használtHibás ePrint e-mail címet használt

Ellenőrizze, hogy a megfelelő ePrint e-mail címet használta-e a nyomtatási feladat küldéséhez.

Az ePrint e-mail címet az ePrintCenter weboldalon találja, ahol a Súgó, majd a Hol található a nyomtató e-mail címe (a HP ePrint fejléc alatt) pontra kell rákattintania.

Előfordulhat, hogy a nyomtató firmware-jét frissítenie kellElőfordulhat, hogy a nyomtató firmware-jét frissítenie kell

Előfordulhat, hogy a nyomtató készülékszoftverét frissíteni kell az ePrint aktiválásához. A nyomtató készülékszoftver-frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. módszer: Készülékszoftver-frissítések letöltése a nyomtató kezelőpaneléről

A nyomtató kezelőpanelén ellenőrizze a készülékhez elérhető frissítéseket. A készülék kezelőpanelről történő frissítésének lépéseit megtalálhatja a HP ügyfélszolgálat oldalon. Gépelje be a termék nevét a megjelenő ablakban, majd válassza a „Termékfrissítések” lehetőséget.

Ha a nyomtató nem támogatja a kezelőpanelről történő frissítéskeresést, ugorjon a következő módszerre.

2. módszer: Készülékszoftver-frissítések keresése a HP weboldalán

 1. A nyomtató kezelőpaneléről nyomtasson egy nyomtatóállapot-jelentést vagy egy nyomtatásminőség-jelentést, majd keresse meg azon a készülékszoftver verziószámát vagy dátumát.

 2. Nyissa meg a HP ügyfélszolgálat weboldalt, gépelje be a nyomtató típusszámát a megjelenő ablakba.

 3. Kattintson a Tovább gombra. A készülék típusát rákattintással is kiválaszthatja egy hasonló termékeket tartalmazó listából.

 4. Kattintson a Szoftverek és illesztőprogramok letöltése lehetőségre.

 5. Válassza ki az Ön által használt operációs rendszert, majd kattintson a Tovább gombra.

 1. A nyomtatóhoz elérhető legújabb készülékszoftver-verzió megjelenítéséhez kattintson a Firmware elem melletti plusz jelre.

MEGJEGYZÉS: Ha az oldalon nem jelenik meg a Firmware lista, a nyomtató naprakész. Nincs további teendő.

 1. Hasonlítsa össze a kinyomtatott jelentésen található készülékszoftver verziószámát a HP weboldalon levő verziószámmal.

 • Ha a nyomtatóállapot-jelentésen szereplő készülékszoftver verziószáma vagy dátuma megegyezik a HP weboldalán találhatóval, a firmware naprakész. Nincs további teendő.

 • Ha a nyomtatóállapot-jelentésen szereplő készülékszoftver verziószáma eltér a HP weboldalán levőtől, ugorjon a következő lépésre a firmware letöltéséhez és telepítéséhez.

 1. Tekintse át a letöltésre vonatkozó lehetőségeket a További információ gomb használatával, majd kattintson a Letöltés gombra.

 2. A mappák tallózásával keresse meg az elmentett fájlt, majd dupla kattintással indítsa el a HP firmware-letöltési segédprogramot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. 

 

Az ePrint nyomtató offline állapotban van vagy hiba lépett fel rajtaAz ePrint nyomtató offline állapotban van vagy hiba lépett fel rajta

Ok: Előfordulhat, hogy hardver- vagy kapcsolati hiba lépett fel a nyomtatóval.

Megoldás Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelén esetleg villogó jelzőfényeket és hibaüzeneteket, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő üzeneteket a hiba megszüntetéséhez.

Ha a kezelőpanelen nem láthatók üzenetek, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a nyomtató típusszámát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, amely a fellépő problémát tárgyalja.

Az ePrint nyomtató nem csatlakozik az internetreAz ePrint nyomtató nem csatlakozik az internetre
Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik-e az internetre. Kapcsolati probléma esetén lépjen A nyomtatónak nincs vezeték nélküli kapcsolata oldalra, ahol megtalálhatja a részletes hibaelhárítási útmutatót.
ePrint e-mail mellékletek nyomtatása nem támogatottePrint e-mail mellékletek nyomtatása nem támogatott

Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt kép- vagy fájltípust az ePrint támogatja-e.

