משרדי HP ישראל

HP ישראל - ארגון המכירות, השיווק, השירות והתמיכה
רח' דפנה 9
אזור התעשיה
רעננה
טל': 09-7623222
פקס: 09-7440066
HP Labs - מעבדת המו"פ
מעבדות HP ישראל
פארק הטכניון (קוד 32000)
חיפה
טל': 04-8231237
פקס: 04-8220407
HP Indigo
רח' אינשטיין 10
קריית ויצמן
רחובות
טל': 08-9381818
פקס: 08-9381338
HP Industrial Large Format (לשעבר Scitex Vision)
רח' הצורן 8 ב'
אזור תעשיה החדש
נתניה
טל': 09-8924700
פקס: 09-8924900
חטיבת התוכנה (לשעבר מרקורי)
רח' שבזי 19'
יהוד
טל': 03-5399999
פקס: 03-5331676