Az ePrint által támogatott dokumentumtípusok:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

Az ePrint által támogatott kép- és fényképtípusok:

MEGJEGYZÉS: A képek felbontása legalább 100 dpi legyen. Egyébként a nyomtatás sikertelen. A kép tulajdonságainak megnyitásával ellenőrizheti a felbontást, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot.

 • .jpg

 • .gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

ePrint feladatok bent ragadnak a nyomtatási sorbanePrint feladatok bent ragadnak a nyomtatási sorban

Előfordulhat, hogy nyomtatási feladatok ragadnak az ePrintCenter nyomtatási sorban. A torlódás törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Lépjen az ePrintCenter weboldalra, és jelentkezzen be a fiókjába.

 2. Kattintson az adott nyomtató nevét tartalmazó lapra az oldal tetején.

 3. A Legutóbbi nyomtatási feladatok részben kattintson a Feladat előzményeinek megjelenítése gombra.

 4. Kattintson a Mégse gombra a nyomtatási sorból törölni kívánt feladat törléséhez.

Az ePrint e-mailben több címzett szerepeltAz ePrint e-mailben több címzett szerepelt

Ok: Az ePrint szolgáltatás csak az egyetlen címzettnek elküldött e-maileket fogadja el. Ez megakadályozza a véletlen nyomtatást. 

Megoldás Próbálja meg újra elküldeni a nyomtatási feladatot, de immáron csak a saját ePrint e-mail címére.

A felhasználó nem szerepel az engedélyezett ePrint küldők listájábanA felhasználó nem szerepel az engedélyezett ePrint küldők listájában

Ok: Az ePrint nyomtató tulajdonosa korlátozhatja azoknak a körét, akik nyomtatási feladatokat küldhetnek a nyomtatóra. A nyomtatási feladat sikertelen lesz, ha az e-mail címe nem szerepel az engedélyezett küldők listáján.

Megoldás Kérje meg a készüléktulajdonost, hogy adja hozzá az e-mail címét az engedélyezett küldők listájához, majd kísérelje meg újra a nyomtatási feladat e-mailben való elküldését.

Az ePrint feladat törlésre kerültAz ePrint feladat törlésre került

Ok: Előfordulhat, hogy a nyomtatási feladatot törölték a nyomtató kezelőpanelén vagy az ePrintCenter fiókban.

Megoldás Miután ellenőrizte, hogy a nyomtatási feladatot törölték-e, próbálja meg újra elküldeni a feladatot.

Az ePrint nyomtató foglaltAz ePrint nyomtató foglalt

Ha a nyomtató foglalt más feladatok végrehajtásával, a nyomtatási feladat 24 órán át az ePrint szerveren marad. A kiszolgáló rendszeresen ellenőrzi a nyomtató állapotát, és azt követően küldi el a nyomtatási feladatot, hogy a nyomtató újra rendelkezésre áll. Ha a nyomtató nem áll rendelkezésre 24 óra elteltével sem, a szerver törli a nyomtatási feladatot.

Papírt és festéket takaríthat meg, ha várakozik a feladat nyomtatására, ahelyett, hogy újraküldené azt, aminek következtében előfordulhat, hogy a feladatot a készülék kétszer nyomtatja ki.

Az ePrint nyomtató kikapcsolt állapotban vanAz ePrint nyomtató kikapcsolt állapotban van

A nyomtatót be kell kapcsolni ePrint feladatok fogadásához és nyomtatásához.

A képminőség nem elég jó az ePrint funkció használatáhozA képminőség nem elég jó az ePrint funkció használatához

A képeknek és fényképeknek legalább 100 dpi (képpont/hüvelyk) vízszintes és függőleges felbontással kell rendelkezniük. Egyébként az ePrint feladat végrehajtása sikertelen. A kép tulajdonságainak megnyitásával ellenőrizheti a felbontást, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot.

Az ePrint e-mail teljes mérete meghaladta az engedélyezett értéketAz ePrint e-mail teljes mérete meghaladta az engedélyezett értéket

Az e-mailek tartalmának mérete max. 5 MB lehet. A mellékletekre is az 5 MB korlát vonatkozik. A méretkorlátokat meghaladó e-mailek nem kerülnek nyomtatásra.

MEGJEGYZÉS: Az ePrint e-mailhez legfeljebb tíz mellékletet csatolhat.

Az ePrint e-mail csatolmány makrót vagy vírust tartalmazAz ePrint e-mail csatolmány makrót vagy vírust tartalmaz

Ha egy vagy e-mail csatolmány makrót vagy vírust tartalmaz, a nyomtatási feladat végrehajtása sikertelen. Végezzen víruskeresést a csatolmányokban, távolítsa el a makrókat, majd próbálja meg újra elküldeni a nyomtatási feladatot.

Az ePrint e-mailnek tíznél több csatolmánya vanAz ePrint e-mailnek tíznél több csatolmánya van
Az ePrint e-mailhez legfeljebb tíz mellékletet csatolhat. Próbálja meg újra elküldeni a nyomtatást legfeljebb tíz csatolmány kíséretében.
Előfordulhat, hogy az ePrint Home & Biz alkalmazás segítségévelElőfordulhat, hogy az ePrint Home & Biz alkalmazás segítségével

A HP ePrint Home & Biz alkalmazás sikeres letöltését és az Apple eszközre történő telepítését követően előfordulhat, hogy nem sikerül a nyomtatási feladat végrehajtása a mobil eszközről.

HP ePrint Home & Biz ikon

hp_eprint_icon

A HP ePrint Home & Biz alkalmazás segítségével a következő módokon nyomtathat a mobil eszközökről:

 • 1. lehetőség: Ha regisztrálja a mobil eszközt az ePrintCenterben, bárhonnan bármely ePrint nyomtatóra nyomtathat a feladatok e-mailben történő elküldésével.

 • 2. lehetőség: Közvetlenül nyomtathat egy, a mobil eszközzel azonos vezeték nélküli hálózatra csatlakozó, támogatott HP nyomtatóra.

FONTOS: A HP ePrint Home & Biz alkalmazással való nyomtatáshoz rendelkeznie kell egy támogatott HP nyomtatóval. Lépjen a Támogatott nyomtatók Cloud szolgáltatásokhoz részhez, és nézze meg, hogy a nyomtató támogatott-e. 

Ha a probléma akkor lép fel, amikor e-mailen keresztül próbál meg nyomtatni, tekintse át a fenti, az ePrint hibaelhárítást bemutató részt.

Ha a probléma akkor lép fel, amikor egy, a mobil eszközzel megegyező vezeték nélküli hálózaton levő nyomtatóra próbál meg nyomtatni, tekintse át a következő listát a lehetséges okokról és megoldásokról.

 

A „Nincsenek elérhető nyomtatók” üzenet jelenik meg az Apple eszköz kijelzőjénA „Nincsenek elérhető nyomtatók” üzenet jelenik meg az Apple eszköz kijelzőjén

Ha Apple mobil eszközről kíván nyomtatni a nyomtatóra a HP ePrint Home & Biz alkalmazás segítségével, a mobil eszközön a „Nincsenek elérhető nyomtatók” üzenet látható.

Kövesse sorrendben az alábbi lépéseket a hiba elhárításához.

1. megoldási lehetőség: Az útválasztó, az Apple készülék és nyomtató újraindítása

 1. Kapcsolja ki az útválasztót. Tájékozódjon az útválasztó gyártójától az eszköz újraindításához szükséges műveletekről.

FIGYELEM: Ne állítsa vissza az útválasztót.

 1. Kapcsolja ki a nyomtatót és az Apple készüléket.

 2. Kapcsolja be az útválasztót. Várjon 30 másodpercig, míg befejeződik a beállítási folyamat.

 3. Kapcsolja be a nyomtatót. Várjon, amíg az inicializálási folyamat befejeződik.

 4. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra. 

 • Ha a nyomtató kapcsolódik a vezeték nélküli hálózathoz, lépjen tovább a következő pontra.

 • Ha a nyomtató nem kapcsolódik a vezeték nélküli hálózathoz, a kapcsolat ellenőrzéséhez próbáljon meg egy hálózatkonfigurációs jelentést vagy egy vezeték nélküli tesztjelentést nyomtatni. Ha továbbra sem sikerül a hálózatra csatlakozni, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a termék számát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott termék vonatkozásában tárgyalja a fellépő problémát.

 1. Kapcsolja be az Apple eszközt, majd csatlakoztassa azt a nyomtatóval megegyező vezeték nélküli hálózatra.

 2. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: Annak ellenőrzése, hogy a legújabb HP ePrint Home & Biz alkalmazást használja-e

Ezeket a lépéseket követve ellenőrizheti, hogy a HP ePrint Home & Biz alkalmazást, illetve annak legújabb verzióját használja-e.

1. lépés: A HP ePrint Home & Biz alkalmazásának ellenőrzése

Vannak olyan App Store alkalmazások, melyek hasonlítanak a HP ePrint Home & Biz alkalmazásra, de ténylegesen nem azok. Győződjön meg arról, hogy a HP ePrint Home & Biz ikon látható-e az Apple eszközön.

HP ePrint Home & Biz ikon

hp_eprint_icon

2. lépés: A HP ePrint Home & Biz alkalmazás legfrissebb verziójának ellenőrzése

 1. Az Apple eszközön érintse meg az App Store ikont.

 2. Érintse meg a Frissítések elemet, majd keresse meg a HP Home & Biz alkalmazást a listán.

 • Ha elérhető frissítés, telepítse azt, majd próbáljon nyomtatni.

 • Ha nem elérhető frissítés, vagy ha továbbra sem tud nyomtatni a frissítés telepítése után, ugorjon a következő megoldási lehetőségre.

3. megoldási lehetőség: A Bluetooth-funkció kikapcsolása az Apple készüléken

A Bluetooth olyan vezeték nélküli kapcsolat, mely zavarhatja a nyomtatást. Kövesse az alábbi lépéseket a Bluetooth kikapcsolásához.

 1. Az Apple eszközön érintse meg a Beállítások ikont.

 2. Érintse meg az Általános elemet.

 3. Érintse meg a Bluetooth elemet, majd ellenőrizze, hogy a csúszka Ki helyzetben legyen.

 4. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

4. megoldási lehetőség: Kapcsolat ellenőrzése

Az alábbi lépéseket követve ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a nyomtató és a mobil eszköz között.

1. lépés: A nyomtató hálózati kapcsolatának ellenőrzése 

 1. A nyomtató kezelőpaneléről nyomtasson egy hálózatkonfigurációs jelentést vagy egy vezeték nélküli tesztjelentést. Olvassa el a kézikönyvet, ha nem biztos a jelentések nyomtatásának mikéntjében.

 2. Ellenőrizze a 802.11 vezeték nélküli kapcsolat állapotát a jelentésen. Az állapotnak Csatlakoztatva kell lennie, a Hálózat neve (SSID) alatt pedig a vezeték nélküli hálózat nevének kell szerepelnie. 

 • Ha a nyomtató kapcsolódik a vezeték nélküli hálózathoz, lépjen tovább a következő pontra. 

 • Ha a nyomtató nem kapcsolódik a megfelelő vezeték nélküli hálózathoz, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a nyomtató típusszámát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott termék vonatkozásában tárgyalja a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást.

2. lépés: Ellenőrizze, hogy az Apple eszköz a nyomtatóval megegyező hálózatra csatlakozik-e, majd vigye az eszközt a lehető legközelebb az útválasztóhoz. 

 1. Az Apple eszközön érintse meg a Beállítások ikont.

 2. Érintse meg a Wi-Fi elemet.

 3. Győződjön meg arról, hogy a csúszka Be helyzetben van.

 4. Hálózat választása menüpont alatt érintse meg a vezeték nélküli hálózatának nevét.

 5. A felugró ablakba írja be a hálózati jelszót, majd érintse meg a Csatlakozás elemet.

 6. Vigye a mobil eszközt a lehető legközelebb az útválasztóhoz, de legfeljebb 1,8 méterre.

 7. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldás: Az Apple készülék újraindítása

Indítsa újra az Apple eszközt, majd próbálja meg újra elküldeni a nyomtatási feladatot.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel. 

6. megoldás: Nyomtatás megkísérlése másik eszközről vagy számítógépről, és a nyomtató visszaállítása

1. lépés: Nyomtatás megkísérlése másik eszközről vagy számítógépről

Próbáljon meg egy másik Apple eszközről vagy a számítógépéről nyomtatni a HP nyomtatón keresztül.

2. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

 1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

 2. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátlapjából.

 3. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.

 4. Dugja vissza a tápkábel dugóját a fali csatlakozóba.

 5. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalába.

 6. Ha a nyomtató nem kapcsol be automatikusan, a bekapcsoláshoz nyomja meg a Be-és kikapcsológombot.

 7. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

7. megoldás: A HP ePrint Home & Biz alkalmazás újratelepítése 

Vannak olyan mobil nyomtatási problémák, melyek az ePrint Home & Biz alkalmazás eltávolításával és újratelepítésével megszüntethetők. Az alkalmazás Apple eszközre történő újratelepítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

1. lépés: A HP ePrint Home & Biz alkalmazás eltávolítása

 1. Az Apple eszközön érintse meg és tartsa ujját a HP ePrint Home & Biz ikonon, amíg az ikon mozogni nem kezd.

 2. Érintse meg az X jelet az ikon sarkában, majd érintse meg a Törlés elemet.

 3. Nyomja meg a Kezdőlap gombot.

2. lépés: Az alkalmazás és a mobil eszköz szinkronizálásának megakadályozása

 1. Csatlakoztassa Apple készülékét a számítógéphez, majd indítsa el az iTunes alkalmazást.

 2. Kattintson az eszköz fülére, majd kattintson az Alkalmazások fülre. 

 3. Az Alkalmazások szinkronizálása listában jelölje be a HP ePrint Home & Biz alkalmazás neve melletti jelölőnégyzetet.

3. lépés: A HP ePrint Home & Biz alkalmazás újratelepítése

 1. Az Apple eszközön érintse meg az App Store elemet, majd keresse meg a HP ePrint Home & Biz alkalmazást.

 2. Érintse meg az alkalmazást a találatok listájában, majd érintse meg a Telepítés elemet.

 3. Próbáljon meg nyomtatni.

 • Ha a fenti lépések megoldották a problémát, a hibaelhárítás folytatására nincs szükség.

 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel. 

8. megoldás: Az útválasztó készülékszoftverének frissítése

Tájékozódjon az útválasztó gyártójától az elérhető készülékszoftver-frissítésekről, valamint azok telepítéséről. A frissítés befejezése után próbáljon meg nyomtatni.

A megoldások nem segítettek a probléma elhárításában?

Ha minden eddigi megoldást kipróbált a megadott sorrendben, és a probléma továbbra is fennáll, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a nyomtató típusszámát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott nyomtató vonatkozásában tárgyalja a fellépő problémát.

A nyomtató offline állapotban van vagy hiba lépett fel rajtaA nyomtató offline állapotban van vagy hiba lépett fel rajta

Ok: Előfordulhat, hogy hardver- vagy kapcsolati hiba lépett fel a nyomtatóval.

Megoldás Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelén esetleg villogó jelzőfényeket és hibaüzeneteket, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő üzeneteket a hiba megszüntetéséhez.

Ha a kezelőpanelen nem láthatók üzenetek, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a nyomtató típusszámát a keresőmezőbe, majd keresse meg azt a dokumentumot, mely az adott nyomtató vonatkozásában tárgyalja a fellépő problémát.

A nyomtató nincs bekapcsolt állapotbanA nyomtató nincs bekapcsolt állapotban
Ellenőrizze, hogy a nyomtató bekapcsolt állapotban van-e, és csak azt követően küldjön nyomtatási feladatot a mobil eszközről a HP ePrint Home & Biz mobil alkalmazás segítségével.
A nyomtató nincs megosztott állapotban a vezeték nélküli hálózaton keresztülA nyomtató nincs megosztott állapotban a vezeték nélküli hálózaton keresztül
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató a mobil eszközzel azonos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik-e, és csak azt követően küldjön rá nyomtatási feladatot.
A nyomtatónak nincs vezeték nélküli kapcsolataA nyomtatónak nincs vezeték nélküli kapcsolata
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra. Kapcsolati probléma esetén lépjen A nyomtatónak nincs vezeték nélküli kapcsolata oldalra, ahol megtalálhatja a részletes hibaelhárítási útmutatót.
Nem tud nyomtatási feladatot küldeni e-mailben az ePrint nyomtatóraNem tud nyomtatási feladatot küldeni e-mailben az ePrint nyomtatóra

Ha telepítette a mobil eszközre a HP ePrint Home & Biz alkalmazást, nyomtatási feladatokat küldhet el e-mailben bármely, a tulajdonában levő, ill. a felhasználó által elérhető ePrint HP nyomtatóra.

MEGJEGYZÉS: Ezen felül regisztrálnia kell az ePrintCenter weboldalon ahhoz, hogy weboldalakat és Microsoft Office Word, Excel és PowerPoint fájlokat nyomtathasson a HP ePrint Home & Biz alkalmazás alól.  

A következő lépésekben foglaltak végrehajtásával regisztrálhatja a mobil eszközt az ePrintCenter weboldalon, hogy aktiválja az ePrint feladatok e-mailen keresztüli küldésének lehetőségét.

 1. A mobil eszközön érintse meg a HP ePrint Home & Biz alkalmazást, majd a BeállításokRegisztráció elemet.

 2. Gépelje be az e-mail címet, majd érintse meg a Küldés gombot. A HP ePrintCenter elküldi Önnek e-mailben a szükséges PIN kódot.

 3. A kód kézhezvétele után a HP ePrint Home & Biz ismételt megérintésével nyissa meg újra az alkalmazást, gépelje be a PIN kódot, majd érintse meg az OK gombot.

Előfordulhat, hogy az ePrint Home & Biz alkalmazást újra kell telepíteniElőfordulhat, hogy az ePrint Home & Biz alkalmazást újra kell telepíteni

Vannak olyan mobil nyomtatási problémák, melyek az ePrint Home & Biz alkalmazás eltávolításával és újratelepítésével megszüntethetők. Az alkalmazás Apple eszközre történő újratelepítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

1. lépés: A HP ePrint Home & Biz alkalmazás eltávolítása

 1. Az Apple eszközön érintse meg és tartsa ujját a HP ePrint Home & Biz ikonon, amíg az ikon mozogni nem kezd.

 2. Érintse meg az X jelet az ikon sarkában, majd érintse meg a Törlés elemet.

 3. Nyomja meg a Kezdőlap gombot.

2. lépés: Az alkalmazás és a mobil eszköz szinkronizálásának megakadályozása

 1. Csatlakoztassa Apple készülékét a számítógéphez, majd indítsa el az iTunes alkalmazást.

 2. Kattintson az eszköz fülére, majd kattintson az Alkalmazások fülre. 

 3. Az Alkalmazások szinkronizálása listában jelölje be a HP ePrint Home & Biz alkalmazás neve melletti jelölőnégyzetet.

3. lépés: A HP ePrint Home & Biz alkalmazás újratelepítése

 1. Az Apple eszközön érintse meg az App Store elemet, majd keresse meg a HP ePrint Home & Biz alkalmazást.

 2. Érintse meg az alkalmazást a találatok listájában, majd érintse meg a Telepítés elemet.

 3. Próbáljon meg nyomtatni.

Nem tud Microsoft Office fájlokat nyomtatni a HP ePrint Home & BizNem tud Microsoft Office fájlokat nyomtatni a HP ePrint Home & Biz

Microsoft Office Word, Excel és PowerPoint fájlok Apple készülékről való nyomtatásához regisztrálnia kell a mobil eszközt az ePrintCenter alatt, majd létrehozni egy fiókot az ePrintCenter weboldalon.

1. lépés: Apple készülék regisztrálása az ePrintCenterben

 1. A mobil eszközön érintse meg a HP ePrint Home & Biz alkalmazást, majd a BeállításokRegisztráció elemet.

 2. Gépelje be az e-mail címet, majd érintse meg a Küldés gombot. A HP ePrintCenter elküldi Önnek e-mailben a szükséges PIN kódot.

 3. A kód kézhezvétele után a HP ePrint Home & Biz ismételt megérintésével nyissa meg újra az alkalmazást, gépelje be a PIN kódot, majd érintse meg az OK gombot.

2. lépés: ePrintCenter fiók létrehozása 

Ha még nem engedélyezte a webes szolgáltatásokat az ePrint nyomtatón, és még nem regisztrált az ePrintCenter weboldalon, lépjen a HP ügyfélszolgálat oldalra, gépelje be a nyomtató típusszámát a keresőmezőbe, majd válassza az „ePrint funkció használatának első lépései” opciót.

 
TOVÁBBI RÉSZLETEK
HP ePrint Center

A nyomtató állapotának megtekintése, nyomtatási alkalmazások hozzáadása és eltávolítása, ePrint beállítások és feladatelőzmények menedzselése bármely webböngésző használatával otthon és útközben.

Supported Printers for Cloud Printing
Az AirPrint, ePrint, HP ePrint mobil alkalmazást támogató HP nyomtatók listájának megjelenítése, és számos egyéb tudnivaló.
Segítség kérése terméktípus alapján
A terméktípusnak megfelelő megoldások, letöltések és egyéb támogatási információk keresése.
Kapcsolat másokkal
Connect with others
Nincs egyedül. Vegye fel a kapcsolatot más ügyfelekkel és HP szakértőkkel angol nyelvű támogatási fórumokon, hogy megkapja kérdéseire a választ